dane tablicowetabelewykaz władców zwierzchnich i interreksów

wykaz władców zwierzchnich i interreksów

władca, interrexpanowaniekoronacja (miejsce koronacji) koronator
Mieszko Iok.960-992
Bolesław I Chrobry992-1025prawd. 18(23) IV 1025 (katedra w Gnieźnie?)abp gnieźnieński Hipolit
Mieszko II Lambert1025-1031prawd. 25 XII 1025 (katedra w Gnieźnie?)
Bezprym1031-1032
Mieszko II Lambert1032-1034(jako książę)
Otto1032-1033
Dytryk1032-ok.1033
Kazimierz I Odnowiciel1034/38
Bolesław Zapomniany*1034/38-1039**WŁADCA FIKCYJNY
Kazimierz I Odnowiciel1039-1058
Bolesław II Szczodry1058-107925 XII 1076 (katedra w Gnieźnie)abp gnieźnieński Piotr
Władysław I Herman1079-1102
Zbigniew1102-1107
Bolesław III Krzywousty1102-1138
Władysław II Wygnaniec1138-1146
Bolesław IV Kędzierzawy1146-1173
Mieszko III Stary1173-1177
Kazimierz II Sprawiedliwy1177-1191
Mieszko III Stary1191
Kazimierz II Sprawiedliwy1191-1194
Leszek I Biały1194-1196/98
Mieszko III Stary1196/98
Leszek I Biały1196/98-1199/1200
Mieszko III Stary1199/1200-1202
Władysław III Laskonogi1202-1202(1206)
Leszek I Biały1202(1206)-1210
Mieszko I Laskonogi1210-1211
Leszek I Biały1211-1227
Władysław III Laskonogi1228-1231
Henryk I Brodaty1231-1238
Henryk II Pobożny1238-1241
Konrad I mazowiecki1241-1243
Bolesław V Wstydliwy1243-1279
Leszek II Czarny1279-1288
Henryk IV Prawy1288-1290
Przemysł II1290-1291
Wacław II czeski1291-130530 VIII/14 IX 1300 (katedra w Gnieźnie)abp gnieźnieński Jakub Świnka
Przemysł II1295-129626 VI 1295 (katedra w Gnieźnie)
form. Wacław III czeski1305-1306
Władysław I Łokietek1305-133320 I 1320 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński Janisław
Kazimierz III Wielki1333-137025 IV 1333 (katedra w Krakowie)
Ludwik Andegaweński1370-138217 XI 1370 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński Jarosław Bogoria ze Skotnik
Jadwiga Andegaweńska1384-139916 X 1384 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński Bodzęta
Władysław II Jagiełło1386-14344 III 1386 (katedra w Krakowie)
Władysław III Warneńczyk1434-144425 VII 1434 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Wojciech Jastrzębiec
Kazimierz IV Jagiellończyk1447-149225 VI 1447 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Wincenty Kot
Jan I Olbracht1492-150123 IX 1492 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Zbigniew Oleśnicki młodszy
Aleksander I Jagiellończyk1501-150612 XII 1501 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Fryderyk Jagiellończyk
Zygmunt I Stary1506-154824 I 1507 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Andrzej Boryszewski
Zygmunt II August1548-157220 II 1530 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Jan Łaski
abp gnieźnieński i prymas Polski Jakub Uchański1572-1573(interrex)
Henryk Walezy1573-157521 II 1574 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Jakub Uchański
abp gnieźnieński i prymas Polski Jakub Uchański1575(interrex)
Anna Jagiellonka15751 V 1576 (katedra w Krakowie)bp kujawski Stanisław Karnkowski
Stefan I Batory1575-1586
abp gnieźnieński i prymas Polski Stanisław Karnkowski1586-1587(interrex)
Zygmunt III Waza1587-163227 XII 1587 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Stanisław Karnkowski
abp gnieźnieński i prymas Polski Jan Wężyk1632(interrex)
Władysław IV Waza1632-16486 II 1633 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Jan Wężyk
abp gnieźnieński i prymas Polski Maciej Łubieński1648(interrex)
Jan II Kazimierz Waza1648-166817 I 1649 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Maciej Łubieński
abp gnieźnieński i prymas Polski Mikołaj Prażmowski1668-1669(interrex)
Michał Korybut Wiśniowiecki1669-167329 IX 1669 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Mikołaj Prażmowski
abp gnieźnieński i prymas Polski Kazimierz Florian Czartoryski1673-1674(interrex)
bp poznański Stefan Wierzbowski1674(interrex)
bp krakowski Andrzej Trzebicki1674(interrex)
Jan III Sobieski1674-16962 II 1676 (katedra w Krakowie)abp gnieźnieński i prymas Polski Andrzej Olszowski
abp gnieźnieński i prymas Polski Michał Stefan Radziejowski1696-1697(interrex)
August II Mocny1697-170615 IX 1697 (katedra w Krakowie)bp kujawski Stanisław Kazimierz Dąmbski
abp gnieźnieński i prymas Polski Michał Stefan Radziejowski1704(interrex)
bp poznański Mikołaj Święcicki1704(interrex)
Stanisław I Leszczyński1704-17094 X 1705 (kolegiata Św. Jana Chrzciciela w Warszawie)abp lwowski Konstanty Józef Zieliński
August II Mocny1709-1733(nie ponowił koronacji)
abp gnieźnieński i prymas Polski Teodor Andrzej Potocki1733(interrex)
Stanisław I Leszczyński1733-1736(nie ponowił koronacji)
August III Sas1733-176317 I 1734 (katedra w Krakowie)bp krakowski Jan Aleksander Lipski
abp gnieźnieński i prymas Polski Władysław Aleksander Łubieński1763-1764(interrex)
Stanisław II August1764-179525 XI 1764 (kolegiata Św. Jana Chrzciciela w Warszawie)abp gnieźnieński i prymas Polski Władysław Łubieński
literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry