władcy zwierzchniPrzemyślidziWacław III czeski

Wacław III czeski (Przemyślida)

(czes. Václav III)
Oddawał się pijaństwu, i najsprośniejszym chuciom ciała we dnie i w nocy folgował, majątki ludziom wydzierał i żony cudze sromocił.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław II czeskiGuta, córka Rudolfa I Habsburga, króla rzymskiego
życie
6 X 1289 (Praga) - 4 VIII 1306 (Ołomuniec)
małżeństwa (konkubinaty)
  1. ?: nieznana z imienia
    • istnienie niepewne
  2. 1305 - 1306: Wiola Elżbieta, córka Mieszka I cieszyńskiego
potomstwo (naturalne) ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (przed 5 X 1305 - przed VI 1347)
    • pochodzenie niepewne; część historyków wskazuje, iż mogła być córką Wacława II
terytoriumpoprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca
WęgryAndrzej III1301 - 1305 (♔ 1301)Otton III Bawarski
Kraków (form.)Wacław II czeski (ojciec)1305 - 1306Władysław I Łokietek
CzechyWacław II czeski (ojciec)1305 - 1306Henryk Karyncki

1301

📖
Ale Wacław król, zważając że już był starcem sędziwym i zgonu bliskim, wolał wszystkiego odstąpić raczej synowi; zaczem Wacława jedynaka swego, urodzonego z pierwszej żony, Jutty, dwanaście lat mającego, na prośbę posłów węgierskich, którzy w imieniu wszystkich chętnie się na to zgodzili, posłał do Węgier z silnym wojska zastępem. Ten od przychylnych sobie prałatów i baronów węgierskich z wielką radością przyjęty, odprowadzony został do Białogrodu (Alba Regalis) i zwykłym obyczajem przez Jana arcybiskupa Koloceńskiego (Strygońska bowiem stolica na ów czas była opróżnioną) koronowany; po czym niektóre zamki i prowincje objął w posiadanie. - Kronika Jana Długosza
-(14 I) Śmierć Andrzeja III, króla węgierskiego.

1303

-(31 III) Papież Bonifacy VIII ogłasza detronizację Władysława V (Wacława), zwalnia jego poddanych z przysiąg i nakazuje uznanie Karola Roberta Andegaweńskiego za króla Węgier, pod groźbą kar kościelnych.

1304

📖
[Wacław] uniesiony i zapalony gniewem, zebrawszy z królestw i państw swoich liczne wojsko, wkroczył do Węgier, i kazał je żołnierzom swoim łupić i pustoszyć. Najechawszy także miasto Gran (Strigonium), wziął je przemocą i wojsku wydał na łupiestwo. Stąd zwrócił się ku Budzie, i syna będącego raczej w niebezpieczeństwie życia niżeli w nadziei pozyskania tronu, wyrwał z przygody, a nawiedziwszy Węgry wieloma dotkliwymi klęskami, wrócił do Czech, i koronę węgierską ze sobą uwiózł. - Kronika Jana Długosza
-Wyprawa interwencyjna Wacława II na Węgry.

1305

-Wacław rezygnuje z korony węgierskiej.
-Wybucha antyczeskie powstanie na Kujawach, w ziemi sieradzkiej i na Pomorzu.
-(21 VI) Śmierć Wacława II.-(8 VIII) Wacław zrzeka się Pomorza Gdańskiego na rzecz Brandenburgii (w zamian za Miśnię).
-(IX) Najazd litewski na ziemię kaliską.-(5 X) Małżeństwo z Wiolą Elżbietą, córką Mieszka I cieszyńskiego.

1306

-(25/26 I) Rozmowy pokojowe w Toruniu pomiędzy przedstawicielami Wacława (starosta wielkopolsko-kujawski Paweł z Pauelsteinu, biskup chełmiński Herman) i stronnikami Władysława Łokietka (Przemysł inowrocławski, biskup kujawski Gerward), przy pośrednictwie krzyżackim.-Henryk głogowski wkracza zbrojnie do Wielkopolski i obala władzę czeską.
📖
Tymczasem zebrawszy tak ze swoich, jak i posiłkowych zaciągów dosyć znaczne wojsko, ruszył król Wacław ku Krakowu. A kiedy dla obliczenia swych sił wojennych zatrzymał się w Ołomuńcu, gdzie do niego wiele przychylnej mu szlachty polskiej ściągnęło, i w domu dziekana ołomunieckiego w południe dla gorąca w jednej tylko koszuli używał wczasu, od pewnego rycerza, który z dawna na to czatował, napadnięty i mnogimi ugodzony ciosy, z morderczej ręki zginął. - Kronika Jana Długosza
-Przygotowania do wyprawy interwencyjnej do Polski.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry