władcy zwierzchniPiastowieOtto

Otto

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I ChrobryEmnilda, córka Dobromira, księcia słowiańskiego
życie
ok. 1000 (przed III 1000?) - 1033
poprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca (pokrewieństwo)
Bezprym (brat przyrodni)1032 - 1033Mieszko II Lambert (brat przyrodni),
Dytryk ??? (brat stryjeczny)

1018

📖
Następnie 30 stycznia na rozkaz cesarza i usilne prośby księcia Bolesława biskupi Gero i Arnulf oraz grafowie Herman i Teodoryk, jak również komornik cesarski Fryderyk zaprzysięgli pokój w grodzie zwanym Budziszyn. Był to pokój nie, jaki być powinien, lecz jaki dało się zawrzeć w ówczesnej sytuacji. Po przyjęciu wybranych zakładników wspomniani wielmoże wrócili do kraju. Cztery dni potem przybyła do Cziczani córka margrabiego Ekkeharda Oda, o którą starał się od dawna Bolesław i po którą wysłał teraz swego syna Ottona. Ponieważ noc właśnie zapadała, gdy tam przybyła, przeto olbrzymi tłum obojga płci przyjął ją rzędem zapalonych pochodni. Już po siedemdziesiątnicy poślubiła ona wspomnianego księcia bez pozwolenia kanonicznego. - Kronika Thietmara
-(30 I) Bolesław Chrobry zawiera z Niemcami pokój w Budziszynie.

przed 1025

-(/17 VI 1025) Otto obejmuje, z nadania ojca, zarząd nad jednym z ośrodków grodowych (być może w na Mazowszu) (?).

1025

📖
Bolesław książę Polski, dowiedziawszy się o śmierci wzniosłego cesarza Henryka, podniesiony na duchu, trucizną pychy do tego stopnia zalał swoje wnętrzności, że zuchwale odważył się po namaszczeniu włożyć sobie koronę, za którą to jego zarozumiałości śmiałością ducha rychło spotkała go zemsta Boża, albowiem wkrótce zszedł poddany smutnemu wyrokowi śmierci. Po nim syn jego najstarszy wiekiem, Mieszko, tą samą pychą nadęty, rozlewa daleko i szeroko smrody zarozumiałości. - Roczniki kwedlinburskie
---
W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej [1025 - przyp. wł.], Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć. Jego syn Mieszko, równie niefrasobliwy jak ojciec, przepędził na Ruś swego brata Ottona, ponieważ sprzyjał on królowi. - Dzieje Konrada II Wipona
-(17 VI) Śmierć Bolesława Chrobrego.

1025/1030

📖
[...] Mieszko, równie niefrasobliwy jak ojciec, przepędził na Ruś swego brata Ottona, ponieważ sprzyjał on królowi. [...]
Mieszko jednak prześladował swego brata Ottona i przepędził go na Ruś. Kiedy Otto spędził tam nieco czasu, zmuszony wieść życie w nędznych warunkach, poprosił cesarza Konrada o okazanie mu łaski, by za jego wstawiennictwem i pomocą mógł wrócić do ojczyzny. - Dzieje Konrada II Wipona
Mieszko przepędza Ottona i Bezpryma na Ruś, ugruntowując swoje jedynowładztwo.

1030

📖
Jarosław Bełz wziął. - Powieść Minionych Lat
-(lato) Jarosław Mądry, książę kijowski, najeżdża na Polskę (przy wsparciu Bezpryma).

1031

📖
Jarosław i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów, i zajęli Grody Czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich. - Powieść Minionych Lat
---
Ów Mieszko po upływie miesiąca [od zawarcia traktatu pokojowego z cesarzem] został przez swego brata Bezpryma wygoniony nagłym najazdem i zmuszony do ucieczki do Udalryka do Czech. - Roczniki hildesheimskie
---
Mieszko jednak prześladował swego brata Ottona i przepędził go na Ruś. Kiedy Otto spędził tam nieco czasu, zmuszony wieść życie w nędznych warunkach, poprosił cesarza Konrada o okazanie mu łaski, by za jego wstawiennictwem i pomocą mógł wrócić do ojczyzny. Cesarz wyraził na to zgodę i postanowił, że razem zaatakują Mieszka: z jednej strony on sam z wojskiem, z drugiej zaś Otto. Ponieważ Mieszko nie mógł wytrzymać tego napadu, uciekł do Czech do księcia Udalryka, z którym cesarz wówczas był poróżniony. Okazało się, że Udalryk pragnąć pojednania z cesarzem chciał wydać Mieszka. Cesarz nie wyraził zgody na zawarcie tego haniebnego układu mówiąc, iż nie chce kupować nieprzyjaciela od nieprzyjaciela. - Dzieje Konrada II Wipona
-(X/XI) Najazd Jarosława Mądrego i jego brata Mścisława (wspieranych przez Ottona i Bezpryma) na państwo Mieszka II.

1031-1032

-Bezprym podejmuje działania represyjne wobec dawnych stronników Mieszka, powodując wzrost nastrojów opozycyjnych.
📖
W roku od wcielenia Pańskiego 1022 [badacze wskazują na pomyłkę w datacji - być może chodzi o rok 1032 albo 1031] w Polsce nastało prześladowanie chrześcijan. - Kronika Czechów Kosmasa z Pragi
-Zamieszki ludowe połączone z reakcją pogańską (prześladowanie chrześcijan) (?).

ok. 1032

-Otto zawiera porozumienie z Mieszkiem II w sprawie usunięcia Bezpryma z tronu (?).

1032

📖
W tym roku Bezprym został zabity przez swoich, nie bez poduszczenia braci, z powodu najstraszniejszej srogości swego tyraństwa. - Roczniki hildesheimskie
---
Otto [najprawdopodobniej chodzi tu o Bezpryma - przyp. wł.] sprowadzony do ojczyzny i ustanowiony księciem przez cesarza, zachowując się po jakimś czasie niezbyt ostrożnie został skrycie zabity przez kogoś ze swojego otoczenia. - Dzieje Konrada II Wipona
-(zima/wiosna) Śmierć Bezpryma (do której przyczyniły się zabiegi Ottona i Mieszka).
📖
I gdy potem za zgodą cesarza w dniu 7 lipca przybył do Merseburga i gdy się pokornie oddał pod władzę cesarza, zapomniawszy o koronie i wszystkich ozdobach królewskich, łaskawiej, niż sam mógł przypuszczać, przyjął go cesarz i królestwo, które przedtem sam posiadał, podzielił pomiędzy niego i jego stryjecznego brata Thiedryka, które jednak tenże potem znowu sobie przywłaszczył. - Roczniki hildesheimskie
---
Wówczas Mieszko na różne sposoby próbował wyjednać łaskę u cesarzowej Gizeli i u pozostałych książąt, aby zaskarbić sobie znowu przychylność cesarza. Cesarz kierowany miłosierdziem udzielił mu łaski i podzieliwszy kraj Polaków na trzy części Mieszka mianował tetrarchą, dwie pozostałe części nadał dwóm innym osobom. Ograniczywszy w ten sposób władzę poskromił nieco ich zuchwałość. - Dzieje Konrada II Wipona
-(7 VII) Zjazd w Merseburgu z cesarzem Konradem II.

1033

📖
1033. Otto książę umiera. - Rocznik kapituły krakowskiej
-Śmierć Ottona.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry