władcy zwierzchniPiastowieMieszko II Lambert

Mieszko II Lambert

Był zacnym rycerzem, wiele też dokonał dzieł rycerskich, których wyliczanie za długo by trwało. On też stał się przedmiotem nienawiści dla wszystkich sąsiadów, a to skutkiem zawiści, jaką żywili dla jego ojca; lecz nie odznaczał się już tak jak ojciec ani zaletami żywota, ani obyczajów, ani też bogactwami.
Kronika Polska Galla Anonima
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I ChrobryEmnilda, córka Dobromira, księcia słowiańskiego
życie
990 (Kraków?) - 10/11 V 1034 (Poznań?)
małżeństwa (konkubinaty)
  1. 1013 - 1031: Rycheza, córka Herenfrieda Ezzona, palatyna reńskiego
  2. przed 1031-?: nieznana z imienia
    • o nałożnicy (pellex) Mieszka wspomina Kronika klasztoru w Brauweiler podczas opisu wyjazdu Rychezy z Polski
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. córka (? - po 1052)
    Kazimierz (25 VII 1016 - 19 III 1058)
    Gertruda (ok.1025 - 4 I 1108)
poprzednik (pokrewieństwo)okres panowanianastępca (pokrewieństwo)
Bolesław I Chrobry (ojciec)1025 - 1031 (♔ 1025?)Bezprym (brat przyrodni)
Bezprym (brat przyrodni)1032 - 1034Kazimierz I Odnowiciel (syn)

1013

📖
Tymczasem król [Henryk II] wyjechał z Allstedt, gdzie spędził święto Objawienia Pańskiego i gdzie przyjął posłów Bolesława. Posłowie ci prosili o pokój i obiecywali, iż zaprzysięgnie go syn Bolesława, Mieszko. - Kronika Thietmara
-(6 I) Polskie poselstwo pokojowe (w Allstedt) zapowiada przyjazd Mieszka do Magdeburga w celu przeprowadzenia wstępnych rokowań pokojowych z Henrykiem II.
📖
[...] przybył z wielkimi darami syn Bolesława Mieszko i złożył hołd lenny królowi, po czym przysięgą wzmocnił złożone przyrzeczenie. Następnie odprawiono go z wielkimi honorami i okazano mu wiele uprzejmości, by skłonić go do powtórnego przyjazdu. - Kronika Thietmara
-(II) Wysłanie Mieszka przez Bolesława do Magdeburga.
📖
Roku 1013 Mieszko syn Bolesława pierwszego pojął żonę, siotrę [cioteczną - przyp. wł.] cesarza Ottona trzeciego. - Rocznik kamieniecki
-(23-25 V) Zjazd w Merseburgu.

ok. 1013

-Mieszko, z nadania ojca, obejmuje (?) zarząd nad częścią jego władztwa (być może z siedzibą w Gieczu, albo innym wielkopolskim grodzie).

1014

📖
Książę Bolesław, w tysiącznych biegły sztuczkach, wysłał swego syna Mieszka do księcia czeskiego Udalryka i zaproponował mu, by przez pamięć na wspólne pokrewieństwo ułożyli swoje sprawy pokojowo i przeciwstawili się wspólnie wszystkim wrogom, a w szczególności cesarzowi. Udalryk jednak, uprzedzony przez wiarogodnych ludzi, że to wszystko ukartowane zostało na jego zgubę, pojmał Mieszka i zabiwszy przedniejszych spośród jego towarzyszy, uprowadził resztę wraz z księciem do Czech, gdzie wtrącił ich do więzienia. - Kronika Thietmara
---
Także Mieszko, syn Bolesława, został pojmany przez Udalryka Czecha, po tym jak podstępnie poderżnięto gardła jego towarzyszom. Wydany cesarzowi, oddany został pod straże. To odnowiło gniew jego ojca. [...]
Cesarz, przychylając się do próśb niektórych ludzi, wypuścił do Bolesława jego syna, co mu nie wyszło na dobre. - Roczniki kwedlinburskie
-Przyjazd do Pragi w celu zawarcia antycesarskiego przymierza z księciem czeskim, Udalrykiem.

1015

📖
Stąd pociągnął cesarz aż do Odry, do miejscowości zwanej Krosno i wysłał najznakomitszych swoich wodzów w poselstwie do Mieszka, który stał tam obozem z wojskiem. Posłowie ci przypomnieli Mieszkowi złożone przezeń przyrzeczenie i prosili jednogłośnie, by nie doprowadzał do tego, iżby cesarz miał przez niego pozbawić ich majątku, Skoro podporządkowując mu się może temu zapobiec. Mieszko tak im odpowiedział: "Przyznaję, iż łaska cesarza wyrwała mnie z mocy wroga i że wam złożyłem przyrzeczenie; gdybym był wolny, chętnie dochowałbym go pod każdym względem. Obecnie jednak, jak wiecie sami, znajduję się pod władzą mego ojca, a ponieważ on mi tego zabrania, a także jego przytomni tu rycerze nigdy by się na to nie zgodzili, muszę zaniechać tego, choć wbrew mojej woli. Aż do przybycia mego ojca jestem zdecydowany bronić wedle sił moich ojczyzny, po którą wyciągacie rękę, potem jednak będę się starał naprowadzić go na drogę łaski cesarza i waszej życzliwości". Nasi wysłuchawszy tej odpowiedzi odeszli i przekazali jej treść cesarzowi. [...]
Cesarz przeprawił się w dzień znalezienia pierwszego męczennika Chrystusowego przez Odrę i rozniósł wojsko Polaków, które zacięty stawiało opór. - Kronika Thietmara
-(VII-VIII) Wielka wyprawa cesarza Henryka II na Polskę.
📖
Mieszko atoli, pouczony przez swego niegodziwego ojca, skoro tylko zauważył, że nasi odeszli rozdzieleni na części, nie pozostawiwszy żadnej osłony, przeprawił się 13 września o świcie przez Łabę pod wspomnianym grodem [Miśnią] z siedmiu legiami i nakazał jednym z nich pustoszyć okolicę, drugim zaś przystąpić do zdobywania grodu. Kiedy to zobaczyli wietnicy, zwątpili o możności ocalenia i zostawiając prawie całą chudobę schronili się do warowni leżącej w górnej części grodu. Nieprzyjaciele, uradowani tym wielce, wdarli się do opuszczonego podgrodzia i zabrawszy wszystko, co tylko tam znaleźli, podpalili je, po czym podłożyli ogień wyżej w dwóch miejscach pod ową warownią i natarli na nią z całą zaciętością. Graf Herman, widząc, jak jego nader szczupła garstka obrońców słabnie, rzucił się na ziemię i błagał o zmiłowanie Chrystusa, jego zaś sławnego męczennika Donata o święte wstawiennictwo, następnie przywołał na pomoc niewiasty. Te stanęły na szańcach i rzucając stąd kamienie wsparły mężczyzn. Ogień, który podłożono, ugasiły w braku wody miodem i, Bogu dzięki, poskromiły wściekłość i zuchwałość wroga. Mieszko, przypatrując się temu wszystkiemu z wznoszącej się obok góry, oczekiwał na przybycie reszty rycerzy. Ci, pustosząc i paląc, gdzie tylko był ogień, wszystko wokoło aż do rzeki Gany, powrócili późno na zdrożonych koniach i byliby przenocowali tam ze swoim wodzem, by ruszyć nazajutrz do szturmu, gdyby nie zauważyli przybierającej wody na Łabie. Z tego powodu wojsko, mimo wielkiego zmęczenia, wycofało się w nader pomyślnych warunkach i ten szczęśliwy manewr ulżył zatroskanemu sercu wodza. - Kronika Thietmara
-(13 IX) Nieudana próba zdobycia Miśni przez Mieszka.

1017

📖
[...] przeprawił się cesarz wraz z małżonką i wojskiem przez Łabę i przybył do Licykawy [...] Tam stał obozem przez dwie noce czekając na opóźniające się oddziały wojska. Następnie, po odjeździe cesarzowej i wielu innych ruszył z całą siłą wojenną naprzód. Tegoż dnia były książę bawarski Henryk, który jeździł do Bolesława w celu zawarcia pokoju, powrócił od niego wraz z jego posłami. Cesarz, wysłuchawszy jego sprawozdania, posłał go tam raz jeszcze, a gdy nic nie wskórał, pozwolił mu odjechać do jego pani i siostry. [...]
Podczas tych wydarzeń syn Bolesława Mieszko wtargnął z 10 legiami do Czech, które wskutek nieobecności księcia Udalryka mniejszy, niż zwykle mogły stawić opór. Przez dwa dni plądrował on kraj i powróciwszy z nieprzebranym tłumem jeńców wielką sprawił radość ojcu. - Kronika Thietmara
-(10 VII-IX) Henryk II wyprawia się na Polskę.

1025

📖
Bolesław książę Polski, dowiedziawszy się o śmierci wzniosłego cesarza Henryka, podniesiony na duchu, trucizną pychy do tego stopnia zalał swoje wnętrzności, że zuchwale odważył się po namaszczeniu włożyć sobie koronę, za którą to jego zarozumiałości śmiałością ducha rychło spotkała go zemsta Boża, albowiem wkrótce zszedł poddany smutnemu wyrokowi śmierci. Po nim syn jego najstarszy wiekiem, Mieszko, tą samą pychą nadęty, rozlewa daleko i szeroko smrody zarozumiałości. - Roczniki kwedlinburskie
---
W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej [1025 - przyp. wł.], Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć. Jego syn Mieszko, równie niefrasobliwy jak ojciec, przepędził na Ruś swego brata Ottona, ponieważ sprzyjał on królowi. - Dzieje Konrada II Wipona
-(17 VI) Śmierć Bolesława Chrobrego.-(25 XII ?) Koronacja Mieszka II w katedrze gnieźnieńskiej (?).

1025/1030

📖
[...] Mieszko, równie niefrasobliwy jak ojciec, przepędził na Ruś swego brata Ottona, ponieważ sprzyjał on królowi. [...]
Mieszko jednak prześladował swego brata Ottona i przepędził go na Ruś. Kiedy Otto spędził tam nieco czasu, zmuszony wieść życie w nędznych warunkach, poprosił cesarza Konrada o okazanie mu łaski, by za jego wstawiennictwem i pomocą mógł wrócić do ojczyzny. - Dzieje Konrada II Wipona
-Mieszko przepędza Bezpryma i Ottona na Ruś, ugruntowując swoje jedynowładztwo.

1026

📖
1026. Kazimierz zostaje oddany na naukę. - Rocznik kapituły krakowskiej
---
[Kazimierz] w pacholęcym wieku oddany został przez rodziców do klasztoru, gdzie otrzymał gruntowne wykształcenie w świętych pismach. - Kronika polska Galla Anonima
-Wysłanie Kazimierza do klasztoru na naukę.

1028

📖
Mieszko, który już od kilku lat przywłaszczył sobie, na przekór majestatowi cesarskiemu, królestwo u Słowian, napadł ze swoim potężnym wojskiem zbójecko na wschodnie połacie Saksonii i dokonawszy podpaleń i łupiestw, pomordował wielu mężów, pojmał wielką ilość kobiet i uśmiercił niesłychanymi prawie mordami niezliczoną ilość dzieci, a on sam i poprzez swoich ludzi, raczej wspólników diabła, srożył się niezwykłą surowością okrucieństwa w krajach chrześcijan na oczach Boga. - Roczniki hildesheimskie
-(I-II) Niszczycielski najazd na Saksonię.

1029

📖
W tymże roku cesarz postanowił poprowadzić wojsko na Polskę. W wyznaczonym czasie zebrał on mnóstwo wojska za Łabą w miejscowości, która się nazywa Liszka, i pospieszył drogą, którą przedsięwziął [...] Cesarz wraz z wojskiem wiedziony drogą przez lasy, bezdroża, bagna i miejsca puste i niebezpieczne, nadto wyczerpany, nie dotarł dokąd zamierzał, ale za radą niektórych obległ gród Budziszyn, należący ongiś do jego państwa. Koło niego wielu zostało rannych i zabitych z obu stron. Cesarz, widząc, że nie zdoła pokonać swych przeciwników, przesunął wyprawę na rok następny i zawrócił do Saksonii. - Annalista Saxo
-(VIII) Wyprawa cesarza Konrada II przeciwko Polsce.
📖
[...] Brzetysław, pokłoniwszy się z nowo zaślubioną ojcu Ołdrzychowi, prostą drogą wyruszył na Morawy. Albowiem przedtem ojciec oddał pod jego władzę całą ową ziemię po zmuszeniu do ucieczki wszystkich Polaków, z których wielu pochwyconych, setkami i setkami w szeregu, okutych, rozkazał był sprzedać na Węgry i dalej. - Kronika Czechów Kosmasa z Pragi
-Udalryk, książę czeski, odbija Morawy z rąk polskich (prawdopodobnie podczas dywersyjnego najazdu).
-(jesień/zima) Mieszko zawiera układ o pomocy zbrojnej z Wieletami.

1030

-(I) Śmierć Thietmara, margrabiego zachodniołużyckiego.
📖
Jarosław Bełz wziął. - Powieść Minionych Lat
-(lato) Jarosław Mądry, książę kijowski, najeżdża na Polskę (przy wsparciu Bezpryma).

1031

📖
Cesarz z małym wojskiem Sasów jesienną porą najechał Słowian i Mieszka, który długo stawiał mu opór, zmusił do wydania kraju Łużyczan wraz z kilku innymi grodami, a także zdobyczy, które poczynił w Saksonii w latach poprzednich, oraz do zawarcia pokoju umocnionego przysięgami. - Roczniki hildesheimskie
-(16 IX/24 X) Najazd niemiecki na Łużyce.
📖
Jarosław i Mścisław zebrali wojów mnogich, poszli na Lachów, i zajęli Grody Czerwieńskie znowu, i spustoszyli ziemię lacką, i mnóstwo Lachów przywiedli, i rozdzielili ich. - Powieść Minionych Lat
---
Ów Mieszko po upływie miesiąca [od zawarcia traktatu pokojowego z cesarzem] został przez swego brata Bezpryma wygoniony nagłym najazdem i zmuszony do ucieczki do Udalryka do Czech. - Roczniki hildesheimskie
---
Mieszko jednak prześladował swego brata Ottona i przepędził go na Ruś. Kiedy Otto spędził tam nieco czasu, zmuszony wieść życie w nędznych warunkach, poprosił cesarza Konrada o okazanie mu łaski, by za jego wstawiennictwem i pomocą mógł wrócić do ojczyzny. Cesarz wyraził na to zgodę i postanowił, że razem zaatakują Mieszka: z jednej strony on sam z wojskiem, z drugiej zaś Otto. Ponieważ Mieszko nie mógł wytrzymać tego napadu, uciekł do Czech do księcia Udalryka, z którym cesarz wówczas był poróżniony. Okazało się, że Udalryk pragnąć pojednania z cesarzem chciał wydać Mieszka. Cesarz nie wyraził zgody na zawarcie tego haniebnego układu mówiąc, iż nie chce kupować nieprzyjaciela od nieprzyjaciela. - Dzieje Konrada II Wipona
---
Opowiadają też, że Czesi schwytali [go] zdradziecko na wiecu i rzemieniami skrępowali mu genitalia tak, że nie mógł już płodzić [potomstwa], za to, że król Bolesław, jego ojciec, podobną im wyrządził krzywdę, oślepiwszy ich księcia, a swego wuja. Mieszko tedy powrócił wprawdzie z niewoli, lecz żony więcej nie zaznał. - Kronika Polska Galla Anonima
-(X/XI) Najazd Jarosława Mądrego i jego brata Mścisława (wspieranych przez Bezpryma i Ottona Bolesławowica).
📖
Królowa Rycheza, dokonawszy rozwodu z królem mężem swoim tak z powodu nienawiści i podjudzania niejakiej nałożnicy [...] jak też ze wzgardy dla nieznośnego jednocześnie i barbarzyńskiego godnego wzgardy obrządku Słowian, przybyła do Saksonii do cesarza, przez którego została z czcią przyjęta; i on też sam nie mniej wspaniałymi darami od niej został uczczony, otrzymał od niej dwie korony, jej własną i małżonka króla [...] - Kronika klasztoru z Brauweiler
-Rozpad małżeństwa z Rychezą i jej wyjazd do Saksonii (wraz z Kazimierzem?).

ok. 1032

-Mieszko zawiera porozumienie z bratem Ottonem w sprawie usunięcia Bezpryma z tronu (?).

1032

📖
W tym roku Bezprym został zabity przez swoich, nie bez poduszczenia braci, z powodu najstraszniejszej srogości swego tyraństwa [...] Natychmiast więc Mieszko wrócił do ojczyzny; wszystko co przecierpiał, co się z nim stało, wynikło z jego nieprzebytej pychy, jaką widać było u niego wcześniej. Wyprawił do cesarza posłów prosząc o wyznaczenie terminu, kiedy mógłby zjawić się u cesarza i stosownie zadośćuczynić. - Roczniki hildesheimskie
-(zima/wiosna) Śmierć Bezpryma (do której przyczyniły się zabiegi Mieszka i Ottona).
📖
I gdy potem za zgodą cesarza w dniu 7 lipca przybył do Merseburga i gdy się pokornie oddał pod władzę cesarza, zapomniawszy o koronie i wszystkich ozdobach królewskich, łaskawiej, niż sam mógł przypuszczać, przyjął go cesarz i królestwo, które przedtem sam posiadał, podzielił pomiędzy niego i jego stryjecznego brata Thiedryka, które jednak tenże potem znowu sobie przywłaszczył. - Roczniki hildesheimskie
---
Wówczas Mieszko na różne sposoby próbował wyjednać łaskę u cesarzowej Gizeli i u pozostałych książąt, aby zaskarbić sobie znowu przychylność cesarza. Cesarz kierowany miłosierdziem udzielił mu łaski i podzieliwszy kraj Polaków na trzy części Mieszka mianował tetrarchą, dwie pozostałe części nadał dwóm innym osobom. Ograniczywszy w ten sposób władzę poskromił nieco ich zuchwałość. - Dzieje Konrada II Wipona
-(7 VII) Zjazd w Merseburgu z cesarzem Konradem II.

1032/1034

-Powrót Kazimierza do kraju (?).

1033

📖
1033. Otto książę umiera. - Rocznik kapituły krakowskiej
-Śmierć Ottona Bolesławowica.

ok. 1033 (?)

-Śmierć Dytryka.

1033-1034

-Proces jednoczenia kraju przez Mieszka.

1034

-(10/11 V) Śmierć Mieszka II Lamberta w Poznaniu (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry