władcy zwierzchni

(wykaz biogramów uporządkowany zgodnie z rokiem urodzin)
*ok.935 - †992Mieszko I
*966/67 - †1025Bolesław I Chrobry (Wielki)
*986 - †1032Bezprym Bolesławowic
*990 - †1034Mieszko II Lambert
*ok.1000 - †1033Otto Bolesławowic
*? - †ok.1033Dytryk (Teodoryk, Thiedryk)
*1016 - †1058Kazimierz I Odnowiciel
*1040/42 - †1081/82Bolesław II Szczodry (Śmiały)
*1042/44 - †1102Władysław I Herman
*1060/75 - †ok.1112 albo 1113Zbigniew
*1085/86 - †1138Bolesław III Krzywousty
*1105 - †1159 albo 1163Władysław II Wygnaniec
*1122/25 - †1202Mieszko III Stary
*1130 - †1178Bolesław IV Kędzierzawy
*1138 - †1194Kazimierz II Sprawiedliwy
*1141/46 - †1211Mieszko I Laskonogi (Plątonogi)
*1161/68 - †1231Władysław III Laskonogi
*1165/70 - †1238Henryk I Brodaty
*1184/85 - †1227Leszek I Biały
*1187/88 - †1247Konrad I mazowiecki
*1196/1204 - †1241Henryk II Pobożny
*1226 - †1279Bolesław V Wstydliwy
*1240/42 - †1288Leszek II Czarny
*1257/58 - †1290Henryk IV Prawy (Probus)
*1257 - †1296Przemysł II
*1260/61 - †1333Władysław I Łokietek
*1271 - †1305Wacław II czeski (Przemyślida)
*1289 - †1306Wacław III czeski (Przemyślida)
*1310 - †1370Kazimierz III Wielki
*1326 - †1382Ludwik Andegaweński
*ok.1351 - †1434Władysław II Jagiełło
*1374 - †1399Jadwiga Andegaweńska
*1424 - †1444Władysław III Warneńczyk
*1427 - †1492Kazimierz IV Jagiellończyk
*1459 - †1501Jan I Olbracht
*1461 - †1506Aleksander I Jagiellończyk
*1467 - †1548Zygmunt I Stary
*1520 - †1572Zygmunt II August
*1523 - †1596Anna Jagiellonka
*1533 - †1586Stefan I Batory
*1551 - †1589Henryk Walezy
*1566 - †1632Zygmunt III Waza
*1595 - †1648Władysław IV Waza
*1609 - †1672Jan II Kazimierz Waza
*1629 - †1696Jan III Sobieski
*1640 - †1673Michał Korybut Wiśniowiecki
*1670 - †1733August II Mocny (Wettin)
*1677 - †1766Stanisław I Leszczyński
*1696 - †1763August III Sas (Wettin)
*1732 - †1798Stanisław II August

POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry