Bolesław V Wstydliwy

Był człowiekiem obyczajnym, wstydliwym, umiarkowanym i łaskawym, nikomu złem na zło nie odpowiadał, wolności Kościoła obrońca, rycerzy prawdziwy miłośnik, ponieważ sobie nic nie pozostawił, lecz wszystko rycerzom szczodrze oddał, mnichów wszelakich był dobroczyńcą.
Rocznik Traski
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Leszek I BiałyGrzymisława, córka Ingwara Jarosławowicza, księcia łuckiego
życie
21 VI 1226 (Korczyn) - 7 XII 1279
małżeństwa
  1. 1239 (po 1246) - 1279: Kinga (Kunegunda), córka Beli IV, króla Węgier; beatyfikowana w 1690 roku przez papieża Aleksandra VIII, kanonizowana w 1999 roku przez papieża Jana Pawła II
    • w roku 1239 doszło do zaślubin według kanonicznej formy sponsalia de futuro z uwagi na fakt, iż Kinga miała wówczas 5 lat - właściwy ślub nastąpił dopiero po 1246 roku; małżeństwo nie zostało skonsumowane
poprzednik (pokrewieństwo)okres panowania (Kraków)następca (pokrewieństwo)
Konrad I Mazowiecki (stryj)1243 - 1279Leszek II Czarny (syn brata stryjecznego)

1227

📖
[...] Świętopełk zaniedbywał [okazywania] mu [Leszkowi] wiernej uległości i składania danin w należnym czasie. Leszko rozważywszy to i naradziwszy się z Henrykiem Brodatym, księciem Śląska, postanowił zwołać wielkorządców innych ziem swoich dla pokonania wspomnianego wielkorządcy Świętopełka i nakazał, aby w pewnym dniu zeszli się w Gąsawie, opodal Żnina - była to posiadłość ziemska klasztoru w Trzemesznie - dla omówienia z nim spraw dotyczących pomyślności państwa; chciał też odzyskać gród Nakło, który podlegał władzy księcia Władysława Odowica. Świętopełk przybywszy tam ośmielił się wypowiedzieć wojnę panu swemu, księciu Leszkowi. Gdy książę Leszko uchylił się od tej wojny uciekając do wsi Marcinkowo, zdrajca Świętopełk podle zamordował go podczas ucieczki. [...] Potem Świętopełk, najpodlejszy zdrajca, przywłaszczył sobie księstwo na Pomorzu. - Kronika wielkopolska
-(23/24 XI) Śmierć ojca Leszka Białego podczas wiecu książąt piastowskich w Gąsawie.

1228

-(III) Grzymisława bierze udział w zjeździe w Skaryszewie z Konradem Mazowieckim (i jego synami Bolesławem i Kazimierzem), dotyczącym następstwa na tronie krakowskim.
📖
Bolesława, syna brata [stryjecznego - przyp. wł.] mego księcia Leszka, adoptuję jak syna [...] Ziemię, która przeszła na niego tytułem dziedzictwa ojcowskiego, obejmuję swoją opieką i będę jej bronił przeciwko każdemu człowiekowi z całą swoją mocą, zarówno ja, jak i poprzez moich i jego [Bolesława] rycerzy. - fragment dokumentu adopcji Bolesława Wstydliwego ze zjazdu w Cieni
-(5 V) Władysław Laskonogi formalnie adoptuje Bolesława na zjeździe w Cieni k. Kalisza.
-(5 V) Wiec panów małopolskich w Wiślicy.-(12 V) Grzymisława bierze udział w zjeździe w Skaryszewie z synem Romana halicko-włodzimierskiego (Danielem albo Wasylkiem).

1229

-Zjazd Grzymisławy i Bolesława z Konradem Mazowieckim w Wierzbicy k. Radomia.

1230

-(XI) Zjazd Grzymisławy i Bolesława z Konradem Mazowieckim w Skaryszewie.

1232

-Uzyskanie Sandomierza od Henryka Brodatego.

1233

📖
[...] Konrad pojmał go [Bolesława] wraz z matką i związanego oddał pod ścisłą straż w grodzie Sieciechowie. Po jakimś czasie wydostawszy się wreszcie z niewoli dzięki usilnym staraniom opata sieciechowskiego zajął [Bolesław] z godnością grody Zawichost i Sandomierz, które dobrowolnie poddały się swemu naturalnemu panu. - Kronika wielkopolska
---
Ale książę Mazowsza Konrad bolejąc ciężko, że bratanek wyrywa się spod jego opieki i że pozbawia go dochodów, do których przywykł, zaprasza tak księżnę Grzymisławę, jak i bratanka Bolesława Wstydliwego na przyjacielską rozmowę, jakoby dla omówienia spraw publicznych swoich księstw. Więzi ich i sprowadziwszy na Mazowsze zamyka najpierw w swoim warownym zamku w Czersku, wyrzucając zarówno matce, jak synowi, że zbyt szybko i za wcześnie dążyli do przejęcia władzy książęcej. Następnie przenosi ich do zamku w Sieciechowie, położonego nad Wisłą w diecezji krakowskiej, i oddaje pod ścisłą straż. Zabiera bratankowi cały skarbiec i bardzo wytrwale dąży do zagarnięcia jego księstw i do pozbawienia go życia. Toteż zamyka go w Czersku pod ścisłą strażą i poleca zagarnąć jego księstwo. Tymczasem książę gnieźnieński Władysław na prośbę i za radą wojewody krakowskiego Marka nakłania księcia Konrada, żeby traktował bratanka łagodnie i nie przedsiębrał żadnych knowań na życie jego lub jego bliskich. Ten, jako człowiek łatwo ulegający radom, odsyła ich do klasztoru w Sieciechowie, by ich tam trzymano pod ścisłą strażą, dopóki się nie namyśli, jak zakończyć tę sprawę. - Kronika Jana Długosza
---
[...] zważywszy wierność i uczciwość naszego wiernego komesa Klemensa z Ruszczy, wojewody krakowskiego, który dzięki swej zapobiegliwości wyzwolił nas przez swoich wywiadowców i wiernych gońców z niewoli naszego stryja księcia Konrada i przywrócił dawną wolność [...] - fragment dokumentu Bolesława Wstydliwego z roku 1252
-(zima/wiosna) Pojmanie Grzymisławy i Bolesława przez Konrada Mazowieckiego.-(23 XII) Bulla protekcyjna papieża Grzegorza IX (na rzecz Grzymisławy).

1234

-(wiosna) Początek wojny Henryka Brodatego z Konradem o Małopolskę.
-(VIII) Ugoda w Luchani (nad Wartą).

1235

-(VI) Zatwierdzenie układu luchańskiego przez papieża Grzegorza IX.
-Najazd Konrada (z synem Bolesławem) na Sandomierszczyznę.

1238/1239

-Bolesław ogłasza się samodzielnym księciem sandomierskim i przejmuje kilka grodów w ziemi sandomierskiej od roku 1234 pozostających w rękach Henryka Brodatego.

1239

📖
1239. Bolesław syn Leszka poślubił córkę króla Węgier. - Rocznik kapituły krakowskiej
-Zaślubiny z małoletnią Kingą (Kunegundą), córką Beli IV, króla Węgier.
-(9 VII) Zjazd w Przedborzu z Konradem Mazowieckim i jego synem Siemowitem.

1241

📖
Następnie z niezwykłą szybkością [Batu-chan] przybywa do Polski i łupi oraz pustoszy dwa ludne w tym czasie w Polsce miasta: Lublin i Zawichost oraz sąsiadujące z nimi powiaty i ziemie. A widząc, że jest objuczony ogromnym łupem jeńców obojga płci, pobranych spośród Polaków i Rusinów, drogą, którą przybył, wraca na Ruś. Odprowadziwszy brańców w bezpieczne miejsce, wraca pośpiesznie do Polski. A ponieważ rzeki polskie: Bug i Wisła, pozwoliły na przejście po lodzie, przybywa do Sandomierza. Oblega ciasno ze wszystkich stron zarówno zamek, jak miasto Sandomierz. Zdobywszy je wreszcie, [Tatarzy] zabijają opata koprzywnickiego i wszystkich braci klasztoru koprzywnickiego, zakonu cystersów, oraz wielką liczbę duchownych i świeckich, mężczyzn i kobiet, szlachty i ludu obojga płci, którzy się tam zgromadzili w celu ratowania życia lub obrony miejsca. Urządzają wielką rzeź starców i dzieci i jedynie kilku młodym darują życie, ale zakuwają ich jak najgorszych niewolników w straszne dyby. [...]
Ponieważ książę krakowski i sandomierski [tylko sandomierski; księciem krakowskim był Henryk Pobożny - przyp. wł.], Bolesław Wstydliwy, nie mógł stawić oporu tak silnemu wrogowi z powodu młodego wieku i braku sił i przebywał ze swoją matką, księżną Grzymisławą, na zamku krakowskim [...] - Kronika Jana Długosza
-(I) Oddziały tatarskie (mongolskie) najeżdżają ziemię sandomierską.
📖
Już Tatarzy docierali do miasta Połańca, położonego nad rzeką Czarną, i rozkładali się obozem we wsi zwanej Wielkie Tursko, kiedy dopadł ich wojewoda krakowski Włodzimierz z pozostałymi rycerzami krakowskimi, nader jednak nielicznymi, ale zdecydowanymi zwyciężyć lub zginąć, a zaatakowawszy ich znienacka z największą odwagą, stacza z nimi bitwę. Ale choć Włodzimierz wskutek zaskakującego ataku sprawił wśród Tatarów ogromną rzeź i walczył z nimi bardzo wytrwale, Tatarzy jednak zauważyli w końcu niewielką garstkę jego ludzi. Dodawszy sobie nawzajem otuchy, gromadzą wielki oddział jazdy, przełamują szyki polskie i pokonują Polaków. [...] Wojewoda Włodzimierz w trosce nie o siebie, lecz o ojczyznę, aby miał jej kto bronić, zdołał ujść cało. - Kronika Jana Długosza
-(II) Wojska dowodzone przez wojewodę krakowskiego Włodzimierza wkraczają na ziemię sandomierską.
📖
[Tatarzy] wracają na Ruś i sprowadziwszy większą liczbę wojska dla uzupełnienia tych, którzy padli pod Turskiem, wracają do Polski z wielką wrzawą i zawziętością, by zemścić się na Polakach za zadaną im klęskę. [...]
[...] wojewoda krakowski Włodzimierz i kasztelan Klemens; wojewoda Pakosław i kasztelan Jakub Raciborowic - sandomierscy z resztą panów i szlachty z księstw krakowskiego i sandomierskiego zabiegają drogę Tatarom i ich potężnym wojskom we wsi Chmielnik, położonej w pobliżu miasta Szydłowa. Nie przerażeni zupełnie wielką liczbą Tatarów, o której wiedzieli od zwiadowców i którą sami na własne oczy zobaczyli, w poniedziałek, nazajutrz po niedzieli "Iudica", czyli osiemnastego marca, o wschodzie słońca staczają bitwę z Tatarami.[...] I tak po utracie wodzów [rycerze polscy] rozbici i pokonani przez konnicę tatarską zwracają się do ucieczki. Choć w wyniku niej uszło wielu pod osłoną lasów, dzięki znajomości dróg, to jednak większa część wojska polskiego znalazła w tej bitwie chwalebną śmierć w obronie wiary i ojczyzny. [...] - Kronika Jana Długosza
-(III) Ofensywa tatarska w kierunku Krakowa.
📖
[...] Bolesław Wstydliwy, dowiedziawszy się o klęsce swoich [wojsk] pod Chmielnikiem, z zamku krakowskiego, jakby i tam nie był bezpieczny, uciekł z matką i swoją żoną, błogosławioną Kingą oraz z innymi bliższymi sobie osobami i rzeczami i całym książęcym dobytkiem do swego teścia na Węgry. [...]
Ale kiedy zastał [tam] nader trudną sytuację z powodu potężnego najazdu pogan, ucieka na Morawy i zatrzymuje się w klasztorze cystersów w [...]. - Kronika Jana Długosza
-(18/28 III) Bolesław (z rodziną) ucieka na Węgry, a następnie na Morawy.

1243

📖
Wezwawszy więc na pomoc księcia opolskiego Mieczysława [...], po uzyskaniu posiłków od księcia poznańskiego Przemysła, Litwinów i Jaćwingów wymieniony książę Mazowsza Konrad i jego syn Kazimierz najeżdżają zbrojnie ziemię sandomierską. - Kronika Jana Długosza
---
Bolesław, [...] bratanek jego [Konrada], spotkawszy się z nim w Suchodole, stoczył bitwę i powaliwszy wielu Mazowszan wypędził swego stryja z kraju. - Kronika wielkopolska
-Konrad zostaje wypędzony z Krakowa.-Ponowna nieudana wyprawa Konrada na Kraków.

1244

-(30 V) Zjazd w Chrobrzu.

1245

-(16 V) Wiec w Chrobrzu.
📖
Rościsław [Michajłowicz] poprosił u teścia swojego króla [węgierskiego], aby przysłał mu wojów na Daniela. Zebrał wojów i poszedł do ziemi lackiej, i prosił Leszkową [Grzymisławę, wdowę po Leszku Białym], i przekonał ją, by posłała z nim Lachów. I posłała z nim wojów i znakomitych bojarów i innych [...] Daniel i Wasylko prędko przeszli przez rzekę [San] [...] I ujrzawszy Rościsław przybycie wojsk [Daniela i Wasylka], uszykował wojów swoich - Ruś i Węgrów, i Lachów, i ruszył przeciw nim [...] Jako grom rozległ się trzask łamiących się kopii, i od obu wojsk mnodzy padali martwi, inni byli brani do niewoli [...] I ujrzał Daniel Lachów krzepko idących na Wasylka, "Kierlesz" śpiewających - silny głos grzmiał w pułku ich [...] - Latopis halicko-włodzimierski
-Bolesław wspiera wyprawę Rościsława, kandydata węgierskiego na tron księstwa halickiego.-Zjazd pokojowy w Łęczycy.

1246

-(30 III) Wiec książęcy w Koniemłotach.
📖
[...] książę mazowiecki Konrad z przykrością znosząc to, że w innym czasie został pod Suchodołem pokonany przez bratanka, i nie mogąc dopuścić, aby tak haniebne zawstydzenie minęło bez pomsty, wolał raczej obrazić Boga przez splamienie sumienia niż zaniechać zemsty. I zebrawszy mnóstwo Litwinów [Konrad] wtargnął do ziemi swego bratanka łupiąc [ją]. Gdy Bolesław zabiegł mu drogę pod Zaryszowem, stoczyli ze sobą wielką bitwę. Lecz gdy Bolesław został - niestety - zmuszony do ucieczki, Litwini i Mazowszanie zabili bardzo wielu sandomierzan i krakowian, wielu z nich biorąc do niewoli. - Kronika wielkopolska
---
Po upływie też niedługiego czasu - wiedział bowiem, że siły księcia Bolesława zostały przez niego złamane - ze swoimi tylko wojskami, ze swym synem, księciem Kujaw i Łęczycy Kazimierzem oraz swym zięciem, księciem opolskim Mieczysławem wkroczył do ziemi krakowskiej. Nie chcąc tracić czasu na zdobywanie zamków i miast, gdy i mieszczanie krakowscy z pogardą odrzucili wezwanie do poddania się, do trzech miejscowości wprowadza załogi. Najpierw zdobywa gród położony naprzeciw zamku i miasta Krakowa tam, gdzie Rudawa wpada do Wisły oraz drugi na brzegu [Wisły] w pobliżu klasztoru tynieckiego. Te dwa zamki obsadza załogą ze swoich żołnierzy. Trzeci buduje w Lelowie i oddaje go w dzierżawę swemu zięciowi, księciu opolskiemu Mieczysławowi. - Kronika Jana Długosza
-Wkroczenie Konrada Mazowieckiego i Kazimierza Konradowica (wraz z posiłkami litewskimi i opolskimi) do Małopolski.
📖
Ale kiedy Konrad z okolic Krakowa odszedł na Mazowsze, książę krakowski Bolesław Wstydliwy ze swymi rycerzami oblega i zdobywa zamek na skale tynieckiej. Drugi zaś wzniesiony w widłach rzeki Wisły i Rudawy przejmuje przez poddanie się, dlatego że rycerze, którzy stanowili jego załogę, obawiali się, by nie dostali się żywcem w ręce księcia Bolesława, podobnie jak ci ze skały tynieckiej. - Kronika Jana Długosza
-Konrad, Kazimierz i Mieszko Otyły opuszczają Małopolskę.-(15 VII) Zjazd w Bobinie.
📖
Kiedy rozeszła się wieść o jego śmierci [Mieszka], natychmiast zwrócono księciu krakowskiemu Bolesławowi Wstydliwemu zamek w Lelowie, który podlegał Mieczysławowi, i wszystkie wysiłki i knowania księcia mazowieckiego Konrada spełzły na niczym. - Kronika Jana Długosza
-(18, 21, bądź 22 X) Śmierć Mieszka Otyłego.

po 1246

-Ślub z Kingą (Kunegundą), córką Beli IV, króla Węgier.

1248

-Zjazd w Zachawie.

1248-1249

-Wsparcie nieudanej wyprawy Siemowita Mazowieckiego przeciwko Jaćwięgom.

1249

-(14 III) Wiec książęcy w Sandomierzu.

1250

-(25 V) Wiec książęcy w Krakowie.
-(21 i 23 VI) Wiece w Chrobrzu i Zagości.

1251

-W okolicy Bochni zostają odkryte bogate złoża soli kamiennej.

1252

-(28 VIII) Zjazd w Oględowie.

1253

-(27 II) Przywilej lokacyjny dla miasta Bochni.
📖
[...] książę krakowski Bolesław i opolski Władysław wraz ze swoimi wojskami, a także ruskimi, spustoszyli ogniem i mieczem ziemię opawską, którą przedtem zajął król Czech Przemysł, którego nazywano Ottokarem. - Kronika wielkopolska
---
Bolesław nie poszedł za rzekę, ale stanął na wzgórzu gotowy do boju. Władysław [opolski] poszedł i dotarł do pierwszej bramy [Opawy]. Paląc, poszedł do drugiej bramy. I wyjechali Czesi i kilku z nich zabili, a resztę odpędzili [...] - Latopis halicko-włodzimierski
-(VI/VII) Uderzenie wojsk polsko-ruskich (Bolesława, Władysława opolskiego, Lwa i Daniela Halickiego) na ziemię opawską, w celu poparcia węgierskiej wyprawy na Austrię (będącą pod panowaniem czeskim).-(17 IX) Papież Innocenty IV dokonuje kanonizacji Św. Stanisława, biskupa krakowskiego.

1254

-(8 V) Uroczystości w Krakowie ku czci Św. Stanisława, połączone ze zjazdem książąt piastowskich.
-(18 VI) Wiec książęcy w Chrobrzu.

1254-1255

-Zabiegi o uwolnienie Siemowita i jego żony z niewoli u Kazimierza Konradowica (zakończone sukcesem wiosną 1255).

1255

-(17-18 IV) Zjazd w Zawichoście.-(5 IX) Wiec książęcy w Beszowie.
📖
[Mściwoj] zajął skutkiem zdrady pewnego kusznika gród Nakło należący do księcia Przemysła. [...] Przemysł zaś zebrawszy wojsko swoje i swego brata Bolesława [Pobożnego], wespół z Kazimierzem, księciem Kujaw, zewsząd obwałował wspomniany gród. Bolesław Wstydliwy, książę Krakowa, przysłał mu na pomoc tysiąc, a Siemowit Konradowic, książę Mazowsza, ośmiuset zbrojnych.- Kronika wielkopolska
-(29 IX) Mściwoj II, syn Świętopełka gdańskiego zdobywa Nakło (władztwo Przemysła).

1255/1256

-(zima) Udział w wyprawie Daniela halickiego i jego synów (Lwa, Romana i Szwarna) przeciwko Jaćwięgom.

1256

-(4 II) Zjazd w Obrazowie.
-Najazd Jaćwięgów na Małopolskę.

1257

-(2 III) Zjazd w Korczynie z Siemowitem i Kazimierzem Konradowicem.-(5 VI) Zjazd w Koperni.-Synod w Łęczycy.-(7 XI) Spotkanie z Bolesławem Pobożnym na wiecu w Kurowie (k. Sandomierza).

1258

-Lokacja Nowego Korczyna na prawie magdeburskim.
-(11-13 VI) Wiec w Sandomierzu.

1259

📖
[...] Bolesław [książę] Wielkopolski, Bolesław Wstydliwy [książę] krakowski i sandomierski i Siemowit [książę] Mazowsza, nadto Roman, syn Daniela króla Rusi, który przybył na pomoc wspomnianemu księciu Siemowitowi przeciw księciu Kazimierzowi, przyrodniemu [rodzonemu - przyp. wł.] bratu jego, zszedłszy się na ziemi łęczyckiej doszczętnie ją złupili i ogniem zniszczyli. - Kronika wielkopolska
-(29 IX-6 X) Wyprawa Bolesława, Bolesława Pobożnego, Siemowita oraz Romana halickiego na ziemię łęczycką.
📖
[...] Tatarzy za grzechy chrześcijan wkroczyli z Prusami, Rusinami, Kumanami i innymi ludami na ziemię sandomierską i okropnie ją ogołocili rabując, wzniecając pożogę, zabijając ludzi. - Kronika wielkopolska
---
[...] książę krakowski i sandomierski Bolesław Wstydliwy przejęty głębokim bólem, ponieważ wiedział, że jest niezdolny do stawienia oporu potędze tatarskiej, powierzywszy z płaczem zamek królewski straży i obronie wojewody krakowskiego Klemensa oraz rycerzy i mieszczan krakowskich, [...] ze swoją żoną, księżną Kingą uszedł na Węgry i zabawił tam przez jakiś czas, póki się nie dowiedział, że Tatarzy wrócili do siebie. - Kronika Jana Długosza
-(/30 XI) Najazd tatarski (przy wsparciu ruskim) na Małopolskę i ziemię bytomską.

1260

-(II) Tatarzy i Rusini wycofują się z Małopolski.-(VI-VII) Udzielenie wsparcia wojskowego Węgrom walczącym z Czechami.-Utrata grodu z Lelowie na rzecz Kazimierza Konradowica.
-(12 XII) Zjazd w Przedborzu.

1262

-(29 I) Wiec w Iwanowicach.-(7 VI) Wiec w Dankowie.
📖
[...] był zjazd ruskiego księcia z lackim księciem, z Bolesławem, i zjechali się w Tarnawie [...] I ułożyli układ między sobą o Ziemi Ruskiej i Lackiej, utwierdzony krzyżem świętym [...] - Latopis halicko-włodzimierski
-Zjazd w Tarnawie (k. Lublina) z Danielem, królem halickim.

1263

-Najazd litewsko-jaćwięski na ziemię krakowską.

1264

📖
1264. [...] W końcu Komat książę jaćwięski zabity na wojnie przez wojsko krakowskie. - rocznik kapituły krakowskiej
---
1264. Krakowianie zwyciężają Jaćwięgów w XVIII Kalendy lipca [14 czerwca - przyp. wł.]. - Rocznik Traski
-(VI) Bolesław organizuje odwetową wyprawę na Jaćwież.-Lokacja Skaryszewa na prawie magdeburskim.

1265

-Najazd litewsko-ruski na Małopolskę.-Adopcja Leszka Czarnego.

1265-1266

-Walki z książętami ruskimi, Szwarnem i Wasylkiem.

1266

-(III) Bolesław i Kinga wyjeżdżają do Budy na zjazd z królem węgierskim Belą IV i jego synem Stefanem.

1270

📖
[Bolesław Pobożny] w tym czasie [przed 2 lutego] udał się w okolice Krakowa dla załatwienia pewnych spraw. - Kronika wielkopolska
-(6 I/2 II) Zjazd z Bolesławem Pobożnym pod Krakowem.
-Król węgierski, Stefan V przybywa do Krakowa.

1271

-(16 II) Wiec książęcy w Krakowie.-(IV) Rycerstwo krakowskie niszczy wieś Zarisce położoną w księstwie opolskim Władysława.
-(VI) Dywersyjny najazd na księstwo wrocławskie Henryka IV (w interesie Węgier prowadzących wojnę z Czechami).

1272

-(6 IV) Śmierć Stefana V.

przed 1273

-Lokacja Sącza na prawie magdeburskim.

1273

📖
[Buntownicy] poddają mu [Władysławowi opolskiemu] ziemię krakowską i sandomierską, prosząc go, aby nie odmówił ich przyjęcia, z wielu [bowiem] względów, z powodu sąsiedztwa i związku ziem i płynących stąd wielu korzyści, przyjmą życzliwiej za księcia i pana raczej jego, aniżeli Leszka Czarnego. Książę opolski Władysław dumny z tej gotowości poddania się przyjmuje ją bez zastanowienia w nadziei łatwego zdobycia władzy nad księstwami krakowskim i sandomierskim z powodu bezdzietności i podeszłego wieku Bolesława Wstydliwego, którego śmierci spodziewano się lada dzień. [...] - Kronika Jana Długosza
-Możni małopolscy wszczynają bunt przeciwko Bolesławowi (z zamiarem osadzenia Władysława I opolskiego na tronie krakowskim).
📖
[Buntownicy i Opolanie] ruszyli w wielkiej liczbie i niemal ze wszystkimi swoimi siłami i ludźmi (obawiali się bowiem ataku ze strony Bolesława Wstydliwego, ponieważ sprawa była bardzo głośna). Przybyli aż do wsi klasztornej Boguszyna, gdzie w piątek drugiego czerwca dopędziło ich złożone z rycerstwa dworskiego i szlachty wojsko księcia Bolesława Wstydliwego [...] Dochodzi do ostrego starcia między jednymi i drugimi, a bój był tak zawzięty, że niemal nikt nie ustąpił z pola walki. Toteż wielu ludzi z obydwu stron zginęło, wszyscy padali od ciosów w piersi w miejscach, gdzie stali. [...] Zwycięstwo, aczkolwiek nie bez wielkiego przelewu krwi, przypadło rycerzom Bolesława. - Kronika Jana Długosza
-Wyprawa Władysława opolskiego na Kraków.-(VII) Niszczycielski najazd litewski na Lubelszczyznę.
📖
Bolesław książę Krakowa i Sandomierza, Bolesław książę Polski, Konrad książę Mazowsza, Leszek książę Sieradza, wkroczywszy na ziemie Władysława księcia Opola zniszczyli ją i zupełnie łupiąc i podkładając ogień aż do Opola i do Koźla, i aż po Odrę, i wielu ludzi wytracili tamże. - Rocznik Traski
---
[Bolesław Wstydliwy] ściąga siły ze wszystkich swoich dzielnic i przy osobistej pomocy książąt: kaliskiego i wielkopolskiego Bolesława Pobożnego oraz sieradzkiego Leszka Czarnego, w dzień św. Szymona i Judy najeżdża zbrojnie ziemię opolską i paląc wsie oraz miasta sieje możliwie najdalej spustoszenie. Podchodzi też pod samo miasto Opole i wszystkie jego przedmieścia niszczy i pali, powstrzymuje się jednak od szturmowania i oblegania, poprzestając jedynie na paleniu domów i pustoszeniu pól. [...] Od Opola posuwano się nieprzerwanym marszem w kierunku Koźla i Raciborza i nie wcześniej zaprzestano pustoszenia, dopóki nie splądrowano wszystkich ziem podległych księciu Władysławowi Opolczykowi. - Kronika Jana Długosza
-(28 X-XI) Wyprawa przeciwko Władysławowi opolskiemu (przy wsparciu Bolesława Pobożnego, Leszka Czarnego i Konrada II mazowieckiego).-(XII) Leszek Czarny wyprawia się na Jaćwież w odwecie za spustoszenie ziemi lubelskiej.

1274

-Układ pokojowy z Władysławem opolskim.

1275

-(13 II) Wiec książęcy w Korczynie.

1277

📖
1273 [1277 - przyp. wł.]. Książę krakowski Bolesław zjeżdża się z Przemysłem królem Czech w Opawie i potwierdza wieczystą przyjaźń. - Rocznik Traski
-Bolesław zawiera (w Opawie) układ sojuszniczy z królem czeskim Przemysłem Ottokarem II.

1278

-Najazd litewski na Lubelszczyznę.-Udzielenie militarnego wsparcia Czechom walczącym z królem niemieckim, Rudolfem Habsburgiem.

1279

📖
Tegoż roku [1279] zmarł wielki kniaź krakowski Bolesław, dobry, cichy, łagodny, spokojny, niegniewliwy, przeżywszy lata mnogie i tako w starości sędziwej odszedł ku Panu. Ciało zaś jego, po obrzędach żałobnych, położono w cerkwi Św. Franciszka w grodzie Krakowie. - Latopis halicko-włodzimierski
-(7 XII) Śmierć Bolesława V Wstydliwego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry