władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyWacław I legnicki

Wacław I legnicki

[...] zaczął żyć z wielką rozrzutnością, która wkrótce przywiodła go do takiego ubóstwa (gdy na życie zbytkowne nie starczyły i miny złote, które się po latach siedmiu od ich odkrycia wyczerpały), że nie miał pieniędzy nawet na liche utrzymanie i często głód cierpieć musiał.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław III RozrzutnyMałgorzata, córka Wacława II czeskiego
życie
1310/1318 - 2 VI 1364
małżeństwa
  1. /1341 - 1364: Anna, córka Kazimierza I cieszyńskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Rupert (27 III ? 1347 - przed 12 I 1409)
    Wacław (1348 - 30 XII 1419)
    Bolesław (1349/52 - 3/4 III 1394)
    Jadwiga (1351/57 - 1 VIII 1409)
    Henryk (1350/59 - 12 XII 1398)
panowanie
1338-1342: Namysłów
1342-1345: Chojnów, Legnica, Lubin, Złotoryja (współrządy)
1345-1346: Chojnów, Lubin, Złotoryja
1346-1348/49: Chojnów, Legnica, Lubin, Złotoryja
1348/49-1358: Chojnów, Legnica, Złotoryja
1358: 1/2 Brzegu, 1/2 Oławy
1358-1359: Chojnów, Legnica
1359-1364: Legnica

1329

-(9 V) Bolesław (wraz z synami) składa (we Wrocławiu) hołd lenny Janowi Luksemburskiemu.

1336-1337

-(XII 1336/16 IV 1337) Udział w wyprawie przeciwko Żmudzinom, dowodzonej przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego.

1338

-(zima/wiosna) Objęcie Namysłowa z nadania ojca Bolesława.

przed 1341

-(/21 I 1341) Małżeństwo z Anną, córką Kazimierza I cieszyńskiego.

1342

-Bolesław Rozrzutny przekazuje władzę w ziemi legnickiej synom.-(10 X) Wacław i Ludwik składają hołd lenny Karolowi IV Luksemburskiemu.

1345

-Wacław i Ludwik nadają górnicze prawo miejskie Mikołajowicom.
-Zaburzenia antyżydowskie w Legnicy.
-(VIII) Podział ziemi legnickiej pomiędzy braćmi.-(9 VIII) Jan Luksemburski zatwierdza (we Wrocławiu) podział księstwa legnickiego.

1346

📖
Po zniesieniu więc poprzedniej ugody, w nadziei, że z śmiercią Wacława niedługo obie dzielnice dostaną się Ludwikowi, nowy zrobiono układ, na tych warunkach: "aby książę Wacław objął księstwo legnickie, a Ludwik chojnowskie; po zejściu zaś Wacława, chociażby nawet potomstwo po sobie zostawił, aby Ludwik obydwa księstwa w dożywociu posiadał, i aby synowie Wacława za jego życia nie mieli prawa posiadania żadnej części: po śmierci dopiero Ludwika nowy między synami Wacława i Ludwika miał nastąpić podział". Z potwierdzeniem na piśmie i zaprzysiężeniem takiej ugody, książę Ludwik zszedł niemal do ubóstwa. Nie mając żadnego do pomieszkania zamku, przymuszony był za stolicę swego państwa obrad wioskę Buchwalth, a dom swój książęcy z czterechset grzywien stanowiących cały jego roczny dochód utrzymywać. - Kronika Jana Długosza
-(VIII/3 IX) Układ podziałowy z Ludwikiem.

1347

-(2 IX) Uczestnictwo w koronacji Karola IV Luksemburskiego na króla Czech.

1347-1348

-Ludwik podejmuje nieudane próby odzyskania połowy ziemi legnickiej.

1348

-Mediacja w sporze biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli i kapituły wrocławskiej z wasalami.

1348/1349

-Ludwik wykupuje miasto i okręg Lubin (będące w zastawie).

1352

📖
[Bolesław] począł usilnie starać się i przez synów swoich Wacława i Ludwika dopraszać, aby od kar kościelnych mógł być uwolnionym. Ci spowodowani prośbą ojcowską, przyrzekli wszelkich ku temu dołożyć usiłowań: a gdy młodszy syn Ludwik nie odstępował ojca dogorywającego na łożu śmiertelnem, starszy Wacław czynił starania u Przecława biskupa i kapituły Wrocławskiej, zobowiązując się uroczyście w swoim i brata Ludwika imieniu do zwrócenia ojcowskich zaborów, aby ojca swego Bolesława księcia brzeskiego uwolniono od kar, jakie nań w sprawach przez różne osoby wytoczonych szczegółowo zostały wymierzone. Wystani więc niebawem Jan dziekan i Piotr z Gustyny kanonicy wrocławscy spiesznie do Brzegu przybywają, i na mocy udzielonego sobie upoważnienia, Bolesława księcia uwalniają od klątwy i zdejmują interdykt. - Kronika Jana Długosza
-(IV) Cofnięcie klątwy z ojca Bolesława (wskutek starań Wacława i Ludwika).
-(21 IV) Śmierć Bolesława III Rozrzutnego.

1353

-(jesień) Początek konfliktu z bratem Ludwikiem (w związku z czynionymi przez Wacława licznymi zastawami dóbr i dochodów).

1357

-(12 X) Zawieszenie broni pomiędzy braćmi (wskutek mediacji Karola IV Luksemburskiego).

1358

📖
Po śmierci Katarzyny księżnej, wdowy pozostałej po ich [Wacława i Ludwika - przyp. wł.] ojcu Bolesławie, gdy się między sobą podzielili księstwem brzeskim, Wacław książę legnicki, chcąc bratu swemu Ludwikowi ciągle szkodzić, część swoją księstwa brzeskiego Bolesławowi księciu świdnickiemu odsprzedał. Ten w ów czas księcia Ludwika nowymi trapić począł napaściami i wojnami, czego właśnie książę Wacław sobie życzył, aby Ludwik drugą dzielnicę księstwa brzeskiego sprawiać był przymuszony. - Kronika Jana Długosza
-(18 II/5 III) ŚmierćKatarzyny Šubić.-Wacław sprzedaje połowę Brzegu i Oławy Bolkowi II Małemu (za cenę 2500 grzywien).-Wacław zastawia Złotoryję Bolkowi II Małemu.

1359

-Udział (wraz z bratem) w roli mediatora w sporze Przemysława Noszaka z Konradem oleśnickim.
-(23 VII) Karol IV Luksemburski doprowadza do porozumienia pomiędzy Wacławem i Ludwikiem.

1362/1363

-Wacław zostaje obłożony klątwą kościelną z powodu niewywiązania się z obowiązku spłaty długów zaciągniętych u kanonika wrocławskiego Jana Piotra Brunonisa.

1364

📖
[...] Wacław książę legnicki długami i niedostatkiem ściśniony umarł i w kościele kolegiackim legnickim, który był sam założył i uposażył, pochowany został. Ludwik zaś książę brzeski, brat jego rodzony, wziąwszy synów Wacława w opiekę, do której zgodnie był obrany i uproszony, tak starannie, mądrze i sumiennie zarządzał ich księstwem, że w krótkim czasie znaczne bardzo przez brata Wacława zaciągnięte długi pospłacał, a księstwo legnickie przywiódł do tak kwitnącego stanu, że wielkie przynosiło dochody i korzyści. - Kronika Jana Długosza
-(2 VI) Śmierć Wacława I legnickiego.

1365

-Rupert uzyskuje u papieża Urbana V (dzięki wstawiennictwu Karola IV Luksemburskiego) zdjęcie klątwy ciążącej na Wacławie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry