władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyBolko II Mały

Bolko II Mały (świdnicki)

Stały i niezachwiany w wierności dla Polski, bo kiedy wszyscy inni książęta śląscy poodrywali się od Królestwa Polskiego i przyjęli jarzmo czeskie, on sam pozostał tylko wiernym królowi polskiemu i królestwu, uważając to za głupotę i szaleństwo, żeby własnych porzucić, a przedkładać raczej czeskich królów.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bernard StatecznyKunegunda, córka Władysława Łokietka
życie
1309/1312 - 28 VII 1368 (Świdnica?)
małżeństwa
  1. 1338 - 1368: Agnieszka, córka Leopolda I Habsburga, księcia austriackiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (14 II 1359/6 III 1363 - po 4 III 1405)
    • starsza literatura przyjmowała bezdzietną śmierć Bolka II, jednak najnowsze badania dowodzą, iż jego córką była znana z szeregu źródeł Elżbieta z Prochowic
    Bolko (? - 1347?)
    • istnienie niepewne; pojawia się dopiero w dziełach kilku kronikarzy z końca XVI-wieku, przy czym część relacji wskazuje, iż miał to być syn księcia ziębickiego
panowanie
1326-1343/45: Świdnica (formalne współrządy)
1343/45-1346: Świdnica
1346-1356: Jawor, Lwówek Śląski, Świdnica
1356-1358: Byczyna, Jawor, Kluczbork, Lwówek Śląski, Świdnica, Wołczyn
1358-1359: 1/2 Brzegu, Byczyna, Jawor, Kluczbork, Lwówek Śląski, Świdnica, 1/2 Oławy, Wołczyn
1359/61-1368: Złotoryja (książę zastawny)
1359-1361: 1/2 Brzegu, Byczyna, Jawor, Kluczbork, Lwówek Śląski, 1/2 Oławy, Siewierz, Świdnica, Wołczyn
1361-1362/63: 1/2 Brzegu, Byczyna, 1/2 Głogowa, Jawor, Kluczbork, Lwówek Śląski, 1/2 Oławy, Siewierz, 1/2 Ścinawy, Świdnica, Wołczyn
1362/63-/1365: 1/2 Brzegu, Byczyna, 1/2 Głogowa, Jawor, Kluczbork, Lwówek Śląski, 1/2 Oławy, Siewierz, 1/2 Ścinawy, Świdnica, Trutnov, Wołczyn
/1365-1366/67: 1/2 Brzegu, Byczyna, Dvůr Králové, 1/2 Głogowa, Jawor, Kluczbork, Lwówek Śląski, 1/2 Oławy, Siewierz, 1/2 Ścinawy, Świdnica, Trutnov, Wołczyn
1364-1368: Dolne Łużyce (zarząd dożywotni)
1366/67-1368: 1/2 Brzegu, Dvůr Králové, 1/2 Głogowa, Jawor, Lwówek Śląski, 1/2 Oławy, Siewierz, 1/2 Ścinawy, Świdnica, Trutnov
1368: 1/2 Brzegu, Dvůr Králové, 1/2 Głogowa, Jawor, Kąty, Lwówek Śląski, 1/2 Oławy, Siewierz, 1/2 Ścinawy, Świdnica, Trutnov

1326

-(6 V) Śmierć Bernarda Statecznego.-(16 VIII-22 X) Pobyt w Nadrenii.

1329

-(wiosna) Jan Luksemburski shołdował książąt dolnośląskich (brzesko-legnickiego, oleśnickiego, ścinawskiego i żagańskiego).-(4 VIII/X) Pośrednictwo w rozmowach pokojowych między Władysławem Łokietkiem, a Wittelsbachami.

1331

-(11 I) Śmierć Przemka II głogowskiego.-(1 X) Odwetowy najazd czeski na Głogów.

1336

-Bolko związuje się z dworem Kazimierza Wielkiego.

1337

(I) Bolko otrzymuje Dzierżoniów (wraz z okręgiem) w zastaw od Bolka II ziębickiego.
-Odnowienie miejskiego prawa frankońskiego Świebodzic.

1338

-(VI/21 VI) Małżeństwo z Agnieszką, córką Leopolda I Habsburga, księcia austriackiego.

1343

-(14 VIII) Bolko i Henryk nabywają od Mikołaja Małego ziębickiego okręg Sobótki (z Górą Ślężą) za cenę 1000 grzywien srebra.

1343/1345

-(14 VIII 1343/28 VI 1345) Śmierć brata Henryka.

1345

-(1 I) Antyluksemburskie przymierze z Kazimierzem Wielkim, Wittelsbachami oraz Ludwikiem Andegaweńskim.
📖
Jan ślepy, król czeski, uważając to za wielką obrazę swoję i zniewagę, że gdy wszyscy niemal ksiażęta śląscy uznawali jego zwierzchność i władzę, sam tylko Bolesław książę świdnicki, siostrzeniec króla polskiego Kazimierza, nie chciał mu podlegać i starał się wszelkiemi siłami, aby raczej do Polski niźli do Czech należał; począł go prześladować, częstymi trapić najazdami i wojny. A gdy Bolesław jego napaści mężnie odpierał, zebrawszy wielkie wojsko, ruszył [Jan] pod Świdnicę i miasto oblężeniem ścisnął. Zawiedziony atoli w swych usiłowaniach, gdy rycerstwo Bolesława księcia świdnickiego dzielnie miasta broniło, odstąpił od oblężenia a zająwszy Kamienną Górą osadziwszy ją zbrojną załogą, jako ślepy i do prowadzenia wojny niesposobny, wrócił do Czech. - Kronika Jana Długosza
-(IV/V) Najazd Jana Luksemburskiego na księstwo świdnickie.-(28 VI) Traktat z Henrykiem I jaworskim dotyczący wzajemnego dziedziczenia.

1346

📖
Ten Henryk zmarł bezpotomnie i ziemia księstwa Jaworu przeszła na Bolka, ostatniego księcia świdnickiego, syna brata jego, księcia Bernarda [..] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(6 III/15 V) Śmierć Henryka I jaworskiego.

1347

-Nadanie Świdnicy prawa mili.

1348

📖
Bolesław książę świdnicki kazał żołnierzy powsadzać na wozy i przewieźć ich do Kamiennej Góry; a gdy straż miejska w mniemaniu, że prowadzono jakieś towary, otwarła im bramy, nagle żołnierze powyskakiwali z wozów, i załogę Czeską już to wyciąwszy, już pobrawszy w niewolę, miasto opanowali. - Kronika Jana Długosza
-Wznowienie wojny z Czechami.-(11 II) Zjazd w Henrykowie z biskupem wrocławskim Przecławem z Pogorzeli.-(25 XI) Zjazd (w Legnicy) z Karolem IV Luksemburskim.-Nadanie Jeleniej Górze prawa mili.
-Bolków otrzymuje prawo mili.

1349

-(7 I) Nadanie Jaworowi prawa mili.

1350

-(VIII) Przybycie Karola IV Luksemburskiego do Świdnicy.-(XII) Wyjazd do Pragi na dwór Karola IV Luksemburskiego.

1351

-(28 X) Zjazd książąt śląskich i biskupa wrocławskiego z Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1352

📖
Roku 1352 dnia 1 listopada nadciągnęli w to miejsce i zajęli zamek Körse, i zniszczyli go z pomocą sojuszników, a książę Bolko ze Świdnicy był dowódcą na polu bitwy. - Rocznik żywatski Jana z Gubina
-(1 XI) Bolko wraz z oddziałami Związku Sześciu Miast atakuje i niszczy zamek Körse w Łużycach, będący siedzibą rozbójników.

1353

📖
[Karol IV Luksemburski] ożenił się po raz trzeci, mianowicie z córką Henryka, księcia świdnickiego wychowywaną po stracie ojca na Węgrzech przez królową węgierską, Elżbietę starszą i przez nią przy pośrednictwie stryja dziewicy, Bolesława, księcia świdnickiego, wydaną za mąż. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(10 III) Ugoda z Karolem IV na zjeździe monarchów w Wiedniu.-(3 VII) Zawarcie traktatu sukcesyjnego z Luksemburgami.-(28 VII) Koronacja Anny na królową Czech.

1353/1356

-Włączenie Mirska (na Łużycach) do władztwa Bolka.

1354

-(21 III) Bolko przejmuje zamek Ujeździec z rąk biskupa wrocławskiego Przecława z Pogorzeli.
-(23 VIII) Gryfów Śląski otrzymuje prawo mili i potwierdzenie innych dotychczasowych praw i przywilejów.

1355

📖
Roku Pańskiego 1355 książę Bolko zdobył warownię Žacléř, której właścicielem był pan Albert Crenewicz. - rocznik świdnicki
---
Roku Pańskiego 1355 książę Bolko świdnicki zdobył warownię Žacléř, która poddał mu jej właściciel, pan Albert de Crenwicz. - kodeks miejski Świdnicy
-Zdobycie zamku Žacléř (przejęcie od dotychczasowego właściciela Alberta von Crenwicz, być może w związku z jego zadłużeniem wobec cesarza).
-(VIII) Udział w zjeździe z cesarzem Karolem IV Luksemburskim w Pradze.

1356

-(IV) Bolko wykupuje Złoty Stok (z kopalniami złota) i Srebrną Górę.
-(IV-V) Udział w zjeździe w Pradze z Karolem IV Luksemburskim.

1358

📖
Ale z powodu nienawiści do brata Ludwika Wacław sprzedał księciu Bolkowi świdnickiemu za pewną sumę pieniędzy swoją część dóbr daną mu na okres jego życia. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(28 IV) Bolko odkupuje połowę Brzegu i Oławy od Wacława legnickiego (za cenę 2500 grzywien).
-(27 XII) Zjazd książąt śląskich z cesarzem Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1359/1361

-Objęcie w zastaw Złotoryi (od Wacława legnickiego).

1359

-Objęcie grodów na granicy świdnicko-czeskiej i miasta Friedland z nadania Karola IV.
-(16 IV) Bolko odkupuje ziemię siewierską od Przemysława Noszaka (za cenę 2300 grzywien).

1360

-(24 I) Bolko przybywa wraz z wojskiem pod Grodków (własność kapituły wrocławskiej).-Powrót Grodkowa do rąk kapituły wrocławskiej.

1361

-(28 I) Objęcie w dożywotnie władanie połowy księstwa głogowsko-ścinawskiego (z zamkiem w Głogowie) z nadania Karola IV.-(11 IV) Udział w uroczystościach chrzcielnych syna cesarskiego, Wacława Luksemburskiego w Norymberdze.

1362/1363

-(21 I 1362/16 I 1363) Objęcie władzy nad terytorium trutnovskim.
-(21 XI 1362/6 III 1363) Bolko przejmuje zamek Radosno.

ok. 1363

-Przekazanie Gorzowa Śląskiego wraz z okręgiem Władysławowi Opolczykowi.

1363

-Wybuch konfliktu pomiędzy Bolkiem i Henrykiem V Żelaznym (prawdopodobnie z powodu podziału Bytomia Odrzańskiego).-(V) Uczestnictwo w krakowskich uroczystościach ślubnych Elżbiety (wnuczki Kazimierza Wielkiego) z cesarzem Karolem IV Luksemburskim.
-(V-12 XII) Bolko i Kazimierz Wielki - arbitrami w sporze Karola IV z Rudolfem Habsburgiem i Ludwikiem Andegaweńskim.

1364

-(12-14 IV) Zjazd w Pirnie k. Drezna z margrabiami brandenburskimi i margrabiami miśnieńskimi.-(21 IV-10 V) Zjazd z Karolem IV w Budziszynie.-(24-25 VI) Zjazd z Karolem IV w Czeskich Budziejowicach.-(IX) Krakowski zjazd monarchów.
-(11 XI) Uroczyste przejęcie zarządu Dolnych Łużyc.

1364/1365

-Bolko zakłada Nowoszów (Neuhaus) na pograniczu śląsko-łużyckim (faktycznie na terenie księstwa Henryka V Żelaznego).

przed 1365

-(/23 X 1365) Bolko przejmuje Dvůr Králové (wraz z okręgiem).

1365

-(11 I) Uzyskanie zwolnienia od ceł we Wrocławiu dla kupców z Jeleniej Góry, Bolkowa i Kamiennej Góry.
-(7 VI) Przyjęcie hołdu lennego od panów na Torgawie (Torgau) i Strzale (Strehli).

1366

-(6-13 V) Pobyt (wraz z cesarzem Karolem IV) w Wiedniu na dworze habsburskim.
-(VII-VIII) Udział w praskich uroczystościach związanych ze chrzem Anny, córki Karola IV Luksemburskiego.

1366/1367

📖
Ten także książę świdnicki rozporządził, by po jego śmierci podarować wujom jego [siostrzeńcom - przyp. wł.], książętom opolskim, Władysławowi, obecnie panującemu, i zmarłemu Bolkowi, wspomniane ziemie - Byczyna i Kluczbork [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(1366/26 III 1367) Przekazanie okręgu Kluczborka, Byczyny i Wołczyna książętom opolskim, Władysławowi i Bolesławowi III.

1367

-(6 I) Nabycie (za 4600 groszy) władztwa Strehla (w Saksonii) od biskupa naumburskiego i kapituły katedralnej.

1368

-(10 V) Nabycie Kątów (Wrocławskich) od Bolka III ziębickiego.
📖
Zmarł zaś Bolko, wspomniany książę świdnicki, bezpotomnie w roku Pańskim tysiąc trzysta sześćdziesiątym ósmym, w piątek po dniu Świętego Jakuba, i pochowany został w klasztorze w Krzeszowie. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(28 VII) Śmierć Bolka II Małego w Świdnicy (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry