władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyKazimierz I cieszyński

Kazimierz I cieszyński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Mieszko I cieszyńskinieznana z imienia księżniczka (Grzymisława?)
 • imię niepewne: Grimizlaua ducissa Opuliensis występuje w Nekrologu opactwa Św. Wincentego we Wrocławiu jako zmarła 13 IX (najpóźniej ok. 1286 roku); możliwe też, iż chodzi tu o pierwszą żonę Bolesława I opolskiego, albo zupełnie inną osobę
życie
1280/31 I 1297 - 1358 (po 24 II)
małżeństwa
 1. 1321/24 - 1358: Eufemia (Ofka), córka Trojdena I czerskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Anna (ok.1325 - 1367)
  Władysław (1325/31 - V 1355)
  Jolanta Helena (ok.1331 - 20 III 1403)
  Bolesław (1331/32 - 23 VII 1356)
  Przemysław (1332/36 - 23 V 1410)
  Agnieszka (1338/40 - 6 II/27 IV 1371)
  Jan (1339/40 - 1359)
  Siemowit (ok.1340 - 25 IX 1391 albo 12 V 1393/)
  Elżbieta (1340 - XI 1363/)
panowanie
1315/16-1337: Cieszyn
1337-1355: Cieszyn, Siewierz
1355-1356: Cieszyn, Koźle, Siewierz
1356-1357: Bytom, Cieszyn, Koźle, Siewierz, Toszek
1357-1358: Bytom, Cieszyn, Siewierz, Toszek

1315/1316

-(1315/14 III 1316) Śmierć Mieszka I cieszyńskiego.

1316/1327

-Przywilej lokacyjny dla miasta Bielska.

1321-1323

-Wyprawy łupieżcze Władysława Łokietka (wspólnie z Bolesławem Rozrzutnym, Bernardem Statecznym i oddziałami litewskimi) przeciwko Konradowi.

1321/1324

-(1321/VII 1324) Małżeństwo z Eufemią (Ofką), córką Trojdena I czerskiego.

1327

-(18 II) Złożenie (w Opawie) hołdu lennego Janowi Luksemburskiemu.

1336

-Śmierć (bezpotomna) Leszka raciborskiego.

1337

📖
[...] My Kazimierz, z Bożej łaski książę cieszyński [...] przyrzekamy niniejszym pismem wypłacić za odkupienie i uzyskanie [...] od Władysława [...] księcia bytomskiego i kozielskiego oraz jego pierworodnego i innych synów zamku Siewierza wraz z całym księstwem, które [to księstwo] kupujemy za 720 grzywien i 135 kop, zaś za zwłokę, jeśli ją uczynimy, oprócz 133 kop jeszcze 20 groszy, natomiast za wykupienie zamku Siewierz [...] damy 150 grzywien w efach dobrych groszy praskich jako zapłatę [w terminie] od teraz do najbliższego Objawienia Pańskiego. Gdyby zaś wspomniane pieniądze nie zostały przez nas wypłacone w wymienionym terminie, wtedy w terminie późniejszym zamek i księstwo zostaną kupione za większą kwotę: a mianowicie: [księstwo] za 800 grzywien groszy oraz 133 kapety i 20 groszy [te ostatnie] za zwłokę oraz zamek za 150 grzywien [...]
Działo się i dane w Koźlu w dniu świętego Stanisława Męczennika Roku Pańskiego 1337. - dokument sprzedaży ziemi siewierskiej z roku 1337
-(8 V) Zjazd w Koźlu z książętami opolskimi i Władysławem bytomskim.

1347

-(2 IX) Uczestnictwo w koronacji Karola IV Luksemburskiego na króla Czech.

1355

-(IV) Zjazd w Cieszynie z Siemowitem III i Kazimierzem I warszawskim.
-(5 IV/) Śmierć Bolesława kozielsko-bytomskiego.
-(21 VII) Kazimierz wraz z synem Przemysławem przebywa u boku cesarza Karola IV Luksemburskiego w Ratyzbonie.
📖
My Konrad oleśnicki i Kazimierz cieszyński książęta [...] z jednej i my Bolko niemodliński, Bolko opolski i Jan oświęcimski [...] książęta z drugiej strony, czynimy wiadomym niniejszym pismem, że [...] Karol cesarz rzymski [...] i król Czech [...] prawowicie roztacza nad nami i innymi książętami władzę według polskiego zwyczaju. Będzie miał pełne i skuteczne prawo co do księstwa bytomskiego i kozielskiego [...] i te księstwa [niech przejdą] do tegoż króla Czech i pana naszego z powodu śmierci najjaśniejszych książąt bytomskich i kozielskich - ojca i syna, którzy księstwa te, jak wiadomo, otrzymali w lenno. [...]
Niniejsze pismo poświadczamy naszymi pieczęciami. Wydane w Pradze Roku Pańskiego 1355, w najbliższą sobotę po dniu świętego Wacława. - dokument rezygnacji z praw do spadku po Bolesławie kozielsko-bytomskim z roku 1355
---
[...] Karol IV [...] cesarz rzymski [...] i król Czech czynimy wiadomym wszystkim obecnym, że gdyby powstała kiedyś jakaś wątpliwość co do księstw kozielskiego i bytomskiego oraz grodów Toszka i Pyskowic [...] między Najjaśniejszymi Konradem oleśnickim i Kazimierzem cieszyńskim z jednej a Bolkiem opolskim, Bolkiem niemodlińskim, Albertem strzeleckim i Janem oświęcimskim z drugiej strony - książętami Korony naszej Królestwa Czech, na usilną prośbę ze wspomnianych stron do nas w naszym grodzie praskim [...] rozważyliśmy z wielką uwagą, za radą książąt wspomnianej Korony i dostojników zasiadających przy nas wydaliśmy orzeczenie sądowe i wyrok, że wspomniani książęta oleśnicki i cieszyński mają władzę nad księstwami kozielskim i bytomskim oraz grodami Toszkiem i Pyskowicami wraz z okolicami [tychże grodów], w ten sposób jak [określono] w okazanych przez nich przywilejach wobec [naszego] sądu. Wyraźnie zaznaczamy, to że tymże książętom oleśnickim i cieszyńskim przynależą wszystkie te prawa, które należały się niedawno zmarłemu Najjaśniejszemu Księciu Bolkowi kozielskiemu. [...] Dane w Pradze Roku Pańskiego 1355 [...], czwartego dnia non październikowych, w roku dziewiątym [panowania w Czechach], pierwszym panowania jako cesarz. - dokument Karola IV Luksemburskiego z roku 1355
-(jesień) Wyjazd na dwór cesarski do Norymbergi.-Wykupienie Koźla od Mikołaja opawskiego (za cenę 4000 grzywien).

1355/1356

-Kazimierz wraz z synem Przemysławem zostają opiekunami córek Bolesława kozielsko-bytomskiego.

1356

-(29 VII) Podział księstwa kozielsko-bytomskiego z Konradem oleśnickim.

1357

-(8 XII) Podział księstwa kozielsko-bytomskiego z Konradem oleśnickim.

1358

-(3 I) Karol IV Luksemburski zatwierdza podział spadku po Bolesławie kozielsko-bytomskim.
-(24 II/) Śmierć Kazimierza I cieszyńskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry