władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyWładysław głogowski

Władysław głogowski (cieszyński)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I cieszyńskiEufemia, córka Siemowita IV Młodszego, siostrzenica Władysława Jagiełły
życie
ok.1420 - ok.14 II 1460 (Głogów)
małżeństwa
  1. 1444 - 1460: Małgorzata, córka Hermana III, hrabiego Cilly, wdowa po Hermanie I, hrabim Montfort-Pfannberg-Bregenz
panowanie
1431-1442: 1/2 Bytomia, Cieszyn, 1/2 Głogowa, Siewierz, 1/2 Ścinawy (współrządy)
1442-1460: Cieszyn (formalne współrządy), 1/2 Głogowa, 1/2 Ścinawy

1431

📖
Dnia szóstego miesiąca maja, Bolesław książę cieszyński, syn starszego Przemysława, zakończył życie w Cieszynie; zwłoki jego pochowano w grobach ojców, w klasztorze cieszyńskim zakonu kaznodziejskiego. - Kronika Jana Długosza
-(6 V) Śmierć ojca Bolesława I cieszyńskiego.

1442

-(29 XI) Podział księstwa cieszyńskiego pomiędzy braćmi.

1443

📖
Tymi czasy także Zbigniew kardynał biskup krakowski, chcąc pomnożyć posiadłości i rozszerzyć granice swojego kościoła krakowskiego, kupił ziemię, i księstwo siewierskie od Wacława księcia cieszyńskiego za sześć tysięcy grzywien szerokich groszy. - Kronika Jana Długosza
-(24 XII) Władysław udziela zgody bratu Wacławowi na sprzedaż Siewierza (wraz z okręgiem) biskupowi krakowskiemu Zbigniewowi Oleśnickiemu za cenę 6000 grzywien.

1444

-(XI/24 XII) Małżeństwo z Małgorzatą, córką Hermana III, hrabiego Cilly, wdową po Hermanie I, hrabim Montfort-Pfannberg-Bregenz.

1447

-(25 VI) Udział (wraz z bratem Bolesławem) w krakowskich uroczystościach koronacyjnych Kazimierza IV Jagiellończyka.

1452

-Wyprawa do Italii.

1457

-(zima) Niezrealizowany projekt Baltazara żagańskiego (finansowanej przez zakon krzyżacki) wyprawy książąt Bolesława V Wołoszka, Henryka IX Starszego, Władysława głogowskiego, Konrada IX Czarnego i Konrada X Białego przeciwko Polsce.

1459

-(1 IX) Złożenie (w Świdnicy) hołdu lennego królowi czeskiemu Jerzemu z Podiebradów.
📖
I tego roku, około święta Św. Burcharda, [Jerzy z Podiebradów] przyjął książąt, mianowicie Konrada Białego, Konrada Czarnego i księcia Głogowa Władysława oraz miasta, mianowicie Świdnicę wraz z innymi. W ten sposób wymieszali się z Czechami i zamierzali zniszczyć sławne miasto Wrocław, do czego Bóg nie dopuścił, a oni sami z wielkim zgorszeniem i wielkimi szkodami zaniechali [tego] i liczni spośród nich zostali zabici pod Wrocławiem koło kościoła Jedenastu Tysięcy Dziewic. I tak haniebnie odstąpili. A książę Władysław, pan Głogowa, został dotknięty wielką słabością w tej bitwie i działaniu, i tak we współczucia godny sposób działał w tej słabości i nie zdołał się z niej wyleczyć. - Roczniki głogowskie
-(IX-X) Władysław bierze udział w ataku Jerzego z Podiebradów na Wrocław.

1460

📖
Zmarł zaś wspomniany książę około święta Św. Walentego męczennika roku Pańskiego 1463 [1460 - przyp. wł.] w Głogowie, lecz jednak w wielkim przygnębieniu. - Roczniki głogowskie
-(ok.14 II) Śmierć Władysława głogowskiego (cieszyńskiego) w Głogowie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry