władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyBolesław I cieszyński

Bolesław I cieszyński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Przemysław I NoszakElżbieta, córka Bolesława kozielsko-bytomskiego
życie
1363/1373 - 6 V 1431 (Cieszyn)
małżeństwa
 1. 1406 - /1408: Małgorzata, córka Jana I, księcia raciborskiego
 2. 1412 - 1431: Eufemia, córka Siemowita IV Młodszego, siostrzenica Władysława Jagiełły
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Wacław (1413/18 - 1474)
  Władysław (ok.1420 - ok.14 II 1460)
  Przemysław (1418/20 - 11 albo 18 III 1477)
  Bolesław (1422/24 - 4 X 1452)
  Aleksandra (? - po 6 X 1460)
panowanie
1406-1407: Oświęcim, Toszek
1407-1410: Toszek
1410-1414: 1/2 Bytomia, Cieszyn, 1/2 Głogowa, Oświęcim, Siewierz, Strzelin, 1/2 Ścinawy, Toszek
1414-1416: 1/2 Bytomia, Cieszyn, 1/2 Głogowa, Siewierz, Strzelin, 1/2 Ścinawy
1416-1431: 1/2 Bytomia, Cieszyn, 1/2 Głogowa, Siewierz, 1/2 Ścinawy

przed 1390

-Przemysław dopuszcza Bolesława do współrządów w księstwie cieszyńskim.

1397-1399

-Wojna pomiędzy margrabią brandenburskim Jodokiem i jego bratem Prokopem, margrabią morawskim.

1406

-(1 I) Śmierć brata Przemysława Młodszego.

1406-1407

📖
Pierwsza bowiem żona Małgorzata, córka Janusza księcia raciborskiego, którą, był wbrew woli ojcowskiej pojął, zeszła bezpotomnie. - Kronika Jana Długosza
-Konflikt z ojcem Przemysławem.

1410

📖
Dnia dwudziestego trzeciego miesiąca maja, Przemysław Starszy książę cieszyński, który, że dla słabości podagrycznej przez lat trzydzieści noszono go ciągle w lektyce, nazywany był Noszakiem, po wielu podjętych trudach w celu pojednania trwałym związkiem sojuszu króla Władysława z Krzyżakami, wróciwszy z Prus, umarł w Cieszynie, i w klasztorze tamtejszym braci kaznodziejskiego zakonu pochowany został. - Kronika Jana Długosza
-(23 V) Śmierć ojca Przemysława Noszaka.

1412

-(ok. 26 XI) Małżeństwo z Eufemią, córką Siemowita IV Młodszego, siostrzenicą Władysława Jagiełły.
-(2 XII) Bolesław potwierdza prawa i przywileje mieszczan należącej do niego połowy Bytomia.

1414

📖
Nakoniec po przejściu Wisły, czterema pochodami przybył król do ziemi nieprzyjacielskiej, gdzie poczęto dopiero urządzać hufce. Było zaś tak liczne i potężne wojsko, że ani w przeszłych ani w późniejszych wyprawach nie miał król tak wielkich sił zebranych: nie było bowiem nigdzie dość obszernego pola, które by całkowity obóz pomieścić mogło. Jakoż, oprócz wojsk królewskich, z całego królestwa zasobno i licznie zgromadzonych, prócz litewskich pułków Aleksandra Witolda wielkiego księcia litewskiego, z kilku tysiącami Tatarów, tudzież wojsk książąt mazowieckich, Ziemowita, Janusza i Bolesława, przybyli nadto z posiłkami swymi książęta śląscy, Bernard opolski, Janusz raciborski, Bolesław cieszyński, Konrad Kanthner oleśnicki, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], Jan [raczej Henryk IX - przyp. wł.] lubiński, Konrad Biały kozielski i Wacław opawski, wybrani licznie i w świetnej postawie [...] - Kronika Jana Długosza
-(29 VI) Wybucha wojna Polski z Zakonem Krzyżackim (tzw. wojna głodowa).-(18 XII) Przekazanie bratankowi Kazimierzowi należnego mu dziedzictwa: ziemi oświęcimskiej (z Oświęcimiem i Zatorem) i toszeckiej (z Toszkiem i 1/2 Gliwic).

1416

-Przekazanie bratankowi Kazimierzowi kwoty 300 grzywien oraz Strzelina (dzięki mediacji Henryka IX, księcia lubińskiego).

1421

-(18 IX) Przystąpienie do antyhusyckiej konfederacji książąt śląskich (zawiązanej w Grodkowie z inicjatywy Konrada IV Staszego).

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.
📖
Po uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, i kilku dniach następnych, w ciągu których w Krakowie, z powodu obecności Bolesława księcia cieszyńskiego, były u dworu gonitwy z kopiami, Władysław król Polski odjechał do Nowego Miasta, a potem do Sandomierza, gdzie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny obchodził. - Kronika Jana Długosza
-(15 VIII/7 IX) Bolesław przebywa w Krakowie na dworze Władysława Jagiełły, gdzie zorganizowany zostaje na jego cześć turniej rycerski.

1424

📖
Byli nadto obecnymi: Ziemowit, Władysław, Kazimierz, Trojden, bracia rodzeni, książęta mazowieccy; Bernard książę opolski, Bolesław cieszyński, Janusz raciborski, Kazimierz oświęcimski, Wacław opawski, Konrad Czarny [raczej Kantner, bo Czarny był wówczas jeszcze dzieckiem - przyp. wł.] i Konrad Biały kozielscy, Wacław żagański [raczej głogowski - przyp. wł.], wielu książąt litewskich i ruskich. - Kronika Jana Długosza
-(III) Udział w krakowskim zjeździe monarchów (z okazji koronacji Zofii holszańskiej).

1430

📖
We czwartek Wielkiego Tygodnia, miasteczko Bytom zdobyte i opanowane przez Czechów odszczepieńców, niewiasty okupem uratowały od pożogi. - Kronika Jana Długosza
-(13 IV) Najazd husytów na Bytom.

1431

📖
Dnia szóstego miesiąca maja, Bolesław książę cieszyński, syn starszego Przemysława, zakończył życie w Cieszynie; zwłoki jego pochowano w grobach ojców, w klasztorze cieszyńskim zakonu kaznodziejskiego. - Kronika Jana Długosza
-(6 V) Śmierć Bolesława I cieszyńskiego w Cieszynie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry