dane tablicoweopracowania zbiorczetytularne polskie królowe

tytularne polskie królowe

Świętosława (Swatawa)Wiola ElżbietaAnna PrzemyślidkaElżbieta PrzemyślidkaBeatrycze de BourbonKrystyna RokiczanaElżbieta BośniaczkaHelena moskiewskaLudwika de Lorraine-VaudémontMaria HiszpańskaKrystyna Eberhardyna Hohenzollernówna

Świętosława (Swatawa)

DOMNIEMANA królowa tytularna

'Świętochna' Jana Matejki (fragment)rodzice
Kazimierz I Odnowiciel
Dobroniega Maria
życie
* 1046/1048
☠ 1 IX 1126 (Praga)
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1062
małżonek
Wratysław II czeski
data i miejsce pochówku
† 1126 - kościół Śś. Piotra i Pawła w Wyszehradzie k. Pragi (🇨🇿)
Zgodnie z relacją czeskiego kronikarza Kosmasa z Pragi, cesarz Henryk IV ogłosił na synodzie w Moguncji [kwiecień 1085; Kosmas podaje iż było to w roku 1086] Wratysława II królem Czech i Polski; koronacja nastąpiła w Pradze 15 czerwca tego samego roku i przeprowadził ją arcybiskup Trweiru, Egilbert von Ortenburg. Poza Kosmasem polski tytuł królewski Wratysława II nie pojawia się w żadnym źródle. Brak dowodów (dokumenty, pieczęcie, numizmaty), by tytułował się w ten sposób sam zainteresowany, dlatego też wydaje się, iż jest to pomyłka kronikarza. Wynika być może z lektury listów arcybiskupa mogunckiego Wezilona do antypapieża Klemensa III i Wratysława II, w których używana jest tytulatura Rex Boloniorum (król polski) - pominięcie tytułu czeskiego (Rex Bohemorum) sugeruje, iż nie jest to działanie celowe, lecz kancelaria arcybiskupa popełniła błąd.

Wiola Elżbieta

Wiola Elżbieta w węgierskiej 'Kronice ilustrowanej'herb Wioli Elżbietyrodzice
Mieszko I cieszyński
♀ nieznana z imienia (Grzymisława?)
życie
* 1287/1291
☠ 21 IX 1317
data i miejsce zawarcia małżeństwa
  1. ⚭ 5 X 1305 - Brno (🇨🇿)
  2. ⚭ 1316
małżonek
  1. Wacław III czeski
  2. ⚭ Piotr z Rožmberka, dostojnik czeski
data i miejsce pochówku
† 1317 - klasztor cystersów w Wyższym Brodzie (🇨🇿)

Anna Przemyślidka

herb Przemyślidówrodzice
Wacław II czeski
Guta Habsburżanka
życie
* 15 X 1290 (Praga)
☠ 3 IX 1313
data zawarcia małżeństwa
⚭ 1306
małżonek
Henryk Karyncki
data i miejsce pochówku
† 1313 - kościół dominikanów w Bolzano (🇮🇹)

Elżbieta Przemyślidka

Elżbieta Przemyślidka - popiersie w katedrze praskiejherb Przemyślidówrodzice
Wacław II czeski
Guta Habsburżanka
życie
* 20 I 1292 (Praga)
☠ 28 IX 1330 (Praga)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 1 IX 1310 - katedra w Spirze (🇩🇪)
małżonek
Jan I Luksemburski
udzielający małżeństwa
abp moguncki Piotr z Aspeltu
data i miejsce pochówku
† 1 X 1330 - klasztor cystersów w Zbrasławiu (obecnie pocysterska kaplica Św. Jakuba Większego Apostoła w Pradze-Zbrasławiu) (🇨🇿)

Beatrycze de Bourbon

Beatrycze de Bourbon - fragment pomnika w katedrze w Saint-Denis k. Paryżaherb Beatrycze, żony Jana I Luksemburskiego, córki Ludwika I de Bourbonrodzice
♂ Ludwik I de Bourbon
♀ Maria d'Avesnes
życie
* 1320
☠ 29 XII 1383 (Praga)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ XII 1334 - Paryż (🇫🇷)
małżonek
Jan I Luksemburski
data i miejsce pochówku
† 1383 - klasztor dominikanów (jakobinów) w Paryżu (🇫🇷)

Krystyna Rokiczana

małżeństwo morganatyczne, bigamiczne

rodzice
♂ (nieznany)
♀ (nieznana)
życie
* pr. przed 1330
☠ po 1365
data i miejsce zawarcia małżeństwa
  1. ⚭ przed 27 IX 1343 - pr. Praga
  2. ⚭ IX/X 1356 - pr. Kraków albo Tyniec
małżonek
  1. ⚭ Mikołaj z Rokiczan, rajca praski
  2. Kazimierz III Wielki
udzielający małżeństwa
  1. ?
  2. opat tyniecki Jan

Elżbieta Bośniaczka

Elżbieta Bośniaczka w węgierskiej 'Kronice ilustrowanej'herb Elżbiety, córki Stefana II Kotromanića, bana Bośnirodzice
♂ Stefan II Kotromanić, ban Bośni
♀ Elżbieta, córka Kazimierza III gniewkowskiego
życie
* ok.1340
☠ I 1387 (Novigrad)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 20 VI 1353 - Buda (🇭🇺)
małżonek
Ludwik Andegaweński
data i miejsce pochówku
† 9 II 1387 - kościół Św. Chryzogona w Zadarze (🇭🇷)
† 1390 - katedra w Székesfehérvár (🇭🇺) (dziś już nieistniejąca)

Helena moskiewska

Helena moskiewska w drzewie genealogicznym Jagiellonów autorstwa Josta Ludwika Decjuszaherb Heleny, córki Iwana III Srogiego, wielkiego księcia moskiewskiegorodzice
♂ Iwan III Srogi, wielki książę moskiewski
♀ Zofia Paleolog
życie
* 19 V 1476 (Moskwa)
☠ 20 I 1513 (Wilno)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 15 II 1495 - katedra w Wilnie (🇱🇹)
małżonek
Aleksander I Jagiellończyk
udzielający małżeństwa
bp wileński Wojciech Tabor
data i miejsce pochówku
1513 - cerkiew Przeczystej Bogurodzicy w Wilnie (🇱🇹)

Ludwika de Lorraine-Vaudémont

'Ludwika de Lorraine' Jana Rabelaherb Ludwiki de Lorraine-Vaudémont, żony Henryka Walezego, córki Mikołaja, księcia lotaryńskiegorodzice
♂ Mikołaj, książę lotaryński
♀ Małgorzata d'Edgmont
życie
* 30 IV 1553 (Nomeny)
☠ 29 I 1601 (Moulins)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 15 II 1575 - katedra w Reims (🇫🇷)
małżonek
Henryk Walezy
udzielający małżeństwa
abp Reims, Ludwik de Guise
data i miejsce pochówku
† 20 III 1608 - klasztor kapucynów w Paryżu (🇫🇷) (dziś już nieistniejący)
† 3 XI 1805 - cmentarz Père-Lachaise w Paryżu (🇫🇷)
† 16 I 1817 - bazylika w Saint-Denis k. Paryża (🇫🇷)

Maria Hiszpańska

Maria Hiszpańskaherb Marii Hiszpańskiej, żony Maksymiliana II Habsburga, córki Karola V Habsburgarodzice
♂ cesarz Karol V Habsburg
♀ Izabela Portugalska
życie
* 21 VI 1528 (Madryt)
☠ 26 II 1603 (Madryt)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 13 IX 1548 - Madryt (🇪🇸)
małżonek
Maksymilian II Habsburg
data i miejsce pochówku
† 1603 - klasztor klarysek Descalzas Reales w Madrycie (🇪🇸)

Krystyna Eberhardyna Hohenzollernówna

Krystyna Eberhardyna Hohenzollernównaherb Krystyny Eberhardyny, córki Krystiana Ernesta Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Bayreuth

herb wielopolowy Krystyny Eberhardyny, córki Krystiana Ernesta Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Bayreuth
podpis Krystyny Eberhardyny Hohenzollernówny
rodzice
♂ Krystian Ernest Hohenzollern, margrabia brandenburski na Bayreuth
♀ Zofia Luiza wirtemberska
życie
* 29 XII 1671 (Bayreuth)
☠ 5 IX 1727 (Pretzsch)
data i miejsce zawarcia małżeństwa
⚭ 20 I 1693 - Bayreuth (🇩🇪)
małżonek
August II Mocny
data i miejsce pochówku
† 6 IX 1727 - kościół w Pretzsch (🇩🇪)
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry