Bolesław II opolski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I opolskiAgnieszka, prawdopodobnie córka Ottona III Pobożnego, margrabiego brandenburskiego
 • wskazuje na to niedatowany dokument autorstwa (prawdopodobnie) króla czeskiego Przemysła Ottokara II, w którym mowa jest o zaręczynach siostry margrabiów brandenburskich o imionach O. (zapewne Ottona V) i A. (zapewne Albrechta III), będącej jednocześnie neptis (siostrzenicą?) wystawcy dokumentu; dokument wspomina również o rozmowach przeprowadzonych z księciem W. (najpewniej Władysławem opolskim); przyjęcie brandenburskiego pochodzenia żony Bolesława tłumaczyłoby nadanie jednemu z synów imienia Albert, niezwykle popularnego w dynastii askańskiej (w formie Albrecht)
życie
ok.1300 - 21 VI 1356
małżeństwa
 1. 1324/26 - 1348: Elżbieta, córka Bernarda Statecznego
 2. 1348/1356 - 1356: nieznana z imienia (Małgorzata ?)
  • związek niepewny; istnienie drugiego małżeństwa Bolesława jest przyjęte na podstawie dwóch przesłanek: 1) Agnieszka, żona Jodoka, margrabiego brandenburskiego opisywana jest przez szereg źródeł jako siostra Władysława Opolczyka; 2) w dokumencie papieża Urbana V z 5 czerwca 1365 występuje tajemnicza księżna opolska Małgorzata (Margarete ducisse Opoliensibus); nie jest znana żadna księżna opolska o tym imieniu: część badaczy identyfikuje ją także jako córkę Bolesława III strzeleckiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Władysław (6 V 1326/1330 - 8 lub 18 V 1401)
  Bolesław (1330/37 - 21 IX 1382)
  Henryk (/18 VIII 1338 - 12 X 1358/23 X 1365)
  Kunegunda (ok.1340 - po 4 VII 1372)
  Agnieszka (przed 8/9 II 1348 - po 1 VI 1390)
  Elżbieta (przed 8/9 II 1348 - po 25 IV 1382)
  Anna (przed 8/9 II 1348 - po 12 III 1411)
 2. Agnieszka (1349/57 - przed 9 IX 1411)
  • pochodzenie z drugiego małżeństwa niepewne
  Małgorzata (1349/57 - po 11 XII 1391)
  • pochodzenie niepewne; o Małgorzacie, klarysce ze Starej Budy na Węgrzech wspominają dwa dokumenty: królowej węgierskiej Elżbiety z 6 kwietnia 1382 roku i królowej węgierskiej Marii 11 grudnia 1391 roku
panowanie
1313-1313/14: Głogówek, Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Opole, Strzelce (formalne współrządy)
1313/14-1317: Lubliniec, Olesno, Opole, Strzelce (formalne współrządy)
1317-1347/52, 1347/52-1351: Olesno, Opole
1347/52: Koźle, Olesno, Opole
1351-1356: Olesno, Opole, Sławięcice

1313

📖
[...] wnet poszedł ze świata Bolesław książę opolski, zmarły w zamku opolskim i pochowany tamże w klasztorze Braci mniejszych [...] - Kronika Jana Długosza
-(14 V) Śmierć Bolesława I opolskiego.

1313/1314

-(14 V 1313/27 III 1314) Podział księstwa opolskiego pomiędzy braćmi.

1317

-Podział księstwa opolskiego pomiędzy Bolesławem i Albertem.

1321

-(2 XI) Włączenie do dzielnicy opolskiej ziem pomiędzy rzekami Stobrawą i Odrą (bez miejscowości Rybna) otrzymanych od Bolesława Rozrzutnego.

1324/1326

-(1324/6 V 1326) Małżeństwo z Elżbietą, córką Bernarda Statecznego.

1327

-(5 IV) Bolesław składa (we Wrocławiu) hołd lenny królowi czeskiemu, Janowi Luksemburskiemu.
-Opole uzyskuje przywilej lokacyjny (prawo średzkie).

1336

-Śmierć (bezpotomna) Leszka raciborskiego.

1337

-(8 V) Zjazd w Koźlu z braćmi (Bolesławem i Albertem), Kazimierzem I cieszyńskim oraz Władysławem bytomskim.
-(zima) Nabycie (za kwotę 100 grzywien) grodu w Kamieniu k. Toszka od Władysława bytomskiego.

1347

-(2 IX) Uczestnictwo w koronacji Karola IV Luksemburskiego na króla Czech.

1347/1352

-(2 III 1347/8 IX 1352) Bolesław przejmuje krótkotrwałą władzę nad Koźlem (prawdopodobnie na skutek transakcji z Bolesławem kozielsko-bytomskim).

1348

-(8/9 II) Śmierć Elżbiety.

1351

-(16 XI) Bolesław zakupuje Sławięcice od Władysława bytomskiego.

1352

-Opole przejmuje miejskie prawo magdeburskie, z uwagi na poddanie się sądu wyższego w Środzie Śląskiej sądowi wyższemu we Wrocławiu.

1354-1355

-Wyjazd do Włoch w orszaku Karola IV Luksemburskiego.

1355

-(5 IV/) Śmierć Bolesława kozielsko-bytomskiego.

1356

-(3 VI) Pobyt na dworze cesarza Karola IV.
-(21 VI) Śmierć Bolesława II opolskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry