Jan I Scholastyk (Oświęcimski)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Władysław I oświęcimskiEufrozyna (Eufrazja), córka Bolesława II płockiego
życie
1305/1311 - przed 29 IX 1372
małżeństwa
  1. 1325 - ok.1359: nieznana z imienia
  2. po 1359 - 1372: Salomea, córka Henryka II Reuss von Plauen, dostojnika turyńskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Jan (1344/51 - 1 VI 1375/8 XI 1376)
panowanie
1321/24 - 1372: Kęty, Oświęcim, Zator, Żywiec
godności kościelne
1321-/1324: scholastyk krakowski

1321

-(15 XII) Jan zostaje mianowany scholastykiem krakowskim (nadzorcą szkół w diecezji) przez papieża Jana XXII.

1321/1324

-(XI 1321/14 V 1324) Śmierć Władysława I oświęcimskiego.

1325

-Eufrozyna przekazuje Janowi pełnię władzy w ziemi oświęcimskiej.
-Małżeństwo z nieznaną z imienia kobietą.

1327

-(24 II) Złożenie (w Bytomiu) hołdu lennego Janowi Luksemburskiemu, królowi czeskiemu.-(II-IV) Jan zostaje zmuszony do przepuszczenia przez terytorium swojego księstwa wojsk czeskich najeżdżających Małopolskę.

1333

-Lokacja Zembrzyc na prawie niemieckim.

1336

-Śmierć Leszka raciborskiego.

1337

-(14 I) Jan Luksemburski rozpatruje ponownie (we Wrocławiu) sprawę sukcesji w księstwie raciborskim i podtrzymuje swą decyzję w sprawie przekazania lenna Przemyślidom opawskim.

1339

-(9 II) Kazimierz Wielki zrzeka się praw do shołdowanych na rzecz Czech księstw śląskich (w tym księstwa oświęcimskiego) i księstwa płockiego.

1345

-(lato) Wojska czeskie najeżdżające Małopolskę pustoszą ziemie księstwa oświęcimskiego (poszukując zaopatrzenia).
-(28 VI) Biskup krakowski Jan Grot ekskomunikuje Jana za najazdy na dobra klasztoru w Mogile k. Krakowa i grozi nałożeniem interdyktu na miasto Oświęcim w przypadku niezwrócenia (w terminie 14 dni) zajętych wsi i niewynagrodzenia poczynionych szkód.

1355

-(5 IV/) Śmierć Bolesława kozielsko-bytomskiego.
-(jesień) Wyjazd na dwór cesarski do Norymbergi.

1358

-(21 IV-4 V) Jan występuje jako doradca Karola IV Luksemburskiego przy rozstrzyganiu sporu granicznego pomiędzy Bolkiem niemodlińskim a biskupem wrocławskim Przecławem z Pogorzeli.

ok. 1359

-Śmierć pierwszej żony.

1359

-(I) Udział w zjeździe Karola IV Luksemburskiego z Kazimierzem Wielkim we Wrocławiu.

po 1359

-(12 VI 1359/) Małżeństwo z Salomeą, córką Henryka II Reuss von Plauen, dostojnika turyńskiego.

przed 1363

-Konflikt z biskupem krakowskim Bodzętą (spowodowany licznymi najazdami ludzi Jana na dobra biskupie).

1363

-Jan przebywa na dworze Karola IV Luksemburskiego we Frankfurcie nad Odrą (25 VII) i w Berlinie (31 VII).
-(25 IX) Papież Urban V wydaje zgodę na odprawianie Mszy Św. dla Jana, w miejscach objętych interdyktem (dzięki wstawiennictwu Kazimierza Wielkiego).

1365

-Zdjęcie interdyktu z księstwa oświęcimskiego przez papieża Urbana V.

1369

-(I) Jan zostaje mediatorem w sporze Przemysława Noszaka z Konradem II oleśnickim o podział księstwa bytomskiego.

ok. 1370

-Przejęcie północnej części Gliwic (z zamkiem) (?) od księżnej Eufemii, córki Bolesława - ostatniego księcia kozielsko-bytomskiego.

1372

-(/29 IX) Śmierć Jana I Scholastyka.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry