Bolesław I Pierworodny (niemodliński)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I opolskiAgnieszka, prawdopodobnie córka Ottona III Pobożnego, margrabiego brandenburskiego
 • wskazuje na to niedatowany dokument autorstwa (prawdopodobnie) króla czeskiego Przemysła Ottokara II, w którym mowa jest o zaręczynach siostry margrabiów brandenburskich o imionach O. (zapewne Ottona V) i A. (zapewne Albrechta III), będącej jednocześnie neptis (siostrzenicą?) wystawcy dokumentu; dokument wspomina również o rozmowach przeprowadzonych z księciem W. (najpewniej Władysławem opolskim); przyjęcie brandenburskiego pochodzenia żony Bolesława tłumaczyłoby nadanie jednemu z synów imienia Albert, niezwykle popularnego w dynastii askańskiej (w formie Albrecht)
życie
1290/1295 - 1362/1365 (III) (Ziębice?)
małżeństwa
 1. 1324/X 1325 - 1362/65: Eufemia, córka Henryka VI Dobrego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Bolesław (1326/35 - 19 VIII 1367/25 VI 1368)
  Małgorzata (ok.1340 - po 12 VII 1399)
  Juta (Guta) (po 1340 - X po 1378)
  Anna (1342/44 - 8 V 1365)
  Jadwiga (ok.1345 - 13 II 1413)
  Wacław (1333/48 - VI 1369)
  Henryk (ok.1345 - 14 IX 1382)
  Elżbieta (? - po 25 VI 1366)
  • pochodzenie i istnienie niepewne; o Elżbiecie, córce Bolka niemodlińskiego wspomina tylko dokument ksieni i konwentu klasztoru klarysek wrocławskich z 1366 roku
panowanie
1313-1313/14: Głogówek, Lubliniec, Niemodlin, Olesno, Opole, Strzelce (formalne współrządy)
1313/14-1337: Głogówek, Niemodlin
1317/ (1313?)-/1322 (ok.1326?): Wieluń
1337-1362/65: Głogówek, Niemodlin, Prudnik

1313

📖
[...] wnet poszedł ze świata Bolesław książę opolski, zmarły w zamku opolskim i pochowany tamże w klasztorze Braci mniejszych [...] - Kronika Jana Długosza
-(14 V) Śmierć Bolesława I opolskiego.

1313/1314

-(14 V 1313/27 III 1314) Podział księstwa opolskiego pomiędzy braćmi.

po 1317 (1313?)-przed 1322 (ok. 1326?)

-Panowanie Bolesława w ziemi wieluńskiej.

1324/1325

-(1324/X 1325) Małżeństwo z Eufemią, córką Henryka VI Dobrego.

1326

-(9 II-III) Wyprawa Władysława Łokietka i Litwinów przeciwko Brandenburgii.

1327

-(18 II) Złożenie (w Opawie) hołdu lennego Janowi Luksemburskiemu, królowi czeskiemu.

1329

📖
W roku Pańskim 1329 do ziemi pruskiej przybył Jan z Luksemburga, król czeski, razem ze szlachtą ze swojego królestwa, oraz z księciem śląskim z Niemodlina [...] i z dużą liczbą szlachty z królestwa Niemiec i Anglii. Z nimi wszystkimi brat Werner, dwustu braci i osiemnaście tysięcy zbrojnych, nie licząc piechoty, wkroczyło na Litwę i w przeddzień święta Oczyszczenia Najświętszej Marii oblegli zamek Mederagę. Po wielu atakach załoga zamku poddała się wierze chrześcijańskiej. W imię Pana sześć tysięcy ludzi ze wspomnianego zamku ochrzczono, ale niedługo potem wyrzekli się wiary. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(I-II) Udział w krzyżackiej rejzie przeciwko Żmudzinom, dowodzonej przez króla czeskiego Jana Luksemburskiego i wielkiego mistrza krzyżackiego Wernera von Orseln.

1336

-Śmierć (bezpotomna) Leszka raciborskiego.

1337

-(6 I) Bolesław nabywa Prudnik (wraz z okręgiem) od króla czeskiego za kwotę 2000 grzywien.
-(8 V) Zjazd w Koźlu z braćmi (Bolesławem i Albertem), Kazimierzem I cieszyńskim oraz Władysławem bytomskim.

ok. 1352

-Konflikt zbrojny z Mikołajem Małym.

1354-1355

-Wyjazd do Włoch w orszaku Karola IV Luksemburskiego.

1355

-(5 IV/) Śmierć Bolesława kozielsko-bytomskiego.

1357

-(wiosna) Bolesław uczestniczy w podróży królowej węgierskiej Elżbiety Łokietkówny po niemieckich sanktuariach.

1358

-(27 XII) Zjazd książąt śląskich z cesarzem Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1361

-(11 IV) Udział w uroczystościach chrzcielnych syna cesarskiego, Wacława Luksemburskiego w Norymberdze.

1362/1365

📖
Bolesław błogosławionej pamięci dawniej książę niemodliński, mąż nasz legalny, pewnego czasu więziony był w Ziębicach [...] - fragment dokumentu księżnej-wdowy niemodlińskiej, Eufemii z 10 listopada 1383 roku
-Pobyt w niewoli w Ziębicach (u książąt ziębickich).
-(III) Śmierć Bolesława I Pierworodnego w Ziębicach (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoHistoriaJęzyk niemieckiJęzyk francuskiBiologiaWiedza o społeczeństwieDrukarniaŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry