groby władców polskich - Piastowie

Mieszko I | Bolesław I Chrobry | Bezprym/Otto Bolesławowic? | Władysław I Herman | Bolesław III Krzywousty | Mieszko III Stary | Władysław III Laskonogi | Henryk I Brodaty | Henryk II Pobożny | Bolesław V Wstydliwy | Leszek II Czarny | Henryk IV Prawy | Przemysł II | Władysław I Łokietek | Kazimierz III Wielki | Bolesław I Wysoki | Przemysł I | Henryk III Biały | Przemko ścinawski | Henryk V Brzuchaty | Bolko I Surowy | Bernard Stateczny | Konrad II Garbaty | Bolesław I opolski | Bolesław II opolski | Henryk VI Dobry | Trojden I czerski | Bolko II ziębicki | Henryk IV Wierny | Siemowit II rawski? | Henryk I jaworski? | Bolesław III Rozrzutny | Wacław I legnicki/Ludwik II legnicko-brzeski? | Bolko II Mały | Bolesław III strzelecki | Henryk VIII legnicki | Władysław II Opolczyk | Przemysław I Noszak/Kazimierz I cieszyński/Przemysław Młodszy? | Wacław II legnicki | Jan Kropidło | Janusz I Starszy | Bolesław IV warszawski | Aleksander płocki | Stanisław mazowiecki | Janusz III mazowiecki | Jan II Dobry | Jerzy II Wspaniały | Jan Jerzy brzeski | Joachim Fryderyk brzeski | Jan Chrystian brzeski | Ludwik IV legnicki | Jerzy III brzeski | Chrystian legnicki | Jerzy IV Wilhelm legnicki
Piastowie zwierzchni
Mieszko I i Bolesław I Chrobry
Mieszko I († 25 V 992) i Bolesław I Chrobry († 17 VI 1025)
wspólny sarkofag w katedrze poznańskiej
(13 VII 2010; 700x470 px)
niezidentyfikowane grobowce rodziny książęcej
▲ niezidentyfikowane grobowce rodziny książęcej: być może pochówek Bezpryma († zima/wiosna 1032) albo Ottona Bolesławowica († 1033)
pozostałości kościoła grodowego na Ostrowie Lednickim
(11 VII 2010; 700x470 px)
Władysław I Herman, Bolesław III Krzywousty i książęta mazowieccy
Władysław I Herman († 4 VI 1102), Bolesław III Krzywousty († 28 X 1138) i książęta mazowieccy
wspólny sarkofag w katedrze płockiej
(15 VII 2010; 900x600 px)
Mieszko III Stary
Mieszko III Stary († 13 III 1202)
fragment domniemanej płyty nagrobnej pochodzącej prawdopodobnie z kolegiaty Św. Pawła Apostoła w Kaliszu (obecnie w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu)
(19 VIII 2011; 700x470 px)
Mieszko III Stary
Mieszko III Stary († 13 III 1202)
kopia płyty nagrobnej w miejscu pochówku księcia
(19 VIII 2011; 700x470 px)
Władysław III Laskonogi
Władysław III Laskonogi († 18 VIII lub 3 XI 1231)
płyta epitafijna w kościele benedyktynów w Lubiniu
(18 VII 2010; 410x700 px)
Henryk I Brodaty
Henryk I Brodaty († 19 III 1238)
fragment płyty nagrobnej w kościele cysterek w Trzebnicy
(17 V 2008; 800x600 px)
Henryk I Brodaty
Henryk I Brodaty († 19 III 1238)
płyta nagrobna (sarkofag wspólny z Konradem II von Feuchtwangen, wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego)
(17 V 2008; 640x480 px)
Henryk II Pobożny
Henryk II Pobożny († 9 IV 1241)
płyta nagrobna z kościoła Św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 700x470 px)
Henryk II Pobożny
Henryk II Pobożny († 9 IV 1241)
fragment płyty nagrobnej z kościoła Św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 1000x500 px)
Henryk II Pobożny
Henryk II Pobożny († 9 IV 1241)
fragment płyty nagrobnej z kościoła Św. Wincentego i Jakuba we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 470x700 px)
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
domniemana płyta nagrobna w kościele franciszkanów w Krakowie - inskrypcja wskazuje na rzekomego księcia krakowskiego Władysława Pobożnego († 1270) - prawdopodobnie jest to jednak płyta wierzchnia XV-wiecznego grobowca Bolesława (do roku 1781 umieszczona w prezbiterium, w miejscu, w którym obecnie znajduje się płyta pamiątkowa)
(2 III 2018; 470x700 px)
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
fragment domniemanej (XV-wiecznej) płyty nagrobnej w kościele franciszkanów w Krakowie
(2 III 2018; 470x700 px)
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
płyta pamiątkowa z roku 1871 w kościele franciszkanów w Krakowie (umieszczona w miejscu, w którym pod domniemaną płytą nagrobną odkryto w roku 1781 niszę z kośćmi kilku osób - być może również Bolesława)
(2 III 2018; 470x700 px)
Bolesław V Wstydliwy
Bolesław V Wstydliwy († 7 XII 1279)
jedno z potencjalnych miejsc pochówku: sarkofag w niszy kaplicy bł. Salomei w kościele franciszkanów w Krakowie (w roku 1922 umieszczono w nim kości kilku osób odnalezione w roku 1781 w prezbiterium w niszy pod domniemaną płytą nagrobną)
(2 III 2018; 650x650 px)
Leszek II Czarny
Leszek II Czarny († 30 IX 1288)
płyta nagrobna i płyty epitafijne w kościele
dominikanów w Krakowie
(2 III 2018; 900x600 px)
Leszek II Czarny
Leszek II Czarny († 30 IX 1288)
płyta nagrobna w kościele
dominikanów w Krakowie
(19 V 2014; 900x600 px)
Henryk IV Prawy
Henryk IV Prawy († 23 VI 1290) - grobowiec z kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 900x600 px)
Henryk IV Prawy
Henryk IV Prawy († 23 VI 1290) - fragment grobowca z kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 470x700 px)
Henryk IV Prawy
Henryk IV Prawy († 23 VI 1290) - fragment grobowca z kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 650x650 px)
Przemysł II
Przemysł II († 8 II 1296)
płyta epitafijna w katedrze poznańskiej
(4 VIII 2015; 470x700 px)
Władysław I Łokietek
Władysław I Łokietek († 2 III 1333)
grobowiec w katedrze krakowskiej
(30 IX 2006; 640x480 px)
Kazimierz III Wielki
Kazimierz III Wielki († 5 XI 1370)
grobowiec w katedrze krakowskiej
(10 II 2018; 470x700 px)
Kazimierz III Wielki
Kazimierz III Wielki († 5 XI 1370)
fragment grobowca
(30 IX 2006; 800x600 px)
Piastowie dzielnicowi
Bolesław I Wysoki
Bolesław I Wysoki († 7/8 XII 1201)
płyta nagrobna w klasztorze cystersów w Lubiążu
(4 III 2008; 480x640 px)
Przemysł I
Przemysł I († 4 VI 1257)
płyta epitafijna w katedrze poznańskiej
(4 VIII 2015; 470x700 px)
Henryk III Biały
Henryk III Biały († 3 XII 1266)
płyta nagrobna w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
(28 III 2012; 470x700 px)
Przemko ścinawski
Przemko ścinawski († 26 II 1289)
płyta nagrobna w klasztorze cystersów w Lubiążu
(4 III 2008; 480x640 px)
Przemko ścinawski
Przemko ścinawski († 26 II 1289)
fragment płyty nagrobnej w klasztorze cystersów w Lubiążu
(4 III 2008; 800x600 px)
Henryk V Brzuchaty
Henryk V Brzuchaty († 22 II 1296)
płyta nagrobna w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
(28 III 2012; 470x700 px)
Bolko I Surowy
Bolko I Surowy († 9 XI 1301)
fragment grobowca w klasztorze cystersów w Krzeszowie
(22 VIII 2009; 900x600 px)
Bolko I Surowy
Bolko I Surowy († 9 XI 1301)
fragment grobowca w klasztorze cystersów w Krzeszowie
(15 IV 2018; 650x650 px)
tumba
Bolko I Surowy († 9 XI 1301), Bernard Stateczny († 6 V 1326), Henryk I jaworski († 6 III/15 V 1346) i Bolko II Mały († 28 VII 1368) - tumba w klasztorze cystersów w Krzeszowie zawierająca trumnę ze szczątkami książąt
(22 VIII 2009; 900x600 px)
Konrad II Garbaty
Konrad II Garbaty († 11 X 1304)
płyta nagrobna w klasztorze cystersów w Lubiążu
(4 III 2008; 480x640 px)
Bolesław I opolski i Bolesław II opolski
Bolesław I opolski († 14 V 1313) i Bolesław II opolski († 21 VI 1356)
wspólny nagrobek w klasztorze franciszkanów w Opolu
(27 V 2017; 700x470 px)
Bolesław I opolski
Bolesław I opolski († 14 V 1313)
fragment nagrobka w klasztorze franciszkanów w Opolu
(27 V 2017; 470x700 px)
Bolesław II opolski
Bolesław II opolski († 21 VI 1356)
fragment nagrobka w klasztorze franciszkanów w Opolu
(27 V 2017; 470x700 px)
trumny ze szczątkami niezidentyfikowanych Piastów opolskich w podziemiach klasztoru franciszkanów w Opolu
▲ trumny ze szczątkami niezidentyfikowanych Piastów opolskich w podziemiach klasztoru franciszkanów w Opolu
(27 V 2017; P 1000x455 px)
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
płyta nagrobna w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
(17 II 2007; 480x640 px)
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
grobowiec w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
(26 V 2018; 900x600 px)
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
fragment grobowca w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
(26 V 2018; 700x700 px)
Henryk VI Dobry
Henryk VI Dobry († 24 XI 1335)
fragment grobowca w klasztorze urszulanek we Wrocławiu
(26 V 2018; 470x700 px)
Trojden I czerski i Siemowit II rawski
Trojden I czerski († 13 III 1341) i pr. Siemowit II rawski († 18 II 1345)
płyta pamiątkowa na fasadzie kościoła Matki Boskiej Szkaplerznej w Warce
(21 VII 2018; 900x600 px)
Bolko II ziębicki i jego żona Jutta (Guta)
Bolko II ziębicki († 11 VI 1341) i jego żona Jutta (Guta) († 2 III lub 2 V 1342)
wspólny grobowiec w klasztorze cystersów w Henrykowie
(5 I 2008; 800x600 px)
Bolko II ziębicki i jego żona Jutta (Guta)
Bolko II ziębicki († 11 VI 1341) i jego żona Jutta (Guta) († 2 III lub 2 V 1342)
wspólny grobowiec w klasztorze cystersów w Henrykowie
(5 I 2008; 800x600 px)
Henryk IV Wierny
Henryk IV Wierny († 22 I 1342)
grobowiec w kościele poaugustiańskim w Żaganiu
(1 VIII 2012; 900x600 px)
Henryk IV Wierny
Henryk IV Wierny († 22 I 1342)
fragment grobowca w kościele poaugustiańskim w Żaganiu
(1 VIII 2012; 900x600 px)
Henryk I jaworski i jego żona Agnieszka
Henryk I jaworski († 6 III/15 V 1346) i jego żona Agnieszka († przed 4 I 1337)
domniemana wspólna płyta nagrobna w ratuszu w Lwówku Śląskim
(21 VII 2009; 480x640 px)
Bolesław III Rozrzutny
Bolesław III Rozrzutny († 21 IV 1352)
płyta nagrobna z klasztoru cystersów w Lubiążu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 470x700 px)
Bolesław III Rozrzutny
Bolesław III Rozrzutny († 21 IV 1352)
płyta nagrobna z klasztoru cystersów w Lubiążu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(28 III 2012; 700x470 px)
Bolesław III Rozrzutny
Bolesław III Rozrzutny († 21 IV 1352)
fragment płyty nagrobnej z klasztoru cystersów w Lubiążu (ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu)
(27 V 2018; 900x600 px)
Wacław I legnicki i jego żona Anna albo Ludwik II legnicko-brzeski i jego żona Elżbieta
Wacław I legnicki († 2 VI 1364) i jego żona Anna († 1367) albo Ludwik II legnicko-brzeski († 30 IV 1436) i jego żona Elżbieta († 31 X 1449)
płyty nagrobne w katedrze legnickiej
(17 IV 2013; 470x700 px)
Wacław I legnicki i jego żona Anna albo Ludwik II legnicko-brzeski i jego żona Elżbieta
Wacław I legnicki († 2 VI 1364) i jego żona Anna († 1367) albo Ludwik II legnicko-brzeski († 30 IV 1436) i jego żona Elżbieta († 31 X 1449)
płyty nagrobne w katedrze legnickiej
(17 IV 2013; 900x600 px)
Bolko II Mały
Bolko II Mały († 28 VII 1368)
grobowiec w klasztorze cystersów w Krzeszowie
(15 IV 2018; 470x700 px)
Bolko II Mały
Bolko II Mały († 28 VII 1368)
fragment grobowca w klasztorze cystersów w Krzeszowie
(15 IV 2018; 700x700 px)
Bolesław III strzelecki i jego żona Anna
Bolesław III strzelecki († 21 IX 1382) i jego żona Anna († 8 IV 1378)
wspólny nagrobek w klasztorze franciszkanów w Opolu
(28 III 2011; 700x470 px)
Bolesław III strzelecki i jego żona Anna
Bolesław III strzelecki († 21 IX 1382) i jego żona Anna († 8 IV 1378)
wspólny nagrobek w klasztorze franciszkanów w Opolu
(27 V 2017; 900x600 px)
Bolesław III strzelecki
Bolesław III strzelecki († 21 IX 1382)
fragment nagrobka w klasztorze franciszkanów w Opolu
(27 V 2017; 470x700 px)
Henryk VIII legnicki
Henryk VIII legnicki († 12 XII 1398)
płyta nagrobna w katedrze we Wrocławiu
(1 III 2009; 480x640 px)
Henryk VIII legnicki
▲ fragment płyty nagrobnej Henryka VIII legnickiego
(26 V 2018; 470x700 px)
Władysław II Opolczyk
Władysław II Opolczyk († 8 lub 18 V 1401)
płyta epitafijna w kościele franciszkanów w Opolu
(27 V 2017; 470x700 px)
Przemysław I Noszak, albo Kazimierz I cieszyński, albo Przemysław Młodszy
Przemysław I Noszak († 23 V 1410), albo Kazimierz I cieszyński († 1358), albo Przemysław Młodszy († 1 I 1406)
nagrobek w kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszynie
(12 X 2017; 700x470 px)
Przemysław I Noszak, albo Kazimierz I cieszyński, albo Przemysław Młodszy
Przemysław I Noszak († 23 V 1410), albo Kazimierz I cieszyński († 1358), albo Przemysław Młodszy († 1 I 1406)
fragment nagrobka w kościele Św. Marii Magdaleny w Cieszynie
(12 X 2017; 900x600 px)
Wacław II legnicki
Wacław II legnicki († 30 XII 1419)
płyta nagrobna w kościele Św. Jakuba w Nysie
(28 VII 2007; 480x640 px)
Jan Kropidło
Jan Kropidło († 3 III 1421)
płyta epitafijna przy dawnym kościele dominikanów w Opolu
(28 III 2011; 470x700 px)
Janusz I Starszy i Bolesław IV, książęta mazowieccy
Janusz I Starszy († 8 XII 1429) i Bolesław IV warszawski († 10 IX 1454)
wspólny grobowiec w podziemiach katedry warszawskiej
(18 XI 2016; 470x700 px)
Aleksander płocki
Aleksander płocki († 2 VI 1444)
płyta nagrobna w kościele Św. Szczepana Męczennika w Wiedniu (Wien/🇦🇹)
(29 VIII 2009; 480x640 px)
Stanisław i Janusz III, książęta mazowieccy
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524) i Janusz III mazowiecki († 9/10 III 1526)
wspólny grobowiec w katedrze warszawskiej
(18 XI 2016; 900x600 px)
Stanisław i Janusz III, książęta mazowieccy
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524) i Janusz III mazowiecki († 9/10 III 1526)
fragment grobowca w katedrze warszawskiej
(17 VIII 2018; 900x600 px)
Stanisław mazowiecki
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524)
fragment grobowca w katedrze warszawskiej
(17 VIII 2018; 900x600 px)
Stanisław i Janusz III, książęta mazowieccy
Stanisław mazowiecki († 8 VIII 1524) i Janusz III mazowiecki († 9/10 III 1526)
trumny w podziemiach katedry warszawskiej
(18 XI 2016; 900x600 px)
Jan II Dobry
Jan II Dobry († 27 III 1532)
grobowiec i płyta nagrobna w katedrze opolskiej
(28 VII 2007; 800x600 px)
Jan II Dobry
Jan II Dobry († 27 III 1532)
grobowiec i płyta nagrobna w katedrze opolskiej
(28 VII 2007; 800x600 px)
Jerzy II Wspaniały
Jerzy II Wspaniały († 7 V 1586)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
(3 X 2009; 640x480 px)
Jan Jerzy brzeski
Jan Jerzy brzeski († 6 VII 1592)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
(3 X 2009; 640x480 px)
Joachim Fryderyk brzeski
Joachim Fryderyk brzeski († 25 III 1602)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
(14 X 2007; 480x640 px)
fragment sarkofagu Joachima Fryderyka brzeskiego
▲ fragment sarkofagu Joachima Fryderyka brzeskiego
(3 X 2009; 480x640 px)
Jan Chrystian brzeski
Jan Chrystian brzeski († 25 XII 1639)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
(3 X 2009; 800x600 px)
fragment sarkofagu Jana Chrystiana brzeskiego
▲ fragment sarkofagu Jana Chrystiana brzeskiego
(3 X 2009; 480x640 px)
Ludwik IV legnicki
Ludwik IV legnicki († 24 XI 1663)
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
(4 III 2008; 700x470 px)
Jerzy III brzeski
Jerzy III brzeski († 14 VII 1664)
sarkofag w podziemiach zamku w Brzegu
(3 X 2009; 800x600 px)
fragment sarkofagu Jerzego III brzeskiego
▲ fragment sarkofagu Jerzego III brzeskiego
(14 X 2007; 480x640 px)
Chrystian legnicki
Chrystian legnicki († 28 II 1672)
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
(4 III 2008; 640x480 px)
Jerzy IV Wilhelm legnicki
Jerzy IV Wilhelm legnicki († 21 XI 1675)
sarkofag w kościele Św. Jana w Legnicy
(4 III 2008; 640x480 px)
fragment sarkofagu Jerzego IV Wilhelma legnickiego
▲ fragment sarkofagu Jerzego IV Wilhelma legnickiego
(4 III 2008; 480x640 px)
FOTO.POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis stanowi część portalu poczet.com, który wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry