władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyHenryk VI Dobry

Henryk VI Dobry

Był to człowiek prosty i łagodny; siedział bowiem spokojnie i żył zgodnie, poprzestając na swoim i nie wydawał ponad miarę; dlatego opływał we wszystko co mu było potrzeba.
Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk V BrzuchatyElżbieta, córka Bolesława Pobożnego
życie
18 III 1294 - 24 XI 1335
małżeństwa
  1. 1310 - 1327: Anna, córka Albrechta I Habsburga, króla niemieckiego, wdowa po Hermanie II, margrabim brandenburskim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Elżbieta (1311/12 - II 1328)
    Eufemia (1312/13 - II lub 21 III po 1384)
    Małgorzata (1313/20 IV 1324 - 8 III 1379)
panowanie
1306-1311: Brzeg, Legnica, Wrocław (współrządy)
1311-1327: Wrocław
1327-1335: Kłodzko, Wrocław

1296

📖
Opowiada się też o nim [Bolku I], że gdy przeciw niemu jako opiekunowi nieletnich synów [Henryka V] zbuntowało się miasto Wrocław, zgromadził przeciw niemu ogromne wojsko. Gdy [Wrocławianie] dowiedzieli się o tym, przeprowadzili z nim liczne układy i zgodzili się wreszcie, że sami zburzą mury miejskie na przestrzeni 4 prętów. Przez ten wyłom książę wjechał do miasta, do którego wcześniej nie chciał wejść i był przyjęty z czcią, a równocześnie z obawą, albowiem zaprowadził spokój, którego surowo i stanowczo przestrzegał [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(22 II) Śmierć Henryka V Brzuchatego.

1301

📖
Jemu [Henrykowi z Wierzbna], dla znakomitej cnoty i roztropności, po śmierci Bolesława księcia świdnickiego, za zgodną uchwałą panów i szlachty poruczono dozór i opiekę nad synami Henryka V, księcia wrocławskiego i legnickiego, którzy jeszcze nie doszli byli do lat dojrzałych. - Kronika Jana Długosza
-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.

1302

📖
[Henryk z Wierzbna] zbyt hojnie sypiąc wydatkami, skarb małoletnich w Legnicy przez Bolesława księcia świdnickiego zachowany, do sześćdziesięciu tysięcy grzywien wynoszący, w większej części rozproszył: za co potem od książąt i panów wrocławskich wielkie wycierpiał prześladowanie. - Kronika Jana Długosza
-Odsunięcie Henryka z Wierzbna ze stanowiska regenta (z powodu marnotrawstwa).

1303-1305

-(8 I 1303-21 VI 1305) Władzę regencyjną w księstwie wrocławsko-legnickim sprawuje Wacław II (poprzez swoich starostów).

1306

-(4 VIII) Śmierć Wacława III czeskiego.
-Objęcie samodzielnych rządów w księstwie wrocławsko-legnickim przez brata Bolesława (formalnie współrządzącego z braćmi).

1307

-Wojska Henryka głogowskiego pustoszą księstwo wrocławskie.

1310

-(22 X/XII) Małżeństwo z Anną, córką Albrechta I Habsburga, króla niemieckiego, wdową po Hermanie II, margrabim brandenburskim.

1311

📖
Książęta Henryk i Władysław, synowie Henryka V księcia wrocławskiego, doszedłszy do pełnoletności, gdy widzieli, że brat ich starszy Bolesław w zwykłym sobie trwonieniu skarbów na niewczesne podarki i datki nie ustawał, wielkim naleganiem wymogli na nim wreszcie uskutecznienie działu księstwa wrocławskiego, ażeby rozrzutność Bolesława jemu tylko przynajmniej, a nie wszystkim zrządzała uszczerbek. Według liczby zaś książąt, trzy naznaczono dzielnice, jednę wrocławską, drugą legnicką, trzecią brzeską, z tym zastrzeżeniem, że kto dzielnicę wrocławską otrzyma, zapłaci czterdzieści osiem [raczej osiemnaście - przyp. wł.] tysięcy, kto zaś część legnicką, trzydzieści dwa tysiące grzywien w dodatku temu, dla którego przypadnie dzielnica brzeska, a to z przyczyny nierówności tych trzech części. Na co gdy wszyscy książęta się zgodzili, Bolesław łakomy zawsze na pieniądze wybrał sobie brzeską dzielnicę: dwóm innym, Henrykowi i Władysławowi gdy wybierać przyszło naznaczone części, Henryk wziął wrocławską, Władysław zaś legnicką. - Kronika Jana Długosza
-(5 X/4 XI) Podział księstwa wrocławsko-legnickiego.

1312-1317

-Walki z synami Henryka głogowskiego.

1314

-Henryk udziela wsparcia militarnego Fryderykowi III Pięknemu, kandydatowi Habsburgów do tronu królewskiego niemieckiego.

1319-1321

-(1319) Henryk sprzeciwia się nakładaniu na ludność swego księstwa dziesięciny pogłównej.-(1321) Zakończenie sporu z Kościołem wrocławskim.

1321-1323

-Łupieżcze wyprawy Władysława Łokietka i Bolesława Rozrzutnego na ziemię oleśnicką Konrada.

1324

-(20 IV) Henryk składa hołd lenny cesarzowi rzymskiemu Ludwikowi IV Bawarskiemu (Wittelsbachowi).

1325

-Przedstawiciele patrycjatu wrocławskiego wysyłają samodzielne poselstwo z podarunkami do Jana Luksemburskiego, króla czeskiego.

1326

-Bolesław podejmuje próbę (nieudaną) zbrojnego opanowania Wrocławia.
-(9 II-III) Wyprawa Władysława Łokietka i Litwinów przeciwko Brandenburgii.

1327

-(19 III) Śmierć Anny.
📖
A ponieważ książę [Henryk] nie miał męskiego potomka [...] radzili mu niektórzy, aby dla swej obrony poddał się Janowi, królowi czeskiemu. Zaczęły się w tej sprawie układy między księciem a królem i wreszcie postanowiono, że książę Henryk, na złość swemu bratu, przekaże księstwo wrocławskie po swje śmierci królowi i królestwu czeskiemu. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(6 IV) Układ sukcesyjny (zawarty we Wrocławiu) z Janem Luksemburskim.

1328

-(VII/VIII) Zaburzenia wśród mieszczan wrocławskich (spowodowane prawdopodobnie nadużyciami przy pobieraniu świętopietrza przez legata papieskiego Piotra z Alwerni).

ok. 1329

-Bracia Bolesław, Henryk i Władysław zostają zaliczeni w poczet braci przyrodnich (die Halbbrüder) Zakonu Krzyżackiego.

1333

-Zaburzenia wśród sukienników wrocławskich.

1335

📖
Tak to chyba, jako kara za grzechy, ziemia i księstwo wrocławskie, przeszły z rąk panów przyrodzonych w obce ręce i tak przepadła wolność książąt polskich. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(24 XI) Śmierć Henryka VI Dobrego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry