władcy dzielnicowiPiastowie głogowsko-żagańscyHenryk III głogowski

Henryk III (I) głogowski

Był on wielce zawzięty wobec złodziei, zbójów i gwałtowników, lecz sam był wielkim ciemiężycielem i nie najlepszym przyjacielem Polaków [tj. Wielkopolan]. Lecz w jego czasach wielki spokój panował w Polsce [tj. Wielkopolsce], na wszystkich jego ziemiach.
Rocznik kapituły poznańskiej
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad I głogowskiSalomea, córka Władysława Odonica
życie
1251/1260 - 9 XII 1309
małżeństwa
 1. 1291 - 1309: Matylda (Mechtylda), córka Albrechta, księcia brunszwickiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Henryk (1291/92 - 22 I 1342)
  Konrad (1292/98 - 22 lub 27 XII 1366)
  Bolesław (1293/96 - V 1320/23 IV 1321)
  Agnieszka (1293/97 - 25 XII 1361)
  Jan (1296/1300 - 7 X 1361/1364)
  Salomea (1296/1300 - przed 9 XII 1309)
  Katarzyna (1300/05 - 5 XII po 1323)
  Jadwiga (po 1300 - przed 9 XII 1309)
  Przemko (1300/08 - 11 I 1331)
  Jadwiga (przed 1311? - 28 V 1348)
  • pochodzenie niepewne; możliwe ojcostwo Henryka IV Wiernego, ale również pochodzenie spoza dynastii piastowskiej
panowanie
1278-1294: Głogów
1294-1296: Głogów, Oleśnica
1296-1304: Głogów, Oleśnica, część Wielkopolski (Konin, Nakło)
1299, 1304-1306: Głogów, Oleśnica, Żagań, część Wielkopolski (Konin, Nakło)
1306-1308: Głogów, Gniezno, Oleśnica, Poznań, Żagań
1308-1309: Głogów, Gniezno, Kalisz, Oleśnica, Poznań, Żagań

1273/1274

📖
Roku Pańskiego 1270 [1273/1274 - przyp. wł.] zmarł książę Konrad, pan głogowski, ścinawski, górowski, szprotawski, żagańskim, kożuchowski, zielonogórski, krośnieński, świebodziński, sulechowski i innych miast na tych terytoriach. Ten Konrad uczynił wiele dobra dla Kościoła. Pochowany został na Ostrowie Tumskim [w Głogowie - przyp. wł.]. - Roczniki głogowskie
-(6 VIII 1273 albo 1274) Śmierć Konrada I głogowskiego.

1277

📖
[Bolesław Rogatka] upatrzywszy tedy chwilę sposobną do wykonania zamiarów, wysławszy służalców i łotrzyków, we czwartek przed niedzielą "Reminiscere" Wielkiego Postu, dnia osiemnastego lutego, nocą wyciąga z łóżka śpiącego i więzi księcia wrocławskiego Henryka Probusa, nie obawiającego się zupełnie stryjowskiej zasadzki i odpoczywającego spokojnie we dworze i swojej wsi Jelcz. Przewozi więźnia do swego zamku Wleń, wtrąca do ciężkiego więzienia w przekonaniu, że trudami uciążliwego więzienia potrafi skłonić bratanka Henryka do ustąpienia z pewnych zamków, miast i okręgów. - Kronika Jana Długosza
-(18 II) Henryk IV zostaje porwany przez Bolesława Rogatkę i uwięziony na zamku we Wleniu.
📖
[...] książę legnicki Bolesław wsparty przez swoich synów: Henryka, Bolesława i Bernarda, pierwszy wyprowadził swoje wojska i najechawszy zbrojnie ziemię wrocławską, zaczął ją pustoszyć i gnębić grabieżami i pożarami. Wojska wrocławian, które ruszyły przeciw niemu, by zapobiec mszczeniu swoich pól, uderzają na niego na polach między Skorolcem i Procanem i w sobotę, w dzień Św. Jerzego mimo złych wróżb, staczają bitwę. Jedni i drudzy walczyli z wielką zawziętością i okazywali tak wielki zapał do walki, że starcie trwało niemal do wyniszczenia jednej i drugiej strony, gdyż żadna nie chciała ustąpić z pola walki. Toteż Bolesław legnicki, widząc wielką rzeź swoich i przewidując, że w końcu muszą ponieść klęskę, z jednym tylko towarzyszem uciekł z pola walki, żeby się nie dostać w ręce wrocławian. Na koniec jego starszy syn Henryk, pełniąc obowiązki wodza i żołnierza, podjął na nowo walkę, która w wielu miejscach ustała albo osłabła. Okazując upór i wytrwałość pobił na głowę wrocławian i ich wojska posiłkowe [...] Zginęła w tej walce tak niezliczona ilość ludzi, że [rycerze] legniccy, chociaż zwycięscy, nie mogli szydzić ze zwyciężonych, bo krwawo zapłacili za zwycięstwo. W tej bitwie dostaje się do niewoli książę poznański Przemysł oraz wielu podległych mu rycerzy. - Kronika Jana Długosza
-Odwetowa wyprawa Przemysła II oraz książąt głogowskich (Henryka, Konrada II i Przemka) na rzecz porwanego.-Prawdopodobny udział w zjeździe z królem czeskim Przemysłem Ottokarem II w Opawie.

1277/1278

-(XII 1277/I 1278) Porozumienie pokojowe pomiędzy książętami głogowskimi i Bolesławem Rogatką.

1278

-(I/1 VII) Podział księstwa głogowskiego.-Udzielenie militarnego wsparcia Czechom walczącym z królem niemieckim, Rudolfem Habsburgiem.

1281

📖
A książę Henryk wrocławski, choć odczuwał głęboki zawód, iż w jego pułapkę wpadło mniej książąt, niż się spodziewał, nie zaniechał jednak wykonania zbrodniczego zamysłu, lecz łamiąc prawo gościnności i prawo narodów, a także prawo boskie i ludzkie, w zbrodniczy sposób sam, osobiście i przy pomocy swoich rycerzy, których spory oddział przywiózł ze sobą, więzi wymienionych książąt wielkopolskiego, legnickiego i głogowskiego pierwszego dnia po ich przybyciu na miejsce zjazdu, i uprowadzonych do Wrocławia zamyka każdego z osobna pod ścisłą strażą i w kajdanach. [...]
Książęta zaś zatrzymani przez Henryka w więzieniu, chcąc się wydostać z długotrwałej, przykrej niewoli, zawierają z nim układ w sprawie swego uwolnienia. Od księcia Wielkopolski Przemysła - choć był jego ciotecznym bratem - wytargowuje i wymusza ziemię rudzką, zwaną teraz wieluńską, twierdząc, że ona mu podlega i do niego należy, bo została niesłusznie zabrana jego przodkom. Gdy zaś od: swoich braci stryjecznych Henryka legnickiego i Henryka głogowskiego nie mógł wydrzeć żadnej części ich ziem, zobowiązuje ich, że w okresie pięciu lat będą mu służyć trzydziestu kopijnikami przeciw każdemu wrogowi w każdej potrzebie. - Kronika Jana Długosza
-(II) Zjazd książąt w Sądowlu nad Baryczą.

1284

-Udział w turnieju rycerskim w Nysie.

1288

-(11 I) Henryk zostaje pasowany na rycerza przez Henryka IV.

1289

📖
[Gdy książęta śląscy] wracali na Śląsk, w czasie postoju koło miasta Siewierza napada na nich książę kujawski Władysław Łokietek z innymi książętami. A ponieważ oni także chwycili za broń dwudziestego szóstego lutego dochodzi do zawziętej walki między braćmi i rycerzami. I po wielkiej obustronnej rzezi zwycięstwo, jakkolwiek krwią drogo okupione, przypadło Łokietkowi i jego towarzyszom. Bardzo wielu spośród rycerzy śląskich padło, albo w czasie ucieczki dostało się do niewoli. Ginie w tej bitwie syn księcia głogowskiego Konrada, książę szprotawski [raczej ścinawski - przyp. wł.] Przemysł, który dopiero co osiągnął wiek młodzieńczy. [...] Książę opolski Bolesław ranny dostaje się do niewoli. Również dwie potyczki wszczęte przez rycerzy, jedna pod Skałą, a druga koło Świątnicy, przyniosły także dwie klęski rycerzom śląskim. - Kronika Jana Długosza
-Henryk, Przemko ścinawski i Bolesław I opolski wspierają Henryka IV w walce z Bolesławem II płockim, Władysławem Łokietkiem i Kazimierzem II łęczyckim.

1290

📖
[...] rozporządzeniem ostatniej woli, ponieważ nie zostawiał żadnego potomka, przeznacza księstwo wrocławskie swemu stryjowi Konradowi [raczej Henrykowi - przyp. wł.] głogowskiemu, a księstwo krakowskie i sandomierskie księciu Wielkopolski Przemysłowi. - Kronika Jana Długosza
-Henryk IV zapisuje (na wypadek śmierci) księstwo wrocławskie Henrykowi.
-(23 VI) Śmierć Henryka IV Prawego.-(lato/1 IX) Ugoda z Henrykiem Brzuchatym.-(jesień) Przemysł II zapisuje Henrykowi całą Wielkopolskę na wypadek swojej bezpotomnej śmierci.-(22 XI) Henryk lokuje miasto Wąsocz.

przed 1291

-Lokacja Polkowic na prawie magdeburskim.

1291

-(2 III) Zjazd w Głogowie.-(III) Małżeństwo z Matyldą (Mechtyldą), córką Albrechta, księcia brunszwickiego.

1292

-(12 XI) Odnowienie przywileju lokacyjnego Wołowa.

1293

-(1 VIII) Przywilej lokacyjny dla Twardogóry.
-(11 XI) Porwanie i uwięzienie (W Głogowie) Henryka Brzuchatego.

1294

-(6 V) Henryk zmusza Henryka Brzuchatego do odstąpienia części księstwa wrocławskiego na prawym brzegu Odry (z Oleśnicą, Bierutowem, Kluczborkiem, Namysłowem, Byczyną, Świerczami i Gorzowem Śląskim).

1296

-(8 II) Śmierć Przemysła II.-Najazd Bolka Surowego i Konrada II na księstwo ścinawskie.

1297

-(III) Zjazd pokojowy w Zwanowicach.-(2 VI) Henryk bierze udział w koronacji Wacława II na króla Czech.
📖
1297. Książę Władysław zwany Łokietkiem wraz z Węgrami i Polakami spustoszył Śląsk. - Rocznik Traski
-Najazdy Władysława Łokietka (przy wsparciu węgierskim) na ziemię głogowską.

1298

-(I/28 II) Wyprawa na Wielkopolskę.-(zima) Powrót Poznania w ręce Władysława Łokietka.

1299

-Henryk wydaje przywilej dla ludności żydowskiej.
-Zajęcie księstwa żagańskiego pod nieobecność Konrada II.
📖
A gdy je [księstwo żagańskie] orężem chciał odzyskać, pojmany przez księcia Henryka i do Głogowa odprowadzony, wysiadywał winienie w wieży; skąd go wprawdzie poddani jego i rycerze, szlachta z Rudnej i Lubina, nocną porą wyswobodzili. - Kronika Jana Długosza
-(V) Powrót Konrada do Żagania.-Zakończenie sporu między braćmi.-Nieudana próba odzyskania Wielkopolski.

1299-1300

-Konflikt z biskupem wrocławskim Janem Romką.

przed 1300

-Lokacja Sulechowa na prawie magdeburskim.

1301

-Henryk (w porozumieniu z Bolkiem Surowym) najeżdża Wielkopolskę.
-(17 XI) Zjazd w Krasiejowie (Kraskowie?) z Bolesławem I opolskim.

1301-1304

-Walki na pograniczu wielkopolskim z wojskami Wacława II.

1304

-(11 X) Śmierć Konrada II Garbatego.

1304-1309

-Walki pograniczne z Brandenburczykami.

1306

📖
Zatem w roku pańskim 1306 [...] Henryk, książę śląski i pan ziemi głogowskiej, posiadł i zawładnął pokojowo całą ziemią [wielko]polską. - Rocznik kapituły poznańskiej
-(V/lato) Przejęcie władzy w Wielkopolsce.
-Opanowanie północno-wschodniego pasa Wielkopolski (z Nakłem, Kwieciszewem i Koninem) przez Władysława Łokietka.
-Bolesław III Rozrzutny zdobywa Kalisz.

1307

-Wojska Henryka pustoszą księstwo wrocławskie.

1308

-(I/5 II) Odbicie Kalisza z rąk Bolesława Rozrzutnego.

1309

-(9 XII) Śmierć Henryka III głogowskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry