władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyJanusz II płocki

Janusz II płocki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław IV warszawskiBarbara, córka Aleksandra (Olelka) Włodzimierzowicza, księcia kijowskiego, bratanka Władysława II Jagiełły
życie
1452/1454 - 16 II 1495 (Różan)
panowanie
1454-1462: Ciechanów, Czersk, Liw, Warszawa, Wyszogród, Zakroczym (formalne współrządy)
1462-1471: Ciechanów, Czersk, Liw, Płock, Warszawa, Wizna, Wyszogród, Zakroczym, Zawkrze (formalne współrządy)
1471-1475: Ciechanów, Łomża, Maków, Różan
1475-1479/80: Ciechanów, Łomża, Maków, Płock, Różan, Wizna, Zawkrze
1479/80-1484: Ciechanów, Łomża, Maków, Płock, Płońsk, Różan, Wizna, Zawkrze
1484-1488: Błonie, Ciechanów, Kamieniec, Łomża, Maków, Płock, Płońsk, Różan, Tarczyn, Wizna, Zawkrze
1488: Nur, Warszawa
1488-/1492: Błonie, Ciechanów, Kamieniec, Łomża, Maków, Płock, Płońsk, Różan, Tarczyn, Wizna, Wyszogród, Zawkrze
/1492-1495: Błonie, Ciechanów, Kamieniec, Łomża, Maków, Nowe Miasto, Płock, Płońsk, Różan, Tarczyn, Wizna, Wyszogród, Zawkrze

1454

-(10 IX) Śmierć Bolesława IV warszawskiego.

1461/1462

-(31 XII 1461/1 I 1462) Śmierć Siemowita VI płockiego.

1462

📖
Śmierć jego [Władysława II - przyp. wł.] stała się powodem nie małych sporów o pozostałe po nim księstwa, płockie i bełskie, które on z dziada i ojca dziedzicznym spadkiem posiadał. Z jednej bowiem strony Kazimierz król Polski rościł sobie do nich prawo, jako do swych lenn; z drugiej strony Konrad [III], Kazimierz [III], Bolesław [V], Janusz [II], synowie Bolesława [IV], niegdyś mazowieckiego i warszawskiego księcia, pochodzący z jednego szczepu ze zmarłym księciem, ale już w czwartym stopniu. A obok tych, ciotka zmarłych książąt, Katarzyna, wdowa po Michale kniaziu litewskim. Nadto książęta cieszyńscy Wacław [I] i Przemysław [II], z drugiej ciotki Ofki zrodzeni; Małgorzata, żona Konrada Kantnera [raczej Konrada IX Czarnego - przyp. wł.] księcia oleśnickiego, a jedyna córka Siemowita [V] mazowieckiego księcia, zmarłych książąt [Siemowita VI i Władysława II - przyp. wł.] siostra stryjeczna. - Kronika Jana Długosza
-(26/27 II) Śmierć Władysława II płockiego.

1471

-(3 IV) Zjazd generalny w Zakroczymiu.

1472

-Trakat z Zakonem Krzyżackim.

1475

-(10 IX/) Brat Kazimierz III przekazuje (sprzedaje) Januszowi ziemię płocką, wiską i zawkrzeńską, w związku z konsekracją na biskupa płockiego.

1479/1480

-(2 VI 1479/5 VII 1480) Śmierć Katarzyny Siemowitówny.

1484

-(V) Wysłanie poselstwa do Kazimierza Jagiellończyka przebywającego w Grodnie (prawdopodobnie w celu poinformowania króla o zamiarach dalszego powiększenia władztwa na skutek transakcji finansowych z braćmi).
-Janusz odkupuje od brata Bolesława V powiaty kamieniecki i błoński (za łączną kwotę 2000 grzywien) oraz powiat tarczyński.

1488

-(27 IV) Śmierć brata Bolesława V, księcia warszawskiego.-(16 VII) Porozumienie z bratem Konradem.

1488/1492

-(25 VII 1488/13 II 1492) Śmierć matki Barbary.

1492

-(7 VI) Śmierć Kazimierza Jagiellończyka.

1489

-Nowo obrany wielki mistrz Zakonu Krzyżackiego, Jan von Tieffen, przyjmuje Janusza w poczet członków zakonu jako tzw. familiaris.

1495

-(16 II) Śmierć Janusza II płockiego w Różanie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry