władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyJanusz II płocki

Janusz II płocki

Był znakomitym i prześwietnym panem oraz sprzymierzeńcem Zakonu; pozostawał również z wielkim mistrzem w stosunkach osobistej przyjaźni.
fragment relacji krzyżackiej z 1495 roku
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław IV warszawskiBarbara, córka Aleksandra (Olelka) Włodzimierzowicza, księcia kijowskiego, bratanka Władysława II Jagiełły
życie
1452/1454 albo 1455 - 16 II 1495 (Różan)
panowanie
1454-1462: Ciechanów, Czersk, Liw, Warszawa, Wyszogród, Zakroczym (formalne współrządy)
1462-1471: Ciechanów, Czersk, Liw, Płock, Warszawa, Wizna, Wyszogród, Zakroczym, Zawkrze (formalne współrządy)
1471-1475: Ciechanów, Łomża, Maków, Różan
1475-1479/80: Ciechanów, Łomża, Maków, Płock, Różan, Wizna, Zawkrze
1479/80-1484: Ciechanów, Łomża, Maków, Płock, Płońsk, Różan, Wizna, Zawkrze
1484-1488: Błonie, Ciechanów, Kamieniec, Łomża, Maków, Płock, Płońsk, Różan, Tarczyn, Wizna, Zawkrze
1488: Nur, Warszawa
1488-/1492: Błonie, Ciechanów, Kamieniec, Łomża, Maków, Płock, Płońsk, Różan, Tarczyn, Wizna, Wyszogród, Zawkrze
/1492-1495: Błonie, Ciechanów, Kamieniec, Łomża, Maków, Nowe Miasto, Płock, Płońsk, Różan, Tarczyn, Wizna, Wyszogród, Zawkrze

1454

📖
Książę Bolesław mazowiecki dnia dziesiątego września zmarł religijnie i pobożnie w swoim dworze Opinogóra i został pochowany w kolegiacie warszawskiej. - Kronika Jana Długosza
-(10 IX) Śmierć Bolesława IV warszawskiego.

1458

-(25 V) Śmierć regentki Anny Fiodorówny.

1461/1462

-(31 XII 1461/1 I 1462) Śmierć Siemowita VI płockiego.

1462

📖
Śmierć jego [Władysława II - przyp. wł.] stała się powodem nie małych sporów o pozostałe po nim księstwa, płockie i bełskie, które on z dziada i ojca dziedzicznym spadkiem posiadał. Z jednej bowiem strony Kazimierz król Polski rościł sobie do nich prawo, jako do swych lenn; z drugiej strony Konrad [III], Kazimierz [III], Bolesław [V], Janusz [II], synowie Bolesława [IV], niegdyś mazowieckiego i warszawskiego księcia, pochodzący z jednego szczepu ze zmarłym księciem, ale już w czwartym stopniu. A obok tych, ciotka zmarłych książąt, Katarzyna, wdowa po Michale kniaziu litewskim. Nadto książęta cieszyńscy Wacław [I] i Przemysław [II], z drugiej ciotki Ofki zrodzeni; Małgorzata, żona Konrada Kantnera [raczej Konrada IX Czarnego - przyp. wł.] księcia oleśnickiego, a jedyna córka Siemowita [V] mazowieckiego księcia, zmarłych książąt [Siemowita VI i Władysława II - przyp. wł.] siostra stryjeczna. - Kronika Jana Długosza
-(26/27 II) Śmierć Władysława II płockiego.

1463

-(12 III) Konrad, Kazimierz III, Bolesław V i Janusz potwierdzają przywilej dla Płocka, nadany przez Władysława I w roku 1435.

1471

-(3 IV) Zjazd generalny w Zakroczymiu.

1472

-Trakat z Zakonem Krzyżackim.

1475

-(10 IX/) Brat Kazimierz III przekazuje (sprzedaje) Januszowi ziemię płocką, wiską i zawkrzeńską, w związku z konsekracją na biskupa płockiego.

1476

-(22 I/2 II) Bolesław V i Janusz podejmują nieudaną próbę zbrojnego wkroczenia do Sochaczewa i przejęcia miasta wraz z okręgiem.

1478

-(/19 IX) Podczas wyprawy przeciwko Krzyżakom wojska królewskie Kazimierza Jagiellończyka dokonują (przypadkowego?) zajęcia kilku wsi w ziemi zawkrzeńskiej.

1479/1480

-(2 VI 1479/5 VII 1480) Śmierć Katarzyny Siemowitówny.

1484

-(V) Wysłanie poselstwa do Kazimierza Jagiellończyka przebywającego w Grodnie (prawdopodobnie w celu poinformowania króla o zamiarach dalszego powiększenia władztwa na skutek transakcji finansowych z braćmi).
-(VIII) Janusz odkupuje od brata Bolesława V powiaty kamieniecki i błoński (za łączną kwotę 2000 grzywien) oraz powiat tarczyński.

1488

📖
Roku Pańskiego 1488 w niedzielę po święcie św. Marka Ewangelisty [27 kwietnia] najjaśniejszy książę świętej pamięci Bolesław zakończył życie o wschodzie słońca w Łomży, którego najjaśniejszy książę Janusz z żalem sprowadził stamtąd do Warszawy we wtorek po jego śmierci przed świętem św. Filipa i Jakuba apostołów [29 kwietnia], i tego dnia jego ciało złożył w kościele św. Jerzego poza murami, które było w tymże kościele przez trzynaście dni, gdyż panowie ziemi [warszawskiej], starosta i mieszczanie nie chcieli wpuścić do miasta pana Janusza bez księcia Konrada, i wreszcie książę Konrad przybył do Warszawy w niedzielę w dzień św. Floriana [4 maja] i zatrzymał się w spichlerzu pana [Jana] Balcera poza miastem, ponieważ i jego samego nie chcieli wpuścić jak tylko z bratem księciem Januszem z powodu nieporozumień powstałych z obu stron itd. I wreszcie pertraktowali między sobą o pogrzebie i ugodzie przez cztery dni itd., piątego zaś dnia, mianowicie w czwartek w dzień św. Stanisława [8 maja] po śniadaniu, sam książę Konrad zrezygnował z pogrzebu i ugody i z własnej woli wyjechał z miasta do Czerska. Ponownie przywołany i poproszony przez rodzonego brata, panów i mieszczan, aby powrócił na pogrzeb brata i do ojcowizny w następny poniedziałek [tj. 12 maja], odmówił powrotu i panowie ziemscy jednogłośnie z mieszczanami, wprowadzili do miasta księcia Janusza z ciałem zmarłego brata i urządziwszy uroczyście pogrzeb w poniedziałek w Dni Krzyżowe [12 maja] uznali zgodnie samego księcia Janusza za pana. I w końcu Jego Wysokość potwierdził wszystkim prawa i przywileje tak duchownym jak i świeckim i spłacił dostatecznie za zmarłego brata długi i zobowiązania. - fragment księgi skarbowej Janusza II
-(27 IV) Śmierć brata Bolesława V, księcia warszawskiego.-(ok. 14 VII) Porozumienie z bratem Konradem.

1488/1492

-(25 VII 1488/13 II 1492) Śmierć matki Barbary.

1489

-(6 III) Janusz powtarza i potwierdza przywilej dla Płocka, nadany przez Władysława I w roku 1435.
-(29 XI-1 XII) Wizyta w Ciechanowie nowo obranego wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego, Jana von Tieffen.

1490

-(I) Jan Giżycki, dworzanin królewski i dzierżawca dóbr książęcych w Wielkiej Woli (pod Warszawą), w związku z zatargiem o charakterze skarbowym, najeżdża Warkę, należącą do Konrada.

1492

-(7 VI) Śmierć Kazimierza Jagiellończyka.

1495

-(16 II) Śmierć Janusza II płockiego w Różanie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry