władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyBolesław III płocki

Bolesław III płocki

Mąż obyczajów chwalebnych, tą szczególniej odznaczał się cnotą, że praw i swobód kościoła nie dozwalał nikomu naruszać i kazić; owszem stały i gorliwy w ich obronie, zasłużył sobie na chlubne imię ojca i miłośnika kościoła.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław płockiElżbieta, córka Giedymina, wielkiego księcia litewskiego
życie
ok.1325/1328 - 20 VIII 1351 (Mielnik)
panowanie
1337-1345: Gostynin, Płock, Szreńsk, Wyszogród
1345-1351: Gostynin, Płock, Sochaczew, Szreńsk, Wizna, Wyszogród, Zakroczym

1337

📖
Dnia szesnastego maja, Wacław, inaczej Wańko, książę mazowiecki, młodszy syn Bolesława księcia mazowieckiego, z Czeszki urodzony, srogi i surowy na rycerzy swoich i poddanych, umarł w Wyszogrodzie. - Kronika Jana Długosza
-(17 V) Śmierć ojca Wacława płockiego.

1339

-(9 II) Kazimierz Wielki zrzeka się praw do shołdowanych na rzecz Czech księstw śląskich i księstwa płockiego.

1340/1343

-(1340/VII 1343) Bolesław obejmuje samodzielne rządy w dzielnicy płockiej.

1341

-(29 IX) Udział w zjeździe monarchów w Poznaniu z okazji ślubu Kazimierza Wielkiego z Adelajdą heską.

1343

📖
Książęta Ziemowit [II] wiski, i drugi Ziemowit [III] czerski, Bolesław [III] płocki i mazowiecki, Kazimierz [III] gniewkowski i Władysław łęczycki, tudzież panowie ziem krakowskiej i wielkopolskiej, obywatele na koniec miasta Krakowa, Poznania, Sandomierza, Sącza, Kalisza, Włocławka i Brześcia, przystąpili do tego przymierza i zatwierdzili je na piśmie. - Kronika Jana Długosza
-(8 VII) Kazimierz Wielki zawiera pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu.-(8 XI) Układ graniczny (zawarty w Bratianie) z Ludolfem König von Wattzau, wielkim mistrzem krzyżackim.

1345

📖
18 lutego roku Pańskiego 1345 zmarł książę Siemowit w Wiskitkach. - Kalendarz czerwiński
-(18 II) Śmierć stryja Siemowita II rawskiego.

1349

-(21 X) Zjazd w Wiskitkach.

1350

-(13 V) Kazimierz Wielki zawiera układ sojuszniczy z królem duńskim Waldemarem, a pośród swoich sojuszników wymienia Bolesława.
-(16 V) Najazd litewski za ziemię łęczycką.-(18-19 V) Zjazd książąt mazowieckich z Kazimierzem Wielkim w Sulejowie (w sprawie zagrożenia ze strony Litwy).

1351

📖
Alić naostatek Kazimierz król Polski, wsparty posiłkami Ludwika króla węgierskiego, ruszył z wielką wyprawą przeciw Litwinom, a pobiwszy ich wojska, opanował zamek i ziemię włodzimierską, a nadto księcia litewskiego Kiejstuta w stoczonej z nim z osobna bitwie pojmał jeńcem. Ten z wszystkimi bracmi swoimi, książętami litewskimi, i krajami które mu podlegały, obiecawszy przyjąć chrzest i wiarę chrześciańską, do czego przysięgą się zobowiązał, łaskawego i uczciwego doznał od obu królow obejścia, ale potem, złamawszy przysięgę, nocną poru umknął do Litwy. [...]
Umarł na tej wyprawie dnia dziewiętnastego sierpnia Bolesław książę mazowiecki i płocki, syn Wańka; zwłoki jego odprowadzono do Płocka i w tamtejszym kościele pochowano. - Kronika Jana Długosza
---
[Wacław płocki] miał jednego syna, Bolka, który został zabity w Mielniku. - Rodowód książąt polskich
-(lato) Bolesław bierze udział w polsko-węgierskiej wyprawie wojennej przeciwko Litwie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry