władcy dzielnicowiPiastowie oleśniccyBolesław oleśnicki

Bolesław oleśnicki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk III głogowskiMatylda (Mechtylda), córka Albrechta, księcia brunszwickiego
życie
1293/1296 - V 1320/23 IV 1321
panowanie
1309-1312: Głogów, Góra, Lubin, Ścinawa, Wielkopolska, Żagań (współrządy)
1312-1312/13: Gniezno, Kalisz, Oleśnica (współrządy)
1312/13-1313/14: Gniezno, Oleśnica
1314-1320/21: Oleśnica

1309

📖
Zatem w roku pańskim 1309 zmarł ów książę Henryk, pozostawiwszy pięciu synów, mianowicie Henryka, Konrada, Jana, Bolesława i Przemysła. Których, jako że byli młodzi i podatni na wpływy, Niemcy, zobowiązali sobie i przywiązali radami, tak że nie mogli oni uczynić niczego, co nie spodobałoby się Niemcom, i wiele od nich Niemcy ziemi i miasta wyłudzili za niewielkie sumy pieniędzy. - rocznik kapituły poznańskiej
-(9 XII) Śmierć Henryka głogowskiego.

1310

-(II-III) Bolesław (z braćmi) wyjeżdża na dwór margrabiego brandenburskiego Waldemara (do Berlina).-(19 III) Potwierdzenie przywilejów biskupstwa wrocławskiego.
📖
Henryk książę wielkopolski i głogowski, widząc zniechęcone ku sobie i zapalone z największą nienawiścią umysły wielkopolskich panów, z powodu pogwałcenia niektórych praw ich i zwyczajów, i usiłując przytłumić wzmagające się zarzewie buntu, wysłał do ziemi wielkopolskiej Janusza hrabiego nazwiskiem Biberstein z silnym wojskiem, nie tylko z własnych krajowców ale i z Niemców złożonym. Który gdy naprzód zamek Klecko oblegać począł, Dobrogost z Szamotuł [...] zebrawszy z Polaków dość znaczne wojsko, wyszedł przeciwko Januszowi Biberstein, i stoczywszy bitwę, w której wiele ludu z obu stron poległo, rzeczonego Janusza Biberstein poraził na głowę, i wszystek obóz jego ze znaczną zdobyczą opanował. - Kronika Jana Długosza
-Wybuch buntu w Wielkopolsce (pod przywództwem rodu Nałęczów).

1312

-(2/29 II) Arcybiskup gnieźnieński Jakub Świnka i biskup poznański Andrzej Zaremba nakładają klątwę na Głogowczyków (zapewne wobec planowanego podziału Wielkopolski).
-(29 II) Podział ojcowizny pomiędzy synami Henryka głogowskiego.-Wybucha bunt Wielkopolan przeciwko rządom Głogowczyków.

1312/1313

-Ostateczny podział władztwa pomiędzy Konrada i Bolesława.

1312-1317

-Walki z synami Henryka Brzuchatego.

1313-1314

-(28 X 1313/lato 1314) Bunt Wielkopolan przeciwko Głogowczykom.

1315-1317

-Walki z Władysławem Łokietkiem o panowanie nad Wielkopolską (przy wsparciu margrabiego brandenburskiego).

1320/1321

-(V 1320/23 IV 1321) Śmierć Bolesława oleśnickiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry