władcy dzielnicowiPiastowie kozielsko-bytomscySiemowit bytomski (gliwicki)

Siemowit bytomski (gliwicki)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz bytomskiHelena, córka Lwa Daniłowicza, księcia halicko-włodzimierskiego
życie
ok.1290/1292 - 1 VII 1342/1355
panowanie
1312-1316: Bytom
ok.1340-1342/1355: Gliwice

1311

-(/12 III) Kazimierz bytomski dopuszcza Siemowita do współrządów w księstwie bytomskim.

1312

📖
Tegoż Roku Pańskiego 1312, sześć dni przed Idami Marcowymi zmarł książę Kazimierz Bytomski. - Spominki gnieźnieńskie
-(10 III) Śmierć ojca Kazimierza bytomskiego.

1316

-(27 V/28 X) Siemowit traci władzę (zrzeka się jej?) w księstwie bytomskim na rzecz starszego brata, Władysława.

1327

📖
My Władysław, książę kozielski, ogłaszamy i donosimy wszystkim treścią niniejszego pisma, że jesteśmy księciem i wasalem Wielmożnego Pana Naszego Jana, Najjaśniejszego Króla Czech i Polski oraz Hrabiego Luksemburga. Od niego będziemy chcieć przyjąć w lenno księstwo nasze kozielskie ze [znajdującymi się] w nim miastami: Koźlem, Bytomiem, Pyskowicami oraz grodami: Toszkiem i Sławięcicami [...], w imieniu naszym i następców naszych książąt kozielskich [...]
Gdyby kiedyś zdarzyło się, że nasze księstwo kozielskie pozostałoby bez następcy, [wówczas] winno być przyjęte przez tegoż króla, Pana Czech, bądź przez jego dziedziców lub następców [...]
To nasze świadectwo na piśmie wydaje się w Opawie Roku Pańskiego 1327, [w dniu] 11 kalend marcowych. - dokument hołdu lennego Władysława bytomskiego z roku 1327
-(19 II) Siemowit wraz z braćmi Władysławem i Jerzym składają (w Opawie) hołd lenny Janowi Luksemburskiemu.

ok. 1340

-(/1 VII 1342) Siemowit obejmuje rządy w ziemi gliwickiej (z nadania brata, Władysława).

1342/1355

-(1 VII 1342/) Śmierć Siemowita bytomskiego (gliwickiego).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry