władcy dzielnicowikrólewiczeJakub Ludwik Sobieski

Jakub Ludwik Fanfanik Sobieski

(wł. Ludwik Henryk Jakub Sobieski h. Janina)
W pierwszych latach dzieciństwa dawał o sobie piękne nadzieje, lecz nie ziścił ich w dojrzalszych. Drobny wzrostem, cienki, chudy, szpetnej twarzy, ułomny, piskliwego głosu, nie na wodza wojsk, chociaż mówią, że zna się na wojskowości, słowem jest bardzo delikatny i zniewieściały.
relacja anonimowego francuskiego księdza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Jan III SobieskiMaria Kazimiera, córka margrabiego Henryka de La Grange d'Arquein, wdowa po Janie Zamoyskim, wojewodzie sandomierskim
narodziny
chrzest
śmierć
2 XI 1667
Paryż
ok. 18 V 1668
Paryż
19 XII 1737🕚23:00
Żółkiew
małżeństwa
1691 - 1722: Jadwiga Elżbieta Amalia, córka Filipa Wilhelma Wittelsbacha, elektora Palatynatu Reńskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
Maria Joanna Leopoldyna Eleonora Karolina Amalia (30 V 1693 - 14 VII 1695)
Maria Kazimiera Józefa Anna Teresa Karolina (20 I 1695 - 18 V 1723)
Maria Aleksandra Zofia Elżbieta Karolina Ludwika Jadwiga Katarzyna Marie Charlotte (26 XI 1697 - 8 V 1740)
Jan Józef Kajetan Antoni Innocenty Franciszek Ludwik Kazimierz (21 X 1699 - 3 VII 1700)
Maria Klementyna Ludwika Franciszka Dorota Teresa Konstantyna Józefa Amalia (17 VII 1701 - 17 I 1735)
Maria Magdalena (III 1704)
panowanie
1691-1737: Oława (użytkowanie, bez prawa do niezależnego zarządu)

1683

-(VIII-XII) Jakub Ludwik bierze udział w wyprawie wiedeńskiej.

1684

-(VIII-XI) Udział w wyprawie Jana Sobieskiego do Mołdawii.

1687

-(7 IV) Śmierć Ludwika Leopolda Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego.

1688

-(27 I-5 III) Sejm w Grodnie (pod laską Andrzeja Giełguda).

1688-1689

-Jan Sobieski i Maria Kazimiera podejmują działania w celu ożenienia Jakuba Ludwika z księżniczką francuską albo niemiecką.

1690

-(16 XI) Umowa małżeńska pomiędzy Sobieskimi i cesarzem Leopoldem I (reprezentującym dwór palatyński).-(31 XII) Cesarz Leopold I wyraża zgodę na przekazanie Oławy (wraz z okręgiem) w czasowe użytkowanie Jakubowi Ludwikowi, jego przyszłej małżonce i ich męskiemu potomstwu.

1691

-(8 II) Małżeństwo per procuram z Jadwigą Elżbietą Amalią, córką Filipa Wilhelma Wittelsbacha, elektora Palatynatu Reńskiego (zawarte poprzez księcia Jan Chrystiana von Sulzbach).-(15 III) Jakub Ludwik otrzymuje Order Złotego Runa (nadany mu w roku 1683).
-(lato-jesień) Jakub Ludwik bierze udział w wyprawie Jana Sobieskiego do Mołdawii.

1696

-(17 VI) Śmierć ojca Jana III Sobieskiego.-(29 VIII-27 IX) Sejm konwokacyjny (zerwany).

1697

-(15 V-17 VII) Sejm elekcyjny.

1701

-(lato) Jakub Ludwik otrzymuje od cesarza Leopolda I nominację na urząd gubernatora Styrii (z siedzibą w Grazu).

1702

-Wyjazd do Rzymu.-Jakub Ludwik udaje się do Wiednia, celem uzyskania poparcia cesarza dla swojej przyszłej elekcji.

1703

-(23 XII) Król szwedzki, Karol XII (w tzw. Dyplomie asekuracji) zapewnia tron Rzeczypospolitej Jakubowi Ludwikowi.

1704

-(30 I) Zawiązana zostaje w Warszawie konfederacja przeciwników Augusta II pod przywództwem prymasa Michała Stefana Radziejowskiego.
📖
[Jakub Ludwik i Konstanty Władysław] w grubą niewolę saską rozbójniczym sposobem na publicznej drodze schwytani z karety barbarissime wywleczeni na konie liche bardzo wsadzeni do Saxoniej wielkim pędem poprowadzeni. - fragment listu Aleksandra Benedykta Sobieskiego do starosty wrzesińskiego
-(27 II) Jakub Ludwik i Konstanty Władysław Sobiescy - konfederaci warszawscy - zostają porwani (spod Oławy) przez oddziały saskie i osadzeni w Lipsku w twierdzy Pleissenburg.
-Przybycie Aleksandra Benedykta Stanisława Sobieskiego do króla szwedzkiego Karola XII z prośbą o interwencję w sprawie uwięzionych braci.-(VI) Stanisław Leszczyński przyrzeka (pisemnie) Aleksandrowi Benedyktowi Stanisławowi, iż koronę (której jeszcze nie otrzymał!) odda Jakubowi Ludwikowi Sobieskiemu, gdy ten odzyska wolność.

1706

-(lato) Przeniesienie więźniów Jakuba Ludwika i Konstantego Władysława do twierdzy Königstein.
-(1 IX) Szwedzi wkraczają do Saksonii.-Car Rosji, Piotr I proponuje Jakubowi Ludwikowi podjęcie starań o koronę polską, oferując mu swoje poparcie.

1707

-(wiosna) Piotr I ponownie namawia Jakuba Ludwika do przyjęcia korony polskiej (przy wsparciu rosyjskim).

1713

-Jakub Ludwik udaje się do Wenecji, w odwiedziny do siostry Teresy Kunegundy.

1718

-(25 II-4 VIII) Negocjacje z przedstawicielami Jakuba Franciszka Edwarda Stuarta, pretendenta do tronu Anglii i Szkocji w sprawie jego małżeństwa z jedną z córek Jakuba Ludwika.-(18 IX) Maria Klementyna i towarzysząca jej matka, Jadwiga Elżbieta Amalia opuszczają Oławę i udają się do Italii, celem zawarcia małżeństwa z Jakubem Franciszkiem Edwardem Stuartem (pod pretekstem pielgrzymki do Loreto).

1719

-Jakub Ludwik odmawia ugoszczenia w Oławie przejeżdżającego przez Śląsk Fryderyka Augusta II.
-(IV) Maria Klementyna ucieka z niewoli (w przebraniu służącej), przedostaje się do Italii (30 IV) i poślubia Jakuba Franciszka Edwarda Stuarta (9 V).
-(V/6 VI) Jadwiga Elżbieta Amalia zostaje uwolniona i powraca do Oławy.
-(6 VI) Cesarz Karol VI obsadza zamek w Oławie załogą wojskową i zmusza Jakuba Ludwika do opuszczenia miasta (pod pretekstem wspierania wroga króla angielskiego).

1719-1720

-Jakub Ludwik udaje się do Niemiec poszukując pomocy w przekonaniu cesarza do swojego powrotu do Oławy.

1720-1722

-(lato 1720-12 VII 1722) Pobyt w Konopiskach i Zagórzu (majątkach należących do klasztoru paulinów w Częstochowie).

1722

-(12 VII/) Jakub Ludwik powraca do Oławy (dzięki zezwoleniu cesarza Karola VI).
-(10 VIII) Śmierć Jadwigi Elżbiety Amalii.

1723

-Podróż do Wenecji.

1733

-(2 II) Śmierć Augusta II Mocnego.

1734

-Jakub Ludwik ostatecznie opuszcza Oławę i osiada na Rusi, w rodowym majątku w Żółkwi.

1737

-(19 XII) Śmierć Jakuba Ludwika Sobieskiego w Żółkwi.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry