władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyBernard Zwinny

Bernard Zwinny (Zręczny, Skoczek, lwówecki)

Był bowiem tak dalece zręczny, że na czternaście belek ustawionych w jakimś budynku jedna na drugiej w górę, jak przy budowie, w szybkim rozpędzie wskakiwał, a zeskakując stawał mocno na nogach.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II RogatkaJadwiga, córka Henryka, hrabiego Anhaltu
życie
1253/1258 - 25 IV 1286
panowanie
1278-1281: Jawor, Lwówek Śląski (współrządy)
1281-1286: Lwówek Śląski

1265

-(24 VI) Bernard, w imieniu ojca, odbywa podróż do Wrocławia i przekazuje biskupowi Tomaszowi dziesięcinę.

1277

📖
[...] książę legnicki Bolesław wsparty przez swoich synów: Henryka, Bolesława i Bernarda, pierwszy wyprowadził swoje wojska i najechawszy zbrojnie ziemię wrocławską, zaczął ją pustoszyć i gnębić grabieżami i pożarami. Wojska wrocławian, które ruszyły przeciw niemu, by zapobiec mszczeniu swoich pól, uderzają na niego na polach między Skorolcem i Procanem i w sobotę, w dzień Św. Jerzego mimo złych wróżb, staczają bitwę. Jedni i drudzy walczyli z wielką zawziętością i okazywali tak wielki zapał do walki, że starcie trwało niemal do wyniszczenia jednej i drugiej strony, gdyż żadna nie chciała ustąpić z pola walki. Toteż Bolesław legnicki, widząc wielką rzeź swoich i przewidując, że w końcu muszą ponieść klęskę, z jednym tylko towarzyszem uciekł z pola walki, żeby się nie dostać w ręce wrocławian. Na koniec jego starszy syn Henryk, pełniąc obowiązki wodza i żołnierza, podjął na nowo walkę, która w wielu miejscach ustała albo osłabła. Okazując upór i wytrwałość pobił na głowę wrocławian i ich wojska posiłkowe [...] Zginęła w tej walce tak niezliczona ilość ludzi, że [rycerze] legniccy, chociaż zwycięscy, nie mogli szydzić ze zwyciężonych, bo krwawo zapłacili za zwycięstwo. W tej bitwie dostaje się do niewoli książę poznański Przemysł oraz wielu podległych mu rycerzy. - Kronika Jana Długosza
-(18 II) Henryk IV zostaje porwany przez Bolesława Rogatkę i uwięziony na zamku we Wleniu.

1278

-(26 XII) Śmierć Bolesława Rogatki.

1280

-Najazd na księstwo wrocławskie Henryka IV (wraz z braćmi i margrabią brandenburskim Ottonem).
-Odwetowa wyprawa Henryka IV na księstwo jaworskie.

1281

-Bolko wydziela Bernardowi Lwówek Śląski (wraz z okręgiem).

1286

📖
Książę legnicki Bernard zwany z powodu zręczności i siły ciała "Szybkim", syn księcia legnickiego Bolesława Srogiego Rogatki, umiera i zostaje pochowany w klasztorze legnickim braci zakonu kaznodziejskiego w grobowcu ojca. - Kronika Jana Długosza
-(25 IV) Śmierć Bernarda Zwinnego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry