władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyBolko II ziębicki

Bolko II ziębicki

[...] był człowiekiem dziwnym i bardzo pociesznym i [...] robił wiele rzeczy budzących śmiech.
Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolko I SurowyBeatrycze, córka Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego
życie
po 30 I 1300 - 11 VI 1341 (Ziębice)
małżeństwa
  1. 1322 - 1341: Jutta (Guta), prawdopodobnie wdowa po Mateuszu Tsak z Trenczyna, węgierskim hrabim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Mikołaj (1322/27 - 23 IV 1358)
    Małgorzata (1322/30 - VIII po 1367)
    Anna (? - 1368/70)
    • pochodzenie niepewne; Kronika Janka z Czarnkowa wspomina o żonie Siemowita III mazowieckiego i przedstawia ją jako córkę Władysława, księcia ziębickiego - władca taki jednak nie istniał: literatura uznaje ją za córkę Bolka II, bądź jego syna Mikołaja Małego
panowanie
1307-1312: Jawor, Lwówek Śląski, Świdnica, Ziębice (formalne współrządy)
1312-1322: Świdnica, Ziębice (formalne współrządy)
1322-1336: Strzelin, Ząbkowice, Ziębice
1336-1341: Kłodzko, Strzelin, Ząbkowice, Ziębice
godności kościelne
?-/1322: kanonik wrocławski

1301

-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.

1307

-(XII) Bernard zostaje uznany za pełnoletniego i przejmuje władzę w księstwie oraz opiekę nad małoletnimi braćmi.

1312

-Usamodzielnienie się brata Henryka w ziemi jaworskiej.

przed 1322

-Bolko piastuje urząd kanonika wrocławskiej kapituły katedralnej.

1322

📖
W roku Pańskim 1322 do ziemi pruskiej przybyli dostojni mężowie i panowie Bernard, książę wrocławski z Polski, [...] razem z wieloma rycerzami i zbrojnymi. Z nimi wszystkimi i siłami wojsk braci z ziemi chełmińskiej brat Fryderyk z Wildenbergu, który zastępował wielkiego mistrza, oraz stu pięćdziesięciu braci wkroczyli w czasie zimy do okręgu Waykiny. Ograbili i zniszczyli ogniem zarówno zamek, jak i inne budynki. Dokonali takiej rzezi wśród tamtejszego ludu, że nie pozostał nawet mokrzący na ścianę [chłopiec - przyp. wł.]. Następnego dnia weszli do okręgu Rosienie, a dnia trzeciego do okręgu Ejragoły, i obydwa zniszczyli pożarem. Pod wieczór trzeciego dnia oblegli zamek Pistę i poczęli go bardzo zawzięcie szturmować. [...] Gdy nastała ciemna noc, bracia zaprzestali szturmu. Następnego dnia, kiedy znowu chcieli przystąpić do walki, załoga zamku dała zakładników i obiecała, że podda się władzy braci. Jednak pod presją króla litewskiego złożonej obietnicy później nie dochowała. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(7-28 II) Udział (wraz z bratem Bernardem) w krzyżackiej krucjacie przeciwko Żmudzinom.
-(/22 XI) Podział księstwa świdnicko-ziębickiego z bratem Bernardem.-(/22 XI) Małżeństwo z Juttą (Gutą), prawdopodobnie wdową po Mateuszu Tsak z Trenczyna, węgierskim hrabim.

1322-1329

-Konflikty z Kościołem wrocławskim, spowodowane uchylaniem się Bolka od płacenia świętopietrza, a także najazdami rabunkowymi na dobra klasztorne w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim.

1335

📖
[...] przeciw Bolkowi, niewiernemu i okrutnemu księciu, księciu Śląska i panu na Ziębicach, burzycielowi klasztorów w Henrykowie i Kamieńcu, nienawistnemu wszytkim, Jan, król Czech, wysłał wojsko, którego dowódcą uczynił Karola, pierworodnego syna. W tej walce, nie wiem z jakiej przyczyny, łaska Marsa bardziej uśmiechnęła się do Polaków niż do Czechów. Albowiem stu pięćdziesięciu mężów zbrojnych z Czech zostało pojmanych, [których następnie] Jan król Czech uwolnił za 800 kóp groszy praskich. - Kronika zbrasławska
---
Lecz pewnego razu, gdy wspomniany pan Karol wyprawił uroczystą ucztę, na którą zaprosił owego księcia [Bolka] i przyprowadził wiele znakomitych małżonek tych dostojników, poprosił, by jeńcy ci zostali uwolnieni. On też to uczynił na ich prośbę. I, jak wielu opowiada, jeśliby tym jeńcom kazał zapłacić za uwolnienie, miałby tyle pieniędzy, że mógłby bardzo dobre ziemie wraz z nimi kupić. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(lato/XI) Najazd czeski na księstwo ziębickie.

1336

📖
Wreszcie przeto ułożono się między królem Czech i tymże księciem w taki sposób, że Kłodzko wraz z jego okręgiem zostało księciu dane aż do żywota jego. [Bolko zaś sam] i ze wszystkimi swymi potomkami stał się wasalem króla Czech i królestwa. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(29 VIII) Złożenie (w Straubing) hołdu lennego królowi czeskiemu, Janowi Luksemburskiemu.

1337

📖
My, Bolko, z bożej łaski książę Śląska i Fürstenbergu i Ziębic, oświadczamy wszystkim treścią niniejszego dokumentu, [że] skoro wszystkich, którzy się rodzą i życie mają, końcem jest śmierć i następstwem rozkład, jeśliby nam z upływem czasu wypadło, za zrządzeniem Pańskim, że małżonka nasza od ludzkich rzeczy zostałaby wyrwana wcześniej [niż my], że z inną w żaden sposób nie chcemy zawrzeć nowego małżeństwa, jeżeli nie na szczególne zezwolenie naszego pana, króla Jana, króla Czech. - fragment dokumentu z 8 I 1337, wydanego we Wrocławiu
-(8 I) Bolko zobowiązuje się nie wstępować ponownie w związki małżeńskie bez zgody Jana Luksemburskiego, w przypadku śmierci żony Jutty (Guty).
-Zastawienie Janowi Luksemburskiemu (na okres roku) okręgu ząbkowickiego, a następnie Strzelina i Wąsowa (za kwotę 2300 grzywien) oraz Kątów.
-(I) Bolko przekazuje Dzierżoniów (wraz z okręgiem) w zastaw Bolkowi II Małemu.

1341

📖
[Gdy] ubiegły [jego] dni umarł w Ziębicach roku Pańskiego 1342 [1341 - przyp. wł.] i pochowany został w Henrykowie i jako słyszałem, gdy konał, bardzo skruszony, śpiewał ową modlitwę: "zasmucony byłbym, gdybym nie znał miłosierdzia twego, Panie" i aż do końca dociągnął. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(11 VI) Śmierć Bolka II ziębickiego w Ziębicach.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry