władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyBolko II ziębicki

Bolko II ziębicki

[...] pomieszanego na umyśle Bolka księcia śląskiego [...]
Kronika Janka z Czarnkowa
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolko I SurowyBeatrycze, córka Ottona V Długiego, margrabiego brandenburskiego
życie
po 30 I 1300 - 11 VI 1341 (Ziębice)
małżeństwa
  1. 1322 - 1341: Jutta (Guta), prawdopodobnie wdowa po Mateuszu Tsak z Trenczyna, węgierskim hrabim
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Mikołaj (1322/27 - 23 IV 1358)
    Małgorzata (1322/30 - VIII po 1367)
    Anna (? - 1368/70)
    • pochodzenie niepewne; Kronika Janka z Czarnkowa wspomina o żonie Siemowita III mazowieckiego i przedstawia ją jako córkę Władysława, księcia ziębickiego - władca taki jednak nie istniał: literatura uznaje ją za córkę Bolka II, bądź jego syna Mikołaja Małego
panowanie
1307-1312: Jawor, Lwówek Śląski, Świdnica, Ziębice (formalne współrządy)
1312-1322: Świdnica, Ziębice (formalne współrządy)
1322-1336: Strzelin, Ząbkowice, Ziębice
1336-1341: Kłodzko, Strzelin, Ząbkowice, Ziębice
godności kościelne
?-/1322: kanonik wrocławski

1301

-(9 XI) Śmierć Bolka I Surowego.

1307

-(XII) Bernard zostaje uznany za pełnoletniego i przejmuje władzę w księstwie oraz opiekę nad małoletnimi braćmi.

1312

-Usamodzielnienie się brata Henryka w ziemi jaworskiej.

przed 1322

-Bolko piastuje urząd kanonika wrocławskiej kapituły katedralnej.

1322

📖
W roku Pańskim 1322 do ziemi pruskiej przybyli dostojni mężowie i panowie Bernard, książę wrocławski z Polski, [...] razem z wieloma rycerzami i zbrojnymi. Z nimi wszystkimi i siłami wojsk braci z ziemi chełmińskiej brat Fryderyk z Wildenbergu, który zastępował wielkiego mistrza, oraz stu pięćdziesięciu braci wkroczyli w czasie zimy do okręgu Waykiny. Ograbili i zniszczyli ogniem zarówno zamek, jak i inne budynki. Dokonali takiej rzezi wśród tamtejszego ludu, że nie pozostał nawet mokrzący na ścianę [chłopiec - przyp. wł.]. Następnego dnia weszli do okręgu Rosienie, a dnia trzeciego do okręgu Ejragoły, i obydwa zniszczyli pożarem. Pod wieczór trzeciego dnia oblegli zamek Pistę i poczęli go bardzo zawzięcie szturmować. [...] Gdy nastała ciemna noc, bracia zaprzestali szturmu. Następnego dnia, kiedy znowu chcieli przystąpić do walki, załoga zamku dała zakładników i obiecała, że podda się władzy braci. Jednak pod presją króla litewskiego złożonej obietnicy później nie dochowała. - Kronika ziemi pruskiej Piotra z Dusburga
-(7-28 II) Udział (wraz z bratem Bernardem) w krzyżackiej krucjacie przeciwko Żmudzinom.
-(/22 XI) Podział księstwa świdnicko-ziębickiego z bratem Bernardem.-(/22 XI) Małżeństwo z Juttą (Gutą), prawdopodobnie wdową po Mateuszu Tsak z Trenczyna, węgierskim hrabim.

1322-1329

-Konflikty z Kościołem wrocławskim, spowodowane uchylaniem się Bolka od płacenia świętopietrza, a także najazdami rabunkowymi na dobra klasztorne w Henrykowie i Kamieńcu Ząbkowickim.

1335

📖
[...] przeciw Bolkowi, niewiernemu i okrutnemu księciu, księciu Śląska i panu na Ziębicach, burzycielowi klasztorów w Henrykowie i Kamieńcu, nienawistnemu wszytkim, Jan, król Czech, wysłał wojsko, którego dowódcą uczynił Karola, pierworodnego syna. W tej walce, nie wiem z jakiej przyczyny, łaska Marsa bardziej uśmiechnęła się do Polaków niż do Czechów. Albowiem stu pięćdziesięciu mężów zbrojnych z Czech zostało pojmanych, [których następnie] Jan król Czech uwolnił za 800 kóp groszy praskich. - Kronika zbrasławska
---
Dalej za jego [Bolka] czasów, przez pana Karola, w owym czasie margrabiego Moraw, zostały oblężone Ząbkowice, i, jako słyszałem, liczni szlachcice z Czech i Moraw ze strony margrabiego, przy tym oblężeniu dostali się do niewoli, lecz w jakiś czas później wspomniany pan Karol przygotował uroczystą ucztę, na którą zaprosił pomienionego księcia i wezwawszy wiele pięknych żon szlachciców, wraz z nimi prosił, aby owi pojmani za okupem byli wypuszczeni, co i uczynił [Bolko] na ich błagania. - Kronika książąt polskich
-(lato/XI) Najazd czeski na księstwo ziębickie.

1336

📖
Wreszcie przeto ułożono się między królem Czech i tymże księciem w taki sposób, że Kłodzko wraz z jego okręgiem zostało księciu dane aż do żywota jego. [Bolko zaś sam] i ze wszystkimi swymi potomkami stał się wasalem króla Czech i królestwa. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(29 VIII) Złożenie (w Straubing) hołdu lennego królowi czeskiemu, Janowi Luksemburskiemu.

1337

📖
My, Bolko, z bożej łaski książę Śląska i Fürstenbergu i Ziębic, oświadczamy wszystkim treścią niniejszego dokumentu, [że] skoro wszystkich, którzy się rodzą i życie mają, końcem jest śmierć i następstwem rozkład, jeśliby nam z upływem czasu wypadło, za zrządzeniem Pańskim, że małżonka nasza od ludzkich rzeczy zostałaby wyrwana wcześniej [niż my], że z inną w żaden sposób nie chcemy zawrzeć nowego małżeństwa, jeżeli nie na szczególne zezwolenie naszego pana, króla Jana, króla Czech. - fragment dokumentu z 8 I 1337, wydanego we Wrocławiu
-(8 I) Bolko zobowiązuje się nie wstępować ponownie w związki małżeńskie bez zgody Jana Luksemburskiego, w przypadku śmierci żony Jutty (Guty).
-Zastawienie Janowi Luksemburskiemu (na okres roku) okręgu ząbkowickiego, a następnie Strzelina i Wąsowa (za kwotę 2300 grzywien) oraz Kątów.

1341

📖
[Gdy] ubiegły [jego] dni umarł w Ziębicach roku Pańskiego 1342 [1341 - przyp. wł.] i pochowany został w Henrykowie i jako słyszałem, gdy konał, bardzo skruszony, śpiewał ową modlitwę: "zasmucony byłbym, gdybym nie znał miłosierdzia twego, Panie" i aż do końca dociągnął. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(11 VI) Śmierć Bolka II ziębickiego w Ziębicach.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry