władcy dzielnicowiPiastowie cieszyńscyWacław III Adam cieszyński

Wacław III Adam cieszyński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław II cieszyńskiAnna, córka Fryderyka Starszego Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Ansbach, wnuczka Kazimierza IV Jagiellończyka
narodziny
 
śmierć
XII 1524
 
4 XI 1579🕛12:00
Cieszyn
małżeństwa
 1. 1540 - 1566: Maria, córka Jana IV Bogatego z Pernšteinu, magnata czeskiego
 2. 1567 - 1579: Katarzyna Sydonia, córka Franciszka I, księcia saskiego na Lauenburgu
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Fryderyk Kazimierz (XII 1541/11 I 1542 - 4 V 1571)
  Anna (III 1543 - przed 1564)
  Zofia (po 1543 - ?)
  • istnienie niepewne; w kościele Św. Bartłomieja w Pardubicach (Czechy) znajduje się renesansowy nagrobek Piastówny cieszyńskiej Zofii, zmarłej w roku 1541 - przeprowadzone badania archeologiczne wykazały, iż pochowano tam dorosłą kobietę; nie mogła być to zatem córka Wacława III, lecz najpewniej jego siostra; historyczna postać Zofii cieszyńskiej, córki księcia Wacława (II) mogła zostać niewłaściwie zidentyfikowana przez późniejszych historyków jako córka Wacława III - możliwe również, iż Wacław III miał córkę Zofię, a jej imię nawiązywało do jego zmarłej kilka lat wcześniej siostry
 2. córka (przed 23 II 1569 - po 23 II 1569)
  Chrystian August (30 IV 1570 - 18 II 1571)
  Maria Sydonia (10 V 1572 - 3 X 1587)
  Anna Sybilla (24 VI 1573 - po 1601/2)
  Adam Wacław (12 XII 1574 - 13 VII 1617)
  Jan Albrecht (3 VIII 1578 - przed 4 XI 1579)
panowanie
1528-1545: Bielsko, Cieszyn, Frydek, Frysztat, Skoczów (formalnie)
1545-1560: Bielsko, Cieszyn, Frydek, Frysztat, Skoczów
1560-1565: Bielsko, Cieszyn
1565-1571: Cieszyn
1571-1572: Bielsko, Cieszyn, Frydek, Frysztat, Skoczów
1572-1573: Cieszyn, Frydek, Skoczów
1573-1577: Cieszyn, Skoczów
1577-1579: Cieszyn

1524

-(17 XI) Śmierć ojca Wacława II cieszyńskiego (przed narodzinami Wacława III).

1528

-(28 X albo 13 XII) Śmierć dziadka Kazimierza II cieszyńskiego.

1539

-(7 II) Śmierć matki Anny.

1540

-(ok.8/10 II) Małżeństwo z Marią, córką regenta Jana z Pernšteinu.

1545

-Zakończenie regencji Jana z Pernšteinu.

ok. 1545

-Wacław zmienia wyznanie na protestantyzm (luteranizm).

1548

-(26-28 VII) Wacław bierze udział w krakowskich uroczystościach pogrzebowych Zygmunta I Starego.

1553

-(30 VII) Udział (jako poseł cesarski) w krakowskich uroczystościach ślubnych Zygmunta II Augusta i Katarzyny Habsburżanki.

1560

-Przekazanie Frydka, Frysztatu i Skoczowa (wraz z okręgami) synowi Fryderykowi Kazimierzowi.

1563-1565

-Spór z Kasprem Wilczkiem, dzierżawcą Bielska (wraz z okręgiem).

1563

-(8 IX) Udział w uroczystościach koronacyjnych Maksymiliana II Habsburga na króla węgierskiego (w Preszburgu).

1565

-(6 VIII) Wacław Adam bierze udział w wiedeńskich uroczystościach pogrzebowych cesarza Ferdynanda I Habsburga (jest jednym z dwudziestu książąt niosących trumnę zmarłego w procesji do katedry Św. Szczepana).

1566

-(/19 XI) Śmierć Marii.

1567

-(23 lub 25 XI) Małżeństwo z Katarzyną Sydonią, córką Franciszka I, księcia saskiego na Lauenburgu.

1568

-Wacław Adam wydaje Řád církevní (Porządek kościelny) - dokument regulujący zasady luterańskiej administracji kościelnej w parafiach księstwa.

1571

-(4 V) Śmierć syna Fryderyka Kazimierza.

1572

-Sprzedaż Frysztatu wraz z okręgiem na rzecz Wacława Cygana ze Słupska k. Gliwic.-Wacław sprzedaje Bielsko wraz z okręgiem na rzecz Karola Promnitza za cenę 80 tys. talarów.

1572/1573

-Niezrealizowany projekt wystawienia kandydatury Wacława Adama na tron polski.

1573

-(24 VI) Wydanie ustawy krajowej - zbioru wszelkich przepisów prawnych obowiązujących na terenie księstwa cieszyńskiego (dokument wydano w języku czeskim pod nazwą Zřízení zemské Knížecství Těšínského).

1573

-(14 II) Sprzedaż Frydka wraz z okręgiem na rzecz Jerzego i Macieja z Łagowa i Starej Wsi za cenę 36 tys. talarów.

1575

📖
Z Krakowa pojechał książę [Henryk - przyp. wł.] do Cieszyna, gdzie i jego i nas dobrze przyjęto; zabawiliśmy tam trzy dni, podejmowano nas dobrze. - pamiętnik Hansa Schweinichena
-(VII) Spotkanie z Henrykiem XI legnickim w Cieszynie.

1577

-Wacław oficjalnie sprzedaje okręg Skoczowa i Strumienia Gottardowi z Łagowa za cenę 236 tys. talarów.

1579

-(4 XI) Śmierć Wacława III Adama w Cieszynie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry