władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyTrojden I czerski

Trojden I czerski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II płockiGaudemunda Zofia, córka Trojdena, księcia litewskiego
życie
1284/1288 - 13 III 1341
małżeństwa
  1. ok.1308 - 1341: Maria, córka Jerzego I Lwowicza, księcia halickiego, wnuczka Kazimierza I Konradowica
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Bolesław Jerzy (1309/10 - 21 III 1340)
    Eufemia (1305/12 - po 11 I 1374)
    Siemowit (1316/25 - 16/17 VI 1381)
    Kazimierz (1329/31 - 26 XI lub 5 XII 1355)
panowanie
/1311-1310/11: Sieciechów
1310/11-1313: Czersk, Sieciechów
1313-1313/14: Czersk, Liw, Nur, Sieciechów, Warszawa
1313/14-1341: Czersk, Liw, Nur, Warszawa

ok. 1308

-Małżeństwo z Marią, córką Jerzego I Lwowicza, księcia halickiego, wnuczką Kazimierza I Konradowica.

przed 1311 (1304/1305?)

-(/28 II 1311) Trojden obejmuje władzę w kasztelanii sieciechowskiej (leżącej w ziemi sandomierskiej).

1310/1311

-(22 II 1310/28 II 1311) Bolesław II dokonuje podziału dzielnicy czersko-warszawskiej pomiędzy synów.

1313

-(20 albo 24 IV) Śmierć ojca Bolesława II.

1313/1314

-Odstąpienie kasztelanii sieciechowskiej Władysławowi Łokietkowi.

1316

📖
1316. książęta Mazowsza bracia pomiędzy sobą walczyli. - Rocznik miechowski
-Konflikt zbrojny (zapewne krótkotrwały) pomiędzy braćmi-książętami mazowieckimi.

1323

-(zima) Polsko-węgierska wyprawa na Ruś Halicko-Wołyńską.

1325

📖
Rycerstwo krakowskie i sandomierskie z rozkazu Władysława Łokietka wkroczyło zbrojno do Mazowsza, splądrowało je po nieprzyjacielsku, a zdobywszy i złupiwszy miasto Płock, pożarem je zniszczyło. Wacław albowiem, inaczej Waniek, książę mazowiecki niepomny swego stanu i obowiązku, a trapiony pomyślnością Królestwa Polskiego, związał się był przymierzem z Krzyżakami, i oręż ich nieprzyjacielski wszelkiemi sposobami i siłami przeciw Polsce wspomagał. Dla pomszczenia się, przeto takowej krzywdy przedsięwziętą była rzeczona wyprawa, z obrazą rodu własnego i krwi bratniej. - Kronika Jana Długosza
-Niszczycielski najazd Władysława Łokietka na księstwo płockie Wacława (Wańka).

1326

-(2 I) Trojden, Siemowit II i Wacław (Wańko) zawierają (w Brodnicy) traktat obronny z Zakonem Krzyżackim.
-(7 II) Udział w zjeździe pokojowym pomiędzy Władysławem Łokietkiem i Krzyżakami pod Łęczycą.

1327

-(VII) Najazd Władysława Łokietka na księstwo płockie Wacława (Wańka) oraz Litwinów Giedymina na ziemie Siemowita II.

1329

-(IV) Najazd krzyżacki na Kujawy Władysława Łokietka.

1330-1332

-Wojna polsko-krzyżacka.

1334

-Trojden zostaje sojusznikiem Zakonu Krzyżackiego.

1335

-(8 VI) Trojden i Siemowit II potwierdzają układ sojuszniczy z Zakonem Krzyżackim.

1339

-(4 II-15 IX) W Warszawie (w dzielnicy Trojdena) odbywa się drugi proces polsko-krzyżacki przed trybunałem papieskim.

1340

📖
Bolesław, syn Trojdena księcia mazowieckiego, obrany przez Rusinów jednogłośnie na księcia i pana, zgładzony został za pomocą trucizny, bo usiłował zmienić ich prawo i wiarę - Kronika Janka z Czarnkowa
-(21 III) Śmierć syna Bolesława Jerzego II.

1341

-(11 I) Śmierć Marii.
-(13 III) Śmierć Trojdena I czerskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry