ilustracje i mapydokumenty archiwalneszczątki władców ☠

szczątki władców ☠️

galeria fotografii i ilustracji powstałych podczas ekshumacji wybranych monarchów polskich
Rycheza lotaryńska 💀 Władysław I Herman? 💀 Bolesław III Krzywousty? 💀 Jadwiga von Andechs 💀 Władysław I Łokietek 💀 Kazimierz III Wielki 💀 Jadwiga Andegaweńska 💀 Kazimierz IV Jagiellończyk 💀 Elżbieta Rakuszanka 💀 Aleksander I Jagiellończyk 💀 Barbara Radziwiłłówna 💀 Janusz III mazowiecki 💀 Stanisław mazowiecki 💀 Jan II Dobry 💀 Zygmunt II August 💀 Stefan I Batory 💀 Ludwika Maria Gonzaga 💀 nieokreśleni Gryfici ze Szczecina 💀 nieokreśleni Gryfici z Kamienia Pomorskiego
czaszka Rychezy lotaryńskiej

▲ czaszka Rychezy lotaryńskiej

kości przypisywane Władysławowi I Hermanowi

▲ kości przypisywane Władysławowi I Hermanowi

📷 1972
fragmenty czaszki przypisywanej Władysławowi I Hermanowi

▲ fragmenty czaszki przypisywanej Władysławowi I Hermanowi

📷 1972
czaszka przypisywana Bolesławowi III Krzywoustemu

▲ czaszka przypisywana Bolesławowi III Krzywoustemu

📷 1972
części szkieletu przypisywanego Bolesławowi III Krzywoustemu

▲ części szkieletu przypisywanego Bolesławowi III Krzywoustemu

📷 1972
częściowo odtworzona czaszka Jadwigi von Andechs

▲ częściowo odtworzona czaszka Jadwigi von Andechs

📷 1995
czaszka i szczątki Władysława I Łokietka

▲ czaszka i szczątki Władysława I Łokietka

📷 2022
szczątki Kazimierza III Wielkiego

▲ szczątki Kazimierza III Wielkiego

🎨 1869 (rycina wg pierwowzoru Jana Matejki)
czaszka Kazimierza III Wielkiego

▲ czaszka Kazimierza III Wielkiego

🎨 1869 (szkic Jana Matejki)
czaszka Jadwigi Andegaweńskiej

▲ czaszka Jadwigi Andegaweńskiej

📷 VII 1949
szczątki Jadwigi Andegaweńskiej

▲ szczątki Jadwigi Andegaweńskiej

📷 VII 1949
kości Kazimierza IV Jagiellończyka

▲ kości Kazimierza IV Jagiellończyka

📷 1972
kości Kazimierza IV Jagiellończyka

▲ kości Kazimierza IV Jagiellończyka

📷 1972
czaszka Kazimierza IV Jagiellończyka

▲ czaszka Kazimierza IV Jagiellończyka

📷 1972
kości Elżbiety Rakuszanki (po lewej) i Kazimierza IV Jagiellończyka (po prawej)

▲ kości Elżbiety Rakuszanki i Kazimierza IV Jagiellończyka

📷 1972
czaszka Elżbiety Rakuszanki

▲ czaszka Elżbiety Rakuszanki

📷 1972
czaszka Aleksandra I Jagiellończyka

▲ czaszka Aleksandra I Jagiellończyka

📷 1931
czaszka Barbary Radziwiłłówny

▲ czaszka Barbary Radziwiłłówny

📷 1931
(ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
czaszka Janusza III mazowieckiego

▲ czaszka Janusza III mazowieckiego

📷 1953
czaszka Stanisława mazowieckiego

▲ czaszka Stanisława mazowieckiego

📷 1953
kości Jana II Dobrego

▲ kości Jana II Dobrego

📷 1998
czaszka Jana II Dobrego

▲ czaszka Jana II Dobrego

📷 1998
szczątki Zygmunta II Augusta

▲ szczątki Zygmunta II Augusta

📷 1930
(ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
szczątki Stefana I Batorego

▲ szczątki Stefana I Batorego

📷 1930
(ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
szczątki Ludwiki Marii Gonzagi

▲ szczątki Ludwiki Marii Gonzagi

📷 1930
(ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)
czaszki nieokreślonych Gryfitów ze Szczecina

▲ czaszki nieokreślonych Gryfitów ze Szczecina

kości nieokreślonych Gryfitów z Kamienia Pomorskiego

▲ kości nieokreślonych Gryfitów z Kamienia Pomorskiego

📷 9 VIII 2012
ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry