dane tablicowetabeleświątobliwi członkowie rodzin władców

świątobliwi członkowie rodzin władców

osobażycieuwagi
Rycheza lotaryńska,
ż. Mieszka II Lamberta
ok.993-
21 III 1063
W 1047 roku przyjęła welon zakonny i osiadła w klasztorze benedyktyńskim w Brauweiler w pobliżu Kolonii (nie oznaczało to jednak faktycznego wstąpienia do klasztoru i przyjęcia profesji zakonnej); w roku 1048 zainicjowała budowę nowego kościoła klasztornego; umarła w opinii świętości, jednak nigdy nie została wyniesiona na ołtarze; w kościele katolickim jej wspomnienie liturgiczne (jako błogosławionej Rychezy) obchodzone jest 21 maja.
Pierwszego "oficjalnego" otwarcia grobu królowej dokonano w roku 1633 w obecności historyka Idziego Geleniusa, który jednak poinformował iż w przeszłości szczątkom Rychezy oddawano cześć, w ten sposób, iż pokazywano je wiernym (czyli otwierano sarkofag). Zwyczaj ten zanikł już przed rokiem 1633.
Jadwiga von Andechs,
ż. Henryka I Brodatego
1178/1180-
14 X 1243
26 III 1267 roku kanonizowana przez papieża Klemensa IV; papież Innocenty XI rozciągnął kult Św. Jadwigi na cały Kościół w roku 1680 (na prośbę Jana III Sobieskiego).
Grzymisława,
ż. Leszka I Białego
1185/1195-
14 VI/24 XII (8 XI?) 1258
Była dobrodziejką licznych kościołów i klasztorów, m.in. cystersów w Jędrzejowie i Sulejowie, benedyktynów w Tyńcu oraz klarysek w Zawichoście (tam też została pochowana); nigdy nie została wyniesiona na ołtarze, jednak od XVII wieku w Zawichoście i okolicach rozwinął się kult lokalny i wspominano ją liturgicznie jako błogosławioną 8 lub 9 listopada.
Salomea,
c. Leszka I Białego
1211/1212-
10 albo 17 XI 1268
6 V 1672 roku rzymska Kongregacja Obrzędów wydała, za zgodą papieża Klemensa X, dekret zezwalający na beatyfikację Salomei; w breve (!!!) z 18 XII 1673 roku papież Klemens X zezwolił w Polsce i całym zakonie franciszkańskim na obchodzenie pamiątki Salomei w dniu 17 listopada; w roku 1749 podjęto próbę (nieudaną) kanonizacji Salomei.

UWAGA: wbrew obiegowej opinii, do formalnej beatyfikacji Salomei - w formie papieskiej bulli - nigdy nie doszło.
Kinga (Kunegunda),
ż. Bolesława V Wstydliwego
5 III 1234-
24 VII 1292
Beatyfikowana 10 VI 1690 roku przez papieża Aleksandra VIII; w 1715 roku rzymska Kongregacja Obrzędów nadała jej tytuł patronki Polski i Litwy; kanonizowana 16 VI 1999 roku przez papieża Jana Pawła II.
Jolenta Helena,
ż. Bolesława Pobożnego
ok. 1244-
16/17 VI po 1298
26 IX 1827 roku beatyfikowana przez papieża Leona XII.
Eufemia (Ofka),
c. Przemysła raciborskiego
1299/1301-
17 I 1359
9 IV 1313 roku przywdziała habit zakonny wstępując do klasztoru dominikanek Św. Ducha w Raciborzu; była osobą niezwykle pobożną (stosowała również rozmaite techniki ascetyczne) i jako zakonnica zyskała sobie wielki szacunek mieszkańców Raciborza; umarła w opinii świętości, jednak nigdy nie została wyniesiona na ołtarze; po dziś dzień żywy jest jednak kult lokalny w Raciborzu i okolicach.
Jadwiga,
c. Ludwika Andegaweńskiego
15/18 II 1374-
17 VII 1399
31 V 1979 roku beatyfikowana przez papieża Jana Pawła II; 8 VI 1997 roku kanonizowana przez papieża Jana Pawła II.
Kazimierz,
s. Kazimierza IV Jagiellończyka
3 X 1458-
4 III 1484
Komisja kanonizacyjna, działająca w Wilnie, zakończyła prace 25 XI 1520 i akta zostały wysłane do Rzymu. Prawdopodobnie pod koniec 1521 roku papież Leon X wydał bullę kanonizacyjną: proces kanonizacyjny został jednak wstrzymany ze względu na śmierć papieża (1 XII 1521), a wszystkie dokumenty po pewnym czasie zaginęły (zapewne w 1527 roku, gdy Rzym został splądrowany przez wojska cesarskie). Dopiero dzięki zabiegom Zygmunta III Wazy, papież Klemens VIII dnia 7 XI 1602 roku wydał brewe, w którym pozwolił na obchód święta Św. Kazimierza w całej Rzeczypospolitej, nadmieniając, że już papież Leon X zaliczył królewicza w poczet świętych.
W 1636 roku papież Urban III ogłosił Św. Kazimierza patronem Litwy. Od roku 1690 Św. Kazimierz jest patronem Zakonu Kawalerów Maltańskich. Ponadto, papież Pius XII (w roku 1948) ustanowił Św. Kazimierza szczególnym patronem młodzieży litewskiej.
literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry