władcy dzielnicowiSobiesławiceSambor I gdański

Sambor I gdański

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Sobiesław I, wielkorządca Pomorza Gdańskiego
  • zgodnie z informacją podaną w Kronice oliwskiej (poł. XIV w.)
nieznana z imienia, siostra wojewody mazowieckiego Żyrosława (Żyrona) z rodu Powałów
życie
ok. 1150 - 1205/1207
małżeństwa
  1. nieznana z imienia
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Sobiesław (? - 1217/23)
    dzieci
panowanie
1177 albo 1179-1205/7: Gdańsk (rządy namiestnicze)
1198/-1205/7: Lubiszewo, Świecie (rządy namiestnicze)

1177 albo 1179

📖
Również wszyscy naczelnicy Pomorzan nie tylko odmawiają posłuszeństwa, ale i swój oręż wrogo przeciw niemu obróciwszy wszyscy cieszą się [z tego], że podlegają władzy Kazimierza. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Pomorzanie występują przeciwko władzy Mieszka III i przechodzą na stronę Kazimierza Sprawiedliwego.
📖
Odona zaś odznaczył księstwem poznańskim, a Lestkowi zatwierdził dzielnice pozostawione [mu] testamentem ojca, opiekę nad nim poruczył rządcy tych dzielnic, księciu [palatynowi - przyp. wł.] Żyronowi, obdarzonemu wszelkimi zaletami. Sambora, siostrzeńca tego Żyry, osadził w marchii gdańskiej. - Mistrza Wincentego Kronika Polska
-Kazimierz rozdysponowuje ziemie uzyskane po wycofaniu się Mieszka.

po 1198

-(11 XI 1198/) Śmierć Grzymisława, wielkorządcy (księcia?) świeckiego i lubiszewskiego.

1205/1207

-Śmierć Sambora I gdańskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry