władcy dzielnicowiSobiesławiceRacibor białogardzki

Racibor białogardzki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Mściwoj I SpokojnyZwinisława, nieznanego pochodzenia
  • starsza literatura identyfikowała ją jako córkę Mieszka III Starego, obecnie wskazywane jest jej pomorskie pochodzenie
życie
ok. 1212 - 6 IV 1275? (Rodos?)
małżeństwa
  1. ?: nieznana z imienia, siostra Tesława, możnego pomorskiego
    • związek niepewny; o żonie księcia wspomina wyłącznie dokument z roku 1223 (1232?), przez część badaczy odnoszony do osoby zupełnie innego księcia - Racibora (II) sławieńskiego, którego istnienia nie akceptują jednak pozostali badacze genealogii władców pomorskich...
panowanie
1233-1238, 1239-1243, 1249-ok.1266/1267: Białogarda n. Łebą

ok. 1220

-(1 V 1220?) Śmierć ojca Mściwoja I Spokojnego, wielkorządcy Pomorza Gdańskiego.
📖
Potem książę Leszek Biały wkroczył na Pomorze i tam przez wszystkich pomorskich dostojników jako ich prawowity władca i pan z uszanowaniem został przyjęty i wspaniale przywitany. Załatwiwszy sprawy należycie i przezornie, ustanowił zastępcą swoim wielkorządcę imieniem Świętopełk, męża wpływowego i dzielnego, lecz nie bardzo wiernego swemu panu. Doznawszy wielkiego powodzenia, wraca do siedziby swego królestwa. - Kronika wielkopolska
---
Udał się potem Leszek do Pomeranii jako prawy pan, którego wszyscy panowie pomorscy z uszanowaniem przyjęli. Ustanowiwszy namiestnikiem czyli starostą Świętopełka, możnego także męża, i urządziwszy wszystko przyzwoicie powrócił do stolicy królestwa swojego [...] - Kronika Dzierzwy
-Wyprawa Leszka Białego na Pomorze Gdańskie.

1233

-Świętopełk wydziela Raciborowi ziemię białogardzką.

1236

-(15 VI) Świętopełk ogłasza młodszym braciom, iż na swojego następcę wyznaczył syna Mściwoja (wbrew dotychczasowej praktyce dziedziczenia ziem przez seniora rodu).

1238

-(1 III/) Sambor przy wsparciu oddziałów meklemburskich ląduje w rejonie Białogardy i nakłania Racibora do wspólnej akcji zbrojnej przeciwko Świętopełkowi.-Racibor udaje się na wygnanie na Kujawy, na dwór Kazimierza Konradowica.

1239

-(III/IV) Świętopełk przywraca ziemię białogardzką Raciborowi.

1243

-(28 VIII) Kazimierz Konradowic zawiera (w Inowrocławiu) układ z Henrykiem von Weida, mistrzem krajowym zakonu krzyżackiego w Prusach.-Świętopełk doprowadza do pojmania Racibora i ucieczki Sambora z księstwa lubiszewskiego.

1248

-(12 IX) Świętopełk zobowiązuje się do przekazania swego sporu z braćmi pod sąd arbitrażowy.

1249

-(7 II/14 III) Zawarcie ugody ze Świętopełkiem (dzięki pośrednictwu Jakuba z Liège).

1266

-(11 I) Śmierć brata Świętopełka.

1275 (?)

📖
Potem Krzyżakiem zostawszy Ratibor, gdy się puścił do Palestyny dla nawiedzenia grobu Pańskiego, w drodze na Rodyjskiej wyspie umarł 1297 i tamże pogrzebiony jest. - fragment XVIII-wiecznego manuskryptu odnalezionego pośród pozostałości dokumentów dawnego archiwum norbertanek z Żukowa
-Racibor udaje się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry