władcy dzielnicowiPiastowie kujawscyPrzemysł inowrocławski

Przemysł inowrocławski (sieradzki)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemomysł inowrocławskiSalomea, córka Sambora II lubiszewsko-tczewskiego
życie
ok.1278 - XI 1338/16 II 1339 (Sieradz)
panowanie
1306-1309: Świecie (współnamiestnik Władysława Łokietka na Pomorzu Gdańskim)
1315/16-1316/17: Poznań (współnamiestnik Władysława Łokietka w Wielkopolsce)
1287-1296: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo (współrządy)
1296-1300: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo, Wyszogród (współrządy)
1300-1303: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Michałowo, Wyszogród (współrz.)
1303-1305/6, 1311-1314/15: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Wyszogród (współ.)
1305/6-1311: Bydgoszcz, Inowrocław, Kruszwica, Wyszogród (współrządy)
1314/15-1320/24: Bydgoszcz, Wyszogród
1320/24-1327/28: Bydgoszcz, Inowrocław, Wyszogród
1327/28-1338/39: Sieradz

1287

-(29 X/24 XII) Śmierć Siemomysła inowrocławskiego.

1293/1294

-(20 VIII 1293/8 V 1294) Leszek i Przemysł przejmują samodzielną władzę w księstwie inowrocławskim i biorą pod opiekę brata Kazimierza.

1296

-Włączenie kasztelanii wyszogrodzkiej do księstwa inowrocławskiego.

1300

-(VII) Wacław II zdobywa Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, część Kujaw, ziemię sieradzką i łęczycką.

1302/1303

-Siemowit dobrzyński zajmuje miejscowość Osiek w ziemi michałowskiej, w związku z brakiem możliwości odzyskania długu od rycerza Szymona z Osieka.

1303

📖
Leszek książę michałowski i gniewkowski, syn Siemomysła księcia kujawskiego, synowiec rodzony Władysława Łokietka, [...] ziemię michałowską, wspólne jego i braci Przemysława i Kazimierza dziedzictwo, mimo upominania się o nią i oporu rzeczonych braci, jeszcze do działu nie przypuszczonych, Konradowi Sakowi mistrzowi pruskiemu za sto osiemdziesiąt grzywien toruńskich zastawił, z warunkiem i prawem odkupu [...] - Kronika Jana Długosza
-(IX) Leszek jednostronnie podejmuje decyzję o wystąpieniu z braterskiego niedziału obejmując Bydgoszcz, Gniewkowo, Wyszogród i ziemię michałowską.-(13 XII) Spotkanie z Leszkiem i Kazimierzem w Inowrocławiu.

1303-1304

-Wojna z Siemowitem dobrzyńskim.

1304

-(14 X) Ponowienie przez Leszka aktu zastawu ziemi michałowskiej na rzecz Zakonu Krzyżackiego (za łączną kwotę 300 grzywien toruńskich).
-Leszek dostaje się do niewoli czeskiej.

1305

-Przemysł i Kazimierz sprzymierzają się z Władysławem Łokietkiem i przystępują do antyczeskiego powstania na Kujawach brzeskich.

1305/1306

-Przemysł i Kazimierz zaciągają pożyczkę (400 grzywien) pod zastaw ziemi słońskiej, Gniewkowa i Wielowsi u biskupa włocławskiego Gerwarda.

1306

-(25/26 I) Rozmowy pokojowe w Toruniu pomiędzy przedstawicielami Wacława III (starosta wielkopolsko-kujawski Paweł z Pauelsteinu, biskup chełmiński Herman) i stronnikami Władysława Łokietka (Przemysł, biskup kujawski Gerward), przy pośrednictwie krzyżackim.-(XII) Władysław przekazuje władzę namiestniczą na Pomorzu Gdańskim Przemysłowi (z siedzibą w Świeciu) i Kazimierzowi (z siedzibą w Tczewie).

1306/1307

-(XII 1306/I 1307) Spotkanie w Lipie z mistrzem krajowym Prus.
-Przemysł i Kazimierz podejmują nieudane (spóźnione?) próby spłaty Krzyżakom sum zastawnych i odzyskania władztwa nad ziemią michałowską.

1309

📖
[...] zamek Świecie, w dziesięć tygodni od początku oblężenia, poddał się mistrzowi i zakonowi Krzyżaków: obydwaj zaś książęta, bracia rodzeni, Przemysław i Kazimierz, [...] wyszli z zamku ze wszystkimi rzeczami swymi, nie bez żalu i łez rzewnych, do księcia Władysława Łokietka, który ich łaskawie przyjął [...] - Kronika Jana Długosza
-(IV) Utrata Świecia na rzecz Krzyżaków.
-(1 V) Sprzedaż ziem na Żuławach na rzecz Krzyżaków, za kwotę 1000 grzywien.

1310-1311

-Konflikt (na tle majątkowym) z biskupem włocławskim, Gerwardem.

1312

-(19 VII/) Powrót Leszka z niewoli czeskiej.

1314/1315

📖
Przemysłowi przypadła Bydgoszcz, Leszkowi Inowrocław, Kazimierzowi Gniewkowo z kasztelanią słońską. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(12 X 1314/6 IV 1315) Podział księstwa inowrocławskiego pomiędzy braćmi.

1315

-(27 VI) Władysław Łokietek zawiera antybrandenburskie przymierze z królami Danii, Szwecji, Norwegii oraz z książętami Rugii, Pomorza i Meklemburgii, a pośród swoich sojuszników wymienia książąt kujawskich (Przemysła i Kazimierza).

1315/1316

-(1315/18 XII 1316) Objęcie (wraz z bratem Kazimierzem) władzy namiestniczej w Wielkopolsce (z siedzibą w Poznaniu) z nadania Władysława.

1316

-(18 XII) Udział w spotkaniu Władysława Łokietka z Władysławem bytomskim w Krakowie.

1318

-(11 VI) Zawarcie (w Inowrocławiu) układu sukcesyjnego z bratem Leszkiem.-(18-23 VI) Przemysł bierze udział w wiecu w Sulejowie, na którym wystosowano suplikę do Kurii Rzymskiej w sprawie koronacji Władysława Łokietka.

1320-1321

-(14 IV 1320-18 II 1321) Pierwszy proces polsko-krzyżacki w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim o Pomorze Gdańskie.

1320/1324

-(VI 1320/1324) Leszek całkowicie zrzeka się Inowrocławia na rzecz Przemysła.

1327/1328

-(28 V 1327/14 X 1328) Zamiana księstwa inowrocławskiego na Sieradz (z Władysławem Łokietkiem).

1331

-(20 IX) Krzyżacy pustoszą Sieradz.

1332

-(IV) Nieudane polsko-krzyżackie rozmowy pokojowe w Inowrocławiu.

1338/1339

-(XI 1338/16 II 1339) Śmierć Przemysła inowrocławskiego w Sieradzu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry