władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyMikołaj Mały ziębicki

Mikołaj Mały ziębicki

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolko II ziębickiJutta (Guta), prawdopodobnie wdowa po Mateuszu Tsak z Trenczyna, węgierskim hrabim
życie
1322/1327 - 23 IV 1358
małżeństwa
  1. ok.1343 - 1358: Agnieszka, córka Hynka (Heimana) Žlebskiego z Lichtenburga, czeskiego możnowładcy
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Bolko (1344/48 - 13 VI 1410)
    Henryk (1346/50 - 1366/85)
    Anna (przed 1353 - 1368/70)
    • pochodzenie niepewne; Kronika Janka z Czarnkowa wspomina o żonie Siemowita III mazowieckiego i przedstawia ją jako córkę Władysława, księcia ziębickiego - władca taki jednak nie istniał: literatura uznaje ją za córkę Mikołaja Małego bądź Bolka II ziębickiego
    Agnieszka (przed 1358 - 1424/34)Guta (przed 1358 - 2 IX 1413)Katarzyna (przed 1359 - po 18 VIII 1396)
panowanie
1341-1346: Strzelin, Ząbkowice, Ziębice
1346-1358: Strzelin, Ziębice

1341

📖
[Gdy] ubiegły [jego] dni umarł w Ziębicach roku Pańskiego 1342 [1341 - przyp. wł.] i pochowany został w Henrykowie i jako słyszałem, gdy konał, bardzo skruszony, śpiewał ową modlitwę: "zasmucony byłbym, gdybym nie znał miłosierdzia twego, Panie" i aż do końca dociągnął. Po nim nastąpił Mikołaj, książę ziębicki [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(11 VI) Śmierć Bolka II ziębickiego.-(24 VIII) Mikołaj składa (w Pradze) hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu.

ok. 1343

-Małżeństwo z Agnieszką, córką Hynka (Heimana) Žlebskiego z Lichtenburga, czeskiego możnowładcy.

1343

-(14 VIII) Sprzedaż okręgu Sobótki (z Górą Ślężą), za cenę 1000 grzywien srebra, na rzecz Bolka i Henryka, książąt świdnickich.
-(14 X) Zawarcie układu z nowym królem Czech, Karolem IV Luksemburskim.

1346

-Przekazanie Ząbkowic (wraz z okręgiem górniczym i klasztorem w Kamieńcu) w zastaw Henrykowi von Haugwitz, czeskiemu magnatowi, za cenę 1000 grzywien srebra.

1350

-(7 X) Przekazanie Wiązowa (w okręgu strzelińskim) biskupowi wrocławskiemu Przecławowi z Pogorzeli.

1351

-(28 X) Zjazd książąt śląskich i biskupa wrocławskiego z Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.-(9 XI) Mikołaj sprzedaje swoje wszelkie prawa do okręgu ząbkowickiego na rzecz Karola IV Luksemburskiego za cenę 6000 grzywien praskich.

ok. 1352

-Konflikt zbrojny z Bolesławem Pierworodnym.

1354

-(15 IV) Zgoda papieża Innocentego VI na pielgrzymkę Mikołaja do Ziemi Świętej.

1354-1355

-Wyjazd do Włoch w orszaku Karola IV Luksemburskiego.

1355-1356

-Prawdopodobny udział w misji dyplomatycznej Henryka V Żelaznego do Konstantynopola (z ramienia cesarza Karola IV), do cesarza bizantyjskiego Jana V Paleologa.

1356

-(IV-V) Udział w zjeździe w Pradze z Karolem IV Luksemburskim.

1357/1358

📖
[Mikołaj] udał się na pielgrzymkę do Grobu Pańskiego [...] - Kronika Jana Długosza
-(1357/23 IV 1358) Mikołaj odbywa pielgrzymkę do Ziemi Świętej (wraz z Henrykiem V Żelaznym).

1358

📖
[...] on po udaniu się do grobu Pana, kiedy już wracał, na Węgrzech zszedł z tego świata. Z Węgier przywiezione jego ciało do Henrykowa w roku Pańskim 1369 [1359 - przyp. wł.] zostało tam pochowane [...] - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(23 IV) Śmierć Mikołaja Małego ziębickiego na Węgrzech (podczas powrotu z pielgrzymki do Ziemi Świętej).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry