władcy dzielnicowikrólewiczeMieszko Bolesławowic

Mieszko (III) Bolesławowic

Przewyższał wszystkich zarówno Węgrów, jak Polaków szlachetnymi obyczajami i pięknością i zwracał na siebie uwagę wszystkich jawnymi dowodami, pozwalającymi wróżyć mu przyszłe panowanie.
Kronika Polska Galla Anonima
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław II SzczodryWyszesława (?), księżniczka ruska, prawdopodobnie córka Światosława II, księcia czernihowskiego albo inna księżniczka
życie
12 IV (?) 1069 (Kraków?) - 7 I 1089 (Kraków?)
małżeństwa
  1. 1088 - 1089: nieznana z imienia Rusinka
    • możliwe, iż była to Katarzyna, córka Wsiewołoda Jarosławica, księcia kijowskiego; prawdopodobne jest również niedynastyczne pochodzenie
panowanie
1086-1089: Kraków?

1079

📖
Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski, długo byłoby o tym mówić; tyle wszakże można powiedzieć, że sam będąc pomazańcem [Bożym] nie powinien był [drugiego] pomazańca za żaden grzech karać cieleśnie. Wiele mu to bowiem zaszkodziło, gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obcięcie członków. My zaś ani nie usprawiedliwiamy biskupa-zdrajcy, ani nie zalecamy króla, który tak szpetnie dochodził swych praw - lecz pozostawmy te sprawy, a opowiedzmy, jak przyjęto go na Węgrzech.
Skoro Władysław usłyszał, że Bolesław przybywa, z jednej strony cieszy się z przybycia przyjaciela, z drugiej jednak ma powód do gniewu; cieszy się wprawdzie z [możności] przyjęcia brata i przyjaciela, lecz boleje nad tym, że brat [jego] Władysław stał się [dlań] wrogiem. - Kronika polska Galla Anonima
-(11 IV) Zabójstwo biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa z rozkazu Bolesława Szczodrego.-Władysław Herman przejmuje władzę w Polsce i ugruntowuje ją.

1080/1081

-Małżeństwo Władysława Hermana z Judytą, córką Wratysława II, księcia czeskiego.

1081/1082

📖
Tego to chłopca wychowywał po śmierci ojca król węgierski Władysław i kochał go miłością ojcowską jakby [własnego] syna. - Kronika polska Galla Anonima
-(2/3 IV) Śmierć Bolesława Szczodrego.

1086

-Powrót Mieszka z Węgier (dzięki interwencji zbrojnej Władysława I Świętego?).
📖
Stąd stryj jego, książę Władysław [Herman], postanowił wezwać chłopca - pod złą wróżbą - z powrotem do Polski [...] - Kronika polska Galla Anonima
---
1086. Mieszko syn Bolesława Drugiego powrócił z Węgier [...] - Rocznik kapituły krakowskiej
---
[Władysław Święty] obległ Kraków. Na czwartą niedzielę, wiedząc, iż niedostatek w mieście strawy, kazał usypać w nocy górę przed miastem z ziemi, a posypać z wierzchu mąką. Mieszczanie rano ujrzeli z muru wielkość mąki, mniemali aby się to [Węgrzy] na długi czas gotowali leżeć, posłali łaski prosić [...] Król Władysław bacząc na ich pokorę zapłakał, wszystkie winy im odpuścił, [...] do domu się nawrócił. - Kronika wszelkiego świata Marcina Bielskiego

1088

📖
Stąd stryj jego, książę Władysław [Herman], postanowił [...] ożenić go - na próżno, niestety - z ruską dziewczyną. - Kronika polska Galla Anonima
---
1088. Mieszko pojął żonę. - Rocznik kapituły krakowskiej
-Małżeństwo z nieznaną z imienia Rusinką (możliwe, iż była to Katarzyna, córka Wsiewołoda Jarosławica, księcia kijowskiego; prawdopodobne jest również niedynastyczne pochodzenie).

1089

📖
1089. Mieszko, syn króla Bolesława, zmarł. - Rocznik kapituły krakowskiej
-(7 I) Śmierć Mieszka Bolesławowica w Krakowie (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry