władcy dzielnicowiPiastowie mazowieccyBolesław I mazowiecki

Bolesław I mazowiecki (sandomierski)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Konrad I mazowieckiAgafia, córka Światosława Igorowicza, księcia nowogrodzko-siewierskiego i przemyskiego
życie
1209/1211 - 5 XII 1248 (Płock?)
małżeństwa
  1. 1230/33 - 1244/47: Gertruda, córka Henryka II Pobożnego
  2. 1244/48 - 1248/49: Anastazja, córka Aleksandra Wsiewołodowicza, księcia bełskiego
panowanie
1229-1232: Sandomierz
1233-1234: Sieradz
1234-1247: Płock
1247-1248/49: Dobrzyń, Liw, Płock

1228

-(III) Bolesław bierze udział w zjeździe w Skaryszewie, dotyczącym następstwa na tronie krakowskim po śmierci Leszka Białego.

1229

📖
Tymczasem starszy syn księcia Mazowsza Konrada Bolesław wkracza z wielkimi siłami do ziemi sandomierskiej i zagarnia ją jako bezpańską. Zwolenników pozyskał darami i obietnicami, a przeciwników skazał edyktem na banicję, a rabując i rozpraszając ich majątki, zmusił ich do pójścia na wygnanie. Z nich jedni udali się na Ruś, inni do innych krajów, uciekając z obawy przed śmiercią i błagając miłosiernego Boga, by zgniótł tyranię księcia Bolesława i zlitował się nad uwięzionym i opuszczonym sierotą. - Kronika Jana Długosza
-Objęcie ziemi sandomierskiej z nadania ojca Konrada.

1230/1233

-Małżeństwo z Gertrudą, córką Henryka II Pobożnego.

1232

-(jesień) Wojska Henryka Brodatego wypierają Konrada z Małopolski.

1233

-Objęcie ziemi sieradzkiej z nadania ojca Konrada.

1234

-Konrad odbiera Bolesławowi ziemię sieradzką i przekazuje władztwo nad częścią Mazowsza (z Płockiem).

1235

-Najazd Konrada i Bolesława na Sandomierszczyznę.

1236/1240

📖
Rzekł Bolesław: "Po co oni byli weszli w ziemię moją, skoro nie dałem im [przyczyny]?" - mówił [dalej] - "I nie są [to] wojowie twoi [Daniela halickiego - przyp. wł.], lecz są osobnymi książętami". I chciał obłupić ich. Oni wtedy obiecali służyć [Romanowiczom]. Kiedy oni tedy poprosili [o pomoc]. Daniel i Wasylko dlatego chciał z nim [Bolesławem] wojnę rozpętać. Wasylko tedy pojechawszy, przekonał go i uprosił go i dał jemu dary liczne dla uratowania ich. - Kronika halicko-wołyńska
-Najazd książąt ruskich (bołochowskich) na władztwo Bolesława.

1238

-Najazd litewski na Mazowsze.

1240

📖
Szedł z Węgier w Lachy, na Bardejów i przyszedł do Sandomierza. Słyszał o bracie i o dzieciach i o księżnej swojej, że wyszli byli z ziemi ruskiej w Lachy przed bezbożnymi Tatarami. I pospieszył odszukać ich. I znalazł ich nad rzeką, zwaną Pilica. I rozradowali się z połączenia się swojego. I boleli nad zwyciężeniem ziemi ruskiej i nad zdobyciem przez innoplemieńców grodów mnóstwa. Daniel zaś rzekł, że: "Niedobrze jest nam stać tu, blisko wojujących nas innoplemieńców". Poszedł do ziemi mazowieckiej do Bolesława, do Konradowego syna. I dał jemu książę Bolesław gród, Wyszogród. - Kronika halicko-wołyńska
-Bolesław tymczasowo przekazuje Wyszogród Danielowi halickiemu, w związku z zagrożeniem mongolskim na terenie Rusi.

1241

📖
1241. [...] Książę Konrad zajmuje Kraków. - Rocznik kapituły krakowskiej
---
[Konrad] zebrawszy więc w miarę swoich możliwości jak najsilniejsze wojsko z rycerzy Mazowsza i Kujaw oraz z przysłanych mu przez księcia Pomorza Świętopełka rycerzy pomorskich i posiłków pruskich i litewskich, przybył i zajął obydwie dzielnice, a mianowicie: krakowską i sandomierską oraz wszystkie ich zamki i warownie, a wszyscy dobrowolnie poddawali się jego władzy i rządom, gdyż byli przekonani, że ich książę Bolesław Wstydliwy już nie wróci. - Kronika Jana Długosza
-(9 IV) Śmierć Henryka Pobożnego.
📖
Książę Mazowsza Konrad [...] dobrawszy sobie trzech synów: Bolesława, Kazimierza i Siemowita i biskupa płockiego Andrzeja oraz wszystkich innych doradców i znaczniejszych panów ze swoich księstw, odbywa z tego powodu osobiste spotkanie z księciem Pomorza Świętopełkiem, prosząc go o pomoc przeciw Bolesławowi Łysemu i rycerstwu wrocławskiemu i krakowskiemu. - Kronika Jana Długosza
📖
Książę Mazowsza Konrad [...] dobrawszy sobie trzech synów: Bolesława, Kazimierza i Siemowita i biskupa płockiego Andrzeja oraz wszystkich innych doradców i znaczniejszych panów ze swoich księstw, odbywa z tego powodu osobiste spotkanie z księciem Pomorza Świętopełkiem, prosząc go o pomoc przeciw Bolesławowi Łysemu i rycerstwu wrocławskiemu i krakowskiemu. - Kronika Jana Długosza
-(18 IX) Udział w zjeździe Konrada ze Świętopełkiem gdańskim w miejscowości Pomuzow.

1244/1247

-(22 IV 1244/25 IV 1247) Śmierć Gertrudy.

1244/1245

-(25 IV 1244/18 VIII 1245) Małżeństwo z Anastazją, córką Aleksandra Wsiewołodowicza, księcia bełskiego.

przed 1247

📖
I był tu dopóki wieści nie otrzymał, że wyszli byli z ziemi ruskiej bezbożni. I wrócił do swojej ziemi. I poszedł do grodu Drohiczyna. - Kronika halicko-wołyńska
-Daniel halicki opuszcza Wyszogród i powraca na Ruś (do Drohiczyna).

1247

-(24 VI) Wiec w Piątku.
📖
W też lata umarł książę wielki lacki Konrad, który był sławny i przedobry i boleli po nim Daniel i Wasylko. - Kronika halicko-wołyńska
-(30/31 VIII) Śmierć Konrada mazowieckiego.

1248

📖
Potem zaś syn jego [Konrada - przyp. wł.] umarł, Bolesław, mazowiecki książę i oddał Mazowsze bratu swojemu Siemowitowi, posłuchawszy księcia Daniela, była bowiem bratuczada jego za nim, córka Aleksandrowa, imieniem Anastazja. Ją zaś wydał za mąż potem [Daniel] za bojarzyna węgierskiego, imieniem Dymitr. - Kronika halicko-wołyńska
---
Za ojcem, księciem mazowieckim Konradem, idzie jego syn Bolesław i schodzi z tego świata. - Kronika Jana Długosza
-(5 XII) Śmierć Bolesława I mazowieckiego w Płocku (?).
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry