władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyLudwik II legnicko-brzeski

Ludwik II legnicko-brzeski

Był to, jak utrzymywano, pierwszy z książąt polskich, który tak chwalebnie podjął dzieło i w krajach Królestwa Polskiego najdawniejszy założył klasztor Kartuzów.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Henryk VII z BliznąMałgorzata, córka Siemowita III Starszego
życie
1380/1385 - 30 IV 1436 (Legnica)
małżeństwa
  1. ok.1409 - ok.1414: Jadwiga, córka Jana Zápolyi, żupana trenczyńskiego
  2. 1418 - 1436: Elżbieta, córka Fryderyka I Hohenzollerna, elektora brandenburskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Ludwik (1418/19 - /7 I 1435)
    Elżbieta (5 I 1426 - /7 I 1435)
    Magdalena (1426/30 - 10 IX 1497)
    Jadwiga (ok.1430 - 20/21 XI 1471)
panowanie
1399-1400: Brzeg, Byczyna, Chojnów, Kluczbork, Lubin, Oława (współrządy)
1400-1418: Brzeg, Byczyna, Kluczbork
1418-1419: Brzeg, Byczyna, Kluczbork, Legnica
1419-1427: Brzeg, Byczyna, Karniów, Kluczbork, Legnica
1427-1434: Brzeg, Byczyna, Karniów, Kluczbork, Legnica, Strzelin
1434-1436: Brzeg, Karniów, Legnica, Strzelin

1399

-(11 VII) Śmierć ojca Henryka VII z Blizną.

1400

-(22 X) Podział księstwa brzeskiego pomiędzy braćmi (dokonany dzięki mediacji Ruperta I i Wacława II).

1402

-(VIII) Król czeski Wacław IV Luksemburski zostaje pochwycony i przewiony do Wiednia z rozkazu brata Zygmunta Luksemburskiego, króla Węgier.

1403-1405

-Udział w (prywatnej) wyprawie do Ziemi Świętej.

1407

-(/11 III) Wyjazd (z misją dyplomatyczną?) do Hrabstwa Holandii będącego władztwem Wilhelma II bawarskiego, kuzyna Ludwika.

1408/1412

-Ludwik otrzymuje Order Zakonu Smoka od król Węgier, Zygmunta Luksemburskiego.

ok. 1409

-(/14 VIII 1409) Małżeństwo z Jadwigą, córką Jana Zápolyi, żupana trenczyńskiego.

1409

-(/12 I) Śmierć Ruperta I legnickiego.-(19 III) Wacław II legnicki przekazuje pełnomocnictwo nad księstwem legnickim Ludwikowi i Henrykowi IX (Ludwik docelowo ma objąć Legnicę i połowę Złotoryi, a Henryk - druga połowę Złotoryi, przy czym sama Złotoryja nie ma być fizycznie podzielona, lecz każdy z braci ma prawo do spłacenia drugiego).

1410

-Ludwik zostaje uwięziony na zamku w Lewinie Kłodzkim (zamek Homole) przez rycerzy z rodu Panwitzów.

1411-1414

-Konflikt zbrojny z bratem Henrykiem IX (spowodowany faworyzowaniem Ludwika przez Wacława II legnickiego).

1412

📖
Nazajutrz zaś po święcie Bożego Ciała, wydano rycerskie igrzyska u dworu, uświetnione znaczną liczbą książąt, jako to: Ernesta i Alberta, austriackich, Ludwika [II] brzeskiego, Konrada [VII] oleśnickiego, Janusza raciborskiego, Jana [raczej Henryka IX - przyp. wł.] lubińskiego, Sandala bośnieńskiego, tudzież stu rycerzy w turniejowych szrankach przez dwa dni potykających się od rana do wieczora; do których przybyli jeszcze rycerze rozlicznych narodów, Grecy, Włosi, Francuzi, Polacy, Czesi, Węgrzy, Austriacy, Miśniacy, Nadreńcy, Frankończykowie, Litwini, Rusini, Bośniacy, Bułgarzy, Wołosi, Albańczycy, Raścianie. - Kronika Jana Długosza
-(3-4 VI) Ludwik bierze udział w zjeździe króla węgierskiego Zygmunta Luksemburskiego z Władysławem Jagiełłą w Budzie i uczestniczy (jako widz) w międzynarodowym turnieju rycerskim.

1413

-(7 VIII) Ludwik i Wacław II legnicki powołują w Legnicy związek rycerski Rudenband (Obroża Psa Gończego).
-Pożyczka kwoty 3000 grzywien od książąt oleśnickich, Konrada IV Starszego i Konrada V Kąckiego za 300 grzywien procentu rocznie (w przypadku, gdy dług nie zostanie uregulowany w przeciągu 3 lat, książętom oleśnickim oddane zostaną w zastaw Byczyna, Kluczbork i Wołczyn).
-(jesień) Wyjazd w orszaku Zygmunta Luksemburskiego do Meranu, Chur i Lodi (gdzie król spotkał się z antypapieżem Janem XXIII).

ok. 1414

-Śmierć Jadwigi Zápolya.

1414

-(X) Udział w zjeździe elektorów Rzeszy w Norymberdze.
-(6 XI) Ludwik bierze udział (w Akwizgranie) w uroczystościach koronacyjnych Zygmunta Luksemburskiego na króla rzymskiego.

1414-1418

-Ludwik bierze udział w Soborze w Konstancji, którego głównym celem jest zakończenie wielkiej schizmy zachodniej.

1418

-Faktyczne objęcie Legnicy (wraz z okręgiem) z nadania Wacława II legnickiego.

1419

-Objęcie Karniowa z nadania Zygmunta Luksemburskiego w zamian za zwrot Trenczyna.

1420

-(6 I) Ludwik bierze udział w zjeździe we Wrocławiu z królem rzymskim Zygmuntem Luksemburskim.
📖
Roku Pańskiego 1420, blisko uroczystości Św. Jana, rozłożył się obozem wojennym pod Pragą, król węgierski Zygmunt z dwoma margrabiami z Miśni i trzecim margrabią z Turyngii, z księciem Austrii i książętami śląskimi: Janem [II raciborskim], Ludwikiem [II legnicko-brzeskim], Przemkiem [I opawskim] [...] Tegoż roku w niedzielę po Św. Jakubie wspomniany król Zygmunt został koronowany w kościele Św. Wita w Pradze na króla Czech przez pana Konrada, naówczas arcybiskupa praskiego, w obecności czeskich panów i wyżej wymienionych margrabiów, książąt i panów. Tegoż roku w czwartek po Św. Jakubie wspomniany król, margrabiowie, książęta i panowie wycofali się z Pragi. - kronika Bartoška z Drahonic
-(VI-VIII) Udział w wyprawie Zygmunta Luksemburskiego do Pragi.

przed 1421

-(/I 1421) Odkupienie od brata Henryka IX jego praw do połowy Złotoryi.

1421

-(24 VI) Ludwik bierze udział w zjeździe książąt i miast Rzeszy w Zgorzelcu, na którym podjęto ustalenia w kwestii wspólnego wystąpienia zbrojnego przeciwko husytom.
-(18 IX) Przystąpienie do antyhusyckiej konfederacji książąt śląskich (zawiązanej w Grodkowie z inicjatywy Konrada IV Starszego).

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

-Układ sukcesyjny z bratankami Rupertem II i Ludwikiem III, książętami lubińskimi.

1427

-Nabycie Strzelina (wraz z okręgiem) od Kazimierza I oświęcimskiego za cenę 1000 grzywien.
-(14 II) Wielki zjazd książąt i stanów śląskich w Strzelinie.

1428

📖
Roku Pańskiego 1428 husyci przybywszy z granic Węgier weszli w dzień Św. Grzegorza na Śląsk, pustosząc liczne miasta, zamki, wsie oraz klasztory, mianowicie: Głogówek, w sobotę po Św. Grzegorzu, Kazimierz, Niemodlin, czyniąc wielkie zniszczenie i zabijając licznych ludzi z pospólstwa; w czwartek po niedzieli "Laetare" przedmieścia przed Nysą, miasta Głuchłazy [...], Paczków; w sobotę przez niedzielą "Judica" Kamieniec, Henryków, Ząbkowice, Brzeg; w piątek przed Niedzielą Palmową Kąty, Środę, Chojnów [...] - kronika Zygmunta Rosicza
-(12 III) Husyci czescy wkraczają zbrojnie na Śląsk.

1429

-Ponowne spustoszenie Brzegu przez oddziały husyckie.

1430

-(IV) Sprzymierzone z husytami oddziały Bolesława V Wołoszka zdobywają i plądrują Kluczbork.
-Nieudane oblężenie zajętej przez husytów Niemczy.
-(20 VI) Udana obrona Legnicy przed husytami.
-(XI) Ponowne zdobycie Kluczborka przez husytów.

1431

-(III) Udział w obradach Sejmu Rzeszy w Norymberdze.
-Nieudane (dwie) próby odbicia Kluczborka z rąk husyckich.

1432

-(16 VI) Utrata Strzelina na rzecz husytów.
📖
Podobną wyprawę na miasto Niemczę przedsięwziął tenże sam Konrad [V] oleśnicki wraz z Ludwikiem brzeskim księciem, przy pomocy Wrocławian i Świdniczan. Ale i tu szczęście nie bardziej im służyło; po wielu bowiem stratach i klęskach przymuszeni byli porzucić oblężenie. - Kronika Jana Długosza
-Podjęcie wraz z Konradem V, księciem oleśnickim oblężenia (bezskutecznego) zajętej przez husytów Niemczy.

1433

-(V) Kolejna (nieudana) próba odbicia Niemczy z rąk husyckich przez połączone oddziały Ludwika, Konrada V Kąckiego, Wrocławia i Świdnicy.
📖
[...] w końcu musiało miasto tutejsze [tj. Namysłów - przyp. wł.] z pomocą oświeconych, wysoce urodzonych książąt i panów, pana Bernarda opolskiego i księcia Ludwika z Brzegu, odkupić od tegoż Puchały Kluczbork z wsiami i wszystkimi jego przynależnościami do rąk tychże książąt za tysiąc i półtrzecia sto marek, przyrzekając te pieniądze na pewne ustalone dnie dobrze zabezpieczone oddać. - fragment roczników miasta Namysłowa
-Oblężenie Kluczborka przez połączone oddziały Ludwika i Bernarda niemodlińskiego.

1434

-Ludwik zastawia Byczynę i Kluczbork (wraz z okręgami) Bernardowi niemodlińskiemu.

1435

-(7 I) Ludwik sporządza testament.

1436

📖
Dnia ostatniego miesiąca kwietnia, Ludwik książę brzeski i legnicki zakończył życie, nie zostawiwszy potomka płci męskiej, lecz tylko dwie córki [...] - Kronika Jana Długosza
-(30 IV) Śmierć Ludwika II legnicko-brzeskiego w Legnicy.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry