władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyJan I lubiński

Jan I lubiński (chojnowski)

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Ludwik III, książę lubińskiMałgorzata, córka Bolesława IV opolskiego
życie
ok.1425 - (21 XI/) 1453 (Wrocław)
małżeństwa
  1. 1445 - 1453: Jadwiga, córka Ludwika II legnicko-brzeskiego
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Fryderyk (1446 - 8 V 1488)
panowanie
1441-1446: Chojnów, Lubin (współrządy)
1443-1447, 1450: Brzeg (formalne współrządy)
1446-1450, 1450-1452: Chojnów, Strzelin (współrządy)
1450: Chojnów, Strzelin, Złotoryja (współrządy)
1452-1453: Chojnów, Strzelin, Złotoryja

1441

-(/18 VI) Śmierć ojca, Ludwika III lubińskiego.

1442

-(I/2 II) Mikołaj I opolski zawiera małżeństwo z Magdaleną, córką Ludwika II legnicko-brzeskiego.

1444

-Jan i Henryk X potwierdzają wszystkie poprzednie przywileje Brzegu.
-(10 X) Z uwagi na bliskie pokrewieństwo papież Eugeniusz IV udziela dyspensy na zawarcie małżeństwa z Jadwigą, córką Ludwika II legnicko-brzeskiego.

1445

📖
Jan zaś, książę chojnowski, po uzyskaniu dyspensy papieskiej wziął za żonę Jadwigę, córkę księcia legnickiego, swego stryja [raczej dziadka stryjecznego - przyp. wł.] Ludwika [II]. - Roczniki głogowskie
-(II) Małżeństwo z Jadwigą, córką Ludwika II legnicko-brzeskiego.
-(VI) Zawarcie układu z Wacławem I cieszyńskim i Elżbietą Hohenzollern.

1446

-Henryk IX Starszy przejmuje zastaw w postaci Lubina (wraz z okręgiem) od zadłużonych braci Jana i Henryka X.

1447

-Przekazanie księstwa brzeskiego w zastaw mieszczaninowi Heinzowi Stoschowi (za 1200 grzywien srebra i 10 złotych węgierskich).

1449

📖
I zażądał [Jan] miasta Legnicy i nikt mu jej nie dał, o czym dużo byłoby do opowiedzenia. [...]

Roku Pańskiego 1450 legniczanie złożyli hołd pewnemu rycerzowi Ruprychtowi [von Ebersdorf], który reprezentował króla [czeskiego] Władysława [Pogrobowca]. W ten sposób także [składali hołd] innym licznym, jak sądzę siedmiu. I wzgardzili sławnymi książętami, mianowicie Henrykiem i Janem, książętami Śląska i panami na Chojnowie, których w końcu otruli. - Roczniki głogowskie
-(30/31 X) Śmierć Elżbiety Hohenzollern.

1450

-(I) Mieszczanie Złotoryi składają hołd Janowi i Henrykowi X, pod warunkiem iż w przypadku konfliktu zbrojnego z Legnicą nie zostaną zmuszeni do brania w nim udziału.
-Jan przekazuje bratu Henrykowi X kasztelanię złotoryjską.
-Jan i Henryk X odkupują Brzeg z zastawu u Heinza Stoscha, dzięki pożyczce uzyskanej od Mikołaja I opolskiego.
-(11 IV) Zawarcie układu z Mikołajem I opolskim.

1450-1452

-Jan i Henryk X podejmują (nieudane) starania dyplomatyczne w celu zmuszenia mieszczan legnickich do uznania ich praw do władzy w księstwie.

1452

-(14 V) Mieszczanie legniccy składają hołd małoletniemu królowi czeskiemu, Władysławowi Pogrobowcowi.-(/28 V) Śmierć brata Henryka X chojnowskiego.-(IX) Jan rezygnuje (na rzecz króla czeskiego) z praw do lenna legnickiego, w zamian za 28000 guldenów i osiada we Wrocławiu.

1453

📖
Ów książę Jan zmarł we Wrocławiu w roku Pańskim 1453. - Roczniki głogowskie
-(21 XI/) Śmierć Jana I lubińskiego we Wrocławiu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry