władcy dzielnicowiPiastowie kujawscyLeszek inowrocławski

Leszek inowrocławski

Ci dwaj [Leszek i Wisław II rugijski] zaś byli dobrzy dla klasztoru [w Oliwie], potwierdzając mu wszystkie posiadłości i wolności, które wcześniej, przed ich panowaniem, zostały uzyskane w wyniku darowizn zmarłych książąt.
Kronika oliwska
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Siemomysł inowrocławskiSalomea, córka Sambora II lubiszewsko-tczewskiego
życie
1274/1276 - po 27 IV 1339
panowanie
1287-1296: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo (współrządy)
1296: Gdańsk, Świecie n. Wisłą, Tczew
1296-1300: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Michałowo, Wyszogród (współrządy)
1300-1303: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Michałowo, Wyszogród (współrz.)
1303-1304, 1312-1314/15: Bydgoszcz, Gniewkowo, Inowrocław, Kruszwica, Wyszogród (współrz.)
1304-1312: (w niewoli)
1314/15-1320/24: Inowrocław

1287

-(29 X/24 XII) Śmierć Siemomysła inowrocławskiego.

1293/1294

-(20 VIII 1293/8 V 1294) Leszek i Przemysł przejmują samodzielną władzę w księstwie inowrocławskim i biorą pod opiekę brata Kazimierza.

1296

📖
Gdy zatem to zaszło [śmierć Przemysła II - przyp. wł.], księstwo pomorskie nie miało żadnego prawnego sukcesora, lecz rycerze wezwali najpierw księcia Kujaw Leszka, który przez pewien czas dzierżył władzę książęcą. - Kronika oliwska
-(8 II) Śmierć Przemysła II.-(25 V/9 VI) Leszek ustępuje z Pomorza na rzecz Władysława Łokietka.

1300

-(VII) Wacław II zdobywa Wielkopolskę, Pomorze Gdańskie, część Kujaw, ziemię sieradzką i łęczycką.

1301

-(III-VIII) Sambor, syn księcia rugijskiego Wisława II, najeżdża Pomorze Gdańskie, należące do Wacława II.

1302/1303

-Siemowit dobrzyński zajmuje miejscowość Osiek w ziemi michałowskiej, w związku z brakiem możliwości odzyskania długu od rycerza Szymona z Osieka.

1303

📖
Leszek książę michałowski i gniewkowski, syn Siemomysła księcia kujawskiego, synowiec rodzony Władysława Łokietka, [...] ziemię michałowską, wspólne jego i braci Przemysława i Kazimierza dziedzictwo, mimo upominania się o nią i oporu rzeczonych braci, jeszcze do działu nie przypuszczonych, Konradowi Sakowi mistrzowi pruskiemu za sto osiemdziesiąt grzywien toruńskich zastawił, z warunkiem i prawem odkupu [...] - Kronika Jana Długosza
-(XI) Zjazd w Grudziądzu z Konradem von Sack, mistrzem krajowym Zakonu Krzyżackiego.-(13 XII) Spotkanie z Przemysłem i Kazimierzem w Inowrocławiu.

1303-1304

-Wojna z Siemowitem dobrzyńskim.

1304

-(14 X) Leszek uzyskuje dodatkowe 120 grzywien toruńskich od Krzyżaków, w związku z zastawem ziemi michałowskiej.
-(27 XI) Spotkanie w Lipienku z Günterem von Schwarzburg, komturem ziemi chełmińskiej.-Wyjazd (incognito) na Węgry, w celu spotkania z Władysławem Łokietkiem.

1312

-(19 VII/) Powrót Leszka z niewoli czeskiej.

1312/1313

-(19 VII 1312/IV 1313) Leszek przebywa (przez pewien czas) na dworze Bolesława II płockiego, w poszukiwaniu dokumentów, które mogą umożliwić odzyskanie ziemi michałowskiej z rąk krzyżackich.

1314/1315

📖
Przemysłowi przypadła Bydgoszcz, Leszkowi Inowrocław, Kazimierzowi Gniewkowo z kasztelanią słońską. - Kronika Janka z Czarnkowa
-(12 X 1314/6 IV 1315) Podział księstwa inowrocławskiego pomiędzy braćmi.

1317

-(17 VII) Leszek ostatecznie rezygnuje z wykupu zastawionej ziemi michałowskiej, otrzymując od Krzyżaków dodatkowe 200 grzywien.

1318

-(11 VI) Zawarcie (w Inowrocławiu) układu sukcesyjnego z bratem Przemysłem.-(18-23 VI) Leszek bierze udział w wiecu w Sulejowie, na którym wystosowano suplikę do Kurii Rzymskiej w sprawie koronacji Władysława Łokietka.

1320-1321

-(14 IV 1320-18 II 1321) Pierwszy proces polsko-krzyżacki w Inowrocławiu i Brześciu Kujawskim o Pomorze Gdańskie.

1320/1324

-(VI 1320/1324) Leszek całkowicie zrzeka się Inowrocławia na rzecz Przemysła i opuszcza Kujawy.

1339

📖
Pan Leszek, książę inowrocławski, piśmienny i rycerz [...] zeznał, że jest prawdą, co niniejszy artykuł podaje [że ziemia chełmińska jest częścią Królestwa Polskiego - przyp. wł.]. Zapytany skąd wie, zeznał, że książę Konrad, pan owej ziemi chełmińskiej, odstąpił ją czasowo rzeczonym Krzyżakom [...] zeznał tenże, że on sam widział i czytał przywilej, który wydany został w sprawie nadania owej ziemi chełmińskiej, opieczętowany pieczęcią wielkiego mistrza [...] Zeznał również, że książę Bolesław, stryj jego z Mazowsza, pokazywał mu ów przywilej, aby pamiętał, że oni [książęta mazowieccy i kujawscy] mieli prawo do rzeczonej ziemi chełmińskiej aż do rzeki Osy [...] - fragment akt procesu polsko-krzyżackiego z roku 1339
-(4 II-15 IX) Drugi proces polsko-krzyżacki przed trybunałem papieskim w Warszawie.

po 1339

-(27 IV 1339/) Śmierć Leszka inowrocławskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry