władcy dzielnicowikrólewiczeŚw. Kazimierz Jagiellończyk

Św. Kazimierz Jagiellończyk

Książę zdumiewającej cnoty i mądrości, tudzież wiedzy nadzwyczajnej, którymi to przymiotami wielu ludów serca do miłości ku sobie przyciągnął.
relacja biskupa przemyskiego Jana z Targowiska
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Kazimierz IV JagiellończykElżbieta, córka Albrechta Habsburga, króla rzymskiego, czeskiego i węgierskiego
narodziny
chrzest
śmierć
3 X 1458🕕ok. 06:00
Kraków
5 XI 1458
Kraków
4 III 1484
Grodno
panowanie
1481-1483: (namiestnik Kazimierza IV Jagiellończyka w Koronie)

1467

-(1 X) Kazimierz (wraz z braćmi) rozpoczyna edukację pod kierunkiem kanonika krakowskiego Jana Długosza.

1471

-(IX) Przybywa poselstwo węgierskie ofiarujące koronę Kazimierzowi.
-(20 IX) Kazimierz oficjalnie wypowiada wojnę królowi węgierskiemu, Maciejowi Korwinowi.
-(X) Kazimierz Jagiellończyk organizuje wyprawę na Węgry (w celu intronizacji syna Kazimierza).

1472-1474

-Edukacja pod kierunkiem Kallimacha, wybitnego włoskiego humanisty.

1476

-(25 IV) Kazimierz bierze udział w zjeździe w Malborku.

1478

-(I) Sejm w Piotrkowie.
-(III) Sejm litewski w Brześciu.

1481

-(15 IV) Udaremnienie przez Kazimierza Jagiellończyka spisku opozycji antyjagiellońskiej na Litwie (zmierzającego do królobójstwa).
-Kazimierz obejmuje stanowisko namiestnika królewskiego w Koronie (z siedzibą w Radomiu).

1483

-(wiosna) Kazimierz zostaje odwołany ze stanowiska namiestnika i wyjeżdża na Litwę, na dwór wileński (z powodu pogorszenia stanu zdrowia).
-(25 IV) Śmierć podkanclerzego Andrzeja Oporowskiego.

1484

-(4 III) Śmierć Kazimierza w Grodnie.

1602

-(7 XI) Kanonizacja Kazimierza przez papieża Klemensa VIII.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry