władcy dzielnicowikrólewiczeKarol Ferdynand Waza

Karol Ferdynand Waza

Z powierzchowności i sposobu obejścia nie bardzo przyjemny, ma cerę ciemną, wzrost wysoki, chuderlawy, niezmiernie z każdym cierpki i surowy, w gniewie tak dalece porywczy, że mu się nieraz zdarzyło uderzyć najbardziej przywiązanego do siebie sługę. Niewzruszony w swoich postanowieniach, zaciętszy od ojca, jeżeli mu kto wypadnie z łaski, niech się nie spodziewa więcej do niej powrócić, której z przyrodzenia skąpo bardzo udziela. [...] Rozmowy jego prawie opisać nie można: będąc bowiem pogrążony w głębokiej melancholii, prowadzi po większej części życie odludne, a jeżeli kiedy okaże się w nielicznym gronie osób, to i wtedy słowa od niego dopytać trudno [...] rozum i nauki ma bardzo mierne [...] Bardzo oszczędny w wydatkach domowych, sam utrzymuje regestra, sam rachuje pieniądze, które koniecznie wydać musi, różny w tym od innych braci albo rozrzutnych, albo o pieniądz nie dbających, dlatego też dom jego bardzo skromny i w niczym nie podobny do dworu. Służba nieliczna i niepokaźna. [...] Kocha się bardzo w ogrodach i sam ma zwyczaj robót ogrodniczych doglądać, co mu wszyscy chwalą jako zatrudnienie przyzwoite każdemu, a zwłaszcza osobie stanu duchownego.
relacja nuncjusza Honorata Viscontiego
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Zygmunt III WazaKonstancja, córka Karola II Habsburga, arcyksięcia austriackiego
narodziny
chrzest
śmierć
13 X 1613
Warszawa
4 V 1614
Warszawa
9 V 1655*🕘ok. 21:00
Wyszków

*zgodnie z napisem w Kaplicy Wazów w katedrze wawelskiej królewicz zmarł w szóstym dniu przed Idami maja (6. Idus Majas), tj. 10 maja
panowanie
1651: (namiestnik Jana II Kazimierza)
1625-1655: Nysa, Otmuchów, Paczków (księstwo biskupów wrocławskich)
1631-1655: Żywiec (stanowe Państwo Żywieckie; wspólnie z bratem Janem II Kazimierzem)
1648-1655: Opole, Racibórz
godności kościelne
1619-1625: biskup koadiutor (pomocniczy) wrocławski
1625: kanonik kapituły katedralnej wrocławskiej
1625-1655:

biskup wrocławski
1634-1641: opat komendatoryjny klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku
1636-1641: opat komendatoryjny klasztoru benedyktynów w Tyńcu
1641-1655:

biskup płocki
1650-1655: opat komendatoryjny klasztoru cystersów w Mogile k. Krakowa
1652/53-1655: proboszcz generalny (opat) Zakonu Bożogrobców w Miechowie

1619

-(20 XII) Karol Ferdynand zostaje mianowany - bez zgody kapituły katedralnej - biskupem koadiutorem (pomocniczym) wrocławskim przez swojego wuja Karola Habsburga, biskupa wrocławskiego.

1624

-(5 V) Biskup włocławski Andrzej Lipski udziela Karolowi Ferdynandowi sakramentu bierzmowania i włącza go do stanu duchownego (najniższe święcenia kapłańskie; uroczystość tonsurowania).
-(/15 V) Karol Ferdynand obejmuje stanowisko kanonika wrocławskiej kapituły katedralnej.

1625

-(3 V) Karol Ferdynand zostaje mianowany biskupem wrocławskim.

1631

-(10 VII) Śmierć matki Konstancji Habsburżanki.

1633

-(4 II) Karol Ferdynand bierze udział w krakowskich uroczystościach pogrzebowych Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki.
-(9 II) Sejm wyraża zgodę na objęcie przez Karola Ferdynanda opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku (jako tymczasowego zaopatrzenia, do czasu uzyskania pełnoletniości - wieku 24 lat - i objęcia rządów biskupich we Wrocławiu).

1634

-(18 I) Objęcie stanowiska opata komendatoryjnego klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku.

1636

-(VIII) Karol Ferdynand obejmuje stanowisko opata komendatoryjnego klasztoru benedyktynów w Tyńcu.

1637

-(10-13 IX) Udział w warszawskich uroczystościach ślubnych Władysława IV i Cecylii Renaty Habsburżanki.

1641

-Objęcie biskupstwa płockiego.

1643

-Wyznaczenia na stanowisko senatora rezydenta.

1647

-(II) Z polecenia Władysława IV, Karol Ferdynand udaje się do Gdańska celem przywitania orszaku Ludwiki Marii Gonzaga.
-(III) Udział w warszawskich uroczystościach ślubnych Władysława IV i Ludwiki Marii Gonzaga.

1648

-(20 V) Śmierć brata Władysława IV.-(16 VII-1 VIII) Sejm konwokacyjny (pod laską Bogusława Leszczyńskiego).
-(8 X-19 XI) Sejm elekcyjny (pod laską Filipa Kazimierza Obuchowicza).

1649

-(10-12 VIII) Pertraktacje (w Opolu) z przedstawicielami cesarza Ferdynanda III Habsburga.

1650

-(31 V) Władysław IV nominuje Karola Ferdynanda na opata komendatoryjnego klasztoru cystersów w Mogile k. Krakowa.

1651

-Karol Ferdynand przejmuje opiekę i udziela gościny w swych mazowieckich dobrach (m.in. w Broku) małoletniemu Michałowi Korybutowi Wiśniowieckiemu (w ramach odwdzięczenia się na poparcie Jeremiego Wiśniowieckiego podczas elekcji w roku 1648).
-Objęcie tymczasowego namiestnictwa w Królestwie Polskim, na czas kampanii wojennej Jana Kazimierza na Ukrainie.

1652

-(30 I) Cesarz Ferdynand III Habsburg nadaje Karolowi Ferdynandowi tytuł księcia śląskiego (Herzog in Schlesien zu Oppeln und Ratibor).

1652/1653

-(1652/19 I 1653) Objęcie stanowiska proboszcza generalnego (opata) Zakonu Bożogrobców w Miechowie, z nadania Jana Kazimierza.

1655

-(9 V) Śmierć Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie.
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry