dane tablicowetabelekariery kościelne synów władców polskich

kariery kościelne synów władców polskich

PiastowiePrzemyślidziJagiellonowiesynowie królów elekcyjnychksiążęta pomorscy
Piastowie
książę/królewiczurządposługa
Ewraker (Éracle)*
pr. s. legendarnego Lestka Siemowitowica albo Siemomysła Lestkowica
*pochodzenie z dynastii Piastów niepewne

biskup Liège
959 - 28 X 971
opat klasztoru benedyktyńskiego w Lobbes959 - 960
Jarosław opolski
s. Bolesława I Wysokiego

biskup wrocławski
(1 VI?) 1198 - 22 III 1201
Konrad I głogowski
s. Henryka II Pobożnego
prepozyt kolegiaty głogowskiej/18 X 1247 - 1249
biskup pasawski (nie objęte)/28 I 1249 - 1249
Władysław salzburski
s. Henryka II Pobożnego
prepozyt kolegiaty w Wyszehradzie/1256 - 1265
kanonik bamberski, kapelan papieski1256 - 1265
scholastyk wrocławski1262 - 1265
biskup bamberski (nie zatwierdzony przez papieża)1257/1258
biskup pasawski (nie objęte)25 IV 1265

arcybiskup salzburski
10 XI 1265 - 27 IV 1270
administrator biskupstwa wrocławskiego30 V 1268/ - 27 IV 1270
Konrad II Garbaty
s. Konrada I głogowskiego
prepozyt kapituły lubuskiejok.1280 - 1287
prepozyt kapituły katedralnej wrocławskiej1287 - 11 X 1304
patriarcha akwilejski (nie objęte)1299
Bolesław toszecki
s. Kazimierza bytomskiego
scholastyk krakowski1294 - /15 XII 1321
kanonik wrocławski1297 - 1321

arcybiskup ostrzyhomski
1321 - XII 1328
Mieszko I cieszyński
s. Władysława I opolskiego
kanonik krakowskiok.1305 - ?
Bolko II ziębicki
s. Bolka I Surowego
kanonik wrocławski? - /1322
Władysław legnicki
s. Henryka V Brzuchatego
kanonik wrocławski1314 - 1325/
Mieszko siewierski
s. Kazimierza bytomskiego
przeor zakonu joannitów na Węgry1318 - 1328

biskup nitrzański
1328 - wiosna 1334

biskup weszpremski
wiosna 1334 - 20 IV/9 VIII 1344
Jan I Scholastyk
s. Władysława I oświęcimskiego
scholastyk krakowski15 XII 1321 - /1324
Bolesław
s. Kazimierza I cieszyńskiego
kanonik krakowski1349 - 1355
prepozyt kościoła Wszystkich Świętych w Pradze1353 - 23 VII 1356
kanonik wrocławski1355 - 23 VII 1356
Henryk
s. Bolesława II opolskiego
kanonik praski1356 - 1358/65
Henryk I ziębicki
s. Mikołaja Małego ziębickiego
kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu/1360 - ?
kanonik katedralny wrocławski17 VIII 1360 - ?
Wacław II legnicki
s. Wacława I legnickiego
kanonik katedralny wrocławski4 XI 1368 - 1375
kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu? - 1373
kanonik katedralny ołomuniecki1373 - 1375

biskup lubuski
3 XII 1375 - 13 IV 1382
administrator biskupstwa wrocławskiego14 I 1381 - 13 IV 1382

biskup wrocławski
13 IV 1382 - jesień/zima 1417
Siemowit
s. Kazimierza I cieszyńskiego
komtur zakonu joannitów w Oleśnicyok.1361 - ok.1372
przeor zakonu joannitów na Czechy, Polskę, Morawy, Austrię i Styrięok.1372 - 25 IX 1391 (albo 12 V 1393/)
Władysław Biały
s. Kazimierza III gniewkowskiego
opat-gubernator klasztoru benedyktyńskiego Św. Marcina w Pannohalma16/28 III 1377 - 6/20 X 1379
Jan Kropidło
s. Bolesława III strzeleckiego
prepozyt i proboszcz kościoła Św. Marcina w Spiskiej Kapitule1379 - 1382

biskup poznański
9 VI 1382 - XII 1383,
26 I 1394 - 31 VII 1394

biskup włocławski (kujawski)
15 II 1384 - I/II 1389,
23/27 I 1402 - 3 III 1421
nominat na arcybiskupstwo gnieźnieńskie13 III 1389 - 26 I 1394
administrator biskupstwa poznańskiego31 VII 1394 - 20 VIII 1395

biskup kamieński
31 VII 1394 - III 1398

biskup chełmiński
IV 1398 - 16 VII 1402
opat-gubernator klasztoru benedyktyńskiego w Szekszárd/16 V 1401 - ?
kanonik kolegiaty Św. Krzyża w Opolu20 IV 1402 - 3 III 1421
opat-gubernator klasztoru benedyktyńskiego Św. Marcina w Pannohalma1408 - 3 III 1421
Henryk
s. Siemowita III Starszego
prepozyt kapituły katedralnej płockiej7 I/11 VIII 1384 - 1390
biskup-nominat płocki18 III 1390 - 3 II 1392/
Henryk VIII legnicki
s. Wacława I legnickiego
kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu/17 XII 1378 - 22 I 1388/
dziekan kapituły katedralnej wrocławskiej/29 III 1379 - 1 VII 1389/
administrator biskupstwa wrocławskiego/24 X 1379 - 14 I 1381

biskup Cambrai
1388 - 1389

biskup włocławski (kujawski)
1389 - 12 XII 1398
Rupert (Ruprecht) II lubiński
s. Henryka IX lubińskiego
przeor zakonu joannitów na Czechy, Polskę, Morawy, Austrię i Styrię1422 - 24 VIII 1431
Konrad IV Starszy
s. Konrada III Starego
kanonik ołomuniecki? - 1412
kanonik katedralny wrocławski/1410 - 1411
magister i notariusz papieski1411 - 9 VIII 1447
prepozyt kapituły katedralnej wrocławskiej1411 - 1417

biskup wrocławski
17 XII 1417 - 9 VIII 1447
Konrad VI Dziekan
s. Konrada III Starego
kanonik katedralny wrocławski? - 1413
kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu? - 1413
scholastyk głogowski? - 1413
dziekan kapituły katedralnej wrocławskiej1413 - 3 IX 1427
Jan I opolski
s. Bolesława IV opolskiego
dziekan kolegiaty Św. Krzyża w Opolu1421/22 - 1422
Aleksander płocki
s. Siemowita IV Młodszego
prepozyt kapituły gnieźnieńskiej1414 - 1429
kanonik katedralny płocki1417/20 - 1423

biskup trydencki
1423 - 2 VI 1444
patriarcha akwilejski (nie objęte)1439
kardynał Św. Wawrzyńca w Damaszku (nie objęte)1440 - 2 VI 1444
biskup Chur (nie objęte)1442 - 2 VI 1444
proboszcz kościoła Św. Szczepana w Wiedniu1443 - 2 VI 1444
Konrad VIII Młody
s. Konrada III Starego
prokurator Zakonu Krzyżackiego w Gardawie1425 - 1429
prokurator Zakonu Krzyżackiego w Lochstedt1429 - 1433
prowincjał Zakonu Krzyżackiego na Czechy i Morawy1443
Kazimierz III
s. Bolesława IV warszawskiego
dziekan kapituły katedralnej płockiej/1471 - 1471
administrator (świecki) biskupstwa płockiego9 VI 1471 - 10 IX 1475

biskup płocki
10 IX 1475 - 9 VI 1480
Fryderyk cieszyński
s. Kazimierza II cieszyńskiego
dziekan kapituły katedralnej wrocławskiej1506 - VI 1507
prepozyt kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu
Hieronim (Jarosz)
s. nat. Konrada III Rudego
kapłan i altarzysta w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawieprzed 1512 - ok.1527
kapłan i altarzysta w Mąkodach (Maków?, Mokobody?)przed 1521 - ok.1527
Przemyślidzi
książę/królewiczurządposługa
Jan Volek
s. nat. Wacława II czeskiego
kanonik katedralny praski, wyszehradzki, ołomuniecki/1319 - 1334
proboszcz wyszehradzki1319 - 1334

biskup ołomuniecki
1334 - 27 IX 1351
Jagiellonowie
książę/królewiczurządposługa
Fryderyk Jagiellończyk
s. Kazimierza IV Jagiellończyka

biskup krakowski
13 IV 1488 - 14 III 1503
kardynał prezbiter Santa Lucia in Septisolio20 IX 1493 - 14 III 1503

arcybiskup gnieźnieński; Prymas Polski
ok.22 XII 1493 - 14 III 1503
Jan Ochstat de Thelnicz
s. nat. Zygmunta I Starego
prepozyt kapituły katedralnej poznańskiej1512 - 1519
prepozyt kapituły katedralnej płockiej

biskup wileński
1519 - 1536

biskup poznański
1536 - 18 II 1538
synowie królów elekcyjnych
książę/królewiczurządposługa
Jan Albert (Olbracht) Waza
s. Zygmunta III Wazy

biskup warmiński
21 X 1621 - 1633

biskup krakowski
20 XI 1632 - 29 XII 1634
kardynał diakon Sanctae Marie in Aquiro w Rzymie19 XI 1629* (20 XII 1632**) -
29 XII 1634

*mianowany in pectore (w sekrecie)
** oficjalnie ogłoszony
Karol Ferdynand Waza
s. Zygmunta III Wazy

biskup koadiutor (pomocniczy) wrocławski
20 XII 1619 - 3 V 1625
kanonik kapituły katedralnej wrocławskiej/15 V 1624 - 3 V 1625

biskup wrocławski
3 V 1625 - 9 V 1655
opat komendatoryjny klasztoru kanoników regularnych w Czerwińsku18 I 1634 - /18 X 1641
opat komendatoryjny klasztoru benedyktynów w TyńcuVIII 1636 - 1641

biskup płocki
1640 - 9 V 1655
opat komendatoryjny klasztoru cystersów w Mogile k. Krakowa31 V 1650 - 9 V 1655
proboszcz generalny (opat) Zakonu Bożogrobców w Miechowie1652/19 I 1653 - 9 V 1655
Jan II Kazimierz Waza
s. Zygmunta III Wazy
kardynał diakon w Rzymie28 V 1645 - XI 1647
Klemens Wacław Wettin
s. Augusta III Sasa

biskup Fryzyngi
1763 - 1768

biskup Ratyzbony

arcybiskup trewirski
10 II 1768 - 1801

biskup Augsburga
10 II 1768 - 27 VII 1812
książęta pomorscy
książę/królewiczurządposługa
Konrad II
s. Warcisława II Świętoborzyca

biskup kamieński
1219 - 7 X/25 XII 1233
Bogusław VIII słupski
s. Bogusława V Wielkiego
kanonik kapituły katedralnej kamieńskiejok.1386 - 1386

biskup kamieński (elekt)
1386 - 24 VIII 1387
administrator biskupstwa kamieńskiego24 VIII 1387 - 1389
archidiakon i kanonik kapituły halbersztadzkiej? - 1389
Warcisław VIII Germatius
s. Warcisława VI Jednookiego
archidiakon trzebusicki (Tribsees)1387 - 1393
kanonik w Schwerinie i Lubece1391 - 1393
Otton II szczeciński
s. Świętobora I szczecińskiego

arcybiskup ryski (elekt; nie objęte)
VI 1394 - II 1396

koadiutor arcybiskupstwa ryskiego
II 1396 - lato 1397
(form. do 27 III 1428)
Krzysztof
s. nat. Bogusława X Wielkiego
prepozyt kościoła kolegiackiego NMP w Szczecinie/3 V 1498 - ok.1521
prepozyt kościoła Św. Mikołaja w Gryfii (Greifswald)1501 - ok.1521
kanonik katedralny kamieński? - ?
archidiakon uznamski1508 - 1521
wikary kościoła Św. Ducha w Gryfii1510 - ?
prepozyt kolegiaty w Güstrow1516 - ?
archidiakon dymiński1518 - 1521
archidiakon trzebusicki1518 - 1520
proboszcz w Strzałowie (Stralsund)? - ?
kanonik kościoła Św. Ottona w Szczecinie? - ?
proboszcz w Czasnevitz1520/21 - ok.1521
proboszcz w Garz1520/21 - ok.1521
Joachim
pr. s. nat. Bogusława X Wielkiego
prepozyt kołobrzeski16 X 1529 - ok.1549
Jan Fryderyk Mocny
s. Filipa I Pobożnego

biskup kamieński (Pomorski Kościół Ewangelicki)
15 VI 1557 - VI 1574
Kazimierz VII darłowski
s. Filipa I Pobożnego

biskup kamieński (Pomorski Kościół Ewangelicki)
26 X 1574 - 20 VI 1602
Georg Herz
pr. s. nat. Jerzego I pomorskiego
pastor w Ryszewku k. Pyrzyc/1590 - 1590
pastor w Kozielicach k. Pyrzyc1590 - 1623?
Franciszek I szczeciński
s. Filipa I Pobożnego
koadiutor biskupstwa kamieńskiego1592 - 15 IX 1602

biskup kamieński (Pomorski Kościół Ewangelicki)
15 IX 1602 - /26 VI 1618
Ulryk Rycerski
s. Bogusława XIII szczecińskiego

biskup kamieński (Pomorski Kościół Ewangelicki)
26 VI 1618 - 31 X 1622
Bogusław XIV Towarzyski
s. Bogusława XIII szczecińskiego

biskup kamieński (Pomorski Kościół Ewangelicki)
VI 1623 - 10 III 1637
literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry