dane tablicowevariakartka z kalendarza

kartka z kalendarza

styczeń
11406 - Przemysław Młodszy, książę oświęcimski zostaje zamordowany podczas podróży z Gliwic do Cieszyna (przez Czecha Marcina Chrzana nasłanego prawdopodobnie przez księcia raciborskiego Jana II Żelaznego)
1467 - narodziny Zygmunta Jagiellończyka (Starego) w Kozienicach
1580 - pochówek Wacława III Adama w kościele dominikanów w Cieszynie (podówczas użytkowanym jako zbór luterański)
21377 - śmierć Kazimierza IV słupskiego w Bydgoszczy341462 - pochówek Siemowita VI płockiego w katedrze płockiej51173 - śmierć Bolesława Kędzierzawego61426 - prawdopodobna data śmierci Siemowita IV Młodszego w Gostyninie
1652 - narodziny (w Warszawie) Jana Zygmunta, syna Jana II Kazimierza Wazy
71069 - Mieszko, syn Bolesława Szczodrego zostaje otruty podczas uczty (prawdopodobnie w Krakowie)
1520 - Zygmunt Stary nadaje w Toruniu przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: ustanowienie obowiązkowego minimalnego zakresu pańszczyzny w wysokości jednego dnia w tygodniu, wolna (tylko dla szlachty) żegluga po Wiśle, ograniczenie kompetencji sądów miejskich w przypadku, gdy sprawcą przestępstwa dokonanego w mieście jest szlachcic
1601 - zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad siłami szwedzkimi w bitwie pod Kiesią
81499 - narodziny (w Krakowie?) Jana Ochstat de Thelnicz, naturalnego syna Zygmunta I Starego
1623 - pochówek Ulryka Rycerskiego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
91608 - śmierć (w Krakowie) Jana Kazimierza (I), syna Zygmunta III Wazy10111266 - śmierć Świętopełka gdańskiego w Gdańsku
1288 - Henryk III głogowski zostaje pasowany na rycerza przez Henryka IV Prawego
1331 - śmierć Przemka II głogowskiego
121566 - pochówek (w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy) Jerzego Fryderyka, syna Henryka XI legnickiego13po 1352 - śmierć Władysława legnickiego141092 - śmierć Wratysława II czeskiego, domniemanego tytularnego króla polskiego w latach 1085-92
1653 - śmierć (we Wrocławiu) Jerzego Rudolfa legnickiego
151542 - Fryderyk Kazimierz frysztacki zostaje ochrzczony w Pardubicach
1648 - pochówek Władysława IV Wazy w katedrze krakowskiej
1664 - narodziny Chrystiana Ludwika, syna Chrystiana legnickiego
161734 - pochówek Jana III Sobieskiego (z żoną Marią Kazimierą de La Grange d'Arquein) i Augusta II Mocnego w katedrze krakowskiej
1817 - pochówek (w bazylice w Saint-Denis k. Paryża) Ludwiki de Lorraine-Vaudémont, królowej francuskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1575-89
171180/90 - śmierć Konrada Plątonogiego
1571 - pochówek Fryderyka III legnickiego w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
1621 - pochówek Franciszka I szczecińskiego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
1649 - koronacja Jana II Kazimierza Wazy w katedrze krakowskiej
1732 - narodziny Stanisława Antoniego (później Augusta) Poniatowskiego w Wołczynie
1734 - koronacja Augusta III Sasa i Marii Józefy w katedrze krakowskiej
181423 - śmierć Henryka X Młodszego Rumpolda, księcia głogowskiego (w obozie wojskowym w okolicach Flensburgu w regionie Szlezwik)191608 - pochówek (w katedrze krakowskiej) Jana Kazimierza (I), syna Zygmunta III Wazy
1625 - Władysław IV Waza zostaje odznaczony przez papieża Urbana VIII tytułem Defensor Fidei (Obrońca Wiary)
201292 - narodziny (w Pradze) Elżbiety Przemyślidki, królowej czeskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1310-30
1320 - koronacja Władysława Łokietka w katedrze krakowskiej
1513 - śmierć Heleny moskiewskiej, wdowy po Aleksandrze I Jagiellończyku
1600 - Zygmunt III Waza otrzymuje Order Złotego Runa z rąk króla Hiszpanii, Filipa III
1652 - śmierć Chrystiana Alberta, syna Ludwika IV legnickiego
21
221342 - śmierć Henryka IV Wiernego w Żaganiu
1595 - narodziny (w Oławie) Jerzego Rudolfa legnickiego
1721 - śmierć (w Dreźnie) Fryderyka Augusta Franciszka, syna Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)
231793 - II rozbiór Rzeczypospolitej: Rzeczpospolita traci obszar ok. 310 tys. km2 zamieszały przez ok. 4 miliony ludności241355 - Ludwik Andegaweński nadaje w Budzie przywilej na rzecz rycerstwa polskiego; główne postanowienia: obietnica zachowania praw poszczególnych stanów, rezygnacja monarchy z prawa stacji, zobowiązanie do nienakładania nadzwyczajnych podatków i wynagradzania rycerstwu strat doznanych podczas zagranicznych wypraw wojennych
1507 - koronacja Zygmunta Jagiellończyka (Starego) w katedrze krakowskiej
1588 - hetman Jan Zamoyski rozbija siły arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga (pretendenta do tronu polskiego) w bitwie pod Byczyną; Maksymilian Habsburg dostaje się do niewoli
25261699 - zawarcie traktatu pokojowego z Turcją w Karłowicach: Rzeczpospolita odzyskuje Kamieniec Podolski i Bracławszczyznę; ostateczne zakończenie sporów militarnych pomiędzy Rzeczpospolitą i Imperium Osmańskim271736 - Stanisław I Leszczyński zrzeka się tronu polskiego281065 - śmierć Mieszka, syna Kazimierza I Odnowiciela, hipotetycznego księcia kujawskiego (kruszwickiego)
1573 - na sejmie konwokacyjnym w Warszawie wydany zostaje akt konfederacji generalnej zapewniający swobodę wyznania innowiercom na terenie Rzeczypospolitej
291601 - śmierć (w Moulins) Ludwiki de Lorraine-Vaudémont, królowej francuskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1575-89301018 - zawarcie traktatu pokojowego pomiędzy Bolesławem I Chrobrym i cesarzem Henrykiem II w Budziszynie: potwierdzenie polskiego panowania nad Milskiem, Łużycami i Morawami
1300 - śmierć Bolka (Starszego), syna Bolka I Surowego
1716 - śmierć (w Blois) Marii Kazimiery de La Grange d'Arquein, wdowy po Janie III Sobieskim
311632 - narodziny Zygmunta, syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego
1676 - pochówek Jana II Kazimierza Wazy i Michała Korybuta Wiśniowieckiego w katedrze krakowskiej
luty
11220/21 - pochówek Bogusława II uznamsko-szczecińskiego w kościele Św. Jakuba w Szczecinie
1411 - zawarcie traktatu pokojowego w Toruniu kończącego tzw. Wielką Wojnę pomiędzy Królestwem Polskim i Wielkim Księstwem Litewskim a Zakonem Krzyżackim: powrót Żmudzi do Litwy i ziemi dobrzyńskiej do Polski
1590 - śmierć Jana Ernesta, syna Bogusława XIII szczecińskiego
21572 - narodziny (w Łubnej k. Sieradza) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Macieja Łubieńskiego, interreksa w roku 1648
1676 - koronacja Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery w katedrze krakowskiej
1733 - śmierć Augusta II Mocnego w Warszawie
31614 - narodziny (w Brzegu) Henryka i Ernesta, synów-bliźniąt Jana Chrystiana brzeskiego
1618 - śmierć Filipa II Pobożnego w Szczecinie
41614 - śmierć (w Brzegu) Henryka i Ernesta, synów-bliźniąt Jana Chrystiana brzeskiego
1633 - pochówek Zygmunta III Wazy i Konstancji Habsburżanki w katedrze krakowskiej
51766 - Stanisław I Leszczyński ulega wypadkowi: od ognia w kominku zapaliło się na nim ubranie, powodując rozległe obrażenia61625 - śmierć Filipa Juliusza wołogoskiego w Wołogoszczy
1633 - koronacja Władysława IV Wazy w katedrze krakowskiej
71635 - pochówek Aleksandra Karola, syna Zygmunta III Wazy w katedrze krakowskiej
81296 - Przemysł II zostaje zamordowany w Rogoźnie z inicjatywy Brandenburczyków
1633 - śmierć Rudolfa, syna Jana Chrystiana brzeskiego
1676 - pochówek Jerzego IV Wilhelma legnickiego w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
1751 - pochówek (w kościele Temple-Neuf w Strasburgu) Maurycego Saskiego, naturalnego syna Augusta II Mocnego
91387 - pochówek (w kościele Św. Chryzogona w Zadarze) Elżbiety Bośniaczki, tytularnej królowej polskiej w latach 1370-82
1600 - śmierć Jana Fryderyka Mocnego w Wołogoszczy
1613 - śmierć (w Brzegu) Joachima, syn Jana Chrystiana brzeskiego
101598 - śmierć (w Warszawie) Anny Habsburżanki, żony Zygmunta III Wazy
1598 - narodziny i śmierć (w Warszawie) Krzysztofa, syna Zygmunta III Wazy
1822 - śmierć (w Wiedniu) Alberta Kazimierza Augusta, księcia cieszyńskiego, syna Augusta III Sasa
111418 - śmierć Bogusława VIII słupskiego121574 - pochówek Zygmunta II Augusta w katedrze krakowskiej
1590 - pochówek Jana Ernesta, syna Bogusława XIII szczecińskiego w kościele NMP w Bardzie
1798 - śmierć Stanisława II Augusta w Petersburgu
131575 - koronacja Henryka Walezego na króla francuskiego w Reims
1664 - narodziny (w Moskwie) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Teodora Andrzeja Potockiego, interreksa w roku 1733
141452 - śmierć Konrada VII Białego we Wrocławiu
1460 - śmierć Władysława głogowskiego w Głogowie (data przybliżona)
1560 - śmierć Filipa I Pobożnego w Wołogoszczy
1995 - pochówek Stanisława II Augusta w katedrze warszawskiej
151282 - Przemysł II zawiera układ (w Kępnie) z Mściwojem II, zapewniając sobie sukcesję Pomorza Gdańskiego po śmierci Mściwoja
1386 - chrzest Jogaiły w obrządku rzymskim (przyjmuje imię Władysław)
1540 - narodziny (w Kępince) Jerzego (II), syna Filipa I Pobożnego
1549 - narodziny Barnima X Młodszego w Wołogoszczy
161495 - śmierć Janusza II płockiego w Różanie171614 - pochówek (w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu) Henryka i Ernesta, synów-bliźniąt Jana Chrystiana brzeskiego181345 - śmierć Siemowita II rawskiego w Wiskitkach k. Sochaczewa
1425 - Władysław III Warneńczyk zostaje ochrzczony w Krakowie
1538 - śmierć (w Poznaniu) Jana Ochstat de Thelnicz, naturalnego syna Zygmunta I Starego
1571 - śmierć Chrystiana Augusta, syna Wacława III Adama cieszyńskiego
1613 - pochówek (w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu) Joachima, syna Jana Chrystiana brzeskiego
191309 - śmierć Bogusława IV Ciało i Dusza w Wołogoszczy (?)
1594 - koronacja Zygmunta III Wazy na króla szwedzkiego w Uppsali
201388 - śmierć Władysława Białego w Strasburgu
1530 - koronacja vivente rege Zygmunta Augusta w katedrze krakowskiej
1578 - Stefan Batory przyjmuje w Warszawie (przed kościołem Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu) hołd pruski margrabiego Ansbach i Bayreuth, Jerzego Fryderyka Hohenzollerna
1652 - śmierć (w Warszawie) Jana Zygmunta, syna Jana II Kazimierza Wazy
211574 - koronacja Henryka Walezego w katedrze krakowskiej
1560 - pochówek Filipa I Pobożnego w kościele Św. Piotra w Wołogoszczy
221296 - śmierć Henryka V Brzuchatego (prawdopodobnie w Legnicy)
1476 - śmierć Henryka XI głogowskiego w Kożuchowie
1520 - narodziny Fryderyka III legnickiego
231280 - Wojska Leszka II Czarnego pokonują oddziały księcia halickiego, Lwa Daniłowicza (wspomaganego przez Tatarów i Jaćwięgów) pod Goślicami
1766 - śmierć Stanisława I Leszczyńskiego w Lunéville
241243 - Bolesław Rogatka organizuje turniej rycerski w Lwówku Śląskim (jest to pierwszy wzmiankowany w źródłach turniej rycerski na ziemiach polskich)
1586 - narodziny (w Bardzie) Jana Ernesta, syna Bogusława XIII szczecińskiego
251395 - śmierć Warcisława VII słupskiego
1495 - pochówek Janusza II płockiego w katedrze płockiej
1774 - śmierć (w Dreźnie) Jana Jerzego Kawalera Saskiego, naturalnego syna Augusta II Mocnego
261289 - bitwa pod Siewierzem pomiędzy stronnikami Henryka IV Prawego (książęta śląscy) i Bolesława II płockiego (książęta kujawscy); śmierć Przemka ścinawskiego podczas bitwy
1294 - narodziny Jana (I), syna Wacława II czeskiego
1603 - śmierć (w Madrycie) Marii Hiszpańskiej, cesarzowej rzymskiej i tytularnej królowej polskiej w roku 1576
271462 - śmierć Władysława II płockiego
1493 - Jan Olbracht nadaje w Piotrkowie przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: obostrzenia kar dla złoczyńców i gwałtowników, chłop może opuścić wieś dopiero po uregulowaniu wszystkich powinności względem pana, zakaz ingerencji kościelnej w sądy świeckie
1664 - śmierć Chrystiana Ludwika, syna Chrystiana legnickiego
281572 - śmierć (w Linzu) Katarzyny Habsburżanki, żony Zygmunta II Augusta
1672 - śmierć (w Legnicy) Chrystiana legnickiego
291388 - Władysław Jagiełło nadaje w Piotrkowie przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: zobowiązanie do wykupienia szlachcica, który trafiłby do niewoli podczas wyprawy poza granice kraju, obowiązek wypłaty żołdu za wyprawy wojenne poza granice kraju w kwocie 3 grzywien od kopii
marzec
11168 - śmierć Kazimierza, syna Kazimierza II Sprawiedliwego
1294 - śmierć Jana (I), syna Wacława II czeskiego
1309 - pochówek Bogusława IV Ciało i Dusza w kościele NMP w Szczecinie
1456 - narodziny (w Krakowie) Władysława, syna Kazimierza IV Jagiellończyka
21333 - śmierć Władysława I Łokietka w Krakowie
1427 - śmierć (w Krakowie) Kazimierza, syna Władysława II Jagiełły
31421 - śmierć Jana Kropidły w Opolu
1578 - Stefan Batory nadaje w Warszawie przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: zrzeczenie się przez króla uprawnień najwyższego sędziego na rzecz powołanego Trybunału Koronnego (składającego się z 27 deputatów szlacheckich wybieranych corocznie przez sejmiki deputackie oraz 6 duchownych wybieranych przez kapituły), upoważnienie Trybunału do rozpatrywania apelacji od wyroków sądów ziemskich, grodzkich i podkomorskich
1588 - śmierć Henryka XI legnickiego w Krakowie
41386 - koronacja Władysława Jagiełły w katedrze krakowskiej
1430 - Władysław Jagiełło nadaje w Jedlnej przywilej na rzecz szlachty i mieszczan; główne postanowienia: zakaz uwięzienia szlachcica-posesjonata bez wyroku sądowego, zwolnienie mieszczan-ziemian z poradlnego, w przypadku, gdy wraz z rodziną zamieszkują w mieście, a ziemię swą uprawiają przez ogrodnika, bądź rataja
1484 - śmierć królewicza Kazimierza Jagiellończyka w Grodnie
1518 - Zygmunt Stary otrzymuje Order Złotego Runa z rąk cesarza Karola V
51326 - narodziny Ludwika Andegaweńskiego w Wyszehradzie61495 - śmierć Jana II legnickiego71393 - śmierć Bogusława VI wołogoskiego
1606 - śmierć Bogusława XIII szczecińskiego w Szczecinie
1687 - śmierć (w Górze Kalwarii) bpa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego, interreksa w roku 1674
81798 - pochówek Stanisława II Augusta w kościele Św. Katarzyny w Petersburgu91652 - pierwsze zastosowanie liberum veto (przez posła upickiego Władysława Sicińskiego, który nie zgodził się na przedłużenie obrad sejmu)101000 - podczas zjazdu w Gnieźnie pomiędzy Bolesławem Chrobrym i cesarzem Ottonem III utworzona zostaje metropolia gnieźnieńska, obejmująca arcybiskupstwo w Gnieźnie i biskupstwa w Kołobrzegu, Krakowie i Wrocławiu
1312 - śmierć Kazimierza bytomskiego
1526 - śmierć Janusza III mazowieckiego w Warszawie
1637 - śmierć Bogusława XIV Towarzyskiego (w Szczecinie), ostatniego męskiego przedstawiciela dynastii Gryfitów
111420 - śmierć Henryka II ziębickiego121602 - śmierć Chrystiana Adama, syna Adama Wacława cieszyńskiego
1620 - śmierć Augusta (I), syna Jana Chrystiana brzeskiego
1664 - pochówek Ludwika IV legnickiego w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
131202 - śmierć Mieszka III Starego w Kaliszu
1341 - śmierć Trojdena I czerskiego
1516 - śmierć (w Budzie) Władysława II, króla czeskiego i węgierskiego, syna Kazimierza IV Jagiellończyka
141397 - śmierć Henryka VIII Młodszego Wróbla w Szprotawie
1503 - śmierć (w Krakowie) Fryderyka, arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskiego, syna Kazimierza IV Jagiellończyka
1728 - śmierć (w Dreźnie) Józefa Augusta Wilhelma, syna Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)
151150/67 - śmierć Wierzchosławy-Anastazji, żony Bolesława IV Kędzierzawego
1600 - pochówek Jana Fryderyka Mocnego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
1619 - narodziny Augusta (I), syna Jana Chrystiana brzeskiego
161631 - śmierć Ernesta (II), syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego
1764 - śmierć (w Pillnitz k. Drezna) Fryderyka Augusta Rutowskiego, naturalnego syna Augusta II Mocnego
17181187 - śmierć Bogusława I pomorskiego w okolicach Sośnicy k. Nowego Warpna
1294 - narodziny Henryka VI Dobrego
1618 - pochówek Filipa II Pobożnego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
191058 - śmierć Kazimierza Odnowiciela w Poznaniu
1238 - śmierć Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim
1516 - pochówek (w katedrze w Székesfehérvár) Władysława II, króla czeskiego i węgierskiego, syna Kazimierza IV Jagiellończyka
1698 - śmierć (w Rzymie) Władysława Konstantego, naturalnego syna Władysława IV Wazy
1747 - śmierć (w Lunéville) Katarzyny Opalińskiej, żony Stanisława I Leszczyńskiego
201601 - pochówek (w klasztorze kapucynów w Paryżu) Ludwiki de Lorraine-Vaudémont, królowej francuskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1575-89211063 - śmierć (w Saalfeld) Rychezy Lotaryńskiej, wdowy po Mieszku II Lambercie
1295 - narodziny Jana (II), syna Wacława II czeskiego
1340 - śmierć Bolesława Jerzego II, księcia halicko-wołyńskiego, syna Trojdena I czerskiego
1514 - narodziny Bogusława (XI), syna Jerzego I pomorskiego
221201 - śmierć Jarosława opolskiego, biskupa wrocławskiego
1557 - narodziny Kazimierza VII darłowskiego w Wołogoszczy
1609 - narodziny Jana II Kazimierza Wazy w Krakowie
231371 - w wyniku uderzenia pioruna uległo zniszczeniu wnętrze kaplicy królewskiej w katedrze poznańskiej: piorun impetem swoim zrobił otwór w sklepieniu kaplicy królewskiej i potrzaskał zawieszone na ścianie portrety króla Przemysła i królowej
1823 - śmierć (w Ucianie na Litwie) Stanisława Manuzziego, naturalnego syna Stanisława II Augusta
241577 - narodziny Franciszka I szczecińskiego w Bardzie
1644 - śmierć (w Wilnie) Cecylii Renaty Habsburżanki, żony Władysława IV Wazy
251602 - śmierć (w Brzegu) Joachima Fryderyka brzeskiego261267 - papież Klemens IV kanonizuje Jadwigę, żonę Henryka Brodatego271374 - prawdopodobna data narodzin Ruperta I legnickiego
1390 - śmierć Jadwigi żagańskiej, córki Henryka V Żelaznego, wdowy po Kazimierzu III Wielkim
1428 - śmierć Ottona II szczecińskiego
1532 - śmierć Jana II Dobrego (ostatniego Piasta opolskiego) w Raciborzu
28
291329 - Wacław płocki składa hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu30311580 - narodziny Bogusława XIV Towarzyskiego w Bardzie
1672 - pochówek Chrystiana legnickiego w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
kwiecień
11548 - śmierć Zygmunta I Starego w Krakowie
1579 - Stefan I Batory wydaje akt erekcyjny i akt fundacyjny Akademii Wileńskiej
1640 - narodziny Zygmunta Kazimierza, syna Władysława IV Wazy
21335 - śmierć (w Tyrolu) Henryka Karynckiego, króla czeskiego i tytularnego króla polskiego w latach 1306-10
1631 - pochówek (prawdopodobnie w kaplicy zamkowa Św. Jadwigi w Brzegu) Ernesta (II), syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego
31706 - śmierć Ferdynanda II, barona von und zu Hohenstein, prawnuka przedostaniego Piasta cieszyńskiego Adama Wacława41618 - pochówek Adama Wacława cieszyńskiego w kościele dominikanów w Cieszynie
1671 - śmierć Chrystiana Augusta, syna Augusta, hrabiego legnickiego
1794 - Tadeusz Kościuszko zwycięża w bitwie pod Racławicami wojska rosyjskie dowodzone przez generała Tormasowa
51503 - pochówek (w katedrze krakowskiej) Fryderyka, arcybiskupa gnieźnieńskiego i biskupa krakowskiego, syna Kazimierza IV Jagiellończyka
1764 - Stanisław August Poniatowski otrzymuje Order Czarnego Orła z rąk króla Prus, Fryderyka II
61596 - śmierć Fryderyka IV legnickiego w Legnicy
1617 - narodziny Rudolfa, syna Jana Chrystiana brzeskiego
7
891241 - porażka połączonych sił krakowsko-śląsko-wielkopolsko-opolskich (wspieranych przez oddziały zakonów krzyżowych: templariuszy, joannitów i Krzyżaków) z wojskami mongolskimi w bitwie pod Legnicą; śmierć Henryka Pobożnego (oraz jego kuzyna Bolesława Szepiołki) podczas bitwy
1606 - pochówek Bogusława XIII szczecińskiego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
101525 - Albrecht Hohenzollern składa hołd lenny Zygmuntowi I Staremu na rynku krakowskim (tzw. Hołd Pruski).
1616 - narodziny (w Brzegu) Ludwika IV legnickiego
111079 - biskup krakowski Stanisława ze Szczepanowa zostaje zamordowany z rozkazu Bolesława Szczodrego
1254 - śmierć Sobiesława III, syna Sambora II lubiszewsko-tczewskiego
1493 - narodziny Jerzego I pomorskiego w Darłowie
121069 - prawdopodobna data urodzin Mieszka, syna Bolesława II Szczdorego
1439 - śmierć Jana I żagańskiego w Żaganiu
1500 - narodziny Barnima (IX), syna Bogusława X Wielkiego
131369 - śmierć Henryka V Żelaznego w Żaganiu14966 - najbardziej prawdopodobna data (sobota wielkanocna) chrztu Mieszka I w obrządku rzymskim
151673 - śmierć (w Ujazdowie) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Mikołaja Prażmowskiego, interreksa w latach 1668-1669161045 - narodziny Mieszka, syna Kazimierza I Odnowiciela, hipotetycznego księcia kujawskiego (kruszwickiego)
1182 - śmierć Bolesława, syna Kazimierza II Sprawiedliwego
1718191618 - narodziny (w Oławie) Chrystiana legnickiego201194 - śmierć Odona Mieszkowica, księcia kaliskiego
1552 - narodziny Fryderyka IV legnickiego
211352 - śmierć Bolesława III Rozrzutnego w Brzegu
2223997 - śmierć biskupa Wojciecha w czasie jego akcji misyjnej w Prusach
1358 - śmierć Mikołaja Małego ziębickiego na Węgrzech (podczas powrotu z pielgrzymki do Ziemi Świętej)
241277 - zwycięstwo wojsk legnicko-jaworskich (dowodzonych przez Henryka V Brzuchatego) nad siłami Przemysła II oraz książąt głogowskich (Henryka III, Konrada II i Przemka) w bitwie pod Stolcem251286 - śmierć Bernarda Zwinnego, księcia lwóweckiego
1333 - koronacja Kazimierza Wielkiego w katedrze krakowskiej
261496 - Jan I Olbracht nadaje w Piotrkowie przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: wolność żeglugi rzecznej dla wszystkich stanów (i zakaz zamykania spławu na rzekach przez tamy rybackie), ograniczenie wolności chłopów: najwyżej jeden syn chłopski rocznie może opuścić wieś (pod warunkiem, że otrzyma od pana pozwolenie pisemne), zaostrzenie kar za zbiegostwo, początek przypisania chłopa do ziemi, zakaz posiadania dóbr ziemskich przez mieszczan, zwolnienie z ceł towarów szlacheckich z domu lub do domu wiezionych (tj. na własny użytek, lub własnej produkcji)
1609 - Jan II Kazimierz Waza zostaje ochrzczony w Krakowie
1635 - pochówek (w kościele Matki Bożej Łaskawej w Warszawie) Jana Alberta, biskupa krakowskiego, syna Zygmunta III Wazy
271270 - śmierć Władysława Henrykowica, księcia wrocławskiego i arcybiskupa salzburskiego w Salzburgu
1468 - narodziny (w Krakowie) Fryderyka,syna Kazimierza IV Jagiellończyka
1488 - śmierć Bolesława V warszawskiego w Łomży
281494 - narodziny Kazimierza VIII Bogusławowica
291488 - śmierć Wacława żagańskiego we Wrocławiu
1488 - tymczasowy pochówek Bolesława V warszawskiego w kościele Św. Jerzego w Warszawie
301310 - narodziny Kazimierza III Wielkiego w Kowalu k. Włocławka
1436 - śmierć Ludwika II legnicko-brzeskiego w Legnicy
1553 - narodziny (w Nomeny) Ludwiki de Lorraine-Vaudémont, królowej francuskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1575-89
1570 - narodziny Chrystiana Augusta, syna Wacława III Adama cieszyńskiego
1632 - śmierć Zygmunta III Wazy w Warszawie
1655 - narodziny Chrystiana Augusta, syna Augusta, hrabiego legnickiego
maj
11315 - śmierć (w Ratzenburgu) Małgorzaty Brandenburskiej, wdowy po Przemyśle II
1576 - koronacja Stefana Batorego i Anny Jagiellonki w katedrze krakowskiej
1680 - narodziny (w Warszawie) Konstantego Władysława, syna Jana III Sobieskiego
21069 - Bolesław II Szczodry zajmuje Kijów i osadza swego szwagra Izasława na tronie wielkoksiążęcym31285 - Leszek II Czarny pokonuje buntowników (możnych krakowskich) i siły Konrada II czerskiego w bitwie pod Bogucicami nad Rabą
1459 - najbardziej prawdopodobna data śmierci Eryka Pomorskiego
1464 - śmierć Świętobora, syna Warcisława X wołogoskiego
1660 - Jan II Kazimierz Waza zawiera pokój ze Szwedami w Oliwie (kończący tzw. Potop szwedzki), na mocy którego zrzeka się wszelkich praw do tronu szwedzkiego i przekazuje Szwecji większą część Inflant (wraz z Rygą)
1791 - dzięki zabiegom stronnictwa patriotyczno-królewskiego, Sejm Wielki (Sejm Czteroletni) uchwala Ustawę Rządową z dnia 3 maja (konstytucję)
41571 - śmierć Fryderyka Kazimierza frysztackiego w Přelouč k. Pardubic51194 - Kazimierz Sprawiedliwy umiera w Krakowie podczas uczty (prawdopodobnie otruty)
1228 - Władysław III Laskonogi wydaje w Cieni (k. Kalisza) przywilej dla możnowładców małopolskich; główne postanowienia: obietnica zachowania praw poszczególnych panów krakowskich i sandomierskich, zobowiązanie księcia do nienakładania nienależytych ciężarów i podatków i sprawowania sprawiedliwych sądów
1523 - zamach na Zygmunta I Starego: nieznany zamachowiec strzela (niecelnie) z rusznicy do króla stojącego w oknie 'Kurzej Stopki' na zamku wawelskim
1828 - śmierć (w Warszawie) Michała Mikołaja Cichockiego, naturalnego syna Stanisława II Augusta
61288 - narodziny Przemysła Ottokara, syna Wacława II czeskiego
1326 - śmierć Bernarda Statecznego, księcia świdnickiego
1430 - śmierć Bolesława I cieszyńskiego w Cieszynie
1437 - śmierć Bolesława IV opolskiego
1625 - pochówek Filipa Juliusza wołogoskiego w kościele Św. Piotra w Wołogoszczy
1787 - Stanisław II August otrzymuje Order Św. Andrzeja Pierwszego Powołańca z rąk carycy Rosji, Katarzyny II
71155 lub 1156 - śmierć Racibora I pomorskiego
1306 - śmierć Przemysła raciborskiego w Raciborzu
1393 - prawdopodobna data śmierci Henryka mazowieckiego, biskupa-nominata płockiego, syna Siemowita III Starszego
1586 - śmierć Jerzego II Wspaniałego w Brzegu
1602 - pochówek Joachima Fryderyka brzeskiego w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu
1765 - Stanisław II August ustanawia Order Św. Stanisława
81306 - pochówek Przemysła raciborskiego w kościele dominikanów w Raciborzu
1551 - śmierć (w Krakowie) Barbary Radziwiłłówny, żony Zygmunta II Augusta
91271 - śmierć Warcisława II gdańskiego w Wyszogrodzie
1488 - śmierć Fryderyka I legnickiego
1655 - śmierć (w Wyszkowie) Karola Ferdynanda, biskupa wrocławskiego i płockiego, syna Zygmunta III Wazy
101520 - narodziny (w Karnkowie k. Lipca) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego, interreksa w latach 1586-1587
1584 - śmierć Jerzego Krzysztofa, syna Jana Jerzego brzeskiego
1605 - śmierć Kazimierza VII darłowskiego w Neuhausen k. Darłowa
1667 - śmierć (w Warszawie) Ludwiki Marii Gonzaga, żony Jana II Kazimierza Wazy, wdowy po Władysławie IV Wazie
111573 - elekcja Henryka Walezego121420 - śmierć (w Krakowie) Elżbiety z Pilczy Granowskiej, żony Władysława II Jagiełły
1488 - pochówek Bolesława V warszawskiego w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
1575 - na zjeździe w Stężycy szlachta podejmuje decyzję o detronizacji Henryka Walezego, w związku z faktem, iż nie powrócił do kraju (pomimo wyznaczenia przez sejm warszawski z roku 1574 ostatecznego terminu do powrotu)
1670 - narodziny Fryderyka Augusta Wettina (późniejszego Augusta II Mocnego) w Dreźnie
131229 albo 1230 - śmierć Kazimierza I opolskiego w Opolu
1531 - pochówek Jerzego I pomorskiego w kościele kolegiackim Św. Ottona w Szczecinie
1583 - narodziny (w Erfurcie) Jerzego Krzysztofa, syna Jana Jerzego brzeskiego
141313 - śmierć Bolesława I opolskiego w Opolu
1653 - pochówek Jerzego Rudolfa legnickiego w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
1679 - śmierć Augusta, hrabiego legnickiego (syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego) w Siemisławicach
15 1674 - śmierć abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Kazimierza Floriana Czartoryskiego, interreksa w latach 1673-1674161201 - śmierć Mieszka I Laskonogiego w Krakowie
1201 - narodziny (w Krakowie) Kazimierza, syna Władysława II Jagiełły
171264 - śmierć Warcisława III dymińskiego
1337 - śmierć Wacława (Wańka) płockiego w Wyszogrodzie
1501 - narodziny Stanisława, księcia czersko-warszawskiego
1819201648 - śmierć Władysława IV Wazy w Mereczu211674 - elekcja Jana (III) Sobieskiego
22231410 - śmierć Przemysława Noszaka w Cieszynie
1588 - pochówek Stefana Batorego w katedrze krakowskiej
2425992 - śmierć Mieszka I
1243 - zwycięstwo wojsk małopolskich wspartych posiłkami węgierskimi nad rycerstwem mazowieckim Konrada I, opolskim Mieszka II, wielkopolskim Przemysła I i kujawskim Kazimierza I w bitwie pod Suchodołem
1597 - śmierć Adama Gotarda, syna Adama Wacława cieszyńskiego
1612 - narodziny (w Warszawie) Jana Alberta, syna Zygmunta III Wazy
1654 - pochówek Bogusława XIV Towarzyskiego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
26271638 - śmierć (w Łowiczu) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Wężyka, interreksa w roku 1632
1671 - śmierć (w Przewornie) Chrystiana Augusta, syn Augusta, hrabiego legnickiego
281295 - śmierć Barnima II pomorskiego
291444 - narodziny Ottona III szczecińskiego
1493 - Jan Olbracht przyjmuje w Poznaniu hołd lenny z Prus Zakonnych wielkiego mistrza krzyżackiego Jana von Tieffen
1460 - śmierć Bolesława V Wołoszka w Głogówku
1580 - Stefan Batory zostaje odznaczony przez papieża Grzegorza XIII tytułem Defensor Fidei (Obrońca Wiary)
1596 - pochówek Fryderyka IV legnickiego w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
301159 albo 1163 - śmierć Władysława II Wygnańca w Altenburgu (?)311640 - narodziny Michała (Tomasza) Wiśniowieckiego w Białym Kamieniu
1979 - papież Jan Paweł II beatyfikuje Jadwigę Andegaweńską
czerwiec
11434 - śmierć Władysława Jagiełły w Gródku21273 - Bolesław Wstydliwy zwycięża Władysława opolskiego i małopolskich buntowników w bitwie pod Bogucinem (k. Olkusza)
1364 - śmierć Wacława I legnickiego
1444 - śmierć (w Wiedniu) Aleksandra płockiego, biskupa trydenckiego
1697 - konwersja Fryderyka Augusta I Wettina (późniejszego Augusta II Mocnego) na katolicyzm (z luteranizmu)
341102 - śmierć Władysława I Hermana (prawdopodobnie w Płocku)
1257 - śmierć Przemysła I w Poznaniu
1671 - pochówek (w Przewornie) Chrystiana Augusta, syna Augusta, hrabiego legnickiego
1683 - narodziny Jana, syna Jana III Sobieskiego
51239 - śmierć Władysława Odonica Plwacza w Poznaniu
1257 - Bolesław Wstydliwy na zjeździe w Koperni lokuje Kraków na prawie magdeburskim
61296 - narodziny Władysława legnickiego
1672 - Michał Korybut Wiśniowiecki zostaje odznaczony przez papieża Klemensa X tytułem Defensor Fidei (Obrońca Wiary)
71492 - śmierć Kazimierza Jagiellończyka w Grodnie
81469 - Przemysław II cieszyński składa (we Wrocławiu) hołd lenny (anty)królowi czeskiemu Maciejowi Korwinowi
1603 - śmierć (w Łowiczu) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego, interreksa w latach 1586-1587
1997 - papież Jan Paweł II kanonizuje Jadwigę Andegaweńską
91480 - śmierć (w Jońcu k. Płońska) Kazimierza III płockiego, biskupa płockiego
1586 - pochówek Jerzego II Wspaniałego w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu
1595 - narodziny Władysława (IV) Wazy w Łobzowie k. Krakowa
101294 - porażka oddziałów kujawskich w starciu z Litwinami w okolicach Trojanowa n. Bzurą; śmierć Kazimierza II łęczyckiego podczas bitwy
1690 - papież Aleksander VIII beatyfikuje Kingę, żonę Bolesława V Wstydliwego
111341 - śmierć Bolka II ziębickiego w Ziębicach
1480 - pochówek Kazimierza III płockiego i biskupa płockiego w kolegiacie w Pułtusku
12131394 - śmierć Warcisława VI Jednookiego w Wołogoszczy
1410 - śmierć Bolka III ziębickiego
14
151545 - śmierć (w Wilnie) Elżbiety Habsburżanki, żony Zygmunta II Augusta161435 - narodziny Jana II (Szalonego), księcia głogowsko-żagańskiego
1999 - papież Jan Paweł II kanonizuje Kingę, żonę Bolesława V Wstydliwego
171025 - śmierć Bolesława Chrobrego
1299 - Przemysł, książę raciborski lokuje Racibórz na prawie magdeburskim
1356 - Kazimierz Wielki lokuje Lwów na prawie magdeburskim
1501 - śmierć Jana I Olbrachta w Toruniu
1552 - narodziny Jana Jerzego brzeskiego
1592 - śmierć Ernesta Ludwika Pięknego w Wołogoszczy
1696 - śmierć Jana III Sobieskiego w Wilanowie k. Warszawy
181434 - pochówek Władysława Jagiełły w katedrze krakowskiej
1792 - zwycięstwo wojsk królewskich (dowodzonych przez Józefa Poniatowskiego) nad siłami rosyjskimi w bitwie pod Zieleńcami
191205 - zwycięstwo połączonych wojsk Konrada mazowieckiego i Leszka Białego na siłami Romana, księcia halicko-włodzimierskiego w bitwie pod Zawichostem; śmierć Romana halicko-włodzimierskiego podczas bitwy
1669 - elekcja Michała Korybuta Wiśniowieckiego
1702 - narodziny Fryderyka Augusta Rutowskiego, naturalnego syna Augusta II Mocnego
201566 - narodziny Zygmunta Wazy w twierdzy Gripsholm (gdzie w latach 1563-1567 król szwedzki Eryk XIV więził rodziców Zygmunta)
1605 - pochówek Kazimierza VII darłowskiego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
1644 - pochówek Cecylii Renaty Habsburżanki w katedrze krakowskiej
211226 - narodziny Bolesława V Wstydliwego w Korczynie
1305 - śmierć Wacława II czeskiego w Pradze
1356 - śmierć Bolesława II opolskiego
1413 - śmierć Świętobora I szczecińskiego
1528 - narodziny (w Madrycie) Marii Hiszpańskiej, cesarzowej rzymskiej i tytularnej królowej polskiej w roku 1576
1767 - śmierć abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Władysława Aleksandra Łubieńskiego, interreksa w latach 1763-1764
1806 - śmierć (w Zabeltitz k. Miśni) Franciszka Ksawerego, syna Augusta III Sasa
221792 - Stanisław II August ustanawia wojskowy Order Virtuti Militari (w celu uczczenia zwycięstwa w bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami)231262 - Siemowit I mazowiecki zostaje zamordowany w Jazdowie przez Litwinów (czynu tego miał osobiście dokonać szwagier księcia, Szwarno albo ruski banita Ostafij Konstantynowicz)
1290 - Henryk IV Prawy umiera we Wrocławiu (prawdopodobnie otruty)
24972 - zwycięstwo oddziałów polskich (Mieszka I i jego brata Czcibora) nad siłami margrabiego Hodona w bitwie pod Cidini (Cedynią?)
1294 - śmierć Konrada II czerskiego w Czerwińsku
1551 - pochówek Barbary Radziwiłłówny w katedrze wileńskiej
251447 - koronacja Kazimierza Jagiellończyka w katedrze krakowskiej
1689 - Fryderyk August Wettin (późniejszy August II Mocny) traci część kciuka u lewej ręki w wyniku wybuchu strzelby przeładowanej prochem
261295 - koronacja Przemysła II w katedrze gnieźnieńskiej
271290 - pochówek Henryka Prawego w kolegiacie Św. Krzyża i Św. Bartłomieja we Wrocławiu
1497 - śmierć Mikołaja II niemodlińskiego (zostaje ścięty na rynku w Nysie)
1697 - elekcja Fryderyka Augusta I Wettina (późniejszego Augusta II Mocnego)
281660 - wojska królewskie (pod dowództwem hetmana wielkiego litewskiego Pawła Jana Sapiehy i wojewody ruskiego Stefana Czarnieckiego) zwyciężają przeważających liczebnie Rosjan w bitwie pod Połonką
291566 - Zygmunt III Waza zostaje ochrzczony w twierdzy Gripsholm30
lipiec
1231376 - śmierć Mikołaja I opolskiego41307 - śmierć (w Horažďovicach) Rudolfa III Habsburga, króla czeskiego i tytularnego króla polskiego w latach 1306-7
1610 - wielkie zwycięstwo sił polsko-litewskich (pod dowództwem hetmana Stanisława Żółkiewskiego) nad przeważającymi liczebnie wojskami rosyjskimi (i wspierającymi ich szwedzkimi oddziałami dowodzonymi przez Jakuba Pontussona De la Gardie) pod Kłuszynem
51175/90 - śmierć Konrada, syna Bolesława I Wysokiego
1474 - śmierć Eryka II Lienzera w Wołogoszczy
1655 - pochówek (w kościele jezuitów w Warszawie) Karola Ferdynanda, biskupa wrocławskiego i płockiego, syna Zygmunta III Wazy
61592 - śmierć Jana Jerzego brzeskiego w Brzegu71572 - śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie
81343 - Kazimierz Wielki zawiera pokój wieczysty z Krzyżakami w Kaliszu (kończący zmagania polsko-krzyżackie aż do roku 1409), na mocy którego zrzeka się wszelkich praw do Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i ziemi michałowskiej, w zamian uzyskując powrót Kujaw i ziemi dobrzyńskiej do Polski
1869 - powtórny pogrzeb szczątków Kazimierza Wielkiego w katedrze krakowskiej
91595 - Władysław IV Waza zostaje ochrzczony w Krakowie101631 - śmierć (w Warszawie) Konstancji Habsburżanki, żony Zygmunta III Wazy111399 - śmierć Henryka VII z Blizną, księcia brzeskiego
1492 - pochówek Kazimierza Jagiellończyka w katedrze krakowskiej
1738 - narodziny (w Moritzburgu k. Drezna) Alberta Kazimierza Augusta, syna Augusta III Sasa
121704 - elekcja Stanisława Leszczyńskiego131617 - śmierć Adama Wacława cieszyńskiego w Brandysie k. Cieszyna
1733 - narodziny (w Dreźnie) Karola Krystiana, syna Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)
141664 - śmierć Jerzego III brzeskiego w Brzegu
1664 - śmierć Zygmunta, syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego
151410 - wielkie zwycięstwo sprzymierzonych sił polskich, litewskich i ruskich w bitwie z Krzyżakami (i wspierającymi ich książętami: oleśnickim Konradem VII i szczecińskim Kazimierzem V) pod Grunwaldem
1472 - śmierć (głodowa?) Baltazara żagańskiego w Przewozie
16171399 - śmierć Jadwigi Andegaweńskiej w Krakowie181523 - narodziny Jerzego II Wspaniałego w Legnicy
1651 - śmierć (w Krakowie) Aleksandra Kostki-Napierskiego, domniemanego naturalnego syna (?) Władysława IV Wazy
191399 - pochówek Jadwigi Andegaweńskiej w katedrze krakowskiej
1569 - Zygmunt II August przyjmuje w Lublinie hołd pruski księcia pruskiego, Albrechta Fryderyka Hohenzollerna
1592 - pochówek Ernesta Ludwika Pięknego w kościele Św. Piotra w Wołogoszczy
1702 - armia Augusta II Mocnego zostaje pobita przez Szwedów w bitwie pod Kliszowem (wskutek m.in. wycofania się z bitwy wojsk polskich hetmana wielkiego koronnego Hieronima Lubomirskiego)
2021
221018 - zwycięstwo Bolesława Chrobrego nad wojskami ruskimi Jarosława Mądrego w bitwie pod Wieleniem nad Bugiem
1726 - śmierć (w Żółkwi) Konstantego Władysława, syna Jana III Sobieskiego
231356 - śmierć (w Pradze) Bolesława, syna Kazimierza I cieszyńskiego
1422 - Władysław Jagiełło nadaje w Czerwińsku przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: zakaz łączenia w jednym ręku urzędu starosty grodowego i sędziego ziemskiego, wymóg uzyskania zgody rady królewskiej na bicie nowej monety, nietykalność majątkowa szlachty bez prawomocnego wyroku
241002 - atak wzburzonego tłumu na Bolesława Chrobrego i jego orszak w Merseburgu251016 - narodziny Kazimierza Odnowiciela w Krakowie
1427 - śmierć Trojdena II mazowieckiego
1434 - koronacja Władysława III (Warneńczyka) w katedrze krakowskiej
1684 - Jan III Sobieski zostaje odznaczony przez papieża Innocentego XI tytułem Defensor Fidei (Obrońca Wiary)
261501 - pochówek Jana I Olbrachta w katedrze krakowskiej
1548 - pochówek Zygmunta I Starego w katedrze krakowskiej
1548 - pochówek (w katedrze krakowskiej) Wojciecha (Olbrachta), syna Zygmunta I Starego
271596 - narodziny Adama Gotarda, syna Adama Wacława cieszyńskiego
1812 - śmierć (w Marktoberdorfie) Klemensa Wacława, biskupa Augsburga, syna Augusta III Sasa
281368 - śmierć Bolka II Małego
1573 - narodziny Filipa II Pobożnego we Franzburgu
291210 - Leszek Biały, Konrad mazowiecki i Władysław Odonic Plwacz wydają w Borzykowej przywilej dla Kościoła polskiego; główne postanowienia: zgoda na wolny wybór biskupa, swobodne obsadzanie urzędów kościelnych i niezależne sądownictwo osób duchownych
1592 - pochówek Jana Jerzego brzeskiego w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu
30311527 - narodziny (w Wiedniu) Maksymiliana II Habsburga, cesarza rzymskiego, króla czeskiego i węgierskiego, tytularnego króla polskiego w roku 1576
sierpień
11520 - narodziny Zygmunta Augusta w Krakowie21193 - śmierć Mieszka Młodszego, księcia kaliskiego
1252 - Konrad I głogowski zostaje pasowany na rycerza przez szwagra Przemysła I w katedrze poznańskiej
1589 - Henryk Walezy umiera (poprzedniego dnia król został ugodzony nożem w żołądek przez dominikanina Jakuba Clément, podczas gdy siedział na sedesie; rana okazała się śmiertelna)
31578 - narodziny Jana Albrechta, syna Wacława III Adama cieszyńskiego41306 - Wacław III czeski zostaje zasztyletowany w Ołomuńcu51461 - narodziny Aleksandra Jagiellończyka w Krakowie
1772 - I rozbiór Rzeczypospolitej: Rzeczpospolita traci obszar ok. 211 tys. km2 zamieszały przez ok. 4,5 miliona ludności
671413 - książęta legniccy, Ludwik II i Wacław II powołują (w Legnicy) związek rycerski Rudenband (Obroża Psa Gończego)
81524 - śmierć Stanisława, księcia mazowieckiego w Warszawie91447 - śmierć Konrada IV Starszego w Jelczu
1544 - narodziny Bogusława XIII szczecińskiego w Wołogoszczy
1647 - śmierć (w Warszawie) Zygmunta Kazimierza, syna Władysława IV Wazy
101296 - narodziny Jana I Luksemburskiego, króla czeskiego i tytularnego króla polskiego w latach 1310-35
1594 - śmierć (w Swobnicy) Ludwika von Putbus, domniemanego syna naturalnego (?) Filipa I Pobożnego
111447 - pochówek Konrada IV Starszego w katedrze wrocławskiej121589 - narodziny Ulryka Rycerskiego w Bardzie13141018 - Bolesław Chrobry zajmuje Kijów
1385 - układ polsko-litewski w sprawie przyszłej unii zawarty w Krewie (główne postanowienia: Jogaiła poślubi Jadwigę i zostanie królem Polski; Litwa przyjmie chrzest w obrządku rzymskim, zostanie przyłączona do Polski i pomoże odzyskać ziemie utracone przez Polskę)
1471 - śmierć Konrada IX Czarnego w Oleśnicy
151100 albo 1101 - Bolesław Krzywousty zostaje pasowany na rycerza przez ojca Władysława Hermana podczas zjazdu w Płocku
1717 - August II Mocny organizuje (nieudany) zamach na życie Stanisława I Leszczyńskiego
161264 - Bolesław Pobożny wydaje w Kaliszu przywilej na rzecz ludności żydowskiej; główne postanowienia: poddanie ludności żydowskiej jurysdykcji księcia lub wojewody, nadanie Żydom prawa do własnego samorządu, uprawiania handlu i lichwy, ochrona ludności żydowskiej przed oskarżeniami o mord rytualny171629 - narodziny Jana Sobieskiego w Olesku k. Kamieńca
1812 - śmierć (w bitwie pod Smoleńskiem) Michała Grabowskiego, naturalnego syna Stanisława II Augusta
18191587 - elekcja Zygmunta (III) Wazy
1625 - śmierć (w Kolonii) Fryderyka Wilhelma cieszyńskiego, ostatniego przedstawiciela górnośląskiej linii Piastów
201086 albo 1085 - narodziny Bolesława Krzywoustego (prawdopodobnie w Płocku)
1351 - śmierć Bolesława III płockiego w Mielniku (podczas polsko-węgierskiej wyprawy wojennej przeciwko Litwinom)
211627 - narodziny (w Brzegu) Augusta (II), syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego
1704 - narodziny (w Dreźnie) Jana Jerzego Kawalera Saskiego, naturalnego syna Augusta II Mocnego
221365 - śmierć Barnima IV Dobrego w Wołogoszczy
1551 - narodziny Eryka (III), syna Filipa I Pobożnego
231672 - Jerzy IV Wilhelm legnicki ustanawia Order Złotego Jelenia241368 - śmierć Barnima III Wielkiego
1545 - pochówek Elżbiety Habsburżanki w katedrze wileńskiej
251730 - narodziny (w Dreźnie) Franciszka Ksawerego, syna Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)26przed 1131 - śmierć Leszka, syna Bolesława III Krzywoustego
1346 - śmierć (w bitwie pod Crécy) Jana I Luksemburskiego, króla czeskiego i tytularnego króla polskiego w latach 1310-35
271492 - na sejmie piotrkowskim Jan Olbracht zostaje wybrany na króla Polski
1542 - narodziny Jana Fryderyka Mocnego w Wołogoszczy
1712 - narodziny (w Dreźnie) Fryderyka Augusta Cosel, naturalnego syna Augusta II Mocnego
28ok.1248 - śmierć Jana, domniemanego syna Świętopełka gdańskiego
1591 - narodziny Jana Chrystiana brzeskiego w Oławie
1652 - śmierć (w Łowiczu) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Macieja Łubieńskiego, interreksa w roku 1648
291524 - pochówek Stanisława mazowieckiego w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
1589 - narodziny (w Oławie) Jerzego Ernesta, syna Joachima Fryderyka brzeskiego
301157 - książąta-juniorzy (Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk sandomierski i Kazimierz Sprawiedliwy) pod wpływem najazdu niemieckiego zawierają układ w Krzyszkowie z cesarzem Fryderykiem Barbarossą, na mocy którego utrzymują władzę w Polsce za cenę hołdu lennego, wypłatę kontrybucji i obietnicę militarnego wsparcia wyprawy włoskiej cesarza
1505 - śmierć (w Krakowie) Elżbiety Rakuszanki, wdowy po Kazimierzu IV Jagiellończyku
1521 - śmierć Jerzego I brzeskiego
311247 - śmierć Konrada mazowieckiego
wrzesień
11126 - śmierć (w Pradze) Świętosławy (Swatawy), domniemanej tytularnej królowej polskiej w latach 1085-1126?
1291 - Wacław II nadaje dostojnikom ziemi krakowskiej przywilej w Litomyšlu; główne postanowienia: obietnica obsadzania urzędów księstwa miejscowymi panami, zobowiązanie do nienakładania nowych podatków i płacenia rycerzom zwyczajowego żołdu
1364 - dzięki staraniom Kazimierza Wielkiego papież Urban V ustanawia pierwszy polski uniwersytet - Akademię Krakowską
1520 - Zygmunt II August zostaje ochrzczony w Krakowie
1603 - śmierć Barnima X Młodszego w Szczecinie
231313 - śmierć Anny Przemyślidki, tytularnej królowej polskiej w latach 1306-10
1427 - śmierć Konrada VI Dziekana
41611 - narodziny Jerzego III brzeskiego w Brzegu51439 - śmierć Jana I opolskiego
1722 - narodziny (w Dreźnie) Fryderyka Krystiana Leopolda, syna Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)
1727 - śmierć (w Pretzsch) Krystyny Eberhardyny Hohenzollernówny, żony Augusta II Mocnego
61521 - pochówek Jerzego I brzeskiego w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu
1677 - narodziny (w Gdańsku) Aleksandra Benedykta Stanisława, syna Jana III Sobieskiego
71764 - elekcja Stanisława (Augusta) Poniatowskiego
81487 - Jan Olbracht w bitwie pod Kopystrzyniem rozbija wojska tatarskie
1514 - zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad przeważającymi siłami moskiewskimi w bitwie pod Orszą
91596 - śmierć Anny Jagiellonki w Warszawie101439 - śmierć Konrada V Kąckiego w Bukowicach
1454 - śmierć Bolesława IV warszawskiego w Opinogórze
111382 - śmierć Ludwika Andegaweńskiego w Nagyszombat
1565 - narodziny Jerzego Fryderyka, syna Henryka XI legnickiego
121683 - zwycięstwo połączonych wojsk polsko-austriacko-niemieckich pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego nad oblegającą Wiedeń armią turecką dowodzoną przez wielkiego wezyra Kara Mustafę131195 - bitwa nad Mozgawą pomiędzy stronnikami Leszka Białego (możni małopolscy, Roman, książę włodzimierski) i Mieszka III Starego (Mieszko Laskonogi, Jarosław opolski); śmierć Bolesława Mieszkowica, księcia kujawskiego podczas bitwy141382 - śmierć Henryka niemodlińskiego
151454 - Kazimierz Jagiellończyk nadaje w Cerekwicy przywilej na rzecz szlachty wielkopolskiej; główne postanowienia: zobowiązanie do nienakładania nowych podatków, niezwoływania pospolitego ruszenia oraz niezmieniania praw bez zgody sejmików ziemskich, zaostrzenie kar za zbiegostwo chłopów
1697 - koronacja Augusta II Mocnego w katedrze krakowskiej
161382 - pochówek Ludwika Andegaweńskiego w Székesfehérvár
1668 - abdykacja Jana II Kazimierza Wazy
171271 - narodziny Wacława II czeskiego w Pradze
1374 - Ludwik Andegaweński (w zamian za sukcesję swoich córek) nadaje szlachcie polskiej przywilej koszycki, na mocy którego m.in. zwolniono dobra ziemskie szlachty od podatku poradlnego, z wyjątkiem 2 groszy z łanu chłopskiego (uiszczanych tytułem uznania zwierzchności królewskiej), zwolniono szlachtę od budowy i reperacji zamków (nie będących punktami strategicznymi) i Ograniczono służbę wojskową szlachty do wojny w obronie państwa (obowiązek wypłaty żołdu za wyprawy wojenne poza granice kraju w kwocie 5-6 grzywien od kopii)
1513 - Jan V zatorski zostaje zamordowany przez polskiego szlachcica Wawrzyńca Myszkowskiego ze Spytkowic (z powodu sporu o wodę ze stawu rybnego, którą ludzie księcia niebacznie spuścili na ziemie Myszkowskich, powodując znaczne straty)
181454 - porażka wojsk polskich w bitwie z siłami krzyżackimi pod Chojnicami; śmierć Rudolfa żagańskiego podczas bitwy (walczył po stronie krzyżackiej)191547 - pochówek Fryderyka II legnickiego w kościele Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
1551 - narodziny Henryka Walezego w Fontainebleau
201527 - narodziny i śmierć (w Niepołomicach) Wojciecha (Olbrachta), syna Zygmunta I Starego211317 - śmierć Wioli Elżbiety, córki Mieszka I cieszyńskiego i wdowy po Wacławie III czeskim
1382 - śmierć Bolesława III strzeleckiego w Strzelcach (Opolskich)
1461 - śmierć (w Krakowie) Zofii (Sonki) holszańskiej, wdowy po Władysławie II Jagielle
1492 - śmierć Konrada X Białego Młodszego, ostatniego piastowskiego księcia oleśnickiego
1505 - pochówek Elżbiety Rakuszanki w katedrze krakowskiej
221504 - śmierć Jana II Szalonego w Wołowie
1647 - pochówek (w katedrze krakowskiej) Zygmunta Kazimierza, syna Władysława IV Wazy
1667 - pochówek Ludwiki Marii Gonzaga w katedrze krakowskiej
231291 - narodziny Bolesława III Rozrzutnego
1492 - koronacja Jana I Olbrachta w katedrze krakowskiej
1527 - prawdopodobna data tymczasowego pochówku (w kościele Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach) Wojciecha (Olbrachta), syna Zygmunta I Starego
241686 - Fryderyk August Wettin (późniejszy August II Mocny) otrzymuje Order Słonia z rąk króla Danii, Chrystiana V
1706 - traktat pokojowy pomiędzy Augustem II Mocnym i królem szwedzkim Karolem XII w Altranstädt: August II Mocny zrzeka się korony polskiej
25261827 - papież Leon XII beatyfikuje Jolentę Helenę, żonę Bolesława Pobożnego271331 - bitwa Władysława Łokietka z Krzyżakami pod Radziejowem-Płowcami (zwycięstwo polskie w I fazie bitwy w okolicach Radziejowa, zwycięstwo krzyżackie w II fazie bitwy w okolicach Płowiec)
1351 - śmierć (w Ołomuńcu) Jana Volka, naturalnego syna Wacława II czeskiego
1533 - narodziny Stefana Batorego w Samlyó
1605 - wielkie zwycięstwo sił polsko-litewskich (pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza) nad przeważającymi liczebnie wojskami szwedzkimi pod Kircholmem
281330 - śmierć (w Pradze) Elżbiety Przemyślidki, królowej czeskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1310-30
1461 - pochówek Zofii (Sonki) holszańskiej w katedrze krakowskiej
1679 - pochówek Augusta, hrabiego legnickiego (syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego) w kościele parafialnym w Przewornie
1739 - narodziny (w Hubertusburgu) Klemensa Wacława, syna Augusta III Sasa
291550 - narodziny Joachima Fryderyka brzeskiego (w Brzegu?)
1660 - narodziny Jerzego IV Wilhelma legnickiego w Oławie
1669 - koronacja Michała Korybuta Wiśniowieckiego w katedrze krakowskiej
301288 - śmierć Leszka II Czarnego w Krakowie
październik
11330 - pochówek (w klasztorze cystersów w Zbrasławiu) Elżbiety Przemyślidki, królowej czeskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1310-3021413 - unia polsko-litewska w Horodle (główne postanowienia: Litwini i Polacy będą się porozumiewać przed wyborem swych władców; przyjęcie największych rodzin bojarskich do herbów polskich)
1515 - śmierć Barbary Zápolya, żony Zygmunta I Starego
31458 - narodziny królewicza Kazimierza Jagiellończyka w Krakowie (późniejszego świętego)
1501 - na sejmie piotrkowskim Aleksander Jagiellończyk zostaje wybrany na króla Polski
1845 - śmierć (w Warszawie) Stanisława Grabowskiego, naturalnego syna Stanisława II Augusta
41452 - śmierć Bolesława II cieszyńskiego w Cieszynie
1558 - pochówek Bony Sforza d'Aragona w kościele Św. Mikołaja w Bari
1705 - koronacja Stanisława I Leszczyńskiego i Katarzyny w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
51523 - śmierć Bogusława X Wielkiego w Szczecinie
1733 - elekcja Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)
1763 - śmierć Augusta III Sasa w Hubertusburgu
61289 - narodziny Wacława III czeskiego w Pradze
1669 - Michał Korybut Wiśniowiecki otrzymuje Order Złotego Runa z rąk króla Hiszpanii, Karola II
71361/64 - śmierć Jana ścinawskiego
1641 - Władysław IV Waza przyjmuje w Warszawie (na dziedzińcu Zamku Królewskiego) ostatni hołd pruski margrabiego brandenburskiego, Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna
81664 - pochówek Jerzego III brzeskiego w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu91479 - Kazimierz Jagiellończyk przyjmuje w Nowym Mieście Korczynie hołd lenny z Prus Zakonnych wielkiego mistrza krzyżackiego Marcina Truchsess von Wetzhausen101410 - zwycięstwo wojska polskich nad siłami krzyżackimi w bitwie pod Koronowem
1794 - porażka wojsk powstańczych dowodzonych przez Tadeusza Kościuszkę z siłami rosyjskimi w bitwie pod Maciejowicami; Tadeusz Kościuszko zostaje raniony i dostaje się do niewoli rosyjskiej
111304 - śmierć Konrada II Garbatego121558 - narodziny (w Wiener Neustadt) Maksymiliana III Habsburga , arcyksięcia austriackiego, tytularnego króla polskiego w latach 1587-98
1576 - śmierć (w Ratyzbonie) Maksymiliana II Habsburga, cesarza rzymskiego, króla czeskiego i węgierskiego, tytularnego króla polskiego w roku 1576
1763 - pochówek Augusta III Sasa w Kościele Dworskim w Dreźnie
131613 - narodziny (w Warszawie) Karola Ferdynanda, syna Zygmunta III Wazy
1705 - śmierć (w Gdańsku) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Michała Stefana Radziejowskiego, interreksa w latach 1696-1697 i w roku 1704
141140 - papież Innocenty II ustanawia biskupstwo pomorskie w Wolinie
1243 - śmierć (w Trzebnicy) Jadwigi, wdowy po Henryku I Brodatym, późniejszej świętej (Św. Jadwiga Śląska)
1257 - narodziny Przemysła II w Poznaniu
151290 - narodziny (w Pradze) Anny Przemyślidki, tytularnej królowej polskiej w latach 1306-10
1432 - unia polsko-litewska w Grodnie (główne postanowienia: potwierdzenie związku Polski i Litwy, potwierdzenie udziału panów polskich i litewskich w powoływaniu wielkiego księcia)
1770 - śmierć (w Zaborze k. Zielonej Góry) Fryderyka Augusta Cosel, naturalnego syna Augusta II Mocnego
161384 - koronacja Jadwigi Andegaweńskiej w katedrze krakowskiej (na króla!)
1599 - pochówek Anny Habsburżanki w katedrze krakowskiej
171506 - pochówek Aleksandra Jagiellończyka w katedrze wileńskiej181166 - śmierć Henryka sandomierskiego w bitwie z Prusami w czasie krucjaty
1422 - prawdopodobna data śmierci Janusza Młodszego, syna Janusza I Starszego
1515 - pochówek Barbary Zápolya w katedrze krakowskiej
1603 - pochówek Barnima X Młodszego w kościele zamkowym Św. Ottona w Szczecinie
1672 - traktat pokojowy z Turcją zawarty w Buczaczu; główne postanowienia: utrata Podola i Ukrainy (od Dniestru do Dniepru) na rzecz Turcji; Rzeczpospolita zobowiązuje się do płacenia corocznej daniny na rzecz Turcji (w wysokości 22000 czerwonych złotych)
191131 - śmierć Kazimierza (Starszego), syna Bolesława III Krzywoustego
1335 - śmierć (w Brnie) Ryksy Elżbiety, córki Przemysła II i wdowy po Wacławie II czeskim
1466 - Kazimierz Jagiellończyk zawiera układ pojowy z Krzyżakami w Toruniu, kończący Wojnę trzynastoletnią: włączenie do Polski Pomorza Gdańskiego, ziemi chełmińskiej i Warmii - jako Prusy Królewskie; Prusy Zakonne zostają lennem Polski
201677 - narodziny Stanisława (Bogusława) Leszczyńskiego we Lwowie211677 - Stanisław (Bogusław) Leszczyński zostaje ochrzczony we Lwowie
2223241721 - narodziny (w Pillnitz k. Drezna) Józefa Augusta Wilhelma, syna Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)
1795 - III rozbiór Rzeczypospolitej; Rzeczpospolita Obojga Narodów przestaje istnieć
251501 - Aleksander Jagiellończyk nadaje w Mielniku przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: instytucją podejmującą najważniejsze decyzje państwowe zostaje senat, król przewodniczy senatowi i wykonuje jego uchwały, wprowadzenie możliwości wypowiedzenia królowi posłuszeństwa, gdyby ten nie realizował decyzji senatu lub targnął się na jego uprawnienia, utrata przez króla prawa do swobodnego mianowania senatorów, senatorowie są odpowiedzialni jedynie przed senatem, starostwo krakowskie może piastować tylko kasztelan albo wojewoda krakowski261497 - wycofujące się z Mołdawii wojska Jana I Olbrachta zostają pobite pod Koźminem (w lasach Bukowiny) przez Turków i Mołdawian27281138 - śmierć Bolesława Krzywoustego (prawdopodobnie w Sochaczewie)
1423 - Władysław Jagiełło nadaje w Warcie przywilej na rzecz szlachty; główne postanowienia: ograniczenie jurysdykcji starosty grodowego do spraw dotyczących podpalenia, napadu na dom szlachcica, rabunku na drodze publicznej i zgwałcenia), dopuszczenie wykupu sołectw od "krnąbrnych" sołtysów, równość wobec prawa całej szlachty (także magnaterii), ograniczenie przenoszenia się chłopów do miasta
1503 - śmierć Konrada III Rudego w Osiecku k. Garwolina
1696 - narodziny (w Goslarze) Maurycego Saskiego, naturalnego syna Augusta II Mocnego
291518 - śmierć Kazimierza VIII Bogusławowica
1611 - wzięty do polskiej niewoli eks-car Rosji Wasyl IV Szujski (wraz z braćmi Iwanem i Dymitrem) składa hołd Zygmuntowi III Wazie na zamku warszawskim
1706 - zwycięstwo wojsk sasko-rosyjsko-polskich (stronników Augusta II Mocnego) nad Szwedami (i wspierającymi ich stronnikami Stanisława I Leszczyńskiego) w bitwie pod Kaliszem
1780 - narodziny (w Warszawie) Stanisława Grabowskiego, naturalnego syna Stanisława II Augusta
301422 - prawdopodobna data śmierci Janusza Młodszego, syna Janusza I Starszego
1453 - śmierć Janusza (I), syna Bolesława IV warszawskiego
311424 - narodziny Władysława III (Warneńczyka) w Krakowie
1622 - śmierć Ulryka Rycerskiego w Przybiernowie
listopad
11545 - narodziny Ernesta Ludwika Pięknego w Wołogoszczy
1703 - narodziny abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Władysława Aleksandra Łubieńskiego, interreksa w latach 1763-1764
1705 - August II Mocny ustanawia Order Orła Białego (na zamku w Tykocinie)
21573 - śmierć Barnima IX Pobożnego w Grabowie
1618 - śmierć (w Wiedniu) Maksymiliana III Habsburga, arcyksięcia austriackiego, tytularnego króla polskiego w latach 1587-98
1667 - narodziny (w Paryżu) Jakuba Ludwika, syna Jana Sobieskiego
31771 - Stanisław II August zostaje napadnięty, raniony w głowę, a następnie uprowadzony przez konfederatów barskich; nazajutrz udaje mu się odzyskać wolność41579 - śmierć Wacława III Adama cieszyńskiego w Cieszynie51370 - śmierć Kazimierza Wielkiego w Krakowie
1458 - królewicz Kazimierz Jagiellończyk (późniejszy święty) zostaje ochrzony w Krakowie
61589 - śmierć (w Oławie) Jerzego Ernesta, syna Joachima Fryderyka brzeskiego71370 - pochówek Kazimierza Wielkiego w katedrze krakowskiej
1602 - kanonizacja królewicza Kazimierza Jagiellończyka przez papieża Klemensa VIII
1651 - narodziny Chrystiana Alberta, syna Ludwika IV legnickiego
1736 - August III Sas ustanawia Królewski Saski Order Wojskowy Św. Henryka
1845 - pochówek Stanisława Grabowskiego, naturalnego syna Stanisława II Augusta w kościele Św. Krzyża w Warszawie
81632 - elekcja Władysława (IV) Wazy91301 - śmierć Bolka I Surowego
1405 - śmierć Mikołaja, syna Bolka III ziębickiego
1588 - pochówek Henryka XI legnickiego w kościele karmelitów "Na Piasku" w Krakowie
1601 - narodziny Fryderyka Wilhelma, późniejszego księcia cieszyńskiego, ostatniego przedstawiciela górnośląskiej linii Piastów
101444 - Władysław III (Warneńczyk) ginie w bitwie z Turkami pod Warną (głowę uciął mu janczar o imieniu Chodża Chyzyr)
1673 - śmierć Michała Korybuta Wiśniowieckiego we Lwowie
111673 - zwycięstwo wojsk polsko-litewskich (dowodzonych przez hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego) nad siłami tureckimi w bitwie pod Chocimiem121335 - Kazimierz Wielki na zjeździe w Wyszehradzie z królem czeskim Janem Luksemburskim wykupuje od niego jego prawo do korony polskiej (za cenę 20000 kop groszy praskich)
1596 - pochówek Anny Jagiellonki, wdowy po Stefanie Batorym, w katedrze krakowskiej
1738 - śmierć (w Warszawie) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Teodora Andrzeja Potockiego, interreksa w roku 1733
131308 - Krzyżacy dokonują rzezi polskiej załogi i mieszczan w Gdańsku i przejmują pełną kontrolę nad miastem i tamtejszym zamkiem
1573 - pochówek Barnima IX Pobożnego w kościele NMP w Szczecinie
141565 - śmierć (w Legnicy) Jerzego Fryderyka, syna Henryka XI legnickiego
1614 - narodziny (w Warszawie) Aleksandra Karola, syna Zygmunta III Wazy
151620 - zamach na Zygmunta III Wazę: zamachowiec, sandomierski szlachcic Michał Piekarski, niegroźnie zranił króla czekanem w głowę i w obojczyk161544 - śmierć Jerzego (II), syna Filipa I Pobożnego
1611 - Zygmunt III Waza przyjmuje w Warszawie (przed kościołem Św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu) hołd pruski margrabiego brandenburskiego, Jana Zygmunta Hohenzollerna
171370 - koronacja Ludwika Andegaweńskiego w katedrze krakowskiej
1524 - śmierć Wacława II cieszyńskiego
1648 - elekcja Jana II Kazimierza Wazy
1757 - śmierć (w Dreźnie) Marii Józefy Habsburżanki, żony Augusta III Sasa
181489 - Kazimierz Jagiellończyk przyjmuje w Radomiu hołd lenny z Prus Zakonnych wielkiego mistrza krzyżackiego Jana von Tieffen
1720 - narodziny (w Dreźnie) Fryderyka Augusta Franciszka, syna Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa)
191288 - śmierć Przemysła Ottokara, syna Wacława II czeskiego
1557 - śmierć (w Bari) Bony Sforzy d'Aragona, wdowy po Zygmuncie I Starym
1634 - śmierć (w folwarku Wielkie k. Warszawy) Aleksandra Karola, syna Zygmunta III Wazy
1714 - śmierć (w Rzymie) Aleksandra Benedykta Stanisława, syna Jana III Sobieskiego
201470 - Kazimierz Jagiellończyk przyjmuje na sejmie w Piotrkowie hołd lenny z Prus Zakonnych wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka VII Reffle von Richtenberg211675 - śmierć Jerzego IV Wilhelma legnickiego w Brzegu
22231607 - narodziny (w Trzebicznej k. Sieradza) bpa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, interreksa w roku 1674241335 - śmierć Henryka VI Dobrego; księstwo wrocławskie zostaje przyłączone do Czech
1663 - śmierć Ludwika IV legnickiego w Legnicy
251764 - koronacja Stanisława II Augusta w kolegiacie Św. Jana Chrzciciela w Warszawie
1795 - abdykacja Stanisława II Augusta
261355 - prawdopodobna data śmierci Kazimierza I warszawskiego271620 - śmierć Fryderyka I szczecińskiego w Szczecinie
1630 - narodziny Ernesta (II), syna Jana Chrystiana brzeskiego, pochodzącego z małżeństwa morganatycznego
1712 - konwersja Fryderyka Augusta II Wettina (późniejszego Augusta III Sasa) na katolicyzm (z luteranizmu)
281605 - zwycięstwo polskiej floty (pod dowództwem admirała Arendta Dijckmana) nad eskadrą okrętów szwedzkich w bitwie na redzie Gdańska (tzw. bitwa pod Oliwą); śmierć admirała Dijckmana podczas bitwy
29301427 - narodziny Kazimierza IV Jagiellończyka w Krakowie
1615 - Władysław IV Waza otrzymuje Order Złotego Runa z rąk króla Hiszpanii, Filipa III
1676 - Jan III Sobieski otrzymuje Order Św. Ducha z rąk króla Francji, Ludwika XIV
1750 - śmierć (w Chambord) Maurycego Saskiego, naturalnego syna Augusta II Mocnego
grudzień
11469 - Kazimierz Jagiellończyk przyjmuje na sejmie w Piotrkowie pierwszy hołd lenny z Prus Zakonnych wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka VI Reuss von Plauen21501 - narodziny Barnima IX Pobożnego31266 - śmierć Henryka III Białego we Wrocławiu
1645 - narodziny (w Radziejowicach) abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Michała Stefana Radziejowskiego, interreksa w latach 1696-1697 i w roku 1704
451248 - śmierć Bolesława I mazowieckiego (prawdopodobnie w Płocku)
1355 - prawdopodobna data śmierci Kazimierza I warszawskiego
61296 - śmierć Jana (II), syna Wacława II czeskiego71279 - śmierć Bolesława V Wstydliwego
1446 - śmierć Bogusława IX słupskiego
81429 - śmierć Janusza I Starszego w Czersku
1506 - na sejmie piotrkowskim Zygmunt I Stary zostaje wybrany na króla Polski
1560 - Henryk Walezy otrzymuje Order Św. Michała z rąk króla Francji, Karola IX
91309 - śmierć Henryka III głogowskiego
1412/13 - prawdopodobna data śmierci Konrada, syna Janusza I Starszego
101279 - pochówek Bolesława Wstydliwego w kościele franciszkanów w Krakowie
1339 - śmierć (w Starym Sączu) Jadwigi kaliskiej, córki Bolesława Pobożnego i wdowy po Władysławie I Łokietku
11121398 - śmierć Henryka VIII legnickiego, biskupa kujawskiego
1501 - koronacja Aleksandra Jagiellończyka w katedrze krakowskiej
1574 - narodziny Adama Wacława cieszyńskiego
1586 - śmierć Stefana Batorego w Grodnie
1640 - pochówek Jana Chrystiana brzeskiego w kaplicy zamkowej Św. Jadwigi w Brzegu
131534 - konwersja Barnima IX Pobożnego i Filipa I Pobożnego na luteranizm (z katolicyzmu)
1732 - Traktat trzech czarnych orłów (Traktat Karla Gustawa Löwenwolda): Prusy, Austria i Rosja gwarantują nienaruszalność ustroju Rzeczypospolitej
141267 - śmierć Kazimierza I Konradowica w Inowrocławiu
151570 - śmierć Fryderyka III legnickiego
1575 - elekcja Stefana Batorego
161672 - śmierć Jana II Kazimierza Wazy w opactwie Nevers-sur-Loire171478 - śmierć Warcisława X wołogoskiego
1697 - śmierć (w Wiedniu) Eleonory Marii Józefy Habsburżanki, wdowy po Michale Korybucie Wiśniowieckim
181529 - elekcja vivente rege Zygmunta Augusta na tron polski191451 - śmierć (w Strzałowie) Barnima VIII Młodszego bardowskiego
1551 - Henryk Walezy zostaje ochrzczony w Fontainebleau
1737 - śmierć (w Żółkwi) Jakuba Ludwika, księcia oławskiego, syna Jana III Sobieskiego
201612 - narodziny Joachima, syn Jana Chrystiana brzeskiego211427 - Kazimierz IV Jagiellończyk zostaje ochrzczony w Krakowie
221394 - śmierć Henryka II niemodlińskiego23241395 - śmierć Henryka VII Średniego Rumpolda w Bolesławcu
1458 - śmierć Zygmunta, syn Henryka IX Starszego głogowskiego
251076 - koronacja Bolesława Szczodrego w katedrze gnieźnieńskiej
1294 - śmierć Mściwoja II pomorskiego w Gdańsku
1639 - śmierć (w Ostródzie) Jana Chrystiana brzeskiego
261278 - śmierć Bolesława II Rogatki
1607 - narodziny (w Krakowie) Jana Kazimierza (I), syna Zygmunta III Wazy
271355 - Siemowit III mazowiecki składa w Kaliszu hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu
1428 - Śmierć Jana ziębickiego w bitwie z husytami czeskimi pod Starym Wielisławiem k. Kłodzka
1459 - narodziny Jana I Olbrachta w Krakowie
1584 - narodziny Filipa Juliusza wołogoskiego w Wołogoszczy
1587 - koronacja Zygmunta III Wazy w katedrze krakowskiej
281679 - śmierć (w Kielcach) bpa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, interreksa w roku 1674
291383 - śmierć (w Pradze) Beatrycze de Bourbon, królowej czeskiej i tytularnej królowej polskiej w latach 1334-35
1634 - śmierć (w Padwie) Jana Alberta, biskupa krakowskiego, syna Zygmunta III Wazy
301278 - śmierć Sambora II lubiszewsko-tczewskiego na Kujawach
1344 - śmierć (w Kołbaczu) Ottona I szczecińskiego
1419 - śmierć (w Otmuchowie) Wacława II legnickiego, byłego biskupa lubuskiego, a następnie wrocławskiego
1459 - Jan I Olbracht zostaje ochrzczony w Krakowie
1737 - pochówek (w Żółkwi) Jakuba Ludwika, księcia oławskiego, syna Jana III Sobieskiego
311578 - Henryk Walezy ustanawia Order Św. Ducha
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry