władcy dzielnicowiPiastowie świdnicko-ziębicko-jaworscyJan ziębicki

Jan ziębicki

[...] on zaś, jak na księcia przystało, mężnie poległ.
Kronika Jana Długosza
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolko III ziębickiEufemia, córka Bolesława kozielsko-bytomskiego
życie
1370/1390 - 27 XII 1428 (Stary Wielisław)
małżeństwa
  1. 1406/8 - 1424: Elżbieta, prawdopodobnie córka możnowładcy węgierskiego Emeryka z Lackfich, wdowa po Spytku (II) z Melsztyna, wojewodzie krakowskim
panowanie
1410-1420: Ziębice (współrządy)
1420-1428: Ziębice

1406/1408

-(8 V 1406/19 III 1408) Małżeństwo z Elżbietą, prawdopodobnie córką możnowładcy węgierskiego Emeryka z Lackfich, wdową po Spytku (II) z Melsztyna, wojewodzie krakowskim.

1410

-(13 VI) Śmierć ojca Bolka III ziębickiego.
📖
Potem mistrz pruski Henryk von Plauen zebrał wielkie wojsko z zaciężnych rycerzy różnego rodu i języka. Między tymi znaczniejsi byli Eberhard biskup witerbski i Jan książę minsterberski czyli ziębicki ze Śląska, którzy zaopatrzeni w liczne tabory wozów, dział i innych sprzętów wojennych, z rozporządzenia mistrza pruskiego przybyli do Tucholi, dla najeżdżania stąd granic królestwa polskiego pozbawionych obrony. [...]
Zbiegli wtedy z pola między innymi Jan książę ziębicki i wszyscy znakomitsi rycerze. Niektórzy straciwszy nadzieję, iżby się dostać mogli do miasta, popuszczali konie, a sami rzucili się do wody, gdzie ich znaczna liczba potonęła. Więcej rzeczywiście zginęło w ten sposób niżeli od miecza. Wielu nareszcie nie sądząc, aby i w Tucholi mogli być bezpiecznymi, uciekali do Chojnic, jako miejsca nierównie warowniejszego: ale i tam od Polaków ścigani nie zdołali ujść więzów. - Kronika Jana Długosza
-Jan udaje się do Prus, by walczyć w szeregach krzyżackich przeciwko Królestwu Polskiemu.

1420

-(6 I) Jan bierze udział w zjeździe we Wrocławiu z królem rzymskim Zygmuntem Luksemburskim.
-(11 III) Śmierć brata Henryka II.

1421

-(18 IX) Jan przystępuje do antyhusyckiej konfederacji książąt śląskich (zawiązanej w Grodkowie z inicjatywy Konrada IV Staszego).

1423

📖
[...] Konrad [IV], z Bożej łaski biskup wrocławski, książęta i panowie: Jan [II] na Raciborzu, Przemko [I] na Opawie, Bolko [I] na Cieszynie, Bolko [IV] i Bernard, bracia, na Opolu, Ludwik [II] na Brzegu i Legnicy, Jan na Ziębicach, Konrad [V] Kantner na Oleśnicy, Jan [I] na Żaganiu, Ruprecht [II] na Lubinie, Henryk [IX] Starszy na Wielkim Głogowie, Konrad [VI Dziekan] na Ścinawie, Kazimierz [I] na Oświęcimiu, Konrad [VII] Biały na Koźlu, Wacław i Ludwik [III], bracia, na Niemczy i Oławie oraz Wacław na Krośnie [...] wszyscy ci, którzy przystąpili do przymierza, od chwili, gdy uzna się to za stosowne, natychmiast wspólnie powinni wypowiedzieć [wojnę] królowi Polski, jego królestwu, pomocnikom i sprzymierzeńcom. I powinniśmy sobie jeden drugiemu pomagać ciałem i majątkiem [...] - fragment dokumentu zawartego z Przeszburgu w początkach 1423 roku
-(I/III) Przystąpienie do układu w Preszburgu.-(30 III) Utrata znaczenia układu preszburskiego, w związku z zawarciem porozumienia Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburskim w Kieżmarku.

1424

-(22 II) Śmierć Elżbiety.

1428

📖
Roku Pańskiego 1428 husyci przybywszy z granic Węgier weszli w dzień Św. Grzegorza na Śląsk, pustosząc liczne miasta, zamki, wsie oraz klasztory [...] - kronika Zygmunta Rosicza
---
Kacerze niestety na sile tak bardzo przybrali i się wzmocnili także przez wielu, którzy w tych krajach do nich przystali, a właśnie książęta na Śląsku z nimi pokój zawarli, mianowicie książę Bolko Stary, jego brat Bernard, książę Bolko Młody z Opola, książę Jan ziębicki [...] - fragment listu biskupa wrocławskiego Konrada IV Starszego do wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego
-(12 III) Husyci czescy wkraczają zbrojnie na Śląsk.
📖
Kiedy czescy husyci pustoszyli ogniem i mieczem krainę śląską, wyszedł przeciw nim zbrojno Jan książę ziębicki, który był miał za żonę Elżbietę, wdowę po Spytku Melsztyńskim wojewodzie krakowskim, aby im stawić opór: a z pomocą Ślązaków w dzień Św. Jana Ewangelisty blisko Kłodzka krwawą stoczył bitwę. W tym spotkaniu opuścili go rycerze śląscy; on zaś, jak na księcia przystało, mężnie poległ. Husyci opanowali jego obóz i wielką zdobycz unieśli. - Kronika Jana Długosza
-Zerwanie układu rozejmowego przez Jana.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry