władcy dzielnicowiPiastowie oświęcimsko-zatorscyJan V zatorski

Jan (Janusz) V (IV) zatorski

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Wacław I zatorskiMałgorzata, córka Urbana Świrczyny Kopczowskiego h. Nowina, szlachcica z ziemi siewierskiej
życie
ok.1455 - 17 IX 1513
małżeństwa (konkubinaty)
  1. 1475/77 - 1494/1507: Barbara, córka Bolesława II cieszyńskiego, wdowa po Baltazarze żagańskim
  2. ok.1500: nieznana z imienia
potomstwo (naturalne) ⇒ drzewo genealogiczne
  1. Jan (Janusz) (ok.1500 - 3 VIII 1519/14 VIII 1521)
    Anna
    • istnienie i pochodzenie niepewne; wspominają o niej dopiero XVIII-wieczne opracowania genealogiczne, m.in. autorstwa Kaspra Niesieckiego, który wspomina, iż żoną rotmistrza królewskiego Jana Myszkowskiego z Przeciszowa była Dorota Pieczychojska herbu Gozdawa, urodzona z córki Jana książęcia Oświęcimskiego i Zatorskiego, zabitego od Wawrzeńca Myszkowskiego
panowanie
1465/68-1477: Wadowice, Zator (współrządy)
1477-ok.1484/85: Wadowice, 1/2 Zatora (współrządy)
ok.1484/85-1490: 1/2 Zatora
1490-1494: Zator
1494-1503: Wadowice, Zator (dożywocie)
1503-1513: Zator (dożywocie)

1465/1468

-(21 X 1465/29 VII 1468) Śmierć ojca Wacława I zatorskiego.

1470

-(21 XI) Książęta zatorscy zobowiązują się (na sejmie w Piotrkowie) do nieprowadzenia żadnych negocjacji dotyczących sprzedaży ich władztwa na rzecz osób innych niż król Polski.

1471

📖
We czwartek, dnia dwudziestego piątego lipca, Władysław, nowo obrany król czeski, wyjechawszy z Krakowa, puścił się w podróż do Czech. [...] Byli w orszaku Władysława trzej biskupi, Mikołaj kamieniecki, Wincenty chełmiński i Paweł laodycejski, sześciu książąt śląskich, jako to, Przemysław toszecki, Wacław rybnicki, Jan raciborski, Kazimierz cieszyński, Jan gliwicki i Jan zatorski [...] - Kronika Jana Długosza
-(25 VII-VIII/IX) Jan bierze udział w wyprawie królewicza polskiego Władysława Jagiellończyka, w celu objęcia tronu czeskiego.

1475/1477

-(29 V 1475/18 III 1477) Małżeństwo z Barbarą, córką Bolesława II cieszyńskiego, wdową po Baltazarze żagańskim.

1476

-(5 VI) Bracia zatwierdzają i odnawiają wszystkie dotychczasowe przywileje szlachty księstwa zatorskiego.

1477

-(/18 III) Przemysław II cieszyński zawiera układ o wzajemnym dziedziczeniu swego bratanka Kazimierza z Janem, w przypadku braku potomstwa męskiego.-(28 V) Podział księstwa zatorskiego pomiędzy braćmi.

ok. 1484/1485

-Jan obejmuje samodzielne rządy w połowie Zatora, a Władysław - Wadowice.

1490

-(8 I/9 III) Śmierć brata Kazimierza.

1494

-(28 V/21 IX) Śmierć brata Władysława.-(29 VII) Jan Olbracht odkupuje księstwo zatorskie od Jana (za cenę 80000 złotych węgierskich) i przekazuje mu je w dożywocie (wraz z Wadowicami).
-(10 IX) Zjazd senatorów w Radomiu.

1494/1507

-(21 IX 1494/12 V 1507) Śmierć Barbary.

1496

-(28 XI) Odnowienie przywileju lokacyjnego Wadowic (z roku 1430).

1501-1505

-Konflikt dyplomatyczny z Aleksandrem Jagiellończykiem (prawodpodobnie spowodowany kwestią Wadowic, które król uznawał za lenno koronne, a Jan za władztwo swej bratanicy Agnieszki).

1507

-(12 V) Złożenie hołdu lennego Zygmuntowi I.

1511

-(30 IV) Jan uzyskuje od Zygmunta I przywilej wykupu królewskiego miasta Szydłowa z rąk Hieronima Kurozwęckiego (nie dokonuje jednak transakcji).

1513

-(17 IX) Śmierć Jana (Janusza) V zatorskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo AVALON
do góry