władcy dzielnicowiPiastowie opolsko-raciborscyJan II Dobry

Jan (Janusz) II Dobry (opolski)

Sławny i znany książę, Pan Jan na Śląsku, książę ostatni Opola i Głogówka, a także Pan Raciborza, wobec Boga i ludzi pobożnością i dobrodziejstwami wielce zasłużony.
fragment epitafium
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Mikołaj I opolskiMagdalena, córka Ludwika II legnicko-brzeskiego
życie
ok.1460 - 27 III 1532 (Racibórz)
małżeństwa
  1. ?-1532: nieznana z imienia
    • wspomina o niej m.in. kronikarz Mateusz Scholtiss, a także - jako o wdowie - margrabia Jerzy Hohenzollern
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
  1. córki
    • istnienie niepewne; wspomina o nich margrabia Jerzy Hohenzollern w swej korespondencji
panowanie
1476-1481: Brzeg (książę zastawny), Opole, Strzelce
1481-1494: Opole, Strzelce
1494-1495: Gliwice, Opole, Strzelce
1495-1497: Gliwice, Opole, Strzelce, Toszek
1497-1498: Gliwice, Niemodlin, Opole, Strzelce, Toszek
1498-1509: Bytom, Gliwice, Niemodlin, Opole, Strzelce, Toszek
1509-1521: Bytom, Gliwice, Koźle, Niemodlin, Opole, Strzelce, Toszek
1521-1532: Bytom, Gliwice, Koźle, Niemodlin, Opole, Racibórz, Strzelce, Toszek

1474-1475

-Jan bierze udział w poselstwie biskupa wrocławskiego Rudolfa z Rüdesheim do Neapolu, mającym na celu doprowadzenie do małżeństwa króla węgierskiego Macieja Korwina, z Beatrix, córką Ferdynanda I Aragońskiego, króla Apulii.

1475/1476

-(23 V 1475/4 IX 1476) Śmierć brata Ludwika, księcia opolskiego (?).

1476

-(3 VII) Śmierć ojca Mikołaja I opolskiego.

1477

-Jan i Mikołaj II ostatecznie regulują z Konradem X Białym wszelkie kwestie majątkowe dotyczące okręgu prudnickiego (faktycznego władztwa książąt oleśnickich do roku 1420).

1478

-Umowa o współpracy z Janem V Młodszym, księciem raciborskim.

1479

-(12 VIII) Jan i Mikołaj II składają (w Ołomuńcu) hołd lenny Maciejowi Korwinowi.

1481

-Fryderyk I legnicki wykupuje Brzeg (zastawiony Mikołajowi I opolskiemu w roku 1450 przez książąt legnickich).

1487

-(VI) Jan, Konrad X Biały, Mikołaj II niemodliński i Jan II Szalony zawierają sojusz obronny przeciwko Maciejowi Korwinowi.

1488

-(/5 V) Jan i Mikołaj II sprzedają okręg Byczyny i Kluczborka Fryderykowi I legnickiemu (za kwotę 16000 guldenów).
📖
W końcu [Jan żagański] przybył do Opola, a książęta opolscy nie chcieli wpuścić go do zamku ani przed swoje oblicze. Pozostał więc w mieście przez krótki czas. W końcu, ponownie haniebnie, bez posłuchania odjechał z Opola. - Roczniki głogowskie
-(28 X/28 XII) Jan II Szalony podejmuje (nieudane) próby pozyskania wsparcia Jana i Mikołaja II przeciwko Maciejowi Korwinowi.

1494

-Jan dokonuje zakupu ziemi gliwickiej (z Gliwicami).

1495

-Wykupienie ziemi toszeckiej (z Toszkiem).

1497

-(27 VI) Śmierć brata Mikołaja II niemodlińskiego.

1498

-Jan wykupuje (za kwotę 19000 florenów) część okręgu bytomskiego (z Bytomiem i zamkiem w Świerklańcu) od Jana z Żerotina.

1506

-Odkupienie okręgu Byczyny i Kluczborka od Fryderyka II legnickiego i Jerzego I brzeskiego.

1509

-(5 IV) Jan wykupuje okręg kozielski z rąk czeskich.

1511

-Układ sukcesyjny z Walentynem Garbatym, księciem raciborskim.-Zatwierdzenie umowy z Walentynem Garbatym przez Władysława II Jagiellończyka.

1512

-(31 X) Jan i Walentyn Garbaty włączają do swojego układu sukcesyjnego Jerzego Hohenzollerna, margrabiego Ansbach.

1517

-Fryderyk II legnicki oraz Kazimierz II cieszyński uzyskują (u Ludwika II Jagiellończyka, króla czeskiego i węgierskiego) potwierdzenie swych praw do księstwa opolskiego, po spodziewanej bezdzietnej śmierci Jana Dobrego.

1521

-(13 XI) Śmierć Walentyna Garbatego raciborskiego.

1522

-(2 VI) Zrzeczenie się przez Fryderyka II legnickiego pretensji do Opolszczyzny (na rzecz Hohenzollernów) w zamian za 13333 guldenów i zwrot (po śmierci Jana) Kluczborka i Byczyny.

1526

-(30 IV) Jan wspólnie z księciem karniowskim, Jerzym von Ansbach, wydaje (w Bytomiu) przywilej wolności górniczej, tzw. Bergfreiheit.

1528

-(16 XI) Wydanie (wraz z Jerzym von Ansbach) Ordunku Górnego, ustawy górniczej kodyfikującej m.in. prawa i obowiązkow gwarków.

1529

-(jesień) Najazd turecki na Węgry.

1531

-Wydanie Wielkiego Przywileju Ziemskiego, tzw. Przywileju Hanuszowego.

1532

-(27 III) Śmierć Jana II Dobrego w Raciborzu.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry