dane tablicowetabeleHeredes Regni Poloniae

Heredes Regni Poloniae

tytularni piastowscy Dziedzice Królestwa Polskiego
władcaokresokoliczności, uwagi
Henryk III głogowski16 VIII 1301-
9 XII 1309
Henryk III głogowski użył tytulatury Dziedzica Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) po raz pierwszy w dokumencie z 16 sierpnia 1301 roku, a potem także na swojej pieczęci majestatycznej (przyłożonej po raz pierwszy do dokumentu z 26 sierpnia 1306 roku). Dziedzicem Królestwa Polskiego tytułował się aż do swej śmierci.
Bolesław III Rozrzutny6 IX 1306Bolesław III Rozrzutny użył tytulatury Dziedzica Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) w dokumencie z 3 września 1306 roku, w którym nadał wieś Tyniec mieszkańcom Kalisza.
Henryk IV Wierny1309-
23 VI 1323
Henryk IV Wierny używał tytulatury Dziedzica Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) w blisko połowie dokumentów wystawionych od śmierci ojca Henryka III głogowskiego (po 9 grudnia 1309 roku) do 1318 roku, w roku 1319 w co czwartym dokumencie, a potem tylko raz 23 czerwca 1323 roku (w piśmie do papieża Jana XXII).
Konrad I oleśnicki1312-
ok. 1321/23
Konrad I oleśnicki używał tytulatury Dziedzica Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) m.in. na swojej pieczęci majestatycznej. Dziedzicem Królestwa Polskiego tytułował się oficjalnie do ok. 1321/23 roku, kiedy to został zmuszony (przez Władysława Łokietka) do jej zaniechania. Niemniej jednak tytulatura ta widnieje na pieczęci pieszej Konrada, której książę używał aż do roku 1361...
Bolesław oleśnicki1313-
1314
Bolesław oleśnicki używał tytulatury Dziedzica Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) m.in. na swojej pieczęci pieszej. Po roku 1314 zaprzestał używania tytulatury.
Jan ścinawski1326-
po 25 XI 1330
Jan ścinawski w dokumentach użył tytulatury Dziedzica Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) dwukrotnie: 25 listopada 1328 roku oraz 25 listopada 1330 roku (chociaż był wówczas lennikiem króla czeskiego); znana jest również pieczęć piesza tego księcia pojawiająca się w roku 1326, na otoku której widnieje następujący napis: +IOH'ES DI GRA HERES REGNI POLONIE DVX SLIE DNS STINAVIE (Jan z Bożej Łaski Dziedzic Królestwa Polskiego Książę Śląska Pan Ścinawy).
Przemko II, książę głogowski7 XI 1330Przemko II głogowski użył tytulatury Dziedzica Królestwa Polskiego (Heres Regni Polonie) tylko raz: na dokumencie z 7 listopada 1330 roku.
źródła:literatura:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry