ilustracje i mapyherby i pieczęcieherby koronatorów i interreksów

herby koronatorów i interreksów

"Świnka" - herb abpa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki
"Świnka" - herb abpa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki, koronatora Przemysła II (i Małgorzaty brandenburskiej) oraz Wacława II czeskiego
herb bpa wrocławskiego Henryka z Wierzbna
herb bpa wrocławskiego Henryka z Wierzbna, koronatora Ryksy Elżbiety
"Korab" - herb abpa gnieźnieńskiego Janisława
"Korab" - herb abpa gnieźnieńskiego Janisława, koronatora Władysława I Łokietka (i Jadwigi kaliskiej), Kazimierza III Wielkiego (i Anny Giedyminówny) oraz Adelajdy heskiej
"Doliwa" - herb bpa poznańskiego Jana z Lutogniewa
"Doliwa" - herb bpa poznańskiego Jana z Lutogniewa, koronatora Jadwigi żagańskiej
"Szreniawa" - herb abpa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego
"Szreniawa" - herb abpa gnieźnieńskiego Mikołaja Kurowskiego, koronatora Anny cylejskiej
"Bogoria" - herb abpa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik
"Bogoria" - herb abpa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii ze Skotnik, koronatora Ludwika Andegaweńskiego
"Szeliga" - herb abpa gnieźnieńskiego Bodzęty
"Szeliga" - herb abpa gnieźnieńskiego Bodzęty, koronatora Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława II Jagiełły
"Półkozic" - herb abpa lwowskiego Jana Rzeszowskiego
"Półkozic" - herb abpa lwowskiego Jana Rzeszowskiego, koronatora Elżbiety z Pilczy Granowskiej
"Jastrzębiec" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Wojciecha Jastrzębca
"Jastrzębiec" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Wojciecha Jastrzębca, koronatora Zofii holszańskiej i Władysława III Warneńczyka
"Doliwa" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Wincentego Kota
"Doliwa" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Wincentego Kota, koronatora Kazimierza IV Jagiellończyka
"Dębno" - herb bpa krakowskiego i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego
"Dębno" - herb bpa krakowskiego i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, koronatora Elżbiety Rakuszanki
"Dębno" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Zbigniewa Oleśnickiego młodszego
"Dębno" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Zbigniewa Oleśnickiego młodszego, koronatora Jana I Olbrachta
herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Fryderyka Jagiellończyka
herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Fryderyka Jagiellończyka, koronatora Aleksandra I Jagiellończyka
"Poraj" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Andrzeja Boryszewskiego
"Poraj" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Andrzeja Boryszewskiego, koronatora Zygmunta I Starego
"Korab" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Łaskiego
"Korab" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Łaskiego, koronatora Barbary Zápolya, Bony Sforza d'Aragona oraz Zygmunta II Augusta
"Sulima" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Piotra Gamrata
"Sulima" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Piotra Gamrata, koronatora Elżbiety Habsburżanki
"Jastrzębiec" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Mikołaja Dzierzgowskiego
"Jastrzębiec" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Mikołaja Dzierzgowskiego, koronatora Barbary Radziwiłłówny i Katarzyny Habsburżanki
"Radwan" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jakuba Uchańskiego
"Radwan" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jakuba Uchańskiego, interreksa w latach 1572-1573 i 1575, koronatora Henryka Walezego
"Junosza" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego
"Junosza" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego, interreksa w latach 1586-1587, koronatora Stefana I Batorego, Anny Jagiellonki oraz Zygmunta III Wazy
"Doliwa" - herb bpa kujawskiego Hieronima Rozdrażewskiego
"Doliwa" - herb bpa kujawskiego Hieronima Rozdrażewskiego, koronatora Anny Habsburżanki
"Lubicz" - herb bpa kujawskiego Piotra Tylickiego
"Lubicz" - herb bpa kujawskiego Piotra Tylickiego, koronatora Konstancji Habsburżanki
"Wąż" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Wężyka
"Wąż" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Jana Wężyka, interreksa w roku 1632, koronatora Władysława IV Wazy i Cecylii Renaty Habsburżanki
"Pomian" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Macieja Łubieńskiego
"Pomian" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Macieja Łubieńskiego, interreksa w roku 1648, koronatora Ludwiki Marii Gonzaga i Jana II Kazimierza Wazy
"Belina" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Mikołaja Prażmowskiego
"Belina" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Mikołaja Prażmowskiego, interreksa w latach 1668-1669, koronatora Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Eleonory Marii Józefy Habsburżanki
herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Kazimierza Floriana Czartoryskiego
herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Kazimierza Floriana Czartoryskiego, interreksa w latach 1673-1674
"Jastrzębiec" - herb bpa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego
"Jastrzębiec" - herb bpa poznańskiego Stefana Wierzbowskiego, interreksa w roku 1674
"Łabędź" - herb bpa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego
"Łabędź" - herb bpa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego, interreksa w roku 1674
"Prus II" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Andrzeja Olszowskiego
"Prus II" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Andrzeja Olszowskiego, koronatora Jana III Sobieskiego (i Marii Kazimiery de La Grange d'Arquein)
"Junosza" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Michała Stefana Radziejowskiego
"Junosza" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Michała Stefana Radziejowskiego, interreksa w latach 1696-1697 i 1704
"Godziemba" - herb bpa kujawskiego Stanisława Kazimierza Dąmbskiego
"Godziemba" - herb bpa kujawskiego Stanisława Kazimierza Dąmbskiego, koronatora Augusta II Mocnego
"Jastrzębiec" - herb bpa poznańskiego Mikołaja Święcickiego
"Jastrzębiec" - herb bpa poznańskiego Mikołaja Święcickiego, interreksa w roku 1704
"Świnka" - herb abpa lwowskiego Konstantego Józefa Zielińskiego
"Świnka" - herb abpa lwowskiego Konstantego Józefa Zielińskiego, koronatora Stanisława I Leszczyńskiego (i Katarzyny Opalińskiej)
"Złota Pilawa" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Teodora Andrzeja Potockiego
"Złota Pilawa" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Teodora Andrzeja Potockiego, interreksa w roku 1733
"Grabie" - herb bpa krakowskiego Jana Aleksandra Lipskiego
"Grabie" - herb bpa krakowskiego Jana Aleksandra Lipskiego, koronatora Augusta III Sasa (i Marii Józefy Habsburżanki)
"Pomian" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Władysława Aleksandra Łubieńskiego
"Pomian" - herb abpa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Władysława Aleksandra Łubieńskiego, interreksa w latach 1763-1764, koronatora Stanisława II Augusta
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowa
do góry