ilustracje i mapyherby i pieczęcieherby własne polskich królów i książąt

herby własne polskich królów i książąt

PiastowiePrzemyślidziAndegaweniJagiellonowiekrólowie elekcyjniSobiesławiceGryficikrólowie tytularni
Piastowie
herb Piastów wielkopolskich, małopolskich i mazowieckich
herb Piastów wielkopolskich, małopolskich i mazowieckich
(kolor nieznany)
herb Przemysła I (kolor nieznany)
herb Przemysła I
(kolor nieznany)
herb Przemysła I (kolor nieznany)
herb Przemysła I
(kolor nieznany)
herb Przemysła I, Bolesława Pobożnego i Przemysła II, używany również przez Mściwoja II gdańskiego (kolor nieznany)
herb Przemysła I, Bolesława Pobożnego i Przemysła II, używany również przez Mściwoja II gdańskiego
herb Przemysła II, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów
herb Przemysła II, Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego i Jagiellonów
(kolor nieznany; prawdopodobna kolorystyka)
herb Piastów czerskich (kolor nieznany; prawdopodobna kolorystyka)
herb Piastów czerskich
herb Piastów czersko-warszawskich
herb Piastów czersko-warszawskich
herb Janusza II płockiego
herb Janusza II płockiego
herb Piastów kujawskich
herb Piastów kujawskich (wersja starsza - bez korony)
herb Piastów kujawskich
herb Piastów kujawskich
herb Leszka inowrocławskiego
herb Leszka inowrocławskiego
herb Henryka Brodatego
herb Henryka Brodatego
herb Bolesława Wysokiego, Henryka Pobożnego i Piastów oleśnickich
herb Henryka Pobożnego i Piastów oleśnickich
herb Piastów dolnośląskich
herb Piastów dolnośląskich (linii wrocławskiej, głogowskiej i brzeskiej)
herb Henryka IV Prawego używany również przez Przemysła II w latach 1290-95
herb Henryka IV Prawego używany również przez Przemysła II w latach 1290-95
herb Henryka VI Dobrego
herb Henryka VI Dobrego
herb Piastów górnośląskich
herb Piastów górnośląskich
herb używany przez Przemysława II cieszyńskiego po 1460 roku
herb używany przez Przemysława II cieszyńskiego po 1460 roku
herb Piastów opolsko-raciborskich (od 1389 roku) i Piastów cieszyńskich (od II poł. XV wieku)
herb Piastów opolsko-raciborskich (od 1389 roku) i Piastów cieszyńskich (od II poł. XV wieku)
herb Piastów opolsko-raciborskich (od 1389 roku) i Piastów cieszyńskich (od II poł. XV wieku)
herb baronów von und zu Hohenstein, potomków Piastów cieszyńskich z linii pozamałżeńskiej
herb Piastów legnicko-brzeskich
herb Piastów legnicko-brzeskich
herb Henryka XI legnickiego
herb Henryka XI legnickiego
herb Joachima Fryderyka brzeskiego
herb Joachima Fryderyka brzeskiego
herb Augusta, hrabiego legnickiego
herb Augusta, hrabiego legnickiego (syna Jana Chrystiana brzeskiego z małżeństwa morganatycznego)
herb Piastów świdnickich
herb Piastów świdnickich
herb Bolka II Małego
herb Bolka II Małego
herb Piastów głogowskich używany przez niektórych przedstawicieli gałęzi (Henryka IX Starszego, Henryka X Młodszego Rumpolda, Wacława krośnieńskiego i Wacława żagańskiego)
herb Piastów głogowskich używany przez niektórych przedstawicieli gałęzi (Henryka IX Starszego, Henryka X Młodszego Rumpolda, Wacława krośnieńskiego i Wacława żagańskiego)
Przemyślidzi
herb Przemyślidów
herb Przemyślidów
"Płomienista Orlica" - herb Św. Wacława używany przez Przemyślidów
"Płomienista Orlica" - herb Św. Wacława używany przez Przemyślidów
Andegaweni
herb Andegawenów węgierskich
herb Andegawenów węgierskich
herb wielopolowy Ludwika Andegaweńskiego
herb wielopolowy Ludwika Andegaweńskiego
Jagiellonowie
"Słupy Giedymina" - herb Jagiellonów (Giedyminowiczów)
"Słupy Giedymina" - herb Jagiellonów (Giedyminowiczów)
"Podwójny Krzyż" - herb Jagiellonów
"Podwójny Krzyż" - herb Jagiellonów
"Pogoń" - herb Jagiellonów
"Pogoń" - herb Jagiellonów
herb Zygmunta Jagiellończyka jako księcia głogowskiego
herb Zygmunta Jagiellończyka jako księcia głogowskiego
herb Jana "Z Książąt Litewskich", naturalnego syna Zygmunta I Starego
herb Jana "Z Książąt Litewskich", naturalnego syna Zygmunta I Starego
królowie elekcyjni
herb Walezjuszy
herb Walezjuszy
"Trzy Zęby" - herb Batorych
"Trzy Zęby" - herb Batorych
herb Wazów
herb Wazów
szwedzki herb Wazów
szwedzki herb Wazów
herb używany przez potomków Zygmunta III Wazy
herb używany przez potomków Zygmunta III Wazy
herb królewicza Karola Ferdynanda Wazy
herb królewicza Karola Ferdynanda Wazy
biskupi herb wielopolowy królewicza Karola Ferdynanda Wazy z roku 1631
biskupi herb wielopolowy królewicza Karola Ferdynanda Wazy z roku 1631
"Korybut" - herb Wiśniowieckich
"Korybut" - herb Wiśniowieckich
"Janina" - herb Sobieskich
"Janina" - herb Sobieskich
herb używany przez królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego
herb używany przez królewicza Jakuba Ludwika Sobieskiego
herb Wettinów
herb Wettinów
herb elektorski Wettinów (Arcymarszałek Rzeszy)
herb elektorski Wettinów (Arcymarszałek Rzeszy)
"Wieniawa" - herb Leszczyńskich
"Wieniawa" - herb Leszczyńskich
"Ciołek" - herb Poniatowskich
"Ciołek" - herb Poniatowskich
Sobiesławice
(kolor nieznany)
herb Sobiesławiców - książąt wschodniopomorskich (kolor nieznany)
herb Sobiesławiców - książąt wschodniopomorskich
(kolor nieznany)
herb Sambora II lubiszewsko-tczewskiego od ok. 1250 roku (kolor nieznany)
herb Sambora II lubiszewsko-tczewskiego od ok. 1250 roku
(kolor nieznany)
herb Mściwoja II gdańskiego (kolor nieznany)
herb Mściwoja II gdańskiego
Gryfici
(kolor nieznany; prawdopodobna kolorystyka)
herb pierwszych Gryfitów - książąt zachodniopomorskich (kolor nieznany; prawdopodobna kolorystyka)
herb pierwszych Gryfitów - książąt zachodniopomorskich
herb Gryfitów - książąt zachodniopomorskich
herb Gryfitów - książąt zachodniopomorskich
królewski herb wielopolowy Eryka Pomorskiego
królewski herb wielopolowy Eryka Pomorskiego
herb wielopolowy Bogusława X Wielkiego (na podstawie jego złotego guldena z 1498/99 roku)
herb wielopolowy Bogusława X Wielkiego (na podstawie jego złotego guldena z 1498/99 roku)
herb wielopolowy Bogusława X Wielkiego (na podstawie jego pieczęci z 1501 roku)
herb wielopolowy Bogusława X Wielkiego (na podstawie jego pieczęci z 1501 roku)
herb wielopolowy Gryfitów od XVI wieku
herb wielopolowy Gryfitów od XVI wieku
herb wielopolowy Gryfitów w XVII wieku
herb wielopolowy Gryfitów od XVI wieku
królowie tytularni
herb Wacława III czeskiego
herb Wacława III czeskiego
herb Henryka Karynckiego
herb Henryka Karynckiego
herb Rudolfa III Habsburga
herb Rudolfa III Habsburga
herb Jana I Luksemburskiego
herb Jana I Luksemburskiego
herb Maksymiliana II Habsburga
herb Maksymiliana II Habsburga
herb Maksymiliana (III) Habsburga
herb Maksymiliana (III) Habsburga

herby własne polskich królów z hełmem heraldycznym z klejnotem i labrami
herb Piastów (Przemysła II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego)
herb Piastów (Przemysła II, Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego)
herb Przemyślidów
herb Przemyślidów
herb Andegawenów węgierskich
herb Andegawenów węgierskich
"Podwójny Krzyż" - herb Jagiellonów
"Podwójny Krzyż" - herb Jagiellonów
herb Walezjuszy
herb Walezjuszy
"Trzy Zęby" - herb Batorych
"Trzy Zęby" - herb Batorych
herb Wazów
herb Wazów
"Korybut" - herb Wiśniowieckich
"Korybut" - herb Wiśniowieckich
"Janina" - herb Sobieskich
"Janina" - herb Sobieskich
herb Wettinów
herb Wettinów
"Wieniawa" - herb Leszczyńskich
"Wieniawa" - herb Leszczyńskich
"Ciołek" - herb Poniatowskich
"Ciołek" - herb Poniatowskich
literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry