władcy dzielnicowiPiastowie legnicko-brzescyHenryk XI legnicki

Henryk XI legnicki

Nacierpiał się na ziemi biedy i doznał wielu przeciwności, miał też dużo nieprzyjaźni pomiędzy ludźmi, lecz wielu i takich, co go kochali i przywiązani byli do niego, a jednak umarł w takiej nędzy, iż nigdy przedtem nie słyszano, żeby którego z książąt śląskich taki los był spotkał.
relacja Hansa Schweinichena
rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Fryderyk III, książę legnickiKatarzyna, córka Henryka V Zgodnego, księcia Meklemburgii
życie
23 II 1539 (Legnica) - 3 III 1588 (Kraków)
małżeństwa (konkubinaty)
 1. 1560 - 1587: Zofia, córka Jerzego Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Ansbach, księcia karniowskiego
 2. ok.1575: pani von Kittlitz (Kitlicowa), ochmistrzyni na dworze legnickim
  • związek niepewny; w niektórych opracowaniach pani von Kittlitz identyfikowana jest jako dawna wychowawczyni księcia, albo jego przyjaciółka
potomstwo ⇒ drzewo genealogiczne
 1. Katarzyna Zofia (7 VIII 1561 - 10 V 1608)
  Anna Maria (1/3 I 1563 - 28 II 1620)
  Emilia (26 XII 1563 - 9 XI 1618)
  syn (po 16 I 1565)
  • możliwe, iż urodził się martwy
  Jerzy Fryderyk (11 IX 1565 - 14 XI 1565)
  Sabina Barbara (19 I 1571 - 14 II 1572)
panowanie
1551-ok.1557: Chojnów, Legnica (formalnie)
1559-1571: Chojnów, Legnica
1571-1576, 1580-1581: Chojnów, Legnica (współrządy)

1551

-Fryderyk III legnicki opuszcza obóz habsburski i przechodzi na stronę króla Francji, Henryka II.

ok. 1557

-Przywrócenie Fryderyka III legnickiego do łask przez Ferdynanda Habsburga.

1559

-Ponowny spór Fryderyka III legnickiego z Ferdynandem Habsburgiem.

1560

-(11 XI) Małżeństwo z Zofią, córką Jerzego Hohenzollerna, margrabiego brandenburskiego na Ansbach, księcia karniowskiego.

1563

-(XII) Henryk gości w Legnicy króla niemieckiego, czeskiego i węgierskiego, Maksymiliana II Habsburga.

1567

-Henryk przedstawia (bezskutecznie) stanom księstwa legnickiego propozycję rezygnacji z tzw. przywileju głogowskiego (prawo księcia do lenna po bezpotomnej śmierci lennika) w zamian za kwotę 120 tys. talarów.

1569

📖
W nadeszły post wyruszył J. Ks. Mość Henryk z Legnicy na sejm, czyli, jak Polacy nazywają, na rokosz, który o jakieś 90 mil stąd w Lublinie odbywali Polacy, z tą a nie inną myślą i zamiarem, że gdy król Zygmunt jest już bardzo stary pan; Jego Ks. Mość może po śmierci zostać obrany i ukoronowany królem polskim. - pamiętnik Hansa Schweinichena
-(IV) Wyjazd do Lublina.

1570

-(15 XII) Śmierć ojca Fryderyka III (w areszcie domowym na zamku legnickim).

1571

-(17 XII) Dopuszczenie brata Fryderyka IV do współrządów w księstwie legnickim.
-(24 XII) Zjazd stanów księstwa legnickiego w Legnicy.

1574

-Obrady komisji powołanej przez cesarza Maksymiliana II do zbadania sprawy nadużyć Henryka wobec przedstawicieli szlachty księstwa legnickiego.

1575

📖
Z Krakowa pojechał książę [Henryk - przyp. wł.] do Cieszyna, gdzie i jego i nas dobrze przyjęto; zabawiliśmy tam trzy dni, podejmowano nas dobrze. - pamiętnik Hansa Schweinichena
-(VII) Spotkanie z Wacławem III Adamem w Cieszynie.

1575-1577

-(VIII 1575-IX 1577) Podróż po krajach Rzeszy.

1576

-(17 IV) Cesarz Maksymilian II Habsburg - w związku z aktywnym udziałem Henryka we francuskim sporze religijnym po stronie sił protestanckich - przekazuje całość władztwa legnickiego w ręce Fryderyka IV i zobowiązuje go do utrzymywania Henryka i jego rodziny.
-(12 X) Śmierć cesarza Maksymiliana II Habsburga.

1578

-(I) Zjazd książąt śląskich we Wrocławiu.-(29 IV) Nieudane negocjacje z bratem Fryderykiem IV pod Studnicą.
-Fryderyk IV zaprzestaje bieżącego utrzymywania brata.

1578-1580

-(16 X 1578-X 1580) Kolejna podróż po krajach Rzeszy.

1580

-(28 X) Uroczysty wjazd Henryka do Legnicy.

1581

-(VI) Wojna maślana.-(13 VIII) Cesarz nakazuje aresztowanie Henryka, odbiera mu władzę w księstwie legnickim i przekazuje ją na rzecz Fryderyka IV.

1581-1585

-Pobyt w więzieniu cesarskim na zamku praskim (1581-1582), na zamku wrocławskim (1582-1585) oraz w Świdnicy (1585).

1585

-(30 IX) Henryk ucieka z więzienia w Świdnicy i udaje się potajemnie do Rzeczypospolitej.-Podróże po Rzeczypospolitej i Prusach Książęcych.

1587

-Henryk udaje się do Szwecji, jako osobisty wysłannik Anny Jagiellonki do Zygmunta Wazy.
-(22 II) Śmierć Zofii.
-(7 X) Powrót do Rzeczypospolitej w orszaku Zygmunta Wazy.
-(27 XII) Udział w krakowskich uroczystościach koronacyjnych Zygmunta Wazy.

1588

-(3 III) Śmierć Henryka XI legnickiego w Krakowie.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry