władcy dzielnicowiPiastowie opolsko-raciborscyHenryk niemodliński

Henryk niemodliński

rodzice ⇒ drzewo genealogiczne
Bolesław I PierworodnyEufemia, córka Henryka VI Dobrego
życie
ok.1345 - 14 IX 1382
małżeństwa
  1. 1365/72 - /1379: Katarzyna, córka Jana Henryka Luksemburskiego, księcia Karyntii i margrabiego morawskiego
panowanie
1362/65-1369: Głogówek, Niemodlin, Prudnik (współrządy)
1369-ok.1381: Głogówek, Niemodlin, Prudnik
ok.1381-1382: Głogówek, Niemodlin

1362/1365

-(III) Śmierć ojca Bolesława Pierworodnego.

1365/1372

-(24 II 1365/2 II 1372) Małżeństwo z Katarzyną, córką Jana Henryka Luksemburskiego, księcia Karyntii i margrabiego morawskiego.

1367/1368

-(19 VIII 1367/25 VI 1368) Śmierć brata Bolesława II.

1368

📖
Zmarł zaś Bolko, wspomniany książę świdnicki, bezpotomnie w roku Pańskim tysiąc trzysta sześćdziesiątym ósmym, w piątek po dniu Świętego Jakuba, i pochowany został w klasztorze w Krzeszowie. - Kronika książąt polskich Piotra z Byczyny
-(28 VII) Śmierć Bolka II Małego.

1369

-(VI) Śmierć brata Wacława.

ok. 1370

-Henryk zawiera z Bolesławem III i Władysławem II Opolczykiem układ o wzajemnym dziedziczeniu swoich księstw w przypadku bezpotomnej śmierci.

1370/1371

-(4 V 1370/29 III 1371) Śmierć stryja Alberta strzeleckiego.

1371

-Henryk, po interwencji papieskiej, zwraca zamek Javorník biskupowi wrocławskiemu.

1372

-(II-III) Zjazd z cesarzem Karolem IV Luksemburskim we Wrocławiu.

1373

-(22 IV) Zjazd z Władysławem Opolczykiem w Opolu.
-Henryk lokuje Głogówek na prawie magdeburskim.

1376

-(XII) Pobyt na dworze cesarskim w Pradze.

przed 1379

-(/17 VII 1378) Śmierć Katarzyny.

ok. 1381

-Henryk zastawia Prudnik (wraz z okręgiem) Przemkowi, księciu opawskiemu.

1382

📖
Dnia dwudziestego pierwszego września Bolesław III książę opolski umarł w mieście Strzelcach i w Opolu w klasztorze braci mniejszych Św. Franciszka pochowany został. Wyprzedził go zaś zgonem swoim Henryk książę falkenberski, pochowany w kościele Wyższego Głogowa, a zmarły w dniu czternastym tegoż miesiąca września. - Kronika Jana Długosza
-(14 IX) Śmierć Henryka niemodlińskiego.
źródła:literatura:ilustracje:
POCZET.COM (treść i kod strony) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska.
Serwis wpisany został do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Katowicach pod poz. Pr 2428.
partnerzy: ApisVideoŻegluga śródlądowaWydawnictwo Avalon
do góry